Showing 59214 results

Archival description
Print preview View:

855 results with digital objects Show results with digital objects

Willy Kyrklund, odaterat brev till Karin de Laval samt exemplar av "Den överdrivne älskaren" med dedikation till densamma oktober 1975
Willy Kyrklund, odaterat brev till Karin de Laval samt exemplar av "Den överdrivne älskaren" med dedikation till densamma oktober 1975
Teaterdirektör Karl Kinchs brevsamling
Teaterdirektör Karl Kinchs brevsamling
Diverse anteckningar om Stockholm [av Arthur Sjögren?]
Diverse anteckningar om Stockholm [av Arthur Sjögren?]
Musikalier
Musikalier
Musikalier
Musikalier
Bengt von Törne, diverse musikmanuskript
Bengt von Törne, diverse musikmanuskript
Brev från Franjo Bucar till Artur Almhult samt fotografi och biographica
Brev från Franjo Bucar till Artur Almhult samt fotografi och biographica
Koncept till brev från Mildhog Lundgren (Egron Lundgrens bror) 1844 angående oroligheter i Stockholm 1844 i samband med planer på representationsformen med mera samt tre andra handlingar
Koncept till brev från Mildhog Lundgren (Egron Lundgrens bror) 1844 angående oroligheter i Stockholm 1844 i samband med planer på representationsformen med mera samt tre andra handlingar
Olof Kullbergs (1676-1739) dagbok (kopia)
Olof Kullbergs (1676-1739) dagbok (kopia)
Brev från Bengt Christoffersson Lilliehöök till Christoffer Johansson Ekeblad samt till densamme från Margareta och Anna Ekeblad. I sammanfattning och bearbetning av Gustaf W:son Lilliehöök
Brev från Bengt Christoffersson Lilliehöök till Christoffer Johansson Ekeblad samt till densamme från Margareta och Anna Ekeblad. I sammanfattning och bearbetning av Gustaf W:son Lilliehöök
Papper rörande försäljningen av Fredrik Vult von Steijerns Birgittasamling till Evert Fredriksson genom Thulins antikvariat 1948-1953
Papper rörande försäljningen av Fredrik Vult von Steijerns Birgittasamling till Evert Fredriksson genom Thulins antikvariat 1948-1953
Rolf Edberg, En lekmans syn på forskningens ansvar. Högtidstal av landshövding Rolf Edberg vid doktorspromotion i Göteborg 19.19.1974
Rolf Edberg, En lekmans syn på forskningens ansvar. Högtidstal av landshövding Rolf Edberg vid doktorspromotion i Göteborg 19.19.1974
Brev till Ebba Svanberg från Fredrika Bremer (10st), brev till Helene Ångström från Ellen Kleman
Brev till Ebba Svanberg från Fredrika Bremer (10st), brev till Helene Ångström från Ellen Kleman
Släkten Hasselrot. Kalender sammanställd 1974 av Gösta Hasselrot
Släkten Hasselrot. Kalender sammanställd 1974 av Gösta Hasselrot
Diverse
Diverse
Korrespondens
Korrespondens
Pressklipp, allmänt om Marionetteatern; Dokumentera, informera om verksamheten; Fotografier på Michael Meschkes dockor och produktion; Övriga samarbeten och engagemang; Diabilder på produktioner.
Pressklipp, allmänt om Marionetteatern; Dokumentera, informera om verksamheten; Fotografier på Michael Meschkes dockor och produktion; Övriga samarbeten och engagemang; Diabilder på produktioner.
