Showing 57814 results

Archival description
Print preview View:

818 results with digital objects Show results with digital objects

Övriga handlingar

Sånger och verser 1903-1939, odat
Diverse avskrifter (bl.a. brev, skrifter av Bodell) 1860, odat
Bibelstudier med anteckningar 1936-1952, odat
Diverse lösa anteckningar, minnen, adresser m.m. 1937-1952, odat
Fotografi (kopia) av Karolina Landström odat
Diverse tryck:
Några drag ur separatismens historia, artikelserie i Piteå-tidningen 1944
Fria ord – insändardebatt i lokalpress om dopet, 1950-tal
Staffan Bergman: Separatisterna i Piteåbygden, ur Från bygd till vildmark, 1973
Folke Öberg: Bodellisterna och den stora skolstriden, Bok 2002 1944-2002

Sigbrit Frankes arkiv

 • SE Q Handskrift 215
 • Fonds
 • 1976 - 2015
Personliga handlingar, manuskript, anteckningsböcker, tal, fotografier och pressklipp.

Franke, Sigbrit

Korrespondens

Brev till/från barnen 1924-1959
Övriga brevskrivare A-Ö (brevskrivarförteckning finns) 1896-1958

Selma Löfqvists brevsamling

 • SE S-HS EpL42
 • Fonds
 • 1883-1895

Brev till Selma Löfqvist från:

GEIJERSTAM, Regina Charlotta, f. Lexell, (1852-1924)
2 st., 1889

HEDQVIST, Johanna (Lycksele)
5 st., 1887-1888 (5)

HOLMÉN, Jenny (Stockholm)
1 st., 1895

KROGH, Lotten (Stockholm)
1 st., 1895

LINDBERG, Hilda (Södertälje)
6 st., 1894-1895

NYBLAD, Olga (Degerfors)
1 st., odaterat

PALM, Matilda (Göteborg)
11 st., 1892-1895

PALMBLAD, Bertha (Gnesta)
3 st., 1892-1894

SÖDERSTRÖM, Alfrida, f. Westman (1868- 1954)
53 st., 1883-1895

UHRBERG, Emma (Södertälje)
7 st., 1893-1895

Löfqvist, Selma

Pär Lagerkvist: Brev till Christian och Gertrud Elling

 • SE S-HS EpL41
 • Fonds
 • 1968-1972

Brev från Pär Lagerkvist till:

Elling, Christian (1901-1974), Dansk konsthistoriker
&
Elling, Gertrud

10 st., 1968-1972

(Kopior av original i Det Kongelige Bibliothek, Köpenhamn)

Lagerkvist, Pär

Einar Lindström: Brev från Ivar Arosenius

 • SE S-HS EpL39
 • Fonds
 • 1878-1901

Brev till Einar Lindström från:

Från

AROSENIUS, Ivar Axel Henrik f(1878 - 1909), målare och tecknare
7 st., 1900-1901 & odaterat

Lindström, Einar

Gösta Lundquists brevsamling

 • SE S-HS EpL40
 • Fonds
 • 1922-1948

Brev till Gösta Lundquist från:

BÖÖK, Fredrik (1883- 1961), Professor, litteraturhistoriker, författare, hedersdoktor.
1 st., 1924

ENGSTRÖM, Albert (1869-1940), konstnär, författare, professor.
1 st., 1922

HÖGBERG, Olof (1855-1932), Författare, journalist
1 st., 1927

STIERNSTEDT, Marika (1875-1954), författarinna
2 st., 1936-1937

VENNBERG, Karl (1910-1995), Kulturredaktör i Aftonbladet, författare, en av fyrtiotalismens portalfigurer.
Skönlitterär författare, litteraturkritiker, kulturredaktör, översättare
1 st., [1948?]

