Showing 41145 results

Archival description
Print preview View:

205 results with digital objects Show results with digital objects

Letters to Dag Hammarskjöld: C

Letters to Dag Hammarskjöld: C

Letters to Dag Hammarskjöld: Bi - Bö

Letters to Dag Hammarskjöld: Bi - Bö

Letters to Dag Hammarskjöld: Beskow

Letters to Dag Hammarskjöld: Beskow

Letters to Dag Hammarskjöld: B - Be

Letters to Dag Hammarskjöld: B - Be

Letters to Dag Hammarskjöld: A

Letters to Dag Hammarskjöld: A

Letters to Dag Hammarskjöld:Invitation cards

Letters to Dag Hammarskjöld:Invitation cards

Letters to Dag Hammarskjöld: Condolences A-Z

Letters to Dag Hammarskjöld: Condolences A-Z

Kerstin Hesselgrens efterlämnade papper

Kerstin Hesselgrens efterlämnade papper

Visitkort m. m.

Visitkort m. m.

Telegram på högtidsdagar (50-, 60-, 70-, 75- och 80-årsdagen)

Telegram på högtidsdagar (50-, 60-, 70-, 75- och 80-årsdagen)

Diverse tryck om Kerstin Hesselgren

Diverse tryck om Kerstin Hesselgren

Minnesfonder (diverse protokoll m. m.): Stiftelsen Margaretas minnesfond, Sti...

Minnesfonder (diverse protokoll m. m.): Stiftelsen Margaretas minnesfond, Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs minne

Hyllningsadresser m. m. Fotografier

Hyllningsadresser m. m. Fotografier

Biographica, diverse

Biographica, diverse

Manuskript av Karin Kock: Gifta kvinnors rätt till arbete; Anförande i Canada...

Manuskript av Karin Kock: Gifta kvinnors rätt till arbete; Anförande i Canadas radio om Kerstin Hesselgren av Karin Kock 1948

Almanacksanteckningar 1931-46 (1-14)

Almanacksanteckningar 1931-46 (1-14)

Dagböcker

Dagböcker

Kvinnoorganisationer, möten 1940-1945 (föredrag och handlingar)

Kvinnoorganisationer, möten 1940-1945 (föredrag och handlingar)

Sigtuna-möten 1923-1949 (protokoll och anteckningar). Nordiska mötet på Jakob...

Sigtuna-möten 1923-1949 (protokoll och anteckningar). Nordiska mötet på Jakobsberg 1941

Zonta-klubben: radioanförande av Kerstin Hesselgren 1945; föredrag hållet i Z...

Zonta-klubben: radioanförande av Kerstin Hesselgren 1945; föredrag hållet i Zonta-klubben i Bern 21/1 1952 med anledning av Kerstin Hesselgrens 80-årsdag. Även oregistrerade brev och klubbmeddelanden

Brunnsvik, Fogelstad m. fl. (föreläsningar av Kerstin Hesselgren)

Brunnsvik, Fogelstad m. fl. (föreläsningar av Kerstin Hesselgren)

World Federation for Mental Health (diverse kongressmaterial).

World Federation for Mental Health (diverse kongressmaterial).

Mentalhygieniska kongresser: Bosön 1948, London 1949, Paris 1950, Mexico City...

Mentalhygieniska kongresser: Bosön 1948, London 1949, Paris 1950, Mexico City 1951. Svenska föreningen för psykisk hälsovård (föredrag och handlingar).

Internationell asylrättskonferens i Paris 1936 (kongressmaterial m. m.).

Internationell asylrättskonferens i Paris 1936 (kongressmaterial m. m.).

Nordiska socialpolitiska konferensen i Stockholm 1932. Delegationen för det i...

Nordiska socialpolitiska konferensen i Stockholm 1932. Delegationen för det internationella socialpolitiska samarbetet. International Conference of Social Work, Haag 1947. Handlingar och anteckningar.

Nationernas Förbund (NF) och Förenta Nationer (föredrag och diverse tryck med...

Nationernas Förbund (NF) och Förenta Nationer (föredrag och diverse tryck med anteckningar).

Svenska föreningen för Nationernas Förbund. Ungdomens världskongress, Stockho...

Svenska föreningen för Nationernas Förbund. Ungdomens världskongress, Stockholm 1937. Handlingar.

Nationernas Förbund (NF), Internationell arbetskonferens (anteckningar och ha...