Pressklippsalbum
Pressklippsalbum
Övrigt: En rulle med diplom och en affisch för ett M.M:relaterat evenemang
Övrigt: En rulle med diplom och en affisch för ett M.M:relaterat evenemang
Michael Meschkes arkiv, tillägg
Michael Meschkes arkiv, tillägg
Birger Ekebergs papper
Birger Ekebergs papper
Papper rörande släkterna Arrhenius och Samuelson
Papper rörande släkterna Arrhenius och Samuelson
Manuskript till teaterpjäser samt diverse papper rörande teater ur grosshandlare Axel Abrahamssons samlingar
Manuskript till teaterpjäser samt diverse papper rörande teater ur grosshandlare Axel Abrahamssons samlingar
Henrik Aminson: Bibliotheca Templi Cathedralis Strengnesensis
Henrik Aminson: Bibliotheca Templi Cathedralis Strengnesensis
Dansbanefröjder runt stan 1940-1947 del 5
Dansbanefröjder runt stan 1940-1947 del 5
Allan Andersson, Uppsalas mahogny hall, Bluffen 1940-1947
Allan Andersson, Uppsalas mahogny hall, Bluffen 1940-1947
Allan Andersson, Dansbanefröjder runt stan 1940-1947 del 4
Allan Andersson, Dansbanefröjder runt stan 1940-1947 del 4
Allan Andersson, Dansbanefröjder runt stan 1940-1947 del 1-2
Allan Andersson, Dansbanefröjder runt stan 1940-1947 del 1-2
Allan Andersson, Dansbanefröjder runt stan 1940-1947 del 3
Allan Andersson, Dansbanefröjder runt stan 1940-1947 del 3
Allan Andersson: "Fröken får jag betala"! Uppsalas Kaféer & Konditorier 1925-1967
Allan Andersson: "Fröken får jag betala"! Uppsalas Kaféer & Konditorier 1925-1967
Allan Andersson: Drängen Johan Länk
Allan Andersson: Drängen Johan Länk
Daniel Fallström, Albert Ranft - Några ord på hans 60-årsdag
Daniel Fallström, Albert Ranft - Några ord på hans 60-årsdag
Daniel Fallström diverse manuskript
Daniel Fallström diverse manuskript
Sällskapet för främjande af kyrklig själavård, affischer, kallelsekort med mera
Sällskapet för främjande af kyrklig själavård, affischer, kallelsekort med mera
John Lagerkranz, dagböcker 17/5 1952 - 4/6 1953 respektive 26/6 - 19/12 1953
John Lagerkranz, dagböcker 17/5 1952 - 4/6 1953 respektive 26/6 - 19/12 1953
Skoglunds förlags utgivning
Skoglunds förlags utgivning
Diverse fragment ur pärmar i KVA:s bibliotek
Diverse fragment ur pärmar i KVA:s bibliotek
August Edward von Hartmansdorff (1815-1879) brev till Morian 1870; Kvitto av Gösta Ekman 1932
August Edward von Hartmansdorff (1815-1879) brev till Morian 1870; Kvitto av Gösta Ekman 1932
Diverse manuskript av Daniel Fallström
Diverse manuskript av Daniel Fallström
Maj Brings brevsamling
Maj Brings brevsamling
Fingerade kalendrar skrifna av Gabriel Anrep
Fingerade kalendrar skrifna av Gabriel Anrep
Sven Petter Werkströms ättlingar. Genealogisk utredning av Örjan Werkström
Sven Petter Werkströms ättlingar. Genealogisk utredning av Örjan Werkström
Diedrich Karl Hermann Melosch (1892-1955) Mein afrikanisches Tagebuch 1914-1916
Diedrich Karl Hermann Melosch (1892-1955) Mein afrikanisches Tagebuch 1914-1916
Artur Nylander, manuskript till "Katie King"
Artur Nylander, manuskript till "Katie King"
P.M. över litterära krigsbyten från Tjeckoslovakien i svenska bibliotek
P.M. över litterära krigsbyten från Tjeckoslovakien i svenska bibliotek
Handlingar till Lars von Engeström
Handlingar till Lars von Engeström
Bokförteckning 1799 av Carl Gustaf Svedberg över bokbeståndet på Gäsjö bruk (kopia)
Bokförteckning 1799 av Carl Gustaf Svedberg över bokbeståndet på Gäsjö bruk (kopia)
Volym III
Volym III
Volym II
Volym II
Volym I
Volym I
Eva Bagge, Anteckningar vid föreläsningar i plastisk anatomi vt och ht 1893
Eva Bagge, Anteckningar vid föreläsningar i plastisk anatomi vt och ht 1893
Eva Bagge, Almanackor, anteckningar, vykort samt fotografi
Eva Bagge, Almanackor, anteckningar, vykort samt fotografi
