Visar 905 resultat

Arkivbeskrivning
Endast arkivbeskrivningar på de högsta nivåerna
Förhandsgranska utskrift Visa:

1 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Carolina Benedicks-Bruces samling av Japonica
Carolina Benedicks-Bruces samling av Japonica
Anders Beckmans samling
Anders Beckmans samling
Helgtryck
Helgtryck
Koreasamlingen
Koreasamlingen
Einar Löfstedts särtryckssamling
Einar Löfstedts särtryckssamling
Norstedts: Kungl. Boktryckeriets arkiv
Norstedts: Kungl. Boktryckeriets arkiv
Vilhelm Nylins Strindbergssamling
Vilhelm Nylins Strindbergssamling
Gustaf Rålambs samling av suecana
Gustaf Rålambs samling av suecana
Stockholms Typografiska Gille: samling av tryck
Stockholms Typografiska Gille: samling av tryck
Carl Gustaf Tessin: Recueil des factums
Carl Gustaf Tessin: Recueil des factums
Carl Gustaf Tessin: Franska teaterpjäser
Carl Gustaf Tessin: Franska teaterpjäser
Typographica
Typographica
Jacob Wattrangs boksamling
Jacob Wattrangs boksamling
Kurt Winbergs samling av årstryck
Kurt Winbergs samling av årstryck
G.A. Åman-Nilssons samling av Byronlitteratur
G.A. Åman-Nilssons samling av Byronlitteratur
Uno Willers boksamling
Uno Willers boksamling
Utländskt politiskt tryck 1600-1800
Utländskt politiskt tryck 1600-1800
Kurt Winberg: Kungl. förordningar från RA
Kurt Winberg: Kungl. förordningar från RA
Björkmans tryckeriarkiv
Björkmans tryckeriarkiv
Rickard Bergströms papper
Rickard Bergströms papper
Carl Fredrik Palmstierna: Brev till Herman Wrangel
Carl Fredrik Palmstierna: Brev till Herman Wrangel
Elisabeth och Margarete Alsberg: Material rörande Nelly Sachs
Elisabeth och Margarete Alsberg: Material rörande Nelly Sachs
Elin Lagerkvists papper : - pressklipp om Pär Lagerkvist
Elin Lagerkvists papper : - pressklipp om Pär Lagerkvist
Ruben G:son Bergs samling
Ruben G:son Bergs samling
Christianus Rosbeck: Dissertation
Christianus Rosbeck: Dissertation
Bertil Stålhanes samling
Bertil Stålhanes samling
Pehr Reinhold Bergmans samling
Pehr Reinhold Bergmans samling
John Granlunds samling
John Granlunds samling
Torsten Herners samling
Torsten Herners samling
M. Löfgren: Almanacka för året 1854 : Med handskrivna anteckningar
M. Löfgren: Almanacka för året 1854 : Med handskrivna anteckningar
Gustaf Ullmans roman En flickas ära samt brev och klipp
Gustaf Ullmans roman En flickas ära samt brev och klipp
Lennart Josephson: Teaterhistoriska anteckningar
Lennart Josephson: Teaterhistoriska anteckningar
Samtal mellan Kerstin Nordwall och dottern Inga
Samtal mellan Kerstin Nordwall och dottern Inga
Anna Lenah Sandin: Hav av ljus : Diktsamling
Anna Lenah Sandin: Hav av ljus : Diktsamling
Släkten Rudbeck: Släktanteckningar m.m.
Släkten Rudbeck: Släktanteckningar m.m.
Sigfrid Siwertz: Pagoden : roman : Tryck med egenhändiga rättelser av författaren
Sigfrid Siwertz: Pagoden : roman : Tryck med egenhändiga rättelser av författaren
Z. P. Westrup: Brev till Leif Kihlberg
Z. P. Westrup: Brev till Leif Kihlberg
Släkten Scheutz: Glasblåsargrenen
Släkten Scheutz: Glasblåsargrenen
Cicero: De oratore
Cicero: De oratore
Tidskriften Utsikt.
Tidskriften Utsikt.
Ella Hillbäcks samling
Ella Hillbäcks samling
Handlingar rörande Köplagen och Wienkonventionen om internationella köp (CISG)
Handlingar rörande Köplagen och Wienkonventionen om internationella köp (CISG)
Karl Asplund: På Madagaskar (tryck)
Karl Asplund: På Madagaskar (tryck)
J. E. Ahlstrand: Dikter i manuskript och tryck
J. E. Ahlstrand: Dikter i manuskript och tryck
Släkten Malmberg-Calamnius : Ernst och Folke Malmberg
Släkten Malmberg-Calamnius : Ernst och Folke Malmberg
Nils Chesnecopherus: Fulkommelige skäl och rättmätige orsaker, så och sanfärdige berättelser, hwarföre samptlige Sweriges rijkes ständer hafwe medh all fogh och rätt afsagdt konung Sigismundum ...
