Showing 113 results

Archival description
Print preview View:

6 results with digital objects Show results with digital objects

J.A. Ahlstrands samling av Robinsonader

 • SE S-SBS 288 Ah 1
 • Fonds
 • 1719 - 1907
omkring 125 titlar i ca 200 volymer Robinsonader, det vill säga Robinson Kruseutgåvor på olika språk och olika utgåvor i temat överlevnad på en öde ö

Untitled

Henrik Alms bandsamling

 • SE S-SBS 288 Al 2
 • Fonds
 • företrädesvis 1800-talet
Svenska förlagsband

Untitled

Bokillustrationer och skisser till Karl Asplunds böcker

 • SE S-SBS 288 As 1
 • Fonds
 • 1920 - 1939
Tre böcker med originalteckningar. Sex originalteckningar till Karl Asplunds bidrag Fontaine d'amour i Festskriften till Hasse Z 1927. Teckningar med anknytning till Asplunds böcker om Prins Wilhelm och Stenhammar. Tre teckningar som förslag till illustrationer i Asplunds böcker. Lösa litografier som alternativ till illustration till Dagarna, 1938

Untitled

Bruno Bassis samling av schacklitteratur

 • SE S-SBS 288 Ba 1
 • Fonds
 • mitten av 1800-talet till 1955
Schacktidskrifter, schackprotokoll, turneringar, kongresser från mitten av 1800-talet-1955; KB har dock fortsatt att fortlöpande prenumerera på tidskrifterna

Untitled

Gustaf Berghmans Elzeviersamling

 • SE S-SBS 288 Be 5
 • Fonds
 • 1500 - 1699
Elzeviertryck, ca 2500 titlar, annex (imitationer av Elzeviertryck) och litteratur om Elzevierer. Samlingen är numrerad

Untitled

Gunilla Bergströms boksamling

 • SE S-SBS 288 Be 7
 • Fonds
 • 1971 - 2012
Ett ex vardera av fysiska bokverk av svenska upplagor och tilltryck sedan 1971, jämte merparten av utländska språkutgåvor samt vissa antologier

Untitled

Birgittasamlingen

 • SE S-SBS 288 Bi 1
 • Fonds
 • 1700 - 1955
Litteratur av och om den heliga Birgitta

Untitled

Svenska bokhandlare

 • SE S-SBS 288 Bo 8
 • Fonds
 • 1800-talet
Böcker med etikett eller stämpel från svenska bokhandlare

Untitled

Lydia Brings samling av Dantelitteratur

 • SE S-SBS 288 Br 1
 • Fonds
 • mitten av 1800-talet-1900-talet
Ca 30 stycken utgåvor och översättningar av Divina comedia samt litteratur om Dante

Untitled

Dedikationsexemplarssamlingen

 • SE S-SBS 288 De 1
 • Fonds
 • 1900-talet
Böcker med dedikationer av författare och utgivare

Untitled

Diskografier

 • SE S-SBS 288 Di 1
 • Fonds
 • 1900 - 2016
Cirka 1200 diskografier och förteckningar över särskilda skivbolag, skivmärken och distributörer. Diskografier över musikaliska genrer. Persondiskografier (artister, kompositörer)

Untitled

Lars von Engeströms samling Amerika 1800-1804

 • SE S-SBS 288 En 2
 • Fonds
 • 1800-1804
1 samlingsvolym med Engeströms exlibris och signum: A-XII, 8-6 (finansrapporter: Letter from the Treasurer, Treasurer's account)

Untitled

Lars Englunds boksamling

 • SE S-SBS 288 En 6
 • Fonds
 • 1930-1950-talet
Böcker och litterära tidskrifter

Untitled

Nils Ferlins boksamling

 • SE S-SBS 288 Fe 1
 • Fonds
 • 1900-talet
Böcker från Nils och Henny Ferlins bibliotek, med och utan dedikationer

Untitled

Claes de Frietzckys bibliotek i Säbylund

 • SE S-SBS 288 Fr 2
 • Fonds
 • 1700-talet
4300 böcker från ett 1700-talsbibliotek i Säbylunds herrgård i Kumla. Därtill möbler och inventarier från biblioteket

Untitled

Förlagsbandssamlingen

 • SE S-SBS 288 Fö 1
 • Fonds
 • 1800-2000-talet
Ett mindre urval av svenska förlagsband i originalutförande

Untitled

Förlagsband exempelsamling

 • SE S-SBS 288 Fö 2
 • Fonds
 • 1800-2000-talet
Samlingen innehåller exempel på varianter av förlagsband: varianttryck, tryckningar, skyddsomslag, recensionsexemplar, provutgåvor m.m.

Untitled

Arvid Gabrielsons samling av Anglica

 • SE S-SBS 288 Ga 1
 • Fonds
 • 1500-ca 1850
Samlingen innehåller äldre engelska grammatikor och ordböcker, däribland ett flertal sällsynta nummer

Untitled

Gustav VI Adolf: Barnböcker

 • SE S-SBS 288 Gu 1
 • Fonds
 • 1800-talet
Ett åttiotal böcker, övervägande tyska men även några franska och engelska bilderböcker, som tillhört prins Gustav (VI) Adolf och hans bröder

Untitled

Dag Hammarskjölds boksamling

 • SE S-SBS 288 Ha 2
 • Fonds
 • främst 1900-tal
Blandade ämnen, stor mängd engelsk skönlitteratur

Untitled

Hjalmar Hammarskjölds boksamling

 • SE S-SBS 288 Ha 3
 • Fonds
 • Slutet av 1800-talet-1920-talet.
Blandade ämnen, mest utländsk ekonomi, juridik och statsvetenskap

Untitled

Eskil Hellmans bibelsamling

 • SE S-SBS 288 He 1
 • Fonds
 • slutet av 1400-1950-talet
Biblar från äldsta tid till våra dagar på olika språk, samt litteratur om biblar, excerpter, tidningsurklipp, aischer med mera

Untitled

Bibelsamling till Eskil Hellmans minne

 • SE S-SBS 288 He 2
 • Fonds
 • 1982
Biblar samt psalmböcker, andaktsböcker med mera på främmande språk och avsedda för spridning utomlands

Untitled

Husebysamlingen

 • SE S-SBS 288 Hu 1
 • Fonds
 • 1400-1800-talet
Cirka 46 inkunabler samt 275 böcker och 300 broschyrer av senare datum

Untitled

Hubert Johansson: Boktryck

 • SE S-SBS 288 Jo 1
 • Fonds
 • 1900-talet
1,5 hyllmeter tidskrifter om boktryckeri och 3 hyllmeter tryck från AB Björkmans Eftr., Kungl. Hovboktