Förhandsgranska utskrift Avsluta

Visar 115 resultat

Arkivbeskrivning
Förhandsgranska utskrift Visa:

4 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Helga Henschen: Brev till Ralf Parland
Helga Henschen: Brev till Ralf Parland
Signe Henschens samling, tillägg
Signe Henschens samling, tillägg
Karl Asplunds samling
Karl Asplunds samling
Jon Erik Erikssons arkiv
Jon Erik Erikssons arkiv
Dikter af diverse författare afskrifna av Carl von Bergen 1856-1860
Dikter af diverse författare afskrifna av Carl von Bergen 1856-1860
Diktmanuskript av Erik Brogren 1902-1909
Diktmanuskript av Erik Brogren 1902-1909
C. D. af Wirsén Till Anders Lundin den 24 oktober 1889
C. D. af Wirsén Till Anders Lundin den 24 oktober 1889
Verser till kamratmötet 1933 av Albert Engström (Fil. dr Otto Janses exemplar)
Verser till kamratmötet 1933 av Albert Engström (Fil. dr Otto Janses exemplar)
Dikten "Bergakungen" av Bo Bergman i två olika utskrifter
Dikten "Bergakungen" av Bo Bergman i två olika utskrifter
Dikter av kyrkoherde Samuel Conrad Nisser (kopior)
Dikter av kyrkoherde Samuel Conrad Nisser (kopior)
"Synd" drama av Nils-Magnus Folcke
"Synd" drama av Nils-Magnus Folcke
Visbok från 1700-talet Recueil des chansons
Visbok från 1700-talet Recueil des chansons
Aforistiska meddelanden om författaren Emanuel Franzén med mera av Sigurd Dahlbäck (kopia)
Aforistiska meddelanden om författaren Emanuel Franzén med mera av Sigurd Dahlbäck (kopia)
Diktmanuskript av Nils-Magnus Folcke
Diktmanuskript av Nils-Magnus Folcke
N. P. Anderssons visbok
N. P. Anderssons visbok
Diktmanuskript av Johan Olof Wallin med renskrift samt korrespondens rörande dikten mellan Vilhelm Klingspor och Emil Liedgren
Diktmanuskript av Johan Olof Wallin med renskrift samt korrespondens rörande dikten mellan Vilhelm Klingspor och Emil Liedgren
Verser, Bref och Carricaturer af Ehrenswärd; Ett humoristiskt bref af skalden Oxenstierna under namn af Haqvin Bager; En bröllops-gratulation på vers (troligtvis af Leopold) (Kopior)
Verser, Bref och Carricaturer af Ehrenswärd; Ett humoristiskt bref af skalden Oxenstierna under namn af Haqvin Bager; En bröllops-gratulation på vers (troligtvis af Leopold) (Kopior)
Diverse autografer som tillhört Cecilia Beselin von Brauns boksamling
Diverse autografer som tillhört Cecilia Beselin von Brauns boksamling
Wijsbok med ryggtitel S.L.R.
Wijsbok med ryggtitel S.L.R.
