Showing 143 results

Archival description
Print preview View:

4 results with digital objects Show results with digital objects

Ossian Ekbohm: brev till sjökapten Paul Hagelqvist m.m.
Ossian Ekbohm: brev till sjökapten Paul Hagelqvist m.m.
Ingrid Arvidsson: Jules Verne i Amiens
Ingrid Arvidsson: Jules Verne i Amiens
Gustaf von Düben: dikter
Gustaf von Düben: dikter
Verner von Heidenstam: 2 dikter
Verner von Heidenstam: 2 dikter
Diktsamling med delvis svenska motiv
Diktsamling med delvis svenska motiv
Anonym dikt
Anonym dikt
Tankarnes lek vid lediga stunder
Tankarnes lek vid lediga stunder
Herr Päronlunds äfventyr och missöden, av "Mauritz"
Herr Päronlunds äfventyr och missöden, av "Mauritz"
Ruben G:son Bergs samling
Ruben G:son Bergs samling
Ingeborg Erixsons samling
Ingeborg Erixsons samling
Thore Wolfbrandt: Blandningar : diktsamling
Thore Wolfbrandt: Blandningar : diktsamling
Tidskriften Utsikt.
Tidskriften Utsikt.
J. E. Ahlstrand: Dikter i manuskript och tryck
J. E. Ahlstrand: Dikter i manuskript och tryck
Folke Isaksson: 2 dikter och ett avsänt brev
Folke Isaksson: 2 dikter och ett avsänt brev
Hammarskiöld, Lorenzo: "Frejas rock" : ett diktmanuskript
Hammarskiöld, Lorenzo: "Frejas rock" : ett diktmanuskript
Marianne Ehrenströms papper
Marianne Ehrenströms papper
Hjalmar Söderberg: Trädet på grafven
Hjalmar Söderberg: Trädet på grafven
Lars Herman Lahng: Barrikadsång
Lars Herman Lahng: Barrikadsång
Carl Snoilsky: Dikter
Carl Snoilsky: Dikter
Vers av Klara Johansson kopia av avskrift
Vers av Klara Johansson kopia av avskrift
Dikten "Kalken" av Esaias Tegnér i samtida avskrift
Dikten "Kalken" av Esaias Tegnér i samtida avskrift
Samling av verser sammanställda av C. J. Åhlström 9/9 1818
Samling av verser sammanställda av C. J. Åhlström 9/9 1818
Voltaire "Vers sur le 19. août 1772 ou Compliment à sa Majesté le Roi de Suede" (kopia)
Voltaire "Vers sur le 19. août 1772 ou Compliment à sa Majesté le Roi de Suede" (kopia)
"Antonius i Paris" av Sophus Claussen med längre dedikation från författaren samt inskriven dikt av densamme
"Antonius i Paris" av Sophus Claussen med längre dedikation från författaren samt inskriven dikt av densamme
Diverse autografer som tillhört Cecilia Beselin von Brauns boksamling
Diverse autografer som tillhört Cecilia Beselin von Brauns boksamling
Verser, Bref och Carricaturer af Ehrenswärd; Ett humoristiskt bref af skalden Oxenstierna under namn af Haqvin Bager; En bröllops-gratulation på vers (troligtvis af Leopold) (Kopior)
Verser, Bref och Carricaturer af Ehrenswärd; Ett humoristiskt bref af skalden Oxenstierna under namn af Haqvin Bager; En bröllops-gratulation på vers (troligtvis af Leopold) (Kopior)
Wijsbok med ryggtitel S.L.R.
Wijsbok med ryggtitel S.L.R.
