Showing 41915 results

Archival description
Print preview View:

205 results with digital objects Show results with digital objects

Rosa Fitinghoff: 4 gästböcker

 • SE S-HS ACC1991/54
 • Fonds
 • 1890--1949

4 gästböcker/stamböcker i 8:o. Den mest fullskrivna och anmärkningsvärda är den som innehåller tiden 1890-1905, med många välarbetade illustrationer och autografer av ett flertal kulturpersonligheter som Holger Drachmann, Björnstjerne Björnson m f...

Fitinghoff, Rosa

Visbok från 1700-talet

 • SE S-HS ACC1991/64
 • Fonds
 • 1700-talet

Vissamling från 1700-talets senare del, innehåller bl. a. dikter av Bellman i intressanta versioner. Flera händer. Titel: "Livre des chansons". Vol. i nutida halvpergament-band, 159 s. - Med volymen följde några blad med nutida antecknin...

Poesibok : poesi och visor från 1700-talet

 • SE S-HS ACC1991/65
 • Fonds
 • 1700-talet

Samling av visor och andra litterära stycken från 1700-talets senare del, bl. a. av Bellman, Leopold, Thorild. Ryggtitel: "Miscellanea". - Halvfranskt band, 8:o, 344 s., opag. - 1 vol. i kapsel

Wilhelm Reslow: Oktobersnö - minnen och anteckningar

 • SE S-HS ACC1991/76
 • Fonds
 • 1920-1929

Originalmanuskriptet till Reslows levnadsminnen, egenhändigt inbundet i helfr. bd, 8:o. Dessutom 1 ex. av den tr. utg. från Tidens förlag 1929, med titeln En bokbinderiarbetares minnen. - 2 fotografier. - 1 kapsel

Reslow, Wilhelm

Släkten Ouchterlony : brev mellan släktmedlemmar

 • SE S-HS ACC1991/81
 • Fonds
 • 1864--1871

Brev från 1864-1871 mellan familjemedlemmar, bl a från resor i Ostasien och Nordamerika. De flesta breven är från August Fabian Ouchterlony och hans maka Eugenie, samt från John Arvid Ouchterlony. Original (numrerade 4-15) och kopior.

Ouchterlony (släkt)

Gartnerfonden, Roslags Näsby : kopiebok

 • SE S-HS ACC1991/85
 • Fonds
 • 1926--1927

Kopior av brev från tiden 25/10 1926 - 4/4 1927, 53 st., från Gartnerfonden i Roslags Näsby. Breven är skrivna och undertecknade av trädgårdsarkitekt Axel Olsson.

Gartnerfonden

Elof Olson: And so it happened - the Olson history

 • SE S-HS ACC1991/88
 • Fonds
 • 1987

Om emigrantsläkten Olsson från Bodums sn, Västernorrlands län, främst om förf:s föräldrar som lämnade Sverige 1904. Maskinskr., offsettr., 53 s., A4 i ringpärm. - 1 kapsel

Olson, Elof

Bertil Malmbergs papper : Tillägg

 • SE S-HS ACC1991/90
 • Fonds
 • 1900-talet

Innehåller brev (inklusive ett oidentifierat fotografiskt barnportätt), manuskript, div. handlingar rörande Åke och hans värld, 1 testamente (av Bertil Malmbergs föräldrar), pressklipp. - 1 kapsel, folio.BREVBrev till Bertil Malmberg, 8st 1931 -- ...

Malmberg, Bertil

Brev till Gärda Chambert

 • SE S-HS ACC1991/96
 • Fonds
 • 1945--1979

8 st brev till Gärda Chambert från: Greta Bolin (sign Corinna i SvD), Bengt Danielsson, Sven Jerring, Astrid Lindgren och Irma S:t Cyr.

Chambert, Gärda

Löwenadler, von släkten

 • SE S-HS ACC1992/1
 • Fonds

Släkten von Löwenadler: dess ursprung och avkomlingar. Utgiven av släktföreningen 1989. Med förord av Stellan Löwenadler. Laserutskrivet häfte.