Samling av verser sammanställda av C. J. Åhlström 9/9 1818
Samling av verser sammanställda av C. J. Åhlström 9/9 1818
Dikten "Kalken" av Esaias Tegnér i samtida avskrift
Dikten "Kalken" av Esaias Tegnér i samtida avskrift
"Antonius i Paris" av Sophus Claussen med längre dedikation från författaren samt inskriven dikt av densamme
"Antonius i Paris" av Sophus Claussen med längre dedikation från författaren samt inskriven dikt av densamme
Voltaire "Vers sur le 19. août 1772 ou Compliment à sa Majesté le Roi de Suede" (kopia)
Voltaire "Vers sur le 19. août 1772 ou Compliment à sa Majesté le Roi de Suede" (kopia)
Vers av Klara Johansson kopia av avskrift
Vers av Klara Johansson kopia av avskrift
Alf Henriksons manuskript och pressklipp
Alf Henriksons manuskript och pressklipp
Carl Michael Bellman: Versar 1791-94, mest till Westmanska familjen
Carl Michael Bellman: Versar 1791-94, mest till Westmanska familjen
Bellmanrullen "En stuf rim"
Bellmanrullen "En stuf rim"
Folke Dahlbergs samling
Folke Dahlbergs samling
Hjalmar Söderberg: Trädet på grafven
Hjalmar Söderberg: Trädet på grafven
Tor Hedbergs samling
Tor Hedbergs samling
Siv Cederings arkiv
Siv Cederings arkiv
Karlfeldts samling, tillägg (a-q)
Karlfeldts samling, tillägg (a-q)
Harald Molanders samling
Harald Molanders samling
Ellen Sofia Westers papper
Ellen Sofia Westers papper
Herman Anakreon Rings papper
Herman Anakreon Rings papper
Carl Snoilsky: 3 brev och 1 dikt
Carl Snoilsky: 3 brev och 1 dikt
Heinz Hector: Nach dem Regen : drei Gedichte und eine Handzeichnung
Heinz Hector: Nach dem Regen : drei Gedichte und eine Handzeichnung
Esaias Tegnér: Sång vid Svenska Akademiens 50de årsfest den 5 april 1836 : Samtida avskrift
Esaias Tegnér: Sång vid Svenska Akademiens 50de årsfest den 5 april 1836 : Samtida avskrift
Verser av C. A. Ehrensvärd
Verser av C. A. Ehrensvärd
Gösta Adrian-Nilsson (GAN): Dikt
Gösta Adrian-Nilsson (GAN): Dikt
Sven Björnwall: Födelsedagsdikt
Sven Björnwall: Födelsedagsdikt
Snoilsky, Carl: Dikten Femton år och sjutton år
Snoilsky, Carl: Dikten Femton år och sjutton år
Julia Kjellberg-von Vollmers papper
Julia Kjellberg-von Vollmers papper
Oscar Peterson: Till kronprins Gustaf Adolf och kronprinsessan Louise : Dikt
Oscar Peterson: Till kronprins Gustaf Adolf och kronprinsessan Louise : Dikt
Ur Johannes Rudbecks efterlämnade papper
Ur Johannes Rudbecks efterlämnade papper
Poesialbum
Poesialbum
Carl Jonas Love Almqvist: Egenhändiga manuskript
Carl Jonas Love Almqvist: Egenhändiga manuskript
Axel Lundegård: Dikter : Originalmanuskript
Axel Lundegård: Dikter : Originalmanuskript
Jöns Erik Angelini: Manuskript Ystadiaden
Jöns Erik Angelini: Manuskript Ystadiaden
Ruben G:son Bergs samling
Ruben G:son Bergs samling
Carl Samuel Åsbergs samling
Carl Samuel Åsbergs samling
Signe Henschens samling
Signe Henschens samling
Herman Rings papper
Herman Rings papper
Esther Levertins samling
Esther Levertins samling
Pontus Bohmans efterlämnade papper
Pontus Bohmans efterlämnade papper
Sandro Key-Åberg: Dikter
Sandro Key-Åberg: Dikter
Marianne Ehrenströms papper
Marianne Ehrenströms papper
Lars Herman Lahng: Barrikadsång
Lars Herman Lahng: Barrikadsång
Carl Snoilsky: Dikter
Carl Snoilsky: Dikter
Johannes Edfelt: Manuskript Dagar och nätter
Johannes Edfelt: Manuskript Dagar och nätter
Strindbergs släktingar I
Strindbergs släktingar I
d'Argentré-Rask, Monique: Bellman på franska
d'Argentré-Rask, Monique: Bellman på franska
August Strindberg: Isaacs julkväll
August Strindberg: Isaacs julkväll
August Strindberg: Paris Dom
August Strindberg: Paris Dom
Robert Thegerström Dikt: "Då suckar det så tungt uti Sundinskan"
Robert Thegerström Dikt: "Då suckar det så tungt uti Sundinskan"
August Strindberg: Till Gurli Åberg (på tredje lysningsdagen)
August Strindberg: Till Gurli Åberg (på tredje lysningsdagen)
August Strindberg: Det enda sättet
August Strindberg: Det enda sättet
August Strindberg: På Nicolai Ruin
August Strindberg: På Nicolai Ruin
Ej August Strindberg: Dikt Den fallne
Ej August Strindberg: Dikt Den fallne
Ferlin, Nils: dikten "Döden"
Ferlin, Nils: dikten "Döden"
Ej August Strindberg: Dikt Lycklig den, som kan bevara...