C. D. af Wirsén Till Anders Lundin den 24 oktober 1889
C. D. af Wirsén Till Anders Lundin den 24 oktober 1889
Diktmanuskript av Erik Brogren 1902-1909
Diktmanuskript av Erik Brogren 1902-1909
Verser till kamratmötet 1933 av Albert Engström (Fil. dr Otto Janses exemplar)
Verser till kamratmötet 1933 av Albert Engström (Fil. dr Otto Janses exemplar)
Dikter af diverse författare afskrifna av Carl von Bergen 1856-1860
Dikter af diverse författare afskrifna av Carl von Bergen 1856-1860
Dikten "Bergakungen" av Bo Bergman i två olika utskrifter
Dikten "Bergakungen" av Bo Bergman i två olika utskrifter
Diktmanuskript av Johan Olof Wallin med renskrift samt korrespondens rörande dikten mellan Vilhelm Klingspor och Emil Liedgren
Diktmanuskript av Johan Olof Wallin med renskrift samt korrespondens rörande dikten mellan Vilhelm Klingspor och Emil Liedgren
N. P. Anderssons visbok
N. P. Anderssons visbok
Diktmanuskript av Nils-Magnus Folcke
Diktmanuskript av Nils-Magnus Folcke
Aforistiska meddelanden om författaren Emanuel Franzén med mera av Sigurd Dahlbäck (kopia)
Aforistiska meddelanden om författaren Emanuel Franzén med mera av Sigurd Dahlbäck (kopia)
Visbok från 1700-talet Recueil des chansons
Visbok från 1700-talet Recueil des chansons
"Synd" drama av Nils-Magnus Folcke
"Synd" drama av Nils-Magnus Folcke
Dikter av kyrkoherde Samuel Conrad Nisser (kopior)
Dikter av kyrkoherde Samuel Conrad Nisser (kopior)
"Midsommar-resan" av Fredrika Bremer med handskriven dedikationsdikt till N. F. S. Grundtvig
"Midsommar-resan" av Fredrika Bremer med handskriven dedikationsdikt till N. F. S. Grundtvig
Dikter av Carl Michael Bellman översatta till ryska av Ignatij Ivanovskij
Dikter av Carl Michael Bellman översatta till ryska av Ignatij Ivanovskij
Måns Backelin, hyllningsdikt till Uno Willers vid personalfesten 4/11; brev till Backelin från Sara Lidman 4/9 1976; brev till Backelin från Cecilia Sidenbladh 12/10 1977
Måns Backelin, hyllningsdikt till Uno Willers vid personalfesten 4/11; brev till Backelin från Sara Lidman 4/9 1976; brev till Backelin från Cecilia Sidenbladh 12/10 1977
Johan Henrik Kellgren "Dumbom Redivivus", Erik Johan Stagnelius "Neckan" och Gustaf Fröding "A Poor Monk from Skara" i översättning till engelska av Keith Laycock
Johan Henrik Kellgren "Dumbom Redivivus", Erik Johan Stagnelius "Neckan" och Gustaf Fröding "A Poor Monk from Skara" i översättning till engelska av Keith Laycock
Albert Theodor Gellerstedt, diktmanuskript "Reseskizz" och "Till lite kvar" samt tryckta boken "Eftersommar. En skizzbok på vers"
Albert Theodor Gellerstedt, diktmanuskript "Reseskizz" och "Till lite kvar" samt tryckta boken "Eftersommar. En skizzbok på vers"
Elisabet Henrietta Cederschiölds (1804-1868) poesialbum
Elisabet Henrietta Cederschiölds (1804-1868) poesialbum
Volym innehållande dikter, tänkespråk etc. som gått i släkterna Biengrääler, Schultze, Prinz och Hultstrand; Folkskollärarinnan i Skönberga församling, Östergötland, Amanda Karlssons (4/5 1867 - 9/12 1925) anteckningsböcker i pedagogik och metodik 1888-1889 samt tre uppsatser av densamma.
Volym innehållande dikter, tänkespråk etc. som gått i släkterna Biengrääler, Schultze, Prinz och Hultstrand; Folkskollärarinnan i Skönberga församling, Östergötland, Amanda Karlssons (4/5 1867 - 9/12 1925) anteckningsböcker i pedagogik och metodik 1888-1889 samt tre uppsatser av densamma.
Augustin Kocks opublicerade dikter
Augustin Kocks opublicerade dikter
Bröllopsverser till Carl Magnus Godke och Lisa Catharina Beckman 1772 sign. P. W.
Bröllopsverser till Carl Magnus Godke och Lisa Catharina Beckman 1772 sign. P. W.