Löwenadler, Stellan

Fredrika Bremer: Brev

 • SE S-HS ACC1992/10
 • Fonds
 • 1848 -- 1851

Ett 40-tal brev från Fredrika Bremer till makarna Andrew Jackson Downing från åren 1848-1851. Elstatkopior av original i The Beinecke Rare Book and Manuscript Library i Yale University Library, USA.

Bremer, Fredrika

Sveriges rikes lag

 • SE S-HS ACC1992/102
 • Fonds
 • 1808

Sveriges rikes lag, Stockholm 1808, handskrivna tillägg. 4:o.

C.A. Ehrensvärds papper

 • SE S-HS ACC1992/110
 • Fonds

Manuskript, teckningar. 32 blad. Kopia.

Ehrensvärd, C. A.

Karl Lignells papper

 • SE S-HS ACC1992/111
 • Fonds

Material rörande Karl Lignell.

Lignell, Karl

Waldemar Hammenhögs papper

 • SE S-HS ACC1992/114
 • Fonds

Brev, 5 st. till Arthur Lundblom samt romanen Hur mycket ska du ha? med dedikation.

Hammenhög, Waldemar

Liturgi

 • SE S-HS ACC1992/116
 • Fonds

Missale, Rituale etc. i microfiche.

Höglund, Erik: Bokkatalog

 • SE S-HS ACC1992/118
 • Fonds

Bokkatalog. Alfabetisk förteckning över litteratur.

Höglund, Erik

Bo Olléns papper

 • SE S-HS ACC1992/119
 • Fonds

Dokument rörande Verner von Heidenstams Svenskarna och ders hövdingar, 1 brev från Erik Norling, 1 brev från Kate Bang, utdrag ur brev till Sven Nylund från Alfred Dalin, anteckningar av donatorn från ett samtal med Sven Hedin 1946.

Ollén, Bo

Breitholtz, släkten

 • SE S-HS ACC1992/12
 • Fonds

Tillskott till släkten Breitholtz papper. Kopior.

Breitholtz (släkt)

Cederstråle, Carl Fredrik: Respass

 • SE S-HS ACC1992/120
 • Fonds
 • 1759

Respass utfärdat, sannolikt för honom, i S:t Petersburg i maj 1759.

Cederstråle, Carl Fredrik

Harald Fröderströms papper

 • SE S-HS ACC1992/13
 • Fonds

Tillägg till Harald Fröderströms papper samt material rörande Ulla Fröderström och Kurt Fröderström.

Fröderström, Harald August

Sven Delblanc: brev

 • SE S-HS ACC1992/14
 • Fonds

Ca 140 brev från Sven Delblanc (1931-1992) till Else Widholm, 12 brev till Per Widholm med familj. Ett fåtal andra brev, delvis elstatskopior, mellan syskonen Delblanc (Sven, Else, Gudrun ["Dudde"] gift Brinck).

Widholm, Else

Hierta, Fredrik Philip: Brev

 • SE S-HS ACC1992/16
 • Fonds

2 brev till hustrun. 2 brev från Nils August Silfverschiöld, 2 brev från brodern Alfred Hierta.

Hierta, Fredrik Philip

Leeb-Lundberg, Waldermar: Brev

 • SE S-HS ACC1992/17
 • Fonds

Brev till Waldemar Leeb-Lundberg och medlemmar av hans familj.

Leeb-Lundberg, Waldermar

Andreas Bjerre: Brev

 • SE S-HS ACC1992/18
 • Fonds
 • 1908

1 brev till föräldrarna Sören Bjerre och hans hustru daterat i Lund 4 mars 1908. 2 sidor.

Bjerre, Andreas

Material rörande J.L. Horrn

 • SE S-HS ACC1992/20
 • Fonds

Lista över hans i KB förvarade lagerförteckningar 1728-1795, upprättad av Sten G. Lindberg (genomslagskopia). Korrespondens rörande Horrn mellan Sten G. Lindberg och dåvarande bibliotekarien vid Västerås SBL Åke Åberg 1968-1969.

Horrn, J. L.

Tyra och Olof Örströms samling

 • SE S-HS ACC1992/3
 • Fonds

Kassaböcker, skrivböcker, vykort m.m. Bouppteckningar efter Tyra Örströms mor Louise Augustin.