Nationernas Förbund (NF), Internationell arbetskonferens (anteckningar och handlingar).

Nationernas Förbund (NF), Internationell arbetskonferens (anteckningar och ha...

Nationernas Förbund (NF), Internationell arbetskonferens (anteckningar och handlingar)

Nationernas Förbund (NF), Internationell arbetskonferens i Genève (anteckning...

Nationernas Förbund (NF), Internationell arbetskonferens i Genève (anteckningar och handlingar).

Internationell arbeterskekongress i London 1936 (handlingar). Diverse tryck m...

Internationell arbeterskekongress i London 1936 (handlingar). Diverse tryck med anteckningar rörande kvinnokongresser i Haag 1915, 1922, 1924 m. fl.

Internationell arbeterskekongress i Washington 1919 (diverse kongress-material)

Internationell arbeterskekongress i Washington 1919 (diverse kongress-material)

International Federation of League of Nations Society (cirkulär m. m.)

International Federation of League of Nations Society (cirkulär m. m.)

Nordiska folkhögskolan i Genève (protokoll)

Nordiska folkhögskolan i Genève (protokoll)

Nordiska folkhögskolan i Genève (diverse oregistrerade brev och anteckningar ...

Nordiska folkhögskolan i Genève (diverse oregistrerade brev och anteckningar samt manuskript till artikel om Nordiska folkhögskolan i Genève)

Sverige-Amerika stiftelsen. Kommitté för verksamhet i Förenta Staterna till f...

Sverige-Amerika stiftelsen. Kommitté för verksamhet i Förenta Staterna till förmån för Finland (diverse protokoll och handlingar)

Återuppbyggnadsfrågor. Svensk medverkan i det internationella hjälparbetet (f...

Återuppbyggnadsfrågor. Svensk medverkan i det internationella hjälparbetet (föredrag och diverse handlingar)

Arbetsmarknadskommissionens utredningar (diverse handlingar och protokoll)

Arbetsmarknadskommissionens utredningar (diverse handlingar och protokoll)

Flyktingfrågan (oregistrerade brev, föredrag m. m.)

Flyktingfrågan (oregistrerade brev, föredrag m. m.)

Folkpartiets socialpolitiska kommitté. Folkpartiets kommitté för ekonomisk oc...

Folkpartiets socialpolitiska kommitté. Folkpartiets kommitté för ekonomisk och industriell demokrati. Politiska frågor 1944. Diverse handlingar

Centralförbundet för socialt arbete, CSA (diverse handlingar)

Centralförbundet för socialt arbete, CSA (diverse handlingar)

Kvinnoorg. utskott för mellanfolkliga frågor (föredrag, oregistrerade brev, d...

Kvinnoorg. utskott för mellanfolkliga frågor (föredrag, oregistrerade brev, diverse protokoll och handlingar)

Föreningen för mellanfolkligt samarbete (föredrag och handlingar)

Föreningen för mellanfolkligt samarbete (föredrag och handlingar)

International Council of Women (ICW), Svenska kvinnors nationalförbund. Föred...

International Council of Women (ICW), Svenska kvinnors nationalförbund. Föredrag på kongressen 1933 (diverse handlingar och material)

Svenska kvinnors vänsterförbund. Åborätten rörande Fogelstad (diverse oregist...

Svenska kvinnors vänsterförbund. Åborätten rörande Fogelstad (diverse oregistrerade brev och handlingar)

Svenska kvinnors vänsterförbund (handlingar, oregistrerade brev och antecknin...

Svenska kvinnors vänsterförbund (handlingar, oregistrerade brev och anteckningar)

Kvinnoarbetskommittén: artiklar och föredrag av Kerstin Hesselgren och Alva M...

Kvinnoarbetskommittén: artiklar och föredrag av Kerstin Hesselgren och Alva Myrdal

Kvinnoarbetskommittén: arbetsplaner, statistik.

Kvinnoarbetskommittén: arbetsplaner, statistik.

Kvinnoarbetskommittén: protokoll.

Kvinnoarbetskommittén: protokoll.

