Showing 43301 results

Archival description
Print preview View:

291 results with digital objects Show results with digital objects

Untitled
Untitled
Ett kuvert med osorterat material (ekonomihandlingar, korrespondens, kopior av protokoll, o. dyl.).
Ett kuvert med osorterat material (ekonomihandlingar, korrespondens, kopior av protokoll, o. dyl.).
Ett kuvert med osorterat material (korrespondens, kopior av protokoll, o. dyl.).
Ett kuvert med osorterat material (korrespondens, kopior av protokoll, o. dyl.).
Styrelseledamoten Christoffer Gottliebs arkiv: Personalärenden.
Styrelseledamoten Christoffer Gottliebs arkiv: Personalärenden.
Styrelseledamoten Christoffer Gottliebs arkiv: Diverse handlingar rörande Stiftelsen (kopior).
Styrelseledamoten Christoffer Gottliebs arkiv: Diverse handlingar rörande Stiftelsen (kopior).
Styrelseledamoten Christoffer Gottliebs arkiv: Handlingar rörande byggnationer.
Styrelseledamoten Christoffer Gottliebs arkiv: Handlingar rörande byggnationer.
Styrelseledamoten Christoffer Gottliebs arkiv: Handlingar angående ekonomiska och organisatoriska frågor.
Styrelseledamoten Christoffer Gottliebs arkiv: Handlingar angående ekonomiska och organisatoriska frågor.
Styrelseledamoten Christoffer Gottliebs arkiv: Verksamhetsberättelser med revisionsberättelser.
Styrelseledamoten Christoffer Gottliebs arkiv: Verksamhetsberättelser med revisionsberättelser.
Styrelseledamoten Christoffer Gottliebs arkiv: Handlingar till styrelsesammanträden.
Styrelseledamoten Christoffer Gottliebs arkiv: Handlingar till styrelsesammanträden.
Styrelseledamoten Christoffer Gottliebs arkiv: Styrelseprotokoll med föredragningslistor.
Styrelseledamoten Christoffer Gottliebs arkiv: Styrelseprotokoll med föredragningslistor.
Styrelseledamoten Christoffer Gottliebs arkiv: Styrelseprotokoll.
Styrelseledamoten Christoffer Gottliebs arkiv: Styrelseprotokoll.
Handlingar rörande Ruth Milles död (1941) m. m.: testamente, jordfästning. Ruth Milles brev (1912-1932).
Handlingar rörande Ruth Milles död (1941) m. m.: testamente, jordfästning. Ruth Milles brev (1912-1932).
Trycksaker: broschyrer, riksdagspropositioner, stadskollegiets utlåtanden, regleringsbrev etc.
Trycksaker: broschyrer, riksdagspropositioner, stadskollegiets utlåtanden, regleringsbrev etc.
Kopior av Carl Milles självdeklarationer.
Kopior av Carl Milles självdeklarationer.
Handlingar rörande: Sten Stures monument i Uppsala (1916-1923), Engelbrektsmonumentet (1920-1925).
Handlingar rörande: Sten Stures monument i Uppsala (1916-1923), Engelbrektsmonumentet (1920-1925).
Brev till Richard Rudolf Nydahl från Carl Milles.
Brev till Richard Rudolf Nydahl från Carl Milles.
Kvitton och skrivelser från Herman Bergmans Konstgjuteri AB (1906-1909). Diverse räkningar, ekonomiska handlingar (1907-1908). Brev till och från Milles (1908-1909). Gåvobrev 1918 och 1938. Avtal med Kgl. Majt. (1948). Kopior av testamente (1953). Brev från brodern Evert Milles (1952). Fullmakt till advokaten Åkerlund (1953). Handlingar rörande Milles 80-årsdag (1955).
Kvitton och skrivelser från Herman Bergmans Konstgjuteri AB (1906-1909). Diverse räkningar, ekonomiska handlingar (1907-1908). Brev till och från Milles (1908-1909). Gåvobrev 1918 och 1938. Avtal med Kgl. Majt. (1948). Kopior av testamente (1953). Brev från brodern Evert Milles (1952). Fullmakt till advokaten Åkerlund (1953). Handlingar rörande Milles 80-årsdag (1955).
Övriga handlingar
Övriga handlingar
Oidentifierat, 1 st.
Oidentifierat, 1 st.
Dies ist das Häuschen in Oberbärenburg, wo ich im August mit Uli und Mutter war, 1 st.
Dies ist das Häuschen in Oberbärenburg, wo ich im August mit Uli und Mutter war, 1 st.
Das ist ein Blick in den Garten vor dem Hause, 1 st.
Das ist ein Blick in den Garten vor dem Hause, 1 st.