Jacques Macau, "Sol eils poussifs", poésies
Jacques Macau, "Sol eils poussifs", poésies
Giovanni Antonio Bonfantini (stadssekreterare i Turin), La guerra in Francia. Poem tillägnat Karl XV
Giovanni Antonio Bonfantini (stadssekreterare i Turin), La guerra in Francia. Poem tillägnat Karl XV
Samling av världsliga cantilenor och psalmer från ca år 1700
Samling av världsliga cantilenor och psalmer från ca år 1700
Visbok från ca 1720-30-talet med anteckningar av George Stephens i september 1843. Äldre namnteckning av Pehr Gottlieb Torwest
Visbok från ca 1720-30-talet med anteckningar av George Stephens i september 1843. Äldre namnteckning av Pehr Gottlieb Torwest
Olof Wallin, "Gratulations rimm till den nyfödde provincial medicus doctoren herr Lars Fredric Gravander"
Olof Wallin, "Gratulations rimm till den nyfödde provincial medicus doctoren herr Lars Fredric Gravander"
Daniel Fallström, ungdomsdikter och tidiga prosaberättelser. 15 volymer och lägg.
Daniel Fallström, ungdomsdikter och tidiga prosaberättelser. 15 volymer och lägg.
Henrik Ibsen, Verner von Heidenstam, Carl Sniolsky, kopior av brev; Erik Axel Karlfeldt, kopior av dikten "Vårsång i höstlunden"
Henrik Ibsen, Verner von Heidenstam, Carl Sniolsky, kopior av brev; Erik Axel Karlfeldt, kopior av dikten "Vårsång i höstlunden"
Bengt Schlyter, manuskript till diktsamlingarna "Strofer och stråk", "Inre Behovs Musik", "Harpstrings of the soul", "Vakat eller drömt" och "Skrifter i sanden"
Bengt Schlyter, manuskript till diktsamlingarna "Strofer och stråk", "Inre Behovs Musik", "Harpstrings of the soul", "Vakat eller drömt" och "Skrifter i sanden"
Sundsvalls Litterära Sällskaps skrivarklubbs antologi (kopia)
Sundsvalls Litterära Sällskaps skrivarklubbs antologi (kopia)
Ulf Malmgren, Storfräcka dikter, Storfräcka dikter supplement
Ulf Malmgren, Storfräcka dikter, Storfräcka dikter supplement
Nils Personne, diverse handlingar: almanackor med utförliga anteckningar; fotografier; poesialbum; dikter av NP; tidningsurklipp; två exemplar av ettbladstrycket "Vid minnesfesten inom sällskapet "G. V." öfver Gustaf Wirsén den 11te maj 1874" [tryckt i 10 exemplar]; räkenskaper med dagboksliknande anteckningar från resa till Paris 1912 samt Tyskland 1922 och 1923; tre brev av Gustaf Lagerbielke (1777-1837)
Nils Personne, diverse handlingar: almanackor med utförliga anteckningar; fotografier; poesialbum; dikter av NP; tidningsurklipp; två exemplar av ettbladstrycket "Vid minnesfesten inom sällskapet "G. V." öfver Gustaf Wirsén den 11te maj 1874" [tryckt i 10 exemplar]; räkenskaper med dagboksliknande anteckningar från resa till Paris 1912 samt Tyskland 1922 och 1923; tre brev av Gustaf Lagerbielke (1777-1837)
Autografer av Edvard Bäckström, Helena Nyblom, Friedrich Rückert, Frithiof Grafström, J. A. Boström
Autografer av Edvard Bäckström, Helena Nyblom, Friedrich Rückert, Frithiof Grafström, J. A. Boström
Birger Sjöberg, Brev och visor till kusinerna Annie Johnsson (g. Törnkvist) och Hilda Thorsberg (g. Fryckstedt). Kopior
Birger Sjöberg, Brev och visor till kusinerna Annie Johnsson (g. Törnkvist) och Hilda Thorsberg (g. Fryckstedt). Kopior
Kyrkoherde Torsten Hildebrand Svartengrens efterlämnade papper
Kyrkoherde Torsten Hildebrand Svartengrens efterlämnade papper
Gert Maktwald, Poesies et pensees
Gert Maktwald, Poesies et pensees
Paul Andersson, manuskript
Paul Andersson, manuskript
Signe Klemmings poesialbum med autograf av Carl Snoilsky
Signe Klemmings poesialbum med autograf av Carl Snoilsky
Elsa Hilmvik, Vindkraft! Dikt
Elsa Hilmvik, Vindkraft! Dikt
John Bredal Bauers efterlämnade manuskript
John Bredal Bauers efterlämnade manuskript
Johannes Edfelt: Manuskript Dagar och nätter
Johannes Edfelt: Manuskript Dagar och nätter
Göran Björkman: Brev m.m.