Kvinnoarbetskommittén (utredning om deltid): föredrag

Kvinnoarbetskommittén (utredning om deltid): föredrag

Yrkesinspektionen

Yrkesinspektionen

Huslig ekonomi; Hemarbetsutställningen i Berlin 1906; yrkesval; yrkesutbildning

Huslig ekonomi; Hemarbetsutställningen i Berlin 1906; yrkesval; yrkesutbildning

Skolkök

Skolkök

Moderskapsskydd; mödravård

Moderskapsskydd; mödravård

Socialhygieniska anordningar; bostadsfrågan

Socialhygieniska anordningar; bostadsfrågan

Sociala frågor

Sociala frågor

Den industriella utvecklingen och kvinnornas ställning i produktionen

Den industriella utvecklingen och kvinnornas ställning i produktionen

Kvinnofrågan

Kvinnofrågan

Valtal 1923-1944 samt odaterat

Valtal 1923-1944 samt odaterat

Riksdagsarbetet

Riksdagsarbetet

Självbiografiska arbeten: arbetslivet, riksdagsminnen

Självbiografiska arbeten: arbetslivet, riksdagsminnen

Självbiografiska arbeten: barndomsminnen

Självbiografiska arbeten: barndomsminnen

Brev till Kerstin Hesselgren

Brev till Kerstin Hesselgren

Hemmets hygien

Hemmets hygien

Arbetarskydd; arbetarskyddslagstiftningen; arbetslivet i internationellt sama...

Arbetarskydd; arbetarskyddslagstiftningen; arbetslivet i internationellt samarbete (radioföredrag) m. m.

Självbiografiska arbeten: studiebesök i England (dagboksanteckningar), samt d...

Självbiografiska arbeten: studiebesök i England (dagboksanteckningar), samt diverse tal vid familjehögtider m. m.

Brev från Kerstin Hesselgren A-L

Brev från Kerstin Hesselgren A-L

Brev från Kerstin Hesselgren M-Ö (+mellan övriga)

Brev från Kerstin Hesselgren M-Ö (+mellan övriga)

Ragnar Hulténs samling

Ragnar Hulténs samling

Pressklipp

Pressklipp

Handlingar rörande ”sånglärarstriden”

Handlingar rörande ”sånglärarstriden”

Handlingar rörande ”sånglärarstriden”

Handlingar rörande ”sånglärarstriden”

Handlingar rörande ”sånglärarstriden”

Handlingar rörande ”sånglärarstriden”

Handlingar rörande ”sånglärarstriden”

Handlingar rörande ”sånglärarstriden”

Cambodia

Cambodia

South-East Asia

South-East Asia

Ghana

Ghana

Israel

Israel

Afghanistan

Afghanistan

Mexico

Mexico

Nigeria

Nigeria

Grekland

Grekland

CORRESPONDENCE: Letters to Selma Lagerlöf

CORRESPONDENCE: Letters to Selma Lagerlöf

Selma Lagerlöf Collection

Selma Lagerlöf Collection

Barbro Trotter: brev från Birgit Nilsson

Barbro Trotter: brev från Birgit Nilsson

Letters from Dag Hammarskjöld

Letters from Dag Hammarskjöld

Letters from Dag Hammarskjöld

Letters from Dag Hammarskjöld

Letters to Dag Hammarskjöld

Letters to Dag Hammarskjöld

Dag Hammarskjöld Collection

Dag Hammarskjöld Collection

Letters to Dag Hammarskjöld: Family letters

Letters to Dag Hammarskjöld: Family letters

Letters to Dag Hammarskjöld: from Sten and Åke Hammarskjöld

Letters to Dag Hammarskjöld: from Sten and Åke Hammarskjöld

Letters to Dag Hammarskjöld: fromBo Hammarskjöld

Letters to Dag Hammarskjöld: fromBo Hammarskjöld

Letters to Dag Hammarskjöld: from Hjalmar Hammarskjöld

Letters to Dag Hammarskjöld: from Hjalmar Hammarskjöld

Condolence messages in conjunction with Agnes Hammarskjölds death

Condolence messages in conjunction with Agnes Hammarskjölds death

Letters to Dag Hammarskjöld: from Agnes Hammarskjöld

Letters to Dag Hammarskjöld: from Agnes Hammarskjöld

Letters to Dag Hammarskjöld

Letters to Dag Hammarskjöld

Astrid Lindgren archive

Astrid Lindgren archive

Böcker

Böcker

Digitala stillbilder och film

Digitala stillbilder och film

Vykort

Vykort
Results 1 to 100 of 41145

The National Library of Sweden
Contact us