Visar 356 resultat

Arkivbeskrivning
Delarkiv
Förhandsgranska utskrift Visa:

6 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Brev
Brev
Dahlstedt, Lars
Dahlstedt, Lars
Gustavianska samlingen
Gustavianska samlingen
Brev
Brev
Digital insamling
Digital insamling
Askungen
Askungen
Boström, Christopher Jacob (1797-1866)
Boström, Christopher Jacob (1797-1866)
Brev
Brev
Brev
Brev
Böcker
Böcker
Boksamling
Boksamling
Roger Sjölanders donation
Roger Sjölanders donation
Handlingar rörande Jonas Walfrid Lindgren
Handlingar rörande Jonas Walfrid Lindgren
Persson, Richard
Persson, Richard
Westman, Karl Gustaf (1876-1944)
Westman, Karl Gustaf (1876-1944)
Arbetsmaterial rörande Byabön och bönbyar i gamla Ume socken
Arbetsmaterial rörande Byabön och bönbyar i gamla Ume socken
Holmström, Eric, (1777 - 1847): Kort berättelse öfver Lappmarkens äldsta inbyggare... 1700 - 1827
Holmström, Eric, (1777 - 1847): Kort berättelse öfver Lappmarkens äldsta inbyggare... 1700 - 1827
Arjeplogs tingslags häradsrätts arkiv , protokoll vid urtima ting och extra förrättningar 1803
Arjeplogs tingslags häradsrätts arkiv , protokoll vid urtima ting och extra förrättningar 1803
Svenska missionssällskapets arkiv (kopior)
Svenska missionssällskapets arkiv (kopior)
Astrid Odstedts arkiv, Kirunaminnen
Astrid Odstedts arkiv, Kirunaminnen
Övertorneå tingslags häradsrätts arkiv
Övertorneå tingslags häradsrätts arkiv
1919 års lappkommitté
1919 års lappkommitté
Södra Ångermanlands domsaga: Saköreslängder 1736-1770
Södra Ångermanlands domsaga: Saköreslängder 1736-1770
Skellefteå landsförsamlings kyrkoarkiv: Kyrkorådsprotokoll 1831-1895
Skellefteå landsförsamlings kyrkoarkiv: Kyrkorådsprotokoll 1831-1895
Krigsarkivets kart- och ritningssamling, valda delar
Krigsarkivets kart- och ritningssamling, valda delar
Gävleborgs läns landskansli: Protokoll 1641-1820
Gävleborgs läns landskansli: Protokoll 1641-1820
Topografiska kårens arkiv 1808-1811
Topografiska kårens arkiv 1808-1811
Lindblad, Johan Christofer (1799-1876)
Lindblad, Johan Christofer (1799-1876)
Brev från prinsessan Eugenie till kyrkoherde Johan Anton Nyman
Brev från prinsessan Eugenie till kyrkoherde Johan Anton Nyman
Bergman, Isak Johan
Bergman, Isak Johan
Lodén, Torbjörn, Promemoria angående kinesiskt biblioteksväsen, 1976
Lodén, Torbjörn, Promemoria angående kinesiskt biblioteksväsen, 1976
Sammanställning av avskrifter från Domböcker för Nordmalings socken 1547-1803
Sammanställning av avskrifter från Domböcker för Nordmalings socken 1547-1803
Eddan av Snorre Sturlasson
Eddan av Snorre Sturlasson
Vadstenadiariet Diarium Vadstenense
Vadstenadiariet Diarium Vadstenense
The Book of Jalãl and Jamãl
The Book of Jalãl and Jamãl
Avskrifter av handlingar tillhörande Svanabyns byakista
Avskrifter av handlingar tillhörande Svanabyns byakista
Kustbana genom Västerbottens län, utredning 1924
Kustbana genom Västerbottens län, utredning 1924
Arvidsjaurs tingslags häradsrätts arkiv. Urval av handlingar rörande lappskatteland
Arvidsjaurs tingslags häradsrätts arkiv. Urval av handlingar rörande lappskatteland
Förste provinsialläkarens i Västernorrlands arkiv; Barnmorskedagböcker
Förste provinsialläkarens i Västernorrlands arkiv; Barnmorskedagböcker