Örström, Olof

Arne Andreasson: Teaterecensioner

 • SE S-HS ACC1992/41
 • Fonds
 • 1960-tal

Teaterrecensioner i form av tidningsurklipp och manuskript. 1960-talet.

Andreasson, Arne

Sven Rinmans papper

 • SE S-HS ACC1992/42
 • Fonds

Mestadels material från 1800-talet, även härrörande från hans hustru Gunillas, född Edwards, sida.

Rinman, Sven

Judisk matrikel

 • SE S-HS ACC1992/44
 • Fonds
 • 1898

Andra korrekturet till en porträttmatrikel över judiska personer födda på 1800-talet. Dat. 18 augusti 1898. Text på häftets framsida: "Endast ett exemplar af detta arbete existerar. Får ej af någon från biblioteket medtagas". Häfte, 8:o.

Judisk matrikel

Scholander, släkten

 • SE S-HS ACC1992/46
 • Fonds

Brev, tidningsurklipp, visförteckning, supvisa, särtryck.

Scholander (släkt)

Oxenstierna, Johan Gabriel: Brev

 • SE S-HS ACC1992/5
 • Fonds

1 versifierat brev till läkaren Anders Johan Hagströmer (1753-1830), daterat Skenäs 15 juli 1803, 3 sidor. Fragment (sista bladet) av brev på franska till okänd adressat, "Madame la Comtesse", odaterat.

Oxenstierna, Johan Gabriel

C.R. Berch: Reseanteckningar

 • SE S-HS ACC1992/52
 • Fonds

Reseanteckningar om Ryssland. Utskrift utförd av Ulla Ehrensvärd. Maskinskriven kopia.

Ehrenswärd, Ulla

Hagerman, Yngve: Levnadsteckning

 • SE S-HS ACC1992/54
 • Fonds
 • 1985--1991

Resa i det förflutna: en levnadsskildring, 1985 + efterskrift 1986-1991. 2 häften maskinskrivna kopior. Släktöversikt för famlijen Hagerman, främst självbiografiskt.

Hagerman, Yngve

Hagerman, Yngve: Släktöversikt

 • SE S-HS ACC1992/55
 • Fonds
 • 1987

Släktöversikt för Birgitta Hagerman, född Fjällbäck. Maskinskrivet häfte.

Hagerman, Yngve

Hallberg: Visbok

 • SE S-HS ACC1992/56
 • Fonds

Visbok med spänne. Visor av skilda författare (G. Wennerberg, Geijer m.fl.) med musiknnotation. 1800-talets andra hälft. 12:o liggande tvärformat.

Hallberg (släkt)

Stigsdotter, Ulrika: Konsten att älska

 • SE S-HS ACC1992/63
 • Fonds
 • 1992

Konsten att älska: en studie av bild och text i Harriet Löwenhjelms verk. Uppsats i konstvetenskap, Lunds universittet. Maskinskrivet häfte. Offsettryck.

Stigsdotter, Ulrika

Poesialbum

 • SE S-HS ACC1992/65
 • Fonds
 • 1860-tal

Tillfällighetsverser och dikter. Häfte utan omslag.

Leche Löfgren, Mia: Brev

 • SE S-HS ACC1992/70
 • Fonds

Brev till och från Ebbe Wijkander.

Leche-Löfgren, Mia

Tilander, Gunnar: Brev

 • SE S-HS ACC1992/72
 • Fonds

Brev till Gunnar Tilander från Pierre Tucoo-Chala, Throni Dominationes (?), Leif Lindberg. Brev till Margareta Tilander från Bokförlaget Fabel. Kopia av brev till Pierre Tucoo-Chala.

Tilander, Gunnar

Körling, Felix: Furst Mickola

 • SE S-HS ACC1992/74
 • Fonds

"Furst Mickola (Guldgrufvan). Operett i 3 akter. Text och musik af Felix Körling". Inbundet notmanuskript.

Körling, Felix

Regis, Julius: Brev

 • SE S-HS ACC1992/78
 • Fonds
 • 1917--1922

15 brev (varav 2 odaterade) till Axel R. Edengren, journalist vid Nya Dagligt Allehanda.

Regis, Julius

Regis, Julius: Brev

 • SE S-HS ACC1992/79
 • Fonds
 • 1917--1922

15 brev (varav 3 odaterade) till Axel R. Edengren, journalist vid Nya Dagligt Allehanda.

