Visar 59214 resultat

Arkivbeskrivning
Förhandsgranska utskrift Visa:

855 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Diverse

Tidiga produktioner (manus, utkast, skisser); Tidiga produktioner (programblad, marknadsföring); Anordna kurser och seminarier; Anteckningar – Michael Meschkes egen utbildning; Finansiera verksamheten genom bidrag och samarbeten; Avtal och kontrakt; Korrespondens rörande administration av ekonomiska frågor; Inventarielistor; Korrespondens inom Sverige, Korrespondens med Danmark; Korrespondens med Finland; Korrespondens med Norge

Korrespondens

Korrespondens med Tyskland; Korrespondens med Frankrike; Korrespondens med Storbritannien; Korrespondens med USA; Korrespondens med Schweiz; Korrespondens med Österrike; Marknadsföra, korrespondens

Michael Meschkes arkiv, tillägg

  • SE S-HS Acc2017/63
  • Arkiv
  • 1950 - 1958
Arkivet innehåller handlingar från Marionetteaterns start såsom korrespondens, handlingar rörande tidiga produktioner, administrativa handlingar, pressklipp, fotografier från Marionetteatern samt affischer. Häri finns även handlingar rörande Michael Meschkes utbildning.

Meschke, Michael

Allan Andersson: Drängen Johan Länk

  • SE S-HS Acc1985/84
  • Arkiv
  • 1969-1986
En sammanställning och kartläggning av Johan Länks liv av Allan Andersson, Uppsala. Kopior på sjukjournaler, protokoll, pressklipp

Andersson, Allan

Brev från diverse personer

- 1850-01-02: Wilhelm Tham om olika volymer som han lånat ur Säbys bibliotek, bl.a. "E. Wrangels jordebok med inneliggande lösa papper, och hans sjelfbiographi" samt avskrifter av pergamentsbrev
- 1860-08-02: Fredrik Wrangel om danska ordensdiplom
- 1858, två brev från okänd
- Odaterat, undertecknat "Faderen"

Transparang

En transparang, dvs. en på metallram uppspänd silkesduk som visar en scen när man håller upp den mot en ljusskälla. Har tillhört Otto Ludvig Wrangel

Ang. Holsteinska residenten baron Olof Ranchstedts bref rörande lagmannen friherre Erik Wrangels död och qvarlåtenskap

Handlingar rörande Erik Wrangel (1721-1760) som avled landsflyktig i Hamburg:
- Brev från Olof Ranchstedt, hovråd i Mecklenburg, till Erik Wrangel d ä 1760. Sorgkantat brev med dödsbudet
- Räkningar och kvarlåtenskap i handlingar numrerade 1-20
- Specifikation, bl.a. över klädesplagg

Lagmannen Erik Wrangel

Handlingar rörande Erik Wrangel (1721-1760), de flesta undertecknade av fadern (E7). Innehåller en bokförteckning med flera titlar som återfinns i Wrangelske boksamlingen, förmodligen den äldsta katalogen över biblioteket (1760)
Resultat 1 till 100 av 59214

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.