Ej August Strindberg: Dikt Lycklig den, som kan bevara...
August Strindberg: Sömngångarnätter på vakna dagar
August Strindberg: Sömngångarnätter på vakna dagar
Olle Hallström: Just like a poem : Dikter
Olle Hallström: Just like a poem : Dikter
Thor Sundberg: Dikter, tal och visor
Thor Sundberg: Dikter, tal och visor
Arne Ebers samling. Tillägg
Arne Ebers samling. Tillägg
Stina Aronson: Älven
Stina Aronson: Älven
1700-talsdikter
1700-talsdikter
Annie och Helge Åkerhielms samling
Annie och Helge Åkerhielms samling
Ingrid Starup: Brev m.m. från Erik Lindegren
Ingrid Starup: Brev m.m. från Erik Lindegren
Ernst och Emma Bratt: Handlingar rörande förbindelser med Oscar II
Ernst och Emma Bratt: Handlingar rörande förbindelser med Oscar II
Ebba Ankarcrona: Anteckningsböcker m.m.
Ebba Ankarcrona: Anteckningsböcker m.m.
Karl August Nicanders papper
Karl August Nicanders papper
Rolf Zandéns papper
Rolf Zandéns papper
Daniel Fallström: Vårdröm
Daniel Fallström: Vårdröm
Gunlög Ormtunga. En berättelse från det gamla Island. Till nysvenska överflyttad av Gustav Sundbärg.
Gunlög Ormtunga. En berättelse från det gamla Island. Till nysvenska överflyttad av Gustav Sundbärg.
Johannes Edfelt: Manuskript : Översättningar
Johannes Edfelt: Manuskript : Översättningar
Brev till Gerda ("Malla") Sundberg från Ida ("Mumma") Frohm
Brev till Gerda ("Malla") Sundberg från Ida ("Mumma") Frohm
Johan Jolins samling
Johan Jolins samling
Erik Lindorm: Diktmanuskript "Månen"
Erik Lindorm: Diktmanuskript "Månen"
Nils Ferlin: Dikten Prolog vid FIB:s gala 3/10 1952
Nils Ferlin: Dikten Prolog vid FIB:s gala 3/10 1952
Carl Snoilsky: Manuskript
Carl Snoilsky: Manuskript
Maria Röhl: Minnesböcker och miscellanea
Maria Röhl: Minnesböcker och miscellanea
Ingrid Averpil: Diktsamling Blommor
Ingrid Averpil: Diktsamling Blommor
Verner von Heidenstam: Brev till Hjalmar Falk, fotografi och diktmanus
Verner von Heidenstam: Brev till Hjalmar Falk, fotografi och diktmanus
Karl August Nicander: Diktmanus En fallen ängel
Karl August Nicander: Diktmanus En fallen ängel
Erik Johan Stagnelius: Dikter
Erik Johan Stagnelius: Dikter
Bo Grandien: Brev från Tomas Tranströmer
Bo Grandien: Brev från Tomas Tranströmer
Göran Björkman: Brev m.m.
Göran Björkman: Brev m.m.
Herr Päronlunds äfventyr och missöden, av "Mauritz"
Herr Päronlunds äfventyr och missöden, av "Mauritz"
Ingeborg Erixsons samling
Ingeborg Erixsons samling
Resultat 1 till 100 av 115

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.