Nils Gyldenstolpe, Skiser under en resa 1830
Nils Gyldenstolpe, Skiser under en resa 1830
Tankar om svenska infanteriet av Nils Gyldenstolpe
Tankar om svenska infanteriet av Nils Gyldenstolpe
Bref till friherrinnan Wrangel, född Wattrang
Bref till friherrinnan Wrangel, född Wattrang
Erik Wrangels brevväxling med familjen
Erik Wrangels brevväxling med familjen
Brev från diverse personer
Brev från diverse personer
Magnus O. Celse "Bibliothecae Regiae Stockholmensis historia brevis et succincta" med rättelser och tillägg av författarens egen hand
Magnus O. Celse "Bibliothecae Regiae Stockholmensis historia brevis et succincta" med rättelser och tillägg av författarens egen hand
Brev (3 st ) från Manfred Hausman till Heinz Hector 1966-1973
Brev (3 st ) från Manfred Hausman till Heinz Hector 1966-1973
Olof Arvid Stridsberg, Anteckningar om Klara skola. Fem notisböcker med anteckningar till hans "Anteckningar till en historik öfver Klara skola i Stockholm 1649-1880"
Olof Arvid Stridsberg, Anteckningar om Klara skola. Fem notisböcker med anteckningar till hans "Anteckningar till en historik öfver Klara skola i Stockholm 1649-1880"
Recentissima linguae septentrionalis incunabula id est grammaticae islandicae rudimenta av Runólfur Jónsson med Georg Stiernhielms understrykningar och anteckningar
Recentissima linguae septentrionalis incunabula id est grammaticae islandicae rudimenta av Runólfur Jónsson med Georg Stiernhielms understrykningar och anteckningar
Transparang
Transparang
Ang. Holsteinska residenten baron Olof Ranchstedts bref rörande lagmannen friherre Erik Wrangels död och qvarlåtenskap
Ang. Holsteinska residenten baron Olof Ranchstedts bref rörande lagmannen friherre Erik Wrangels död och qvarlåtenskap
Lagmannen Erik Wrangel
Lagmannen Erik Wrangel
Slägten Lundberg från Askersund och med densamma befryndade slägter 1643-1913. Anteckningar af Oskar Lundberg med öndrad uppställning afskrifven af Birger Nordwall
Slägten Lundberg från Askersund och med densamma befryndade slägter 1643-1913. Anteckningar af Oskar Lundberg med öndrad uppställning afskrifven af Birger Nordwall
Dikter af diverse författare afskrifna av Carl von Bergen 1856-1860
Dikter af diverse författare afskrifna av Carl von Bergen 1856-1860
Yvonne Jerlin "Willy Brandt - Die Stockholmer Jahre 1940-1945". Trebetygsuppsats i tyska vid Stockholms universitet höstterminen 1970
Yvonne Jerlin "Willy Brandt - Die Stockholmer Jahre 1940-1945". Trebetygsuppsats i tyska vid Stockholms universitet höstterminen 1970
Småskollärarinnan Hedvig Schusters papper
Småskollärarinnan Hedvig Schusters papper
Kungliga Högre Lärarinneseminariets biblioteks systematiska katalog
Kungliga Högre Lärarinneseminariets biblioteks systematiska katalog
Brev till Ella Scherdin
Brev till Ella Scherdin
Gustaf Jansson, diverse manuskript och klipp
Gustaf Jansson, diverse manuskript och klipp
Ritningar
Ritningar
Brev och anteckningar
Brev och anteckningar
Brev och dokument (27st) rörande konstavdelningen vid världsutställningen år 1900
Brev och dokument (27st) rörande konstavdelningen vid världsutställningen år 1900
Bibliographica Svecana V
Bibliographica Svecana V
Bibliographica Svecana IV
Bibliographica Svecana IV
Bibliographica Svecana III
Bibliographica Svecana III
Bibliographica Svecana II
Bibliographica Svecana II
Bibliographica Svecana I
Bibliographica Svecana I
Bibliographica Svecana. Svenskt boklexikon omfattande tiden från boktryckarkonstens uppkomst till och med 1829. Ca 25.000 kataloglappar med uppgifter hämtade ur Collijn, Bygdén och andra bibliografiska verk, även med antikvariatskataloger