Nils Chesnecopherus: Fulkommelige skäl och rättmätige orsaker, så och sanfärdige berättelser, hwarföre samptlige Sweriges rijkes ständer hafwe medh all fogh och rätt afsagdt konung Sigismundum ...
Adam Heymowskis papper
Adam Heymowskis papper
Gustaf von Paykulls samling
Gustaf von Paykulls samling
Emil Hultmarks efterlämnade papper
Emil Hultmarks efterlämnade papper
Key-Åberg, Sandro
Key-Åberg, Sandro
Inge Waern-Malmquists papper
Inge Waern-Malmquists papper
Ven Nybergs samling
Ven Nybergs samling
Bertil Malmbergs papper: Tillägg
Bertil Malmbergs papper: Tillägg
Kerstin Thorvalls samling, tillägg
Kerstin Thorvalls samling, tillägg
Nils Personnes samling
Nils Personnes samling
Stellan Arvidson: Thorild - Studier i hans ungdomsutveckling
Stellan Arvidson: Thorild - Studier i hans ungdomsutveckling
Korrekturexemplar av Olof Lagercrantz "Dikter från mossen"
Korrekturexemplar av Olof Lagercrantz "Dikter från mossen"
Komittén för den svensk-norska bokhandelsclearingen
Komittén för den svensk-norska bokhandelsclearingen
Diverse handlingar
Diverse handlingar
Christoffer Eichhorns papper
Christoffer Eichhorns papper
Karl Löfströms samling
Karl Löfströms samling
Alexandra Kollontaj: Autograf
Alexandra Kollontaj: Autograf
Juridiska arbeten som tillhört professor Karl Benckert
Juridiska arbeten som tillhört professor Karl Benckert
Grisbådatvisten
Grisbådatvisten
Dedikationsexemplar ur Oscar Levertins bibliotek
Dedikationsexemplar ur Oscar Levertins bibliotek
Louis Zettersten: City Street Names
Louis Zettersten: City Street Names
Gustaf Abraham Granströms samling
Gustaf Abraham Granströms samling
Körlingska notsamlingen
Körlingska notsamlingen
Tryckt bok undertecknad av Kejsar Leopold I m.fl.
Tryckt bok undertecknad av Kejsar Leopold I m.fl.
Bokauktionskatalog 1967
Bokauktionskatalog 1967
Hilda Carlings papper
Hilda Carlings papper
E. Seiferz: Brev
E. Seiferz: Brev
Kungl. dramatiska teatern: Uppförda pläser 1963-1969
Kungl. dramatiska teatern: Uppförda pläser 1963-1969
Gefion-Unionen: Stadgar och brev m.m.
Gefion-Unionen: Stadgar och brev m.m.
Föreningen 1891 års män
Föreningen 1891 års män
Cornelius Nepos: De vita exellentium imperatorum
Cornelius Nepos: De vita exellentium imperatorum
Henrik Aminson: Bibliotheca Templi Cathedralis Strengnesensis
Henrik Aminson: Bibliotheca Templi Cathedralis Strengnesensis
C. Ramel: Resa i Europa 1776
C. Ramel: Resa i Europa 1776
Almare Stäkets arkiv : Släkten Björnstjerna
Almare Stäkets arkiv : Släkten Björnstjerna
Brev från Manfred Hausmann till Heinz Hector
Brev från Manfred Hausmann till Heinz Hector
Diverse pjäser som tillhört Roger Magnus Björnsjerna
Diverse pjäser som tillhört Roger Magnus Björnsjerna
Avhandlingen "Delineationem genuini scientiarum systematis"
Avhandlingen "Delineationem genuini scientiarum systematis"
Pär Lagerkvist: Dikter
Pär Lagerkvist: Dikter
Hugo Segerdahls samling
Hugo Segerdahls samling
Strix: Handlingar rörande tidskriften
Strix: Handlingar rörande tidskriften
Sohlman, släkten. Tillägg
Sohlman, släkten. Tillägg
Konstnärsringen
Konstnärsringen
Arnold Ljungdals samling
Arnold Ljungdals samling
Almanacka för år 1741
Almanacka för år 1741
Hjalmar Lindquists samling
Hjalmar Lindquists samling
Carl-Gustaf Berglin: Brev från Olof Kinberg m.m.
Carl-Gustaf Berglin: Brev från Olof Kinberg m.m.
Familjen Montalbas samling
Familjen Montalbas samling
Pickwick-portföljen
Pickwick-portföljen
Föreningen 1880 års mäns arkiv
Föreningen 1880 års mäns arkiv
Abraham Tabachovitz samling
Abraham Tabachovitz samling
Nils Afzelius samling
Nils Afzelius samling
Gunnar Tilanders arkiv
Gunnar Tilanders arkiv
Gösta Klemmings folkmusiksamling: Tillägg
Gösta Klemmings folkmusiksamling: Tillägg
Kövra skolas bok
Kövra skolas bok
Anna Breitholtz papper
Anna Breitholtz papper
Resultat 1 till 100 av 905

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.