Förhandsgranska utskrift Avsluta

Visar 43413 resultat

Arkivbeskrivning
Förhandsgranska utskrift Visa:

315 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

"Gustavus Adolphus King of Sweden and his times"
"Gustavus Adolphus King of Sweden and his times"
Det är så arla
Det är så arla
I förbigående
I förbigående
Varia, anteckningar
Varia, anteckningar
Upplysningsnämnden: "Detaljprotokoll", 1935-1937,1943-1944
Upplysningsnämnden: "Detaljprotokoll", 1935-1937,1943-1944
Anteckningar och notiser om böcker med mera
Anteckningar och notiser om böcker med mera
Punktidéer: utkast, fragment
Punktidéer: utkast, fragment
Historia, kulturfrågor
Historia, kulturfrågor
Teater, film, TV
Teater, film, TV
Litteratur
Litteratur
Tysk litteratur
Tysk litteratur
Politiska frågor: Tredje riket med mera
Politiska frågor: Tredje riket med mera
Anteckningar: Politiska frågor, litteratur, kulturfrågor, varia
Anteckningar: Politiska frågor, litteratur, kulturfrågor, varia
Skolan 4
Skolan 4
Skolan 3
Skolan 3
Skolan 2
Skolan 2
Utkast till artiklar, föredrag, anteckningar, skolmaterial, m.m.
Utkast till artiklar, föredrag, anteckningar, skolmaterial, m.m.
Skolan 1
Skolan 1
Diverse material rörande Vilhelm Scharp
Diverse material rörande Vilhelm Scharp
V. Scharp: Skoluppsatser
V. Scharp: Skoluppsatser
Frågor
Frågor
Återljud
Återljud
Romantiken 2. Anteckningar, pressklipp, särtryck och annat tryck
Romantiken 2. Anteckningar, pressklipp, särtryck och annat tryck
Romantiken 1. Romantikens tragedi (Dagens Nyheter 17.11.1951). Anteckningar och pressklipp om Atterbom, Stagnelius och om romantiken i allmänhet. Ur Gneisenau-arkivet, Staatsarchiv Berlin
Romantiken 1. Romantikens tragedi (Dagens Nyheter 17.11.1951). Anteckningar och pressklipp om Atterbom, Stagnelius och om romantiken i allmänhet. Ur Gneisenau-arkivet, Staatsarchiv Berlin
Artiklar till Nordiska uppslagsböcker, 3 kollegieblock med anteckningar om Boken, preliminär plan för Labyrinten
Artiklar till Nordiska uppslagsböcker, 3 kollegieblock med anteckningar om Boken, preliminär plan för Labyrinten
Anteckningar och utkast till artiklar, föredrag, diskussionsinlägg
Anteckningar och utkast till artiklar, föredrag, diskussionsinlägg
Tidnings- och tidskriftsartiklar
Tidnings- och tidskriftsartiklar
PM rörande internationellt ungdomsarbete m.m.
PM rörande internationellt ungdomsarbete m.m.
Avskedsblick från fyrtornet. Berlin (augusti 1936?), m.fl. manuskript
Avskedsblick från fyrtornet. Berlin (augusti 1936?), m.fl. manuskript
Intervjuer med Erich Maria Remarque, m.fl. manuskript
Intervjuer med Erich Maria Remarque, m.fl. manuskript
Jugendbewegung, m.fl. tyskrelaterade manuskript
Jugendbewegung, m.fl. tyskrelaterade manuskript
Den nationalsocialistiska världsåskådningens beståndsdelar m.fl. tyskrelaterade manuskript
Den nationalsocialistiska världsåskådningens beståndsdelar m.fl. tyskrelaterade manuskript
Manuskriptförteckning
Manuskriptförteckning
Brev från Vilhelm Scharp (kopior)
Brev från Vilhelm Scharp (kopior)
Brev till Vilhelm Scharp
Brev till Vilhelm Scharp
I lä
I lä
I villande djupa skogen
I villande djupa skogen
Vårrägn. Undertecknad Frank Vinge
Vårrägn. Undertecknad Frank Vinge
Vårrägn
Vårrägn
Ögontröst
Ögontröst
Dikter 1885- (koncept)
Dikter 1885- (koncept)
Diverse diktutkast m. m.
Diverse diktutkast m. m.
Tre diktförteckningar; Preludier (Strövtåg, Kämpande känslor, I vårljus), Maj, Brigitta Böllja
Tre diktförteckningar; Preludier (Strövtåg, Kämpande känslor, I vårljus), Maj, Brigitta Böllja
Nattens drottning (Majnattsröster). Daterad september 1890
Nattens drottning (Majnattsröster). Daterad september 1890
Konkordiaminnen. 1884 (?)
Konkordiaminnen. 1884 (?)
a, Sommarferierna 1883. Diktförteckning. b, Han går till spisen... . c, Skogsidyll. Undertecknad Fredrik Nycander
a, Sommarferierna 1883. Diktförteckning. b, Han går till spisen... . c, Skogsidyll. Undertecknad Fredrik Nycander
Das Schweinenlied. Gaskvisor af Kuli Mas, VIII
Das Schweinenlied. Gaskvisor af Kuli Mas, VIII
a, Ynglingen. Fragment. b, Dig min älskade ljufva...
a, Ynglingen. Fragment. b, Dig min älskade ljufva...
a, Midnattslundens skuggor svälla... (Till henne). Folkmar. Sign.: - k -. b, Ynglingen. Folkmar. Fragment till en otryckt dikt
a, Midnattslundens skuggor svälla... (Till henne). Folkmar. Sign.: - k -. b, Ynglingen. Folkmar. Fragment till en otryckt dikt
Ljung. Undertecknad Erik Axel Karlfeldt. Daterad 28/1 1892
Ljung. Undertecknad Erik Axel Karlfeldt. Daterad 28/1 1892
I backstugan
I backstugan
Nu är den gula havren bärgad in... (Efter skörden)
Nu är den gula havren bärgad in... (Efter skörden)
I saknad. Folkmar. Daterad 10/10 1882
I saknad. Folkmar. Daterad 10/10 1882
Diverse diktutkast samt Krigets förbannelser (prosa)
Diverse diktutkast samt Krigets förbannelser (prosa)
Ordgåta (för "Gymnasisten" af Folkmar). Daterad 6/10 1882
Ordgåta (för "Gymnasisten" af Folkmar). Daterad 6/10 1882
Nu står du i midnattstimma... (diverse diktutkast)
Nu står du i midnattstimma... (diverse diktutkast)
Vid Mikaelsmässan (Efter skörden). Daterad juli 1890
Vid Mikaelsmässan (Efter skörden). Daterad juli 1890
a, Åsen. Daterad 5/3 1890. b, Bekransa mig ! c, Det är i den blommande rosenskog...
a, Åsen. Daterad 5/3 1890. b, Bekransa mig ! c, Det är i den blommande rosenskog...
Nu torkar linet... (Jägarlust)
Nu torkar linet... (Jägarlust)
Vinter i bärgsbygd. Folkmar
Vinter i bärgsbygd. Folkmar
På renen... (Sångarfärd / Spelmansvisor 2)
På renen... (Sångarfärd / Spelmansvisor 2)
Bekransa mig...!
Bekransa mig...!
Mörka flicka...
Mörka flicka...
Käraste Judas!
Käraste Judas!
Diverse diktutkast: Rönnarne, Oktobersommar, Gamlorna...
Diverse diktutkast: Rönnarne, Oktobersommar, Gamlorna...
I helgedomen
I helgedomen
Nu dallra dungarna... (Skål för kvinnan. Vid Uppsalastudenternas vårfest den 11 maj 1889)
Nu dallra dungarna... (Skål för kvinnan. Vid Uppsalastudenternas vårfest den 11 maj 1889)
På 250:nde årsdagen af konung Gustaf II Adolfs död
På 250:nde årsdagen af konung Gustaf II Adolfs död
Och nu är det sommar... (Sommarvisa)
Och nu är det sommar... (Sommarvisa)
Älskling jag är tung av vinet...
Älskling jag är tung av vinet...
Tag höljet bort. Daterad 18 januari 1883
Tag höljet bort. Daterad 18 januari 1883
Nattlig höstvind...
Nattlig höstvind...
Bal champêtre / Vårbal
Bal champêtre / Vårbal
På renen under granarna... (Sångarfärd / Spelmansvisor 2). Koncept till Sångarfärd