Regis, Julius

Magnus Erikssons stadslag

 • SE S-HS ACC1992/81
 • Fonds
 • 1400-tal

Mikrofilm (neg.) av Magnus Erikssons stadslag i en pappershandskrift från slutet av 1400-talet.

Revel, Martti

Pettersson, Johan: Brev

 • SE S-HS ACC1992/87
 • Fonds
 • 1870--1871

Brev till hustrun Johanna Pettersson. Anställningskontrakt mellan Johan Pettersson och löjtnant Nikolaj Verestjagin (kopia).

Pettersson, Johan

Erik Lindorm: Klippsamling

 • SE S-HS ACC1992/90
 • Fonds

Klippsamling. Tillägg till Erik Lindorms samling.

Lindorm, Erik

Signhild Claëson: Brev

 • SE S-HS ACC1992/97
 • Fonds
 • 1947--1954

24 brev till Else Ström.

Claëson, Signhild

Svenska humanistiska förbundet: skrifter m.m.

 • SE S-HS ACC1992/98
 • Fonds
 • 1900--1955

Accessionen innehåller arkivexemplar av förbundets skrifter (nummer 1-50, 53, 60 och 64), verifikationer (1947-1949), stadgar (1915, 1927), samt övrigt tryck (1937-1943).

Svenska humanistiska förbundet

Wilhelmina Ameen: 1 brev från Ebba I.

 • SE S-HS ACC1993/101
 • Fonds
 • 1901

1 blad med handskriven text och ett litet tidningsurklipp om Stockholms fältridtklubb, avsänt Djursholm 11 juni 1901. 1 kuvert.

Georg Ameen: Manuskript och brev

 • SE S-HS ACC1993/102
 • Fonds
 • 1850-tal -- 1880-tal

Brev till hustrun Wilhelmina (Mina) (1824-1903), f. Juhlin-Dannfelt, och manuskript bl.a. till högtidsdagar.3 omslag i 1 kuvert.Brev till hustrun. 7 st. (11 bl.)Brev. 3 bladManuskript. 24 bl.

Brev till Emil Norlander

 • SE S-HS ACC1993/103
 • Fonds

Till största delen brev, bl.a. från varietéartisten Dagmar Hansen, operettsångerskan Juliette Lind och kapellmästaren Waldemar Neumann. Dessutom ett mindre antal juridiska handlingar, anteckningar och tryck. 5 omslag i 1 kuvert.Brev till Emil Norl...

Norlander, Emil

Gabriel Alw: Kontrakt m.m.

 • SE S-HS ACC1993/104
 • Fonds
 • 1921 -- 1946

2 kontrakt gällande anställning spelåren 1920/1921 och 1921/1922 vid Lorensbergsteatern i Göteborg, varav det förstnämnda uppsades januari 1921. 2 kontrakt med Kungl. dramatiska teatern feb. 1941 rörande anställning 1941/1942, och april 1946 för a...

Alw, Carl Gabriel

Adele och Allvar Elmström

 • SE S-HS ACC1993/105
 • Fonds
 • 1907, 1924

Adele Elmströms papper: Kontrakt, anstånd och underrättelse om utslag i hyresärende 1907, Karlskrona, samt 1 inköpskvitto 1924, Sidenhuset, Stockholm. Advokat Allvar Elmströms papper: 1 faktura från Carl Biljer, Stockholm, för tapetserar- och deko...

Hagenby, Ingrid: Manuskript

 • SE S-HS ACC1993/107
 • Fonds

Sköra skal III, maskinskrivet häfte, 166 s. (2 ex.), Legobitar, maskinskrivet häfte, 20 s., Med Måns i rullen, maskinskrivet häfte, 13 s. Kopior.

Hagenby, Ingrid

Hamberg, Lars:Duggregn från scenerna

 • SE S-HS ACC1993/108
 • Fonds

Duggregn från scenerna: teatertexter i urval, 1 häfte, 174 s. Privattryck no XIV, ISBN 951-96392-7-6.

Hamberg, Lars

Results 601 to 700 of 41915

The National Library of Sweden
Contact us
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.