Bibliographica Svecana. Svenskt boklexikon omfattande tiden från boktryckarkonstens uppkomst till och med 1829. Ca 25.000 kataloglappar med uppgifter hämtade ur Collijn, Bygdén och andra bibliografiska verk, även med antikvariatskataloger
Wilhelm Wretmans juridiska handlingar
Wilhelm Wretmans juridiska handlingar
Wilhelm Wretmans juridiska handlingar
Wilhelm Wretmans juridiska handlingar
Kassaböcker och fotografier
Kassaböcker och fotografier
Stadsnotarien och rådmannen Johan Wretmans kassaböcker från studieåren i Uppsala 1870-1875, två fotografier samt diverse juridiska handlingar som tillhört justitierådet Wilhelm Wretman
Stadsnotarien och rådmannen Johan Wretmans kassaböcker från studieåren i Uppsala 1870-1875, två fotografier samt diverse juridiska handlingar som tillhört justitierådet Wilhelm Wretman
Bengt Bergmans papper
Bengt Bergmans papper
Avskrifter av anteckningar gjorda av kyrkoherde Johannes W. Östlund i samband med arkivforskning över Tierpsbygden, Uppsala län. Sammanställt av Sigfrid Andersson
Avskrifter av anteckningar gjorda av kyrkoherde Johannes W. Östlund i samband med arkivforskning över Tierpsbygden, Uppsala län. Sammanställt av Sigfrid Andersson
Olof Brattö "La Belle Hélène de Constantinople" Conte dáventures du XVe siecle. I Introduction. La version d´Arras
Olof Brattö "La Belle Hélène de Constantinople" Conte dáventures du XVe siecle. I Introduction. La version d´Arras
Olof Brattös arbeten "Les Versions francaises de l´Assomption de la Vierge" och "La Belle Hélène de Constantinople"
Olof Brattös arbeten "Les Versions francaises de l´Assomption de la Vierge" och "La Belle Hélène de Constantinople"
Brev till Per Albin Hansson från Ola Vinberg (kopior)
Brev till Per Albin Hansson från Ola Vinberg (kopior)
Brev från Otto Henrik Nordenskjöld till hustrun Beata Jacquette f. Wrangel. Avskrift av avskrift i Åke Nordenskjölds ägo
Brev från Otto Henrik Nordenskjöld till hustrun Beata Jacquette f. Wrangel. Avskrift av avskrift i Åke Nordenskjölds ägo
Erik Trolles samling
Erik Trolles samling
From South Africa. Klippbok med inklistrade brev, de flesta till Claes Hommerberg. Tidningsurklipp, lösa brev samt kartor
From South Africa. Klippbok med inklistrade brev, de flesta till Claes Hommerberg. Tidningsurklipp, lösa brev samt kartor
La vengeance d'amour. Ballet anacréontique en 1 acte composé par Théodor Martin. Musique de Pierre Lindtpainter (1791-1856)
La vengeance d'amour. Ballet anacréontique en 1 acte composé par Théodor Martin. Musique de Pierre Lindtpainter (1791-1856)
Del III
Del III
Del I-II
Del I-II
Minnenas rosor och törner. Släktanteckningar, fars och mors minne samt kommande generationer med kärlek ägnade (kopia)
Minnenas rosor och törner. Släktanteckningar, fars och mors minne samt kommande generationer med kärlek ägnade (kopia)
Diktmanuskript av Erik Brogren 1902-1909
Diktmanuskript av Erik Brogren 1902-1909
C. D. af Wirsén Till Anders Lundin den 24 oktober 1889
C. D. af Wirsén Till Anders Lundin den 24 oktober 1889
Föreningen 1890 års mäns gästböcker vid dess sammankomster 1930-1959; matrikel med stadgar 1940; medlemsförteckning 1968; föredragningslista 1969
Föreningen 1890 års mäns gästböcker vid dess sammankomster 1930-1959; matrikel med stadgar 1940; medlemsförteckning 1968; föredragningslista 1969
Swensk Literatur-Tidning N:o 21 & 23 1818 med identifieringar av några signaturer i Atterboms Poetisk Kalender för 1818; Svenska kalendern 1908 med anteckningar
Swensk Literatur-Tidning N:o 21 & 23 1818 med identifieringar av några signaturer i Atterboms Poetisk Kalender för 1818; Svenska kalendern 1908 med anteckningar
Results 1 to 100 of 59214

The National Library of Sweden
Contact us
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.