Showing 43413 results

Archival description
Print preview View:

315 results with digital objects Show results with digital objects

Tyska socialistiska och oavhängiga demokratiska tidskrifter
Tyska socialistiska och oavhängiga demokratiska tidskrifter
Vilhelm Scharps arbetsmaterial
Vilhelm Scharps arbetsmaterial
Tegen-seminariet
Tegen-seminariet
Internationaler Arbeitskreis Sonnenberg; 41. internationale Tagung 1955
Internationaler Arbeitskreis Sonnenberg; 41. internationale Tagung 1955
Resa i Tyskland 1955
Resa i Tyskland 1955
Hon dansar ner genom lindallén... (Den mörke jägaren). Daterad Djursholms slott 12-13 (?) maj 1895
Hon dansar ner genom lindallén... (Den mörke jägaren). Daterad Djursholms slott 12-13 (?) maj 1895
Sommar
Sommar
Rosen. Daterad 26-27 oktober 1894
Rosen. Daterad 26-27 oktober 1894
Ideal. Daterad 30 november 1891
Ideal. Daterad 30 november 1891
Fru Lena på Trojenborg
Fru Lena på Trojenborg
Fru Lena satt... (Fru Lena på Trojenborg)
Fru Lena satt... (Fru Lena på Trojenborg)
På ljusnan i skogen... . Daterad 24/11 1897
På ljusnan i skogen... . Daterad 24/11 1897
Yrväderssång
Yrväderssång
Freiburg-konferensen 1935
Freiburg-konferensen 1935
Calw-konferensen 1953 samt Sèvres-konferensen 1947
Calw-konferensen 1953 samt Sèvres-konferensen 1947
Conference on some aspects of the German problem. International study conference on the German problem. Baarn 1947 and Scheveningen 1948
Conference on some aspects of the German problem. International study conference on the German problem. Baarn 1947 and Scheveningen 1948
Tyska undervisningsfrågor, Universiteten
Tyska undervisningsfrågor, Universiteten
Tyska (BRD och DDR) undervisningsfrågor: broschyrer, tidskrifter
Tyska (BRD och DDR) undervisningsfrågor: broschyrer, tidskrifter
Tyska (BRD och DDR) och österrikiska undervisningsfrågor, diverse material
Tyska (BRD och DDR) och österrikiska undervisningsfrågor, diverse material
Markgrefvinnan och timmermannen (efter tyskan). E. A. Karlfeldt
Markgrefvinnan och timmermannen (efter tyskan). E. A. Karlfeldt
Det första mötet. Undertecknad E. A. Karlfeldt (påskrift: Brev från Karl Larsen (Köpenhamn) till Centraltryckeriet)
Det första mötet. Undertecknad E. A. Karlfeldt (påskrift: Brev från Karl Larsen (Köpenhamn) till Centraltryckeriet)
Försoning
Försoning
Den rike ynglingen, III (2 strofer)
Den rike ynglingen, III (2 strofer)
Fru sidensko och silkeskjol... . Daterad 6/5 1898
Fru sidensko och silkeskjol... . Daterad 6/5 1898
Junker Grobian. Undertecknad Axel Karlfeldt
Junker Grobian. Undertecknad Axel Karlfeldt
Tro mig ej den...
Tro mig ej den...
a, Julimorgon solig och sval... 7/3 1886. b, Det ges såaré å skolsalen i dag... 8/3 1886
a, Julimorgon solig och sval... 7/3 1886. b, Det ges såaré å skolsalen i dag... 8/3 1886
Livets glädje. 31/1 1893
Livets glädje. 31/1 1893
Vid Mikalesmässan (Efter skörden). Daterad 13 januari 1893
Vid Mikalesmässan (Efter skörden). Daterad 13 januari 1893
Höstmelodier I. 1 januari 1893
Höstmelodier I. 1 januari 1893
Slutsång
Slutsång
Under julklappstöket. Daterad januari 1886
Under julklappstöket. Daterad januari 1886
Sångarfärd
Sångarfärd
a, I strandallén. b, En vårdag. Sign.: Frank Vinge
a, I strandallén. b, En vårdag. Sign.: Frank Vinge
Sommarminnen, två dikter av Frank Vinge: Vattenlek och Under palmen
Sommarminnen, två dikter av Frank Vinge: Vattenlek och Under palmen
Tyska ungdomsfrågor under efterkrigstiden och ockupationstiden (omkring 1946-1947) samt diverse annat material från ockupationstiden
Tyska ungdomsfrågor under efterkrigstiden och ockupationstiden (omkring 1946-1947) samt diverse annat material från ockupationstiden
BRD: Tidskrifter, spridda nummer; Broschyrer; Tyska pressklipp, 1947-1969. DDR: Diverse publikationer, 1956-1961
BRD: Tidskrifter, spridda nummer; Broschyrer; Tyska pressklipp, 1947-1969. DDR: Diverse publikationer, 1956-1961
Bundesrepublik Deutschland 1950-talet. Diverse publikationer: Tidnings- och tidskriftsnummer, broschyrer m.m.
Bundesrepublik Deutschland 1950-talet. Diverse publikationer: Tidnings- och tidskriftsnummer, broschyrer m.m.
Excerpter ur verk om Tyskland, tryckta 1912-1972, ur tyska tidskrifter och diverse andra publikationer
Excerpter ur verk om Tyskland, tryckta 1912-1972, ur tyska tidskrifter och diverse andra publikationer
Excerpter ur tysk politisk litteratur (1920-1934). Ur: Die neue Rundschau (1920-1922)
Excerpter ur tysk politisk litteratur (1920-1934). Ur: Die neue Rundschau (1920-1922)
Kocentrationslägren i Tredje riket samt Nürnberg-processen. Svenska och tyska pressklipp
Kocentrationslägren i Tredje riket samt Nürnberg-processen. Svenska och tyska pressklipp
Gestapo i Sverige, m.fl. pressklipp
Gestapo i Sverige, m.fl. pressklipp
Svensk-tyska och nordisk-tyska föreningar i Berlin under 1930-talet. Svenska Victoria-församlingen. Diverse material
Svensk-tyska och nordisk-tyska föreningar i Berlin under 1930-talet. Svenska Victoria-församlingen. Diverse material
V. Scharp: Telefonsamtal, anteckningar
V. Scharp: Telefonsamtal, anteckningar
V. Scharp: Telefonsamtal, anteckningar
V. Scharp: Telefonsamtal, anteckningar
Diverse material om 3:e riket [och Tyskland efter 2:a världskriget]
Diverse material om 3:e riket [och Tyskland efter 2:a världskriget]
V. Scharps lektorat i Berlin
V. Scharps lektorat i Berlin
Friedrich-Wilhelms-Universität. Vorlesungen. Personal
Friedrich-Wilhelms-Universität. Vorlesungen. Personal
Friedrich-Wilhelms-Universität, diverse material
Friedrich-Wilhelms-Universität, diverse material
A. Hitler et consortes, diverse material
A. Hitler et consortes, diverse material
Kyrkorna i Tyskland och nationalsocialismen, diverse material
Kyrkorna i Tyskland och nationalsocialismen, diverse material
Tyskland: Politisk utveckling 1928-1932. Tyska pressklipp, flygblad med mera
Tyskland: Politisk utveckling 1928-1932. Tyska pressklipp, flygblad med mera
Motståndet i 3:e riket, diverse material 2
Motståndet i 3:e riket, diverse material 2
Motståndet i 3:e riket, diverse material 1
Motståndet i 3:e riket, diverse material 1
Genomgång och undersökning av diverse tyska tidskrifter 1920-1945
Genomgång och undersökning av diverse tyska tidskrifter 1920-1945
Propagandautredningen 1 och 2, övrigt material om tysk propaganda
Propagandautredningen 1 och 2, övrigt material om tysk propaganda
Småklipp, notiser, anteckningar
Småklipp, notiser, anteckningar
Tysk kulturpolitik, diverse material
Tysk kulturpolitik, diverse material
Diverse tyskt material 1939-1943, tyska pressklipp 1921-1945
Diverse tyskt material 1939-1943, tyska pressklipp 1921-1945
En förälskelse. Daterad 16/3 1886
En förälskelse. Daterad 16/3 1886
Material om antisemitismen i 3:e riket, 1-2
Material om antisemitismen i 3:e riket, 1-2
3:e riket: Klippböcker A-C om nationalsocialismens olika aspekter
3:e riket: Klippböcker A-C om nationalsocialismens olika aspekter
Den tyska ungdomsrörelsen. Diverse material
Den tyska ungdomsrörelsen. Diverse material
Undervisningsväsendet i 3:e riket
Undervisningsväsendet i 3:e riket
Tysk litteratur 2
Tysk litteratur 2
Tysk litteratur 1
Tysk litteratur 1
Diverse material om tysk litteratur
Diverse material om tysk litteratur
a, Sturm und Drang. b, I fäbostugan (Jämtlandsmotiv). En förälskelse. Daterad 16/3 1886
a, Sturm und Drang. b, I fäbostugan (Jämtlandsmotiv). En förälskelse. Daterad 16/3 1886
Nog älskar jag rosor
Nog älskar jag rosor
Anfäktelser
Anfäktelser
Apostata
Apostata
Huldran
Huldran
Huldran
Huldran
Jag lycklige. Daterad 13 april 1885. Folkmar
Jag lycklige. Daterad 13 april 1885. Folkmar
Ångest (Barndomsminne)
Ångest (Barndomsminne)
"Gustavus Adolphus King of Sweden and his times"
"Gustavus Adolphus King of Sweden and his times"
Det är så arla
Det är så arla
I förbigående
I förbigående
Varia, anteckningar
Varia, anteckningar
Upplysningsnämnden: "Detaljprotokoll", 1935-1937,1943-1944
Upplysningsnämnden: "Detaljprotokoll", 1935-1937,1943-1944
Anteckningar och notiser om böcker med mera
Anteckningar och notiser om böcker med mera
Punktidéer: utkast, fragment
Punktidéer: utkast, fragment
Historia, kulturfrågor
Historia, kulturfrågor
Teater, film, TV
Teater, film, TV
Litteratur
Litteratur
Tysk litteratur
Tysk litteratur
Politiska frågor: Tredje riket med mera
Politiska frågor: Tredje riket med mera
Anteckningar: Politiska frågor, litteratur, kulturfrågor, varia
Anteckningar: Politiska frågor, litteratur, kulturfrågor, varia
Skolan 4
Skolan 4
Skolan 3
Skolan 3
Skolan 2
Skolan 2
Utkast till artiklar, föredrag, anteckningar, skolmaterial, m.m.
Utkast till artiklar, föredrag, anteckningar, skolmaterial, m.m.
Skolan 1
Skolan 1
Diverse material rörande Vilhelm Scharp
Diverse material rörande Vilhelm Scharp
V. Scharp: Skoluppsatser
V. Scharp: Skoluppsatser
Frågor
Frågor
Återljud
Återljud
Romantiken 2. Anteckningar, pressklipp, särtryck och annat tryck
Romantiken 2. Anteckningar, pressklipp, särtryck och annat tryck
Romantiken 1. Romantikens tragedi (Dagens Nyheter 17.11.1951). Anteckningar och pressklipp om Atterbom, Stagnelius och om romantiken i allmänhet. Ur Gneisenau-arkivet, Staatsarchiv Berlin
Romantiken 1. Romantikens tragedi (Dagens Nyheter 17.11.1951). Anteckningar och pressklipp om Atterbom, Stagnelius och om romantiken i allmänhet. Ur Gneisenau-arkivet, Staatsarchiv Berlin
Artiklar till Nordiska uppslagsböcker, 3 kollegieblock med anteckningar om Boken, preliminär plan för Labyrinten
Artiklar till Nordiska uppslagsböcker, 3 kollegieblock med anteckningar om Boken, preliminär plan för Labyrinten
Results 1 to 100 of 43413

The National Library of Sweden
Contact us
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.