Print preview Close

Showing 1689 results

Archival description
Print preview View:

165 results with digital objects Show results with digital objects

Dahlstedt, Lars
Dahlstedt, Lars
Ett rikt gifte
Ett rikt gifte
Nordström, Karl
Nordström, Karl
Brev till Leif Björk m.m.
Brev till Leif Björk m.m.
Minnesbok
Minnesbok
Bååth, Albert Ulrik
Bååth, Albert Ulrik
Bellmansvisor
Bellmansvisor
Persson, Richard
Persson, Richard
Karlfeldt, Erik Axel
Karlfeldt, Erik Axel
Arbetsmaterial rörande Byabön och bönbyar i gamla Ume socken
Arbetsmaterial rörande Byabön och bönbyar i gamla Ume socken
Holmström, Eric, (1777 - 1847): Kort berättelse öfver Lappmarkens äldsta inbyggare... 1700 - 1827
Holmström, Eric, (1777 - 1847): Kort berättelse öfver Lappmarkens äldsta inbyggare... 1700 - 1827
Astrid Odstedts arkiv, Kirunaminnen
Astrid Odstedts arkiv, Kirunaminnen
Bergman, Isak Johan
Bergman, Isak Johan
Lagerlöf, Selma
Lagerlöf, Selma
Lodén, Torbjörn, Promemoria angående kinesiskt biblioteksväsen, 1976
Lodén, Torbjörn, Promemoria angående kinesiskt biblioteksväsen, 1976
Sammanställning av avskrifter från Domböcker för Nordmalings socken 1547-1803
Sammanställning av avskrifter från Domböcker för Nordmalings socken 1547-1803
Eddan av Snorre Sturlasson
Eddan av Snorre Sturlasson
Vadstenadiariet Diarium Vadstenense
Vadstenadiariet Diarium Vadstenense
The Book of Jalãl and Jamãl
The Book of Jalãl and Jamãl
Avskrifter av handlingar tillhörande Svanabyns byakista
Avskrifter av handlingar tillhörande Svanabyns byakista
Krigshandlingar 1808-1809
Krigshandlingar 1808-1809
Ekvall, Sven, med dr (1890 - 1973), Biografiska meddelanden 1972 om två associerade medlemmar av Kungliga musikaliska akademien
Ekvall, Sven, med dr (1890 - 1973), Biografiska meddelanden 1972 om två associerade medlemmar av Kungliga musikaliska akademien
Widman, Karl
Widman, Karl
Leffler, Anne Charlotte
Leffler, Anne Charlotte
Larsson-Thunborg, Mårten
Larsson-Thunborg, Mårten
Handlingar rörande prosten Pehr Högström (1714 - 1784)
Handlingar rörande prosten Pehr Högström (1714 - 1784)
Levertin, Oscar
Levertin, Oscar
Predikan Tredje Storböndagen 1752 i Njurunda
Predikan Tredje Storböndagen 1752 i Njurunda
PM av Carl-Ivar Ståhle ang Johannes Bureus´ handskrifter i samlingen Fa på Kungliga biblioteket i Stockholm
PM av Carl-Ivar Ståhle ang Johannes Bureus´ handskrifter i samlingen Fa på Kungliga biblioteket i Stockholm
Den nordsvenska timmerdrivningsterminologin - innovationer och termspridning
Den nordsvenska timmerdrivningsterminologin - innovationer och termspridning
Handlingar rörande expeditionen till Arkangelsk 1701
Handlingar rörande expeditionen till Arkangelsk 1701
Sundelin, Ferdinand
Sundelin, Ferdinand
Lilljekvist, Fredrik
Lilljekvist, Fredrik
Magica incantatrix
Magica incantatrix
Diplomatarium Norrlandicum
Diplomatarium Norrlandicum
Utredningar Fiskerinämnden i Västerbottens län 1919-1940
Utredningar Fiskerinämnden i Västerbottens län 1919-1940
Dalström, Kata (1858 - 1923): Från mina barndomsår
Dalström, Kata (1858 - 1923): Från mina barndomsår
Handlingar efter Henning Melander, Statsgeodet och arkforskare
Handlingar efter Henning Melander, Statsgeodet och arkforskare
Lundström, Isidor
Lundström, Isidor
Lybeck, Mikael
Lybeck, Mikael
Stenberg, Pehr, komminister (1758 - 1824): Dagböcker
Stenberg, Pehr, komminister (1758 - 1824): Dagböcker
Stjernlöf, Minna. Manuskript om Pehr Stenberg
Stjernlöf, Minna. Manuskript om Pehr Stenberg
Wachtmeister, Gustaf, general (1757 - 1826), anförare för landstigningstrupperna vid expeditionen till Västerbotten
Wachtmeister, Gustaf, general (1757 - 1826), anförare för landstigningstrupperna vid expeditionen till Västerbotten
Melin, Karl Alfred
Melin, Karl Alfred
Nordström, Karl / Snoilsky, Carl
Nordström, Karl / Snoilsky, Carl
Nyblom, Helena
Nyblom, Helena
Gustaf Gabriel Bengtsson Oxenstierna: En serafimerriddares bedrifter
Gustaf Gabriel Bengtsson Oxenstierna: En serafimerriddares bedrifter
Wilhelmina Stålberg: Dikter
Wilhelmina Stålberg: Dikter
Koncept till predikningar av en superintendent i Stralsund