Lundquist, Gösta

Östen Undéns samling

 • SE S-HS L108
 • Fonds
 • 1800-tal--1974
Samlingen innehåller Östen Undéns efterlämnade papper. Här finns brev, biographica, ämnesordnade handlingar omfattande juridik, utbildning, samt handlingar rörande Undéns inrikes- och utrikespolitiska verksamhet. Utöver detta finns tal av Undén och av andra, samt pressklipp och tryck

Undén, Östen

Hugo Hultenberg: Brev och autografer

 • SE S-HS Acc2011/3
 • Fonds
 • 1903--1994
Accessionen innehåller brev till Hugo Hultenberg från svenska och utländska brevskrivare, samt svenska och utländska autografer från tidsperioden 1903-1948. Utöver detta finns ett brev från 1994 (i sviten brev från Johan Falkberget). Dessutom något pressklipp och tryck.

Hultenberg, Hugo

Hjalmar Söderberg: Trädet på grafven

 • SE S-HS Acc1969/109
 • Fonds
 • 1915
Manuskript till den i Svenska Dagbladet publicerade dikten riktad mot Fredrik Böök med anledning av dennes 14.2.1915 i Svenska Dagbladet tryckta artikel "Frödingstudier. Det borde varit stjärnor", som gav upphov till Frödingstriden Fredrik Böök-John Landquist. 3 ark.

Söderberg, Hjalmar

Elsa Thulins efterlämnade papper

 • SE S-HS L250
 • Fonds
Elsa Thulins efterlämnade papper; brev, manuskript, ekonomiska handlingar, tryck, föremål, tidningsklipp m.m.

Thulin, Elsa

Harald Lettströms brevsamling

 • SE S-HS EpL38
 • Fonds
 • 1928-1945

Brev till Harald Lettström från:

BRUNIUS, Pauline, f. Lindstedt (1881-1954)
1 st. (kopia), 1942

HOLM, Cyril James Axel f(1894- ), advokat
1 st., 1939

LOVÉN, Christian Edvard Nicolovius (1881-1970), Byråchef
3 st., 1938-1939

MOLANDER, Olof Johan Harald f.(1892- 1966), Regissör, skådespelare, teaterchef
60 st., 1928-1945 & odaterat
+ 1 kopia av brev till Anders de Wahl från Olof Molander 1936,
samt 1 kopia av brev till Olof Molander från Anders de Wahl 1936.

Lettström, Harald

Sigrid Fridmans brevsamling

 • SE S-HS EpF12
 • Fonds

Brev till och från Sigrid Fridman och Klara Johanson, m.m.:

:1-3 Brev TILL Sigrid Fridman från Klara Johanson, 244 st. & bilagor
:3a Bibel med dedikation av Klara Johanson
:4-9 Brev FRÅN Sigrid Fridman till Klara Johanson, 484 st. & bilagor
:10 Övriga brev till Sigrid. Fridman och Klara Johanson, 63 st., samt diverse pressklipp, särtryck m.m.

Totalt 791 st. brev, samt bilagor

Fridman, Sigrid

Selma Lagerlöfs brevsamling

 • SE S-HS EpL45
 • Fonds

Den övervägande delen av brevsamlingen utgörs av brev från Selma Lagerlöf till olika personer - såväl kända, som okända.
Dessutom ingår en mindre svit med brev mellan andra

De flesta breven är i original

Lagerlöf, Selma

Humanistiska fakultetens fotoarkiv

 • SE Q Handskrift 9
 • Fonds
 • 1974-1986

Arkivet är sammanställt av fotografen Åke Sörlin under åren 1974 - 1986. Han var då anställd vid universitetet och bistod studenter, forskare och lärare med alla typer av bildmaterial för såväl bokutgivning, undervisning och annan illustration eller dokumentation av olika universitetsmiljöer.

Arkivet består av två skilda kategorier.
1. Fotosamling som består av negativ och ibland även positiv bild samt diabilder. Kategorierna ligger i skilda sviter.
2. Vykortsamling

För fotosamlingens negativ och diabilder finns ett gemensamt kortregister i form av en alfabetiskt upplagd ämneskatalog.

Sörlin, Åke

Results 1 to 100 of 57814

The National Library of Sweden
Contact us
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.