Krigshandlingar 1808-1809
Krigshandlingar 1808-1809
Ekvall, Sven, med dr (1890 - 1973), Biografiska meddelanden 1972 om två associerade medlemmar av Kungliga musikaliska akademien
Ekvall, Sven, med dr (1890 - 1973), Biografiska meddelanden 1972 om två associerade medlemmar av Kungliga musikaliska akademien
Widman, Karl
Widman, Karl
Johansson, John. Uppsats om kaféer och konditorier i Umeå
Johansson, John. Uppsats om kaféer och konditorier i Umeå
Frostman, Otto (1907-1977)
Frostman, Otto (1907-1977)
Umeå stad. Rådhusrätten och Magistratens arkiv; Saköreslängder
Umeå stad. Rådhusrätten och Magistratens arkiv; Saköreslängder
Lycksele tingslags häradsrätts arkiv. Urval av handlingar rörande lappskatteland
Lycksele tingslags häradsrätts arkiv. Urval av handlingar rörande lappskatteland
Sävar distrikts länsmans-landsfiskalsarkiv
Sävar distrikts länsmans-landsfiskalsarkiv
Skellefteå landsförsamlings kyrkoarkiv: skolstyrelse- och skolrådsprotokoll
Skellefteå landsförsamlings kyrkoarkiv: skolstyrelse- och skolrådsprotokoll
Skellefteå sockens arkiv: skolhandlingar
Skellefteå sockens arkiv: skolhandlingar
Register till landshövdingarnas skrivelser till Kungl. Majt.
Register till landshövdingarnas skrivelser till Kungl. Majt.
Umeå Lazarett och Kurhus : Journal 1844-1855
Umeå Lazarett och Kurhus : Journal 1844-1855
Röstlängder och fyrktalslängder: Piteå, Skellefteå, Attmar
Röstlängder och fyrktalslängder: Piteå, Skellefteå, Attmar
Svenska församlingens i Paris arkiv
Svenska församlingens i Paris arkiv
Register till Leonard Bygdéns Hernösands stifts herdaminne
Register till Leonard Bygdéns Hernösands stifts herdaminne
Larsson-Thunborg, Mårten
Larsson-Thunborg, Mårten
Handlingar rörande prosten Pehr Högström (1714 - 1784)
Handlingar rörande prosten Pehr Högström (1714 - 1784)
Predikan Tredje Storböndagen 1752 i Njurunda
Predikan Tredje Storböndagen 1752 i Njurunda
PM av Carl-Ivar Ståhle ang Johannes Bureus´ handskrifter i samlingen Fa på Kungliga biblioteket i Stockholm
PM av Carl-Ivar Ståhle ang Johannes Bureus´ handskrifter i samlingen Fa på Kungliga biblioteket i Stockholm
Sandåkerns Sportklubb: protokoll och tidningsklipp
Sandåkerns Sportklubb: protokoll och tidningsklipp
Den nordsvenska timmerdrivningsterminologin - innovationer och termspridning
Den nordsvenska timmerdrivningsterminologin - innovationer och termspridning
Tegs byarkiv
Tegs byarkiv
Handlingar rörande expeditionen till Arkangelsk 1701
Handlingar rörande expeditionen till Arkangelsk 1701
Historiska källor rörande samer
Historiska källor rörande samer
Kammarkollegiets arkiv Jordeböcker för Västerbottens län 1882
Kammarkollegiets arkiv Jordeböcker för Västerbottens län 1882
Per Engdahls och Nysvenska rörelsens arkiv
Per Engdahls och Nysvenska rörelsens arkiv
Medicinalstyrelsen. Generaldirektören Hellströms Norrlandsundersökning 1929
Medicinalstyrelsen. Generaldirektören Hellströms Norrlandsundersökning 1929
Karta över Kyrkobordet nr 1-3, Umeå socken, Västerbottens län 1714
Karta över Kyrkobordet nr 1-3, Umeå socken, Västerbottens län 1714
Johansson, John. Uppsats; Från min militärtjänstgöring
Johansson, John. Uppsats; Från min militärtjänstgöring
Sundelin, Ferdinand
Sundelin, Ferdinand
Kenicius, Petrus, ärkebiskop (1555 - 1636), Brev 1591, 1592, 1612, 1617, 1627, 1628, 1633, u å
Kenicius, Petrus, ärkebiskop (1555 - 1636), Brev 1591, 1592, 1612, 1617, 1627, 1628, 1633, u å
Aktuellt och Landet runt, filminslag från Umeå universitetsbibliotek 1968
Aktuellt och Landet runt, filminslag från Umeå universitetsbibliotek 1968
Magica incantatrix
Magica incantatrix
Handelsräkningen 1964
Handelsräkningen 1964
Diplomatarium Norrlandicum
Diplomatarium Norrlandicum
Umeå stads nödhjälpskommitté
Umeå stads nödhjälpskommitté
Korrespondens lappfogden Erik Bergström och prästen Vitalis Karnell
Korrespondens lappfogden Erik Bergström och prästen Vitalis Karnell
Utredningar Fiskerinämnden i Västerbottens län 1919-1940
Utredningar Fiskerinämnden i Västerbottens län 1919-1940
Morén, Ove
Morén, Ove
Dalström, Kata (1858 - 1923): Från mina barndomsår
Dalström, Kata (1858 - 1923): Från mina barndomsår
Handlingar efter Henning Melander, Statsgeodet och arkforskare
Handlingar efter Henning Melander, Statsgeodet och arkforskare
Karlsson, John, mentalvårdare. Uppsatser ang mentalvården
Karlsson, John, mentalvårdare. Uppsatser ang mentalvården
Stenberg, Pehr, komminister (1758 - 1824): Dagböcker
Stenberg, Pehr, komminister (1758 - 1824): Dagböcker
Sundelin, Johan August Immanuel
Sundelin, Johan August Immanuel
Stjernlöf, Minna. Manuskript om Pehr Stenberg
Stjernlöf, Minna. Manuskript om Pehr Stenberg
Wachtmeister, Gustaf, general (1757 - 1826), anförare för landstigningstrupperna vid expeditionen till Västerbotten
Wachtmeister, Gustaf, general (1757 - 1826), anförare för landstigningstrupperna vid expeditionen till Västerbotten
Robsahm, Carl Magnus, bergsråd (1776 - 1840), Dagbok under resor i Vesterbotten och Lappmarken 1797 - 1800
Robsahm, Carl Magnus, bergsråd (1776 - 1840), Dagbok under resor i Vesterbotten och Lappmarken 1797 - 1800
Avskrift: Observationes grammaticae circa linguam Esthonicam
Avskrift: Observationes grammaticae circa linguam Esthonicam
Swartz, Olof Peter, professor (1760 - 1818), Dagbok öfver min resa till Lappmarken 1780
Swartz, Olof Peter, professor (1760 - 1818), Dagbok öfver min resa till Lappmarken 1780
Handskrivet register till O.C. Ahlströms Norrländska slägter
Handskrivet register till O.C. Ahlströms Norrländska slägter
Gustaf Gabriel Bengtsson Oxenstierna: En serafimerriddares bedrifter
Gustaf Gabriel Bengtsson Oxenstierna: En serafimerriddares bedrifter
Wilhelmina Stålberg: Dikter
Wilhelmina Stålberg: Dikter
Gustaf Adolf Vive Sparre: Katalogregler för Kungl. biblioteket
Gustaf Adolf Vive Sparre: Katalogregler för Kungl. biblioteket
August Östergren: Diverse manuskript och handlingar
August Östergren: Diverse manuskript och handlingar
Autografer
Autografer
Släkten Kolmodon från Arbrå
Släkten Kolmodon från Arbrå
Gustafva Björklunds middagsnota
Gustafva Björklunds middagsnota
Handlingar rörande majoren O.W. Mattons konkurs
Handlingar rörande majoren O.W. Mattons konkurs
Skoltidningen D.P.
Skoltidningen D.P.
Koncept till predikningar av en superintendent i Stralsund
Koncept till predikningar av en superintendent i Stralsund
Diverse handskrifter
Diverse handskrifter
Resultat 1 till 100 av 356

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.