På renen under granarna... (Sångarfärd / Spelmansvisor 2). Koncept till Sångarfärd
Ungdomsdikter
Ungdomsdikter
Diktkoncept på lägg och lösa blad
Diktkoncept på lägg och lösa blad
"Herr Jönssons resa till svärdottern. Skämt i 1 akt"
"Herr Jönssons resa till svärdottern. Skämt i 1 akt"
"Han blef lurad!, Westerås 1879"
"Han blef lurad!, Westerås 1879"
Skådespel: Drinkarens slut, Krigarens hemkomst
Skådespel: Drinkarens slut, Krigarens hemkomst
"Teaterpjeser. No 2. II 1879"
"Teaterpjeser. No 2. II 1879"
Dramatik
Dramatik
Kuvert (elstatkopior)
Kuvert (elstatkopior)
Gamla innehållsförteckningar
Gamla innehållsförteckningar
Förteckningar, tryckta texter
Förteckningar, tryckta texter
Brev från E. A. Karlfeldt till oidentifierade (gällande årliga skolträffar i Västerås), 1920-1930.
Brev från E. A. Karlfeldt till oidentifierade (gällande årliga skolträffar i Västerås), 1920-1930.
Brev från Gerda Karlfeldt till Sture Söderström (odaterat)
Brev från Gerda Karlfeldt till Sture Söderström (odaterat)
Beskrivning av Karlfeldt-utställning i Hörsalen i Västerås stadsbibliotek 1983
Beskrivning av Karlfeldt-utställning i Hörsalen i Västerås stadsbibliotek 1983
"Att bibliografera Karlfeldt". En utläggning inför Karlfeldt-samfundet vid årsmötet i Hedemora den 10 augusti 1985. Författare: Arne Bergstrand
"Att bibliografera Karlfeldt". En utläggning inför Karlfeldt-samfundet vid årsmötet i Hedemora den 10 augusti 1985. Författare: Arne Bergstrand
E. A. Karlfeldts arbetsrum, Sångs i Sjugare
E. A. Karlfeldts arbetsrum, Sångs i Sjugare
Kopior av tre tidningsartiklar ur Vestmanlands Läns Tidning, 1979-1983
Kopior av tre tidningsartiklar ur Vestmanlands Läns Tidning, 1979-1983
Utdrag ur bokhandlare Axel Sjöbergs i Västerås debetkontoböcker åren 1880-1885 avseende lantbrukare Erik Ericssons inköp av läromedel åt sonen Erik Axel (Karlfeldt)
Utdrag ur bokhandlare Axel Sjöbergs i Västerås debetkontoböcker åren 1880-1885 avseende lantbrukare Erik Ericssons inköp av läromedel åt sonen Erik Axel (Karlfeldt)
Den första kristna pingsthögtiden och dess betydelse. Karlfeldts studentexamenuppsats, 1885
Den första kristna pingsthögtiden och dess betydelse. Karlfeldts studentexamenuppsats, 1885
Ett kuvert frankerat med Karlfeldt-frimärken
Ett kuvert frankerat med Karlfeldt-frimärken
Kopior av några slumpvis utvalda kuvert med olika adresser tillsända Karlfeldt, 1897-1926 samt ett odaterat
Kopior av några slumpvis utvalda kuvert med olika adresser tillsända Karlfeldt, 1897-1926 samt ett odaterat
Tidningsartiklar, 1979-1983
Tidningsartiklar, 1979-1983
Sonnerman, Ann: Sångssamlingen - Erik Axel Karlfeldts efterlämnade papper på KB
Sonnerman, Ann: Sångssamlingen - Erik Axel Karlfeldts efterlämnade papper på KB
Beskrivning över E. A. Karlfeldts diktarboställe Sångs i Sjugare, särskilt arbetsrum och trädgård
Beskrivning över E. A. Karlfeldts diktarboställe Sångs i Sjugare, särskilt arbetsrum och trädgård
Erik Axel Karlfeldt 1864-1964. Högtidsfesten i Folkärna kyrka, 1964
Erik Axel Karlfeldt 1864-1964. Högtidsfesten i Folkärna kyrka, 1964
Erik Axel Karlfeldts jordfästning, 1931
Erik Axel Karlfeldts jordfästning, 1931
Karlfeldtiana
Karlfeldtiana
Resultat 1 till 100 av 43413

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.