Ein Sonnenuntergang von unserem Balkon, 1 st.
Ein Sonnenuntergang von unserem Balkon, 1 st.
Addenda (6 pärmar innehållande texter, program/recensioner, uppslagsbokstexter, institutioner)
Addenda (6 pärmar innehållande texter, program/recensioner, uppslagsbokstexter, institutioner)
Blick von unserem Balkon, 1 st.
Blick von unserem Balkon, 1 st.
Fotografier
Fotografier
Brev till och från Klara Johanson
Brev till och från Klara Johanson
Blick aus dem Fenster in Stelzendorf, Sommer 1963, 2 st.
Blick aus dem Fenster in Stelzendorf, Sommer 1963, 2 st.
Marianne Harlan und Enkel, 1 st.
Marianne Harlan und Enkel, 1 st.
Manuskript: Berömda tänkare 1. Rousseau. [av Josef Kjellgren ?].
Manuskript: Berömda tänkare 1. Rousseau. [av Josef Kjellgren ?].
Uli [Ulrich Dähnert] in dem hinteren Teil des Gartens, 1 st.
Uli [Ulrich Dähnert] in dem hinteren Teil des Gartens, 1 st.
Långstycken [avskrifter]. Tillhöriga Anders Petter Pettersson, Malmö 1834 givna till C. O. Jungbeck 1838. - Edmud Jungbeck Malmö 1878
Långstycken [avskrifter]. Tillhöriga Anders Petter Pettersson, Malmö 1834 givna till C. O. Jungbeck 1838. - Edmud Jungbeck Malmö 1878
Kassabok 1839-1841 som har tillhört någon av P. A. Gödeckes eller hans hustrus föräldrar
Kassabok 1839-1841 som har tillhört någon av P. A. Gödeckes eller hans hustrus föräldrar
Manuskript utan titel (ofullständigt, sid 11-42).
Manuskript utan titel (ofullständigt, sid 11-42).
Smärre skrifter (handskrivna manuskript, 1 portfölj, folio)
Smärre skrifter (handskrivna manuskript, 1 portfölj, folio)
Prästmötet 1945. Utkast till preses-tal. 3 blad
Prästmötet 1945. Utkast till preses-tal. 3 blad
Karlfeldt, Sune (1907-2001): Minnesbilder av min far. Maskinskrift, 15 sid. Kopia med ändringar av Sune Karlfeldt. Originalet hos Carin von Sydow vid tiden för förtecknandet.
Karlfeldt, Sune (1907-2001): Minnesbilder av min far. Maskinskrift, 15 sid. Kopia med ändringar av Sune Karlfeldt. Originalet hos Carin von Sydow vid tiden för förtecknandet.
Sachs, Nelly och Agnon, Samuel m.fl. Hyllning efter middagen. Foto: Hans G. E. Eriksson, 1 st.
Sachs, Nelly och Agnon, Samuel m.fl. Hyllning efter middagen. Foto: Hans G. E. Eriksson, 1 st.
Dähnert, Ulrich, 1 st.
Dähnert, Ulrich, 1 st.
Kassaböcker 1863-1864, 1869 (?) och 1871
Kassaböcker 1863-1864, 1869 (?) och 1871
Kritik av J. A. Eklunds Skolan och bibelkritiken (i Pedagogisk tidskrift 1895). 15 blad
Kritik av J. A. Eklunds Skolan och bibelkritiken (i Pedagogisk tidskrift 1895). 15 blad
Katalogkort över Karlfeldts skingrade bibliotek. Förvaras i en brun låda.
Katalogkort över Karlfeldts skingrade bibliotek. Förvaras i en brun låda.
Diverse (anteckningar samt skrivelse med titeln Söderhem, 1932).
Diverse (anteckningar samt skrivelse med titeln Söderhem, 1932).
Minnesord vid... Pehr Henrik Malmstens jordfästning... 5 april 1883 af Frith. Grafström. Stockholm u.å.
Minnesord vid... Pehr Henrik Malmstens jordfästning... 5 april 1883 af Frith. Grafström. Stockholm u.å.
Handskriven läro- och övningsbok i musik
Handskriven läro- och övningsbok i musik
Anteckningar om de antika vaserna i Nationalmuseum. Handskrivet manuskript. 1 inbunden volym, folio.
Anteckningar om de antika vaserna i Nationalmuseum. Handskrivet manuskript. 1 inbunden volym, folio.
21 st okatalogiserade böcker (se L41:25:7)
21 st okatalogiserade böcker (se L41:25:7)
Två volymer med pressklipp och tidskrifter med texter av och om Karlfeldt, samlade av Nils Arvid Afzelius (1894-1970, 1:e bibliotekarie). Folio.