Koncept till predikningar av en superintendent i Stralsund
Disa Beijers samling
Disa Beijers samling
Brev, manuskript m.m.
Brev, manuskript m.m.
Elkan, Sophie
Elkan, Sophie
En halftimme i konstföreningen
En halftimme i konstföreningen
Strindberg, August (1849-1912) : Ett drömspel, manuskript
Strindberg, August (1849-1912) : Ett drömspel, manuskript
Berlin, Hugo
Berlin, Hugo
Bellmansvisor
Bellmansvisor
Snoilsky, Carl
Snoilsky, Carl
Nycander, Fredrik
Nycander, Fredrik
Gunde Johansson: Tillägg
Gunde Johansson: Tillägg
Ekonomiska handlingar, biographica, pressklipp, diabilder, brev, manuskript, m.m.
Ekonomiska handlingar, biographica, pressklipp, diabilder, brev, manuskript, m.m.
Brev, manuskript, biographica och verksförteckningar
Brev, manuskript, biographica och verksförteckningar
Manuskript m.m.
Manuskript m.m.
Diabilder m.m.
Diabilder m.m.
Carl-Emil Englunds arkiv
Carl-Emil Englunds arkiv
Manuskript, brev, tryck och fotografier
Manuskript, brev, tryck och fotografier
Förlagshandlingar, pressklipp, manuskript m.m.
Förlagshandlingar, pressklipp, manuskript m.m.
Brev, manuskript, pressklipp m.m.
Brev, manuskript, pressklipp m.m.
Brev, manuskript, handlingar rörande utställningar m.m.
Brev, manuskript, handlingar rörande utställningar m.m.
Material kring utställning om August Strindberg
Material kring utställning om August Strindberg
Brev, samt synopsis och utkast till filmmanuskript m.m.
Brev, samt synopsis och utkast till filmmanuskript m.m.
Manuskript, förlagshandlingar m.m.
Manuskript, förlagshandlingar m.m.
Gästböcker, pressklipp, manuskript m.m.
Gästböcker, pressklipp, manuskript m.m.
Brev till och från Leif Björk m.m.
Brev till och från Leif Björk m.m.
Dagböcker, manuskript m.m.
Dagböcker, manuskript m.m.
Leif Björks dokument
Leif Björks dokument
Brev till Eva Uddenberg (f. Silfversparre), m.m.
Brev till Eva Uddenberg (f. Silfversparre), m.m.
Solveig Landquist efterlämnade handlingar
Solveig Landquist efterlämnade handlingar
Linné, Carl von: Iter Lapponicum 1732
Linné, Carl von: Iter Lapponicum 1732
Ossiannilsson, K. G.
Ossiannilsson, K. G.
Manuskript: Gerhard Gerhardsson och nyläseriet i Västerbotten
Manuskript: Gerhard Gerhardsson och nyläseriet i Västerbotten
Bureus, Johannes Thomae, (1568 - 1652) Sumlen
Bureus, Johannes Thomae, (1568 - 1652) Sumlen
Rydberg, Viktor
Rydberg, Viktor
Ekvall, Sven, överläkare (1890 - 1973): Sjukdoms- och sjukvårdsförhållanden i Västerbotten...
Ekvall, Sven, överläkare (1890 - 1973): Sjukdoms- och sjukvårdsförhållanden i Västerbotten...
Söderberg, Hjalmar
Söderberg, Hjalmar
Qvigstad, Just Knut, rektor (1853 - 1957), Efterlatte papier
Qvigstad, Just Knut, rektor (1853 - 1957), Efterlatte papier
Söderberg, Natan
Söderberg, Natan
Höglund, Petrus, Norsjö (1909-1985). Manuskript till dikter
Höglund, Petrus, Norsjö (1909-1985). Manuskript till dikter
Tavaststjerna, Karl August
Tavaststjerna, Karl August
Lindahl, Israel, (1718 - 1793): Beskrivning över Umeå socken och stad 1771
Lindahl, Israel, (1718 - 1793): Beskrivning över Umeå socken och stad 1771
Topelius, Zacharias
Topelius, Zacharias
Manuskript till artikel om Horace William Wheelwrights resa i Lappland 1862
Manuskript till artikel om Horace William Wheelwrights resa i Lappland 1862
Fjellstedt, Peter, missionsledare (1802 - 1881), Reseberättelse från Lappland 1857
Fjellstedt, Peter, missionsledare (1802 - 1881), Reseberättelse från Lappland 1857
Wennerberg, Gunnar
Wennerberg, Gunnar
Gidlöf, Nisse. Manuskript: Högre utbildning i Lycksele under 1900-talet
Gidlöf, Nisse. Manuskript: Högre utbildning i Lycksele under 1900-talet
Wettergrund, Josefina ("Lea")
Wettergrund, Josefina ("Lea")
En dikt av okänd författare
En dikt av okänd författare
Westman, Arne
Westman, Arne
Fallström, Daniel
Fallström, Daniel
Vår Herre och Sankte Per
Vår Herre och Sankte Per
Strindberg, August (1849-1912): Förspel till ett drömspel, Korridordramat
Strindberg, August (1849-1912): Förspel till ett drömspel, Korridordramat
Results 1 to 100 of 1689

The National Library of Sweden
Contact us
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.