Visar 10679 resultat

Arkivbeskrivning
Underserie
Förhandsgranska utskrift Visa:

106 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Kortregister

a. "Tiréns lappar till Gahm".
b. "Sv. konstank. 1856-1877 excerperade".
c. "Biographica".
d. "Lappar på kopparstickare, litografer, myntmästare, stentryckare, medaljörer och emaljörer".

Register och utdrag

Register till konstakademiens elevmatrikel, 1700-1800-talen.
Ritmästare vid Uppsala och Lunds universitet, Åbo Akademi, Krigsakademien och Antikvitetskollegium.
Utdrag ur biografier över svenska konstnärer.
Födelseårtal ur borgarlängder under 1600-1700-talen.

Utdrag ur protokoll

Spridda utdrag ur rådsprotokoll i inrikes civilärenden 1751-1771.
Rådsprotokoll i inrikes civilärenden 1750-1788.
Utdrag ur konselj- och kabinetts- m.fl. civilprotokoll 1733-1803.
Konselj- och kabinetts- m.fl. protokoll i inrikes civilärenden 1772-1808.

Excerpter och namnregister

Excerpter om 1600-talsmålare.
Excerpter om Per Hörberg.
Namnregister till Wrede.
Namnregister till Westrinska arkivet.
Namnregister till Fröst.
Register till Linköpings borgare 1700-1864.

Excerpter, register m.m.

Register över kopparstickare.
Excerpter ur Wexiö domkyrkas räkenskaper 1572-1600.
Kvittenser för Wexiö domkyrka 1572-1590.
Arbetsnotiser till Wexiö domkyrka 1572-1590.
Excerpter ur Linköpings dödbok 1861-1920.
Konstnärsregister.

Varia, anteckningar och register

"Stockholms stads inre kvarter nr. 1-59 åren 1793-1770".
Varia.
Person- och ortnamnsregister till Stockholms skottebok 1501-1509.
Utgåva av Stockholms stads räkenskaper 1434-1440, 1460-1473 samt registerband.
Strödda anteckningar om Stockholms storkyrka.

Excerpter och avskrifter

Excerpter ur slottsdeputationens arkiv under 1700-talet.
Avskrift av flyktingkommissionens under stora nordiska krigets handlingar.
Avskrift av riksmarskalksämbetets kungliga koncept 1720-1841.
Avskrift av hovkanslerns diarium 1815-1840.
Excerpter ur svenska riksrådets protokoll åren 1621-1629.
Avskrifter av riksdagens utskottshandlingar år 1743.

Avskrifter och excerpter

Excerpter ur diverse Örebrotidningar 1777-1852.
Avskrift av Örebro vigselbok 1659-1861.
Avskrift av fransk-lutherska församlingens i Stockholm kyrkobok 1688-1791.
Register över dop, vigslar och dödsfall i katolska församlingen i Stockholm år 1691.
Avskrifter av katolska församlingens i Stockholm dop-, vigsel- och dödböcker under 1700-1800-talen.
Excerpter ur evangeliska kyrkböcker i Haag under 1600-talen.
Avskrift av svenska församlingens i S:t Petersburg dödbok.
Avskrift av svenska församlingens i S:t Petersburg vigselbok 1750-1918.
Resultat 1 till 100 av 10679

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.