Två volymer med pressklipp och tidskrifter med texter av och om Karlfeldt, samlade av Nils Arvid Afzelius (1894-1970, 1:e bibliotekarie). Folio.
Sachs, Nelly m.fl. Hyllning efter middagen. Foto: Svenskt Pressfoto, 3 st.
Sachs, Nelly m.fl. Hyllning efter middagen. Foto: Svenskt Pressfoto, 3 st.
Mutter an dem kleinen Teich, 1 st.
Mutter an dem kleinen Teich, 1 st.
Diss. notionem theologiae pastoralis exponens. Praes. A. E. Knös, resp. P. H. Malmsten. 19 nov. 1834
Diss. notionem theologiae pastoralis exponens. Praes. A. E. Knös, resp. P. H. Malmsten. 19 nov. 1834
Recension av antologin Nordens stämma (samling av nordiska dikter för skola och hem, utgiven av Nordens frihet, Stockholm 1940).
Recension av antologin Nordens stämma (samling av nordiska dikter för skola och hem, utgiven av Nordens frihet, Stockholm 1940).
Jesu livsskildringar. 5 blad
Jesu livsskildringar. 5 blad
Från kvinnokongressen i London 1899
Från kvinnokongressen i London 1899
[Om Karl XII]
[Om Karl XII]
Minne af professorn Carl Fredrik von Breda. Jämte några förarbeten. Handskrivet manuskript. 1 inbunden volym, folio.
Minne af professorn Carl Fredrik von Breda. Jämte några förarbeten. Handskrivet manuskript. 1 inbunden volym, folio.
Anteckningsböcker
Anteckningsböcker
Oanvända utkast till historien om Danmark-England 1807
Oanvända utkast till historien om Danmark-England 1807
Dikter av Pehr Henric Malmsten samt diverse avskrifter från andra författare
Dikter av Pehr Henric Malmsten samt diverse avskrifter från andra författare
Sachs, Nelly och Gustaf VI Adolf samt Bertil, prins av Sverige. Foto: Svenskt Pressfoto, 2 st.
Sachs, Nelly och Gustaf VI Adolf samt Bertil, prins av Sverige. Foto: Svenskt Pressfoto, 2 st.
Gudrun, Ulrich und Mutter, Herbst 1962, 1 st.
Gudrun, Ulrich und Mutter, Herbst 1962, 1 st.
De Albis et Nigris, factionibus florentinis diss. [Uppsala] Praes. F. F. Carlson et [resp.] Carolus Johannes Malmsten. Uppsala tryckt 1837
De Albis et Nigris, factionibus florentinis diss. [Uppsala] Praes. F. F. Carlson et [resp.] Carolus Johannes Malmsten. Uppsala tryckt 1837
Eugeniahemmet. - [Tidningsartikel?]
Eugeniahemmet. - [Tidningsartikel?]
Föredrag om kyrkan. Odaterat, 7 blad
Föredrag om kyrkan. Odaterat, 7 blad
Resedagbok från Tyskland och Schweiz
Resedagbok från Tyskland och Schweiz
Karlfeldt: Fridolins poesi. Upplaga 1914. Dedikationsexemplar från författaren till doktor E. Wikner. Instoppat kort med tack från Gerda Karlfeldt.
Karlfeldt: Fridolins poesi. Upplaga 1914. Dedikationsexemplar från författaren till doktor E. Wikner. Instoppat kort med tack från Gerda Karlfeldt.
Foto av Carl De Geer, ägare till Leuftsta (Lövsta) bruk
Foto av Carl De Geer, ägare till Leuftsta (Lövsta) bruk
Material. [Diverse excerpter rörande tiden omkring 1800]
Material. [Diverse excerpter rörande tiden omkring 1800]
Recensioner: Lyrisk treklöver.
Recensioner: Lyrisk treklöver.
Francesco Piranesi, svensk konstagent och minister i Rom. Ett bidrag till belysning av högmålsprocessen mot baron Gustaf Mauritz Armfelt. Med översikt av Piranesis brev till Reuterholm. [Utgiven 1880]. Handskrivet tryckmanuskript. 1 inbunden volym, folio.
Francesco Piranesi, svensk konstagent och minister i Rom. Ett bidrag till belysning av högmålsprocessen mot baron Gustaf Mauritz Armfelt. Med översikt av Piranesis brev till Reuterholm. [Utgiven 1880]. Handskrivet tryckmanuskript. 1 inbunden volym, folio.
Anteckningsbok rörande arkitektur m.m.
Anteckningsbok rörande arkitektur m.m.
[Om historieundervisningen]
[Om historieundervisningen]
Tio stycken antecknings-, dagboks- och kassaböcker delvis med interfolierade almanacksblad
Tio stycken antecknings-, dagboks- och kassaböcker delvis med interfolierade almanacksblad
Dähnert, Gudrun och Dähnert, Ulrich samt Ulrich Dähnerts mor, 1 st.
Dähnert, Gudrun och Dähnert, Ulrich samt Ulrich Dähnerts mor, 1 st.
Sachs, Nelly och Bertil, prins av Sverige. Foto: Hans G. E. Eriksson, 1 st.
Sachs, Nelly och Bertil, prins av Sverige. Foto: Hans G. E. Eriksson, 1 st.
Brev, telegram, pressklipp med mera till 100-årsfesten vid minnet av F. A. Dahlgrens födelse 1916
Brev, telegram, pressklipp med mera till 100-årsfesten vid minnet av F. A. Dahlgrens födelse 1916
Förteckningar över elever vid Skara gymnasium, apologist- och trivialskolor vårterminen 1826, höstterminen 1830
Förteckningar över elever vid Skara gymnasium, apologist- och trivialskolor vårterminen 1826, höstterminen 1830
Inkarnationen. Mora i augusti 1938. 22 blad, folio
Inkarnationen. Mora i augusti 1938. 22 blad, folio
Brev från Karlfeldt till August Andersson (Karlfeldts halvbror) och hans hustru Hilma (omgift Lefrin). 14 st.
Brev från Karlfeldt till August Andersson (Karlfeldts halvbror) och hans hustru Hilma (omgift Lefrin). 14 st.
Några fornsaker från Gotland. Af F. T. R.
Några fornsaker från Gotland. Af F. T. R.
Resedagbok från Norge
Resedagbok från Norge
Järta och Geijer före och efter utgifvandet af den senares Litteraturblad, samt [excerpter]: Hans Järta till Nils von Rosenstein angående den förres inval i Svenska akademien 1819, m.m.
Järta och Geijer före och efter utgifvandet af den senares Litteraturblad, samt [excerpter]: Hans Järta till Nils von Rosenstein angående den förres inval i Svenska akademien 1819, m.m.
Dikter och fragment. Handskrivna manuskript. 1 portfölj, folio.
Dikter och fragment. Handskrivna manuskript. 1 portfölj, folio.
Översättning till tyska av C. D. af Wirséns dikt Emaus, gjord av Peter Johann Willatzen (1824-1898)
Översättning till tyska av C. D. af Wirséns dikt Emaus, gjord av Peter Johann Willatzen (1824-1898)
Brev till Wilhelmina (Minna) Hagberg, född Romanson (1810-1882).
Brev till Wilhelmina (Minna) Hagberg, född Romanson (1810-1882).
En bondgård i Valders [sc. Valdres]
En bondgård i Valders [sc. Valdres]
Bohemanska papper. [Diverse excerpter. Äldre avskrifter och originalhandlingar från början av 1800-talet rörande bl.a. hovsekreteraren Carl Adolf Boheman (1764-1831)]
Bohemanska papper. [Diverse excerpter. Äldre avskrifter och originalhandlingar från början av 1800-talet rörande bl.a. hovsekreteraren Carl Adolf Boheman (1764-1831)]
Recensioner i Konsumentbladet 1936: Epiker och lyriker.
Recensioner i Konsumentbladet 1936: Epiker och lyriker.
August Brunius: pressklippsalbum m.m.
August Brunius: pressklippsalbum m.m.
Célie Brunius: brev, manuskript, pressklipp mm.
Célie Brunius: brev, manuskript, pressklipp mm.
August Brunius: pressklippsalbum
August Brunius: pressklippsalbum
August och Célie Brunius: brev, manuskript m.m.
August och Célie Brunius: brev, manuskript m.m.
August Brunius: pressklipp
August Brunius: pressklipp
Célie Brunius: "Barnen i Moulin Vieux 1945-1955"; noter, brev, manuskript, fotografier.
Célie Brunius: "Barnen i Moulin Vieux 1945-1955"; noter, brev, manuskript, fotografier.
Célie Brunius: artiklar, förlagskontrakt m.m.
Célie Brunius: artiklar, förlagskontrakt m.m.
August Brunius: manuskript
August Brunius: manuskript
Célie Brunius: brev m.m.
Célie Brunius: brev m.m.
Räkenskaper och diverse handlingar
Räkenskaper och diverse handlingar
Vyer från Leufsta (Lövsta) Bruk
Vyer från Leufsta (Lövsta) Bruk
Sachs, Nelly och Bertil, prins av Sverige. Foto: Reportagebild, 2 st.
Sachs, Nelly och Bertil, prins av Sverige. Foto: Reportagebild, 2 st.
Kamin
Kamin
Results 1 to 100 of 43301

The National Library of Sweden
Contact us
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.