Förhandsgranska utskrift Avsluta

Visar 522 resultat

Arkivbeskrivning
Karin Fredgas efterlämnade papper
Förhandsgranska utskrift Visa:

Brev till Karin Fredga

A
Alliance Francaise de Stockholm 1 st., 1937
Andrejewa Skilondz, Adelaida (1882-1969), operasångerska, sångpedagog 1 st., odat.
Aspengd (?), Inga 1 st., 1971
Association Jaques - Dalcroze, Genève 3 st., 1935
B
Bäck, Kent 1 st., 1922
C
Cartesius Stiftelsen/Fonds Descartes 1 st., 1955
Chalmers Tekniska Högskola, Institutionen för Arkitektur 6 st., 1953-
1954+odat,
med bilagor
Cropler (?) 1 st., 1955
D
Derkert, Siri (1888-1973), konstnär 4 st., 1939+
odat.
Duchosal, Jean M. E. 1 st., 1926+
1 st visitkort
med
meddelande
E
Ecklesistikdepartamentet 3 st.
(avskrifter),
1949,
1959,1966
Des Écoles maternelles de la Seine (inspektris J. Auroy) 1 st., 1933 +
bilaga
Eeg – Olofsson, R., med. dr., Ersta Epilepsisjukhus 1 st., 1967
F
Folkskoleseminariet 1 st., 1940
Folkuniversitetet 1 st., 1944
Fondation de l’Institut Jaques - Dalcroze 4 st., 1949,
1952, 1955-
1956
G
Goldkuhl, Erik, med. dr., överläkare, Långbro sjukhus, Älvsjö 1 st., 1955 +
bilaga
Kung Gustav VI Adolfs 70-årsfond för svensk kultur 1 st., 1955
H
Hellhoff (?), Eva 1 st., odat
Hierta - Retzius Stiftelsen 2 st. 1962,
1963
Hoessli, F. 1 st., 1941
Höglund, Ebba 1 st., 1956
I
Ingham, Percy B. 1 st. (kopia),
1927
Institut Jaques - Dalcroze, Genève 68 st. (varav
1 st.
telegram),
1923-1958,
2 st. kuvert,
1944-1945
Instituto di Belle Arti in Firenze 1 st., 1911
J
Jaques - Dalcroze, Émile ,(1865-1950), schweizisk musikpedagog,
teoretiker och tonsättare. (+ 1 kort från E. Jaques - Dalcroze, herr och fru
Gabriel Jaques - Dalcroze samt herr och fru René Brunet - Lecomte) 147 st. varav
2 st.
telegram, 3
st. visitkort
med
meddelande,
2 st.
”öppna”
brev, 1
kopia, 1921-
1949 + odat.
Jaques - Dalcroze, Gabriel samt G. Jaques - Dalcroze med fru 4 st. varav 1
telegram, 1
visitkort
med
meddelande,
1936, 1950
+ odat.
K
Kjellström, Sven (1875-1950), violinist, professor, direktör för Kungl.
Musikkonservatorium 3 st., 1932,
1937, 1945
Koncertbyrået Martha Jensen & Robert Dahl 1 st., 1937
L
Lekby, Astrid 1 st., 1963 ?
Liljeson, Inger 1 st., 1965
The London School of Dalcroze Eurythmics 1 st., 1927
Mac Jannet-Blensdorf, Charlotte 1 st. kopia,
1954, 1 st.
telegram,
1958
Martin, Frank (1890-1974), schweizisk tonsättare 2 st., 1954
Ministère des Affaires Étrangères – Direction des Relations Culturelies –
Section des Rencontres Internationales 1 st., 1955
Möllevångshemmet (Anna Hagman) 1 st. avskrift
1947
N
Natur och Kultur, bokförlag 1 st., 1943
Nicolet, M.(Marcel?), (1912-96), belgisk atmosfär- och rymdforskare,
professor vid Bryssels universitet från 1960 1 st., 1946*
Nilsson, Brita 1 st., 1970
Nilsson, Ola 1 st., 1957
O
Olivegren, Johannes och Ulla 1 st., 1955
P
R
Radiotjänst 1 st., 1950
Ralf, Einar (1888–1971), kördirigent, konsertsångare (tenor) och
musikpedagog, professor, direktör för Kungl. Musikhögskolan 1 st.
visitkort
med
meddelande,
odat.
Reichel, Bernard 1 st., odat.
(brevet funnet i nothäftet ”Un chemin vers l’improvisation, 1962 (?))
S
Sandberg, Britt 1 st., 1958
Schuster, Hilda M. Rektor av Dalcroze school of Music, New York. 4 st., 1959,
1962-1963
+odat.
1946 års Skolkommission 2 st., 1949 +
bilaga
Kungl. Skolöverstyrelsen 1 st., 1956+
bilagor
Starace, Maria-Arna. Sångerska. Artistnamn Nina Faliero, dvs. Nina
Jaques - Dalcroze – E. Jaques-Dalcrozes fru. 3 st., 1932,
1936, odat.*
Stockholms Eftermiddagshem och Barnträdgårdar 1 st., odat.
Stockholms Folkskoledirektion 1 st., 1954
Svenska Dagbladet 1 st., 1954
T
TBV , Östersund 1 st. + 1 st.
bilaga, 1964
U
L’Union Internationale des Professeurs de la methode Jaques-Dalcroze,
Genève (UIPD) 1 st., 1961
Uppsala Musikskola 1 st., 1940
Uppsalakretsen av SSF (g.m. Klara Pehrson) 1 st., 1945
V
Kungl. Vetenskapsakademien 1 st.
telegram (2
blad), 1954
Stiftelsen Viggbyholmskolan 1 st., odat
W
Wernstedt, Wilhelm, professor 1 st., 1941
Wide (?), Lulle 2 st. kopior,
1958 + odat.
Wilhelmsson, Carl (1866-1928), målare 2 st., 1919 +
odat.
Y
Z
Zimdahl, Helge (1903-2001), arkitekt, professor i arkitektur vid Chalmers
tekniska högskola 1951-70 4 st., 1952,
1954, 1956
Å
Åkerhielm, Ebba 1 st., odat.
Ä
Ö
Örhagen, Anna – Britt 1 st., 1959
Endast förnamn:
Angela 1 st., 1960
Anna, Gulf, Helen 1 st., odat.
Ellina och hennes föräldrar 1 st., odat.*
Eva 1 st., odat.*
Karin (från Danmark) 1 st., odat.
Mahaut 1 st., 1957*
Marja 1 st., 1968*
Nathalie 1 st., 1959 +
bilagor
Pierrette samt Pierrette & Robert 1 st., 1965 +
odat.
Helene, Charlotte, Leni, Käthe Jacob, Edith, Segine m.fl. 1 st., odat.
Oidentifierade avsändare 8 st., 1922-
1968 + odat.
(varav 1st.*)
Resultat 1 till 100 av 522

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.