Göran Björkman: Brev m.m.
Daniel Fallström: Vårdröm
Daniel Fallström: Vårdröm
Carl Snoilsky: Manuskript
Carl Snoilsky: Manuskript
Bo Grandien: Brev från Tomas Tranströmer
Bo Grandien: Brev från Tomas Tranströmer
Ingrid Averpil: Diktsamling Blommor
Ingrid Averpil: Diktsamling Blommor
Verner von Heidenstam: Brev till Hjalmar Falk, fotografi och diktmanus
Verner von Heidenstam: Brev till Hjalmar Falk, fotografi och diktmanus
Karl August Nicander: Diktmanus En fallen ängel
Karl August Nicander: Diktmanus En fallen ängel
Erik Johan Stagnelius: Dikter
Erik Johan Stagnelius: Dikter
Johannes Edfelt: Manuskript : Översättningar
Johannes Edfelt: Manuskript : Översättningar
Gunlög Ormtunga. En berättelse från det gamla Island. Till nysvenska överflyttad av Gustav Sundbärg.
Gunlög Ormtunga. En berättelse från det gamla Island. Till nysvenska överflyttad av Gustav Sundbärg.
Brev till Gerda ("Malla") Sundberg från Ida ("Mumma") Frohm
Brev till Gerda ("Malla") Sundberg från Ida ("Mumma") Frohm
Stina Aronson: Älven
Stina Aronson: Älven
Verser av C. A. Ehrensvärd
Verser av C. A. Ehrensvärd
Olle Hallström: Just like a poem : Dikter
Olle Hallström: Just like a poem : Dikter
Esaias Tegnér: Sång vid Svenska Akademiens 50de årsfest den 5 april 1836 : Samtida avskrift
Esaias Tegnér: Sång vid Svenska Akademiens 50de årsfest den 5 april 1836 : Samtida avskrift
Heinz Hector: Nach dem Regen : drei Gedichte und eine Handzeichnung
Heinz Hector: Nach dem Regen : drei Gedichte und eine Handzeichnung
Carl Snoilsky: 3 brev och 1 dikt
Carl Snoilsky: 3 brev och 1 dikt
Poesialbum
Poesialbum
Carl Jonas Love Almqvist: Egenhändiga manuskript
Carl Jonas Love Almqvist: Egenhändiga manuskript
Axel Lundegård: Dikter : Originalmanuskript
Axel Lundegård: Dikter : Originalmanuskript
Gösta Adrian-Nilsson (GAN): Dikt
Gösta Adrian-Nilsson (GAN): Dikt
Jöns Erik Angelini: Manuskript Ystadiaden
Jöns Erik Angelini: Manuskript Ystadiaden
Herman Anakreon Rings papper
Herman Anakreon Rings papper
Ur Johannes Rudbecks efterlämnade papper
Ur Johannes Rudbecks efterlämnade papper
Sven Björnwall: Födelsedagsdikt
Sven Björnwall: Födelsedagsdikt
Snoilsky, Carl: Dikten Femton år och sjutton år
Snoilsky, Carl: Dikten Femton år och sjutton år
Oscar Peterson: Till kronprins Gustaf Adolf och kronprinsessan Louise : Dikt
Oscar Peterson: Till kronprins Gustaf Adolf och kronprinsessan Louise : Dikt
Julia Kjellberg-von Vollmers papper
Julia Kjellberg-von Vollmers papper
Birgitta Hedbergs samling
Birgitta Hedbergs samling
Nils Ferlin: Dikten Prolog vid FIB:s gala 3/10 1952
Nils Ferlin: Dikten Prolog vid FIB:s gala 3/10 1952
Erik Lindorm: Diktmanuskript "Månen"
Erik Lindorm: Diktmanuskript "Månen"
Sandro Key-Åberg: Dikter
Sandro Key-Åberg: Dikter
Results 1 to 100 of 143

The National Library of Sweden
Contact us
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.