Print preview Close

Showing 4227 results

Archival description
Fonds Swedish
Print preview View:

288 results with digital objects Show results with digital objects

Hyllningsadresser

 • SE S-SBS 288 Ad 1
 • Fonds
 • 1900-talet
44 hyllningsadresser

J.A. Ahlstrands samling av Robinsonader

 • SE S-SBS 288 Ah 1
 • Fonds
 • 1719 - 1907
omkring 125 titlar i ca 200 volymer Robinsonader, det vill säga Robinson Kruseutgåvor på olika språk och olika utgåvor i temat överlevnad på en öde ö

Bernhard Anderssons bandsamling

 • SE S-SBS 288 An 1
 • Fonds
 • 1888 - 1963
Huvudsakligen provband, även fotografier, bandlitteratur, materialprover ingår

Bokillustrationer och skisser till Karl Asplunds böcker

 • SE S-SBS 288 As 1
 • Fonds
 • 1920 - 1939
Tre böcker med originalteckningar. Sex originalteckningar till Karl Asplunds bidrag Fontaine d'amour i Festskriften till Hasse Z 1927. Teckningar med anknytning till Asplunds böcker om Prins Wilhelm och Stenhammar. Tre teckningar som förslag till illustrationer i Asplunds böcker. Lösa litografier som alternativ till illustration till Dagarna, 1938

Bruno Bassis samling av schacklitteratur

 • SE S-SBS 288 Ba 1
 • Fonds
 • mitten av 1800-talet till 1955
Schacktidskrifter, turneringar, kongresser från mitten av 1800-talet-1955; KB har dock fortsatt att fortlöpande prenumerera på tidskrifterna

Peter Beijers boksamling

 • SE S-SBS 288 Be 1
 • Fonds
 • 1800-talet och början av 1900-talet
Dubbletter av svenska arbeten, utländska arbeten, norsk och dansk vitterhet, skön konst och kulturhistoria. Samlingen är till större delen bunden i vackra och dyrbara band

Gustaf Berghmans Elzeviersamling

 • SE S-SBS 288 Be 5
 • Fonds
 • 1500 - 1699
Elzeviertryck, ca 2500 titlar, annex (imitationer av Elzeviertryck) och litteratur om Elzevierer. Samlingen är numrerad

Anders Beckmans samling

 • SE S-SBS 288 Be 6
 • Fonds
 • 1920-talet - 1960-talet
Tryckt material, originalförlagor till affischer och broschyrer, fotografier, klichéer, tidningsurklipp och miniatyrmodeller till Anders Beckmans utställningar

Gunilla Bergströms boksamling

 • SE S-SBS 288 Be 7
 • Fonds
 • 1971 - 2012
Ett ex vardera av fysiska bokverk av svenska upplagor och tilltryck sedan 1971, jämte merparten av utländska språkutgåvor samt vissa antologier

Birgittasamlingen

 • SE S-SBS 288 Bi 1
 • Fonds
 • 1700 - 1955
Litteratur av och om den heliga Birgitta

Blindskrift (braille)

 • SE S-SBS 288 Bl 1
 • Fonds
 • 1900-talet
Blandat, mest religiösa skrifter

Svenska bokbindare

 • SE S-SBS 288 Bo 3
 • Fonds
 • 1800-1900-talet
Prov på svenska bokbindares alster

Bokobjekt

 • SE S-SBS 288 Bo 4
 • Fonds
 • 1900-2000-talet
Bokobjekt är konstverk och andra objekt som anspelar på bokens form, men som inte kan läsas. Kärnan i samlingen är två bokobjekt av Arman respektive Christo (förvärvade genom köp 1988). Härtill kuriosa av mer anspråkslöst slag

Bokbindarmaterial

 • SE S-SBS 288 Bo 5
 • Fonds
 • 1900-talet
Samlingen innehåller prov på material som KB:s bokbinderi och bokvårdsavdelning använt under årens lopp. Förutom materialprover
ingår olika avtalshandlingar, korrespondens med mera

Bokomslag

 • SE S-SBS 288 Bo 6
 • Fonds
 • 1950 - 1990
Lösa bokomslag från KB:s samlingar 1950-1990

Lydia Brings samling av Dantelitteratur

 • SE S-SBS 288 Br 1
 • Fonds
 • mitten av 1800-talet-1900-talet
Ca 30 stycken utgåvor och översättningar av Divina comedia samt litteratur om Dante

Diskografier

 • SE S-SBS 288 Di 1
 • Fonds
 • 1900 - 2016
Cirka 1200 diskografier och förteckningar över särskilda skivbolag, skivmärken och distributörer. Diskografier över musikaliska genrer. Persondiskografier (artister, kompositörer)

Efemärt tryck

 • SE S-SBS 288 Ef 1
 • Fonds
 • 1900-2000-talet
Biljetter, bokmärken, emballagetryck, etiketter, exlibris, klippdockor, reklammärken, samlarbilder, spelkort, visitkort med mera. Hit även leksaker och andra föremål som har varit bilagor till svenska tidskrifter

Lars von Engeströms samling av engelska småtryck

 • SE S-SBS 288 En 3
 • Fonds
 • 1790-talet
1 foliovolym med titeln: "Samling af hvarjehanda paper tjenande att gifwa ett begrepp om Engelska folkets sätt att wara, och sedwanor, samlade åren 1794, 1796". (flygblad, dagsnotiser, kapplöpnings- och boxningsreferat, politiska tryck, annonser, populära verser med mera)

Lars Englunds samling

 • 288 En 6
 • Fonds
 • 1930-1950-talet
Böcker och litterära tidskrifter

Ettbladstryck och fragment

 • SE S-SBS 288 Et 1
 • Fonds
 • 1400-1500-talet
Ettbladstryck och fragment av tryck från 1400- och 1500-talen

Fanziner

 • SE S-SBS 288 Fa 2
 • Fonds
 • 1950-1980-talet
Fanziner. Huvudsakliga ämnesområdet är Science fiction-historia. Enstaka exemplar från 1950- 60- och 70-talen; merparten från 1978-86, därefter sporadisk.

Nils Ferlins boksamling

 • SE S-SBS 288 Fe 1
 • Fonds
 • 1900-talet
Böcker från Nils och Henny Ferlins bibliotek, med och utan dedikationer

Frostells bokbinderi

 • SE S-SBS 288 Fr 1
 • Fonds
 • 1900-talet
1,5 hyllmeter bandskisser, brev, patentbrev, bokbindarmaterial m.m. från Frostells bokbinderi

Claes de Frietzckys bibliotek i Säbylund

 • SE S-SBS 288 Fr 2
 • Fonds
 • 1700-talet
4300 böcker från ett 1700-talsbibliotek i Säbylunds herrgård i Kumla. Därtill möbler och inventarier från biblioteket

Fragment (ej tryck) från KB:s samlingar

 • SE S-SBS 288 Fr 3
 • Fonds
 • 1400-2000-talet
Bokspännen, bokpärmar, fragment av text och illustrationer som kan kopplas till KB:s samlingar, men ej till enskilda objekt i samlingarna. Hit även okända fragment

Förlagsbandssamlingen

 • SE S-SBS 288 Fö 1
 • Fonds
 • 1800-2000-talet
Ett mindre urval av svenska förlagsband i originalutförande

Förlagsband exempelsamling

 • SE S-SBS 288 Fö 2
 • Fonds
 • 1800-2000-talet
Samlingen innehåller exempel på varianter av förlagsband: varianttryck, tryckningar, skyddsomslag, recensionsexemplar, provutgåvor m.m.

Arvid Gabrielsons samling av Anglica

 • SE S-SBS 288 Ga 1
 • Fonds
 • 1500-ca 1850
Samlingen innehåller äldre engelska grammatikor och ordböcker, däribland ett flertal sällsynta nummer

Gustav VI Adolf: Barnböcker

 • SE S-SBS 288 Gu 1
 • Fonds
 • 1800-talet
Ett åttiotal böcker, övervägande tyska men även några franska och engelska bilderböcker, som tillhört prins Gustav (VI) Adolf och hans bröder

Hjalmar Hammarskjölds boksamling

 • SE S-SBS 288 Ha 3
 • Fonds
 • Slutet av 1800-talet-1920-talet.
Blandade ämnen, mest utländsk ekonomi, juridik och statsvetenskap

Eskil Hellmans bibelsamling

 • SE S-SBS 288 He 1
 • Fonds
 • slutet av 1400-1950-talet
Biblar från äldsta tid till våra dagar på olika språk, samt litteratur om biblar, excerpter, tidningsurklipp, aischer med mera

Bibelsamling till Eskil Hellmans minne

 • SE S-SBS 288 He 2
 • Fonds
 • 1982
Biblar samt psalmböcker, andaktsböcker med mera på främmande språk och avsedda för spridning utomlands

Hedbergs bokbinderi

 • SE S-SBS 288 He 3
 • Fonds
 • 1885-1969
Räkenskaper, brev, bokband, böcker, fotoalbum, skisser, materiallager, inventarier

Helgtryck

 • SE S-SBS 288 He 4
 • Fonds
 • 1900-talet

Husebysamlingen

 • SE S-SBS 288 Hu 1
 • Fonds
 • 1400-1800-talet
Cirka 46 inkunabler samt 275 böcker och 300 broschyrer av senare datum

Hubert Johansson: Boktryck

 • SE S-SBS 288 Jo 1
 • Fonds
 • 1900-talet
1,5 hyllmeter tidskrifter om boktryckeri och 3 hyllmeter tryck från AB Björkmans Eftr., Kungl. Hovboktryckare

Kungliga biblioteket: historisk exempelsamling

 • SE S-SBS 288 KB 1
 • Fonds
 • 1600-2000-talet
Samlingen innehåller exempel på förvaring, märkning med mera från KB:s samlingar; kapslar, band, mappar, transportkapslar, etiketter, exlibris, blanketter, brevpapper

Konstnärsböcker

 • SE S-SBS 288 Ko 1
 • Fonds
 • 1960-
Böcker med en tydlig estetisk intention på vilkas utformning en konstnär haft ett avgörande inflytande. Här placeras så kallade Artists' books

Koreasamlingen

 • SE S-SBS 288 Ko 2
 • Fonds
53 stycken äldre koreanska tryck

Lacksigill

 • SE S-SBS 288 La 3
 • Fonds
 • 1930 - 1940
Lacksigill i sex band samt en låda från svenska kungahuset, utländska kungahus och beskickningar, kungl. hovstaterna, statsråd, domstolar, departement med tillhörande myndigheter och styrelser, försäkringsanstalter, välgörenhetsinrättningar, riddarordnar

Carl von Linné: skrifter

 • SE S-SBS 288 Li 2
 • Fonds
 • 1735 - 1955
Samling av skrifter av Linné till och med 1955; även skrifter utläggande och kommenterande Linnés verk tryckta före 1800 oavsett land och språk

Sven Luttemans Hjalmar Söderbergsamling

 • SE S-SBS 288 Lu 1
 • Fonds
 • 1888 - 2003
Hjalmar Söderbergs samtliga tryckta verk, jämte excerpter, klipp och ett omsorgsfullt upplagt kartotek

Manchusamlingen

 • SE S-SBS 288 Ma 2
 • Fonds
 • tidigt 1600-tal - sent 1800-tal
KB:s samling av tryckta skrifter på manchu (respektive manchu och kinesiska). Översättningar till manchu av kinesiska verk: klassiker, filosofi, språkvetenskap, skönlitteratur med mera, samt några originalverk på manchu

Navigationsskolans bibliotek

 • SE S-SBS 288 Na 1
 • Fonds
 • 1600-1800-talet
Äldre samling av maritim handbokslitteratur, kartor och sjöfart

A. E. Nordenskiölds samling av Japonica

 • SE S-SBS 288 No 1
 • Fonds
 • 1500-tal till 1870-tal
1050 titlar i ca 5 500 volymer, japansk litteratur, böcker och manuskript, inköpta i Japan av Nordenskiöld år 1879 under Vegaexpeditionen

Norstedts: Kungl. Boktryckeriets arkiv

 • SE S-SBS 288 No 2
 • Fonds
 • 1821 - 1950
Samlingen utgörs övervägande av tillfällestryck (accidenstryck), varav det rikhaltiga beståndet av trycksaker föranledda av kungliga frånfällen och andra tilldragelser i kungahuset har störst intresse

Normans Bokbinderi AB

 • SE S-SBS 288 No 3
 • Fonds
 • 1800-1900-talet
8 volymer bundna av Normans bokbinderi. Innehåller personalia om innehavaren Carl Norman (1861-1936), som var gift med Peder Herzogs dotter Elvira (Herzogs bokbinderi)

Vilhelm Nylins Strindbergssamling

 • SE S-SBS 288 Ny 1
 • Fonds
 • 1870 - 1940
Verk av och om Strindberg, fotografier, tidningsklipp, porträtt med mera, 570 nummer, ca 11 hyllmeter

Okatalogiserat utländskt tryck

 • SE S-SBS 288 Ot 1
 • Fonds
 • 1675 - 1900
Vägg- och bordsalmanackor/kalendrar, planscher med almanackor/kalendrar, reklamblad, anslag, spelplaner, genealogi med mera

Pappersprover

 • SE S-SBS 288 Pa 1
 • Fonds
 • 1500-1700-talet
Vattenstämpelsamling och två kapslar med Charta Sigillata ur Anders Nyströms samling
Results 1 to 100 of 4227

The National Library of Sweden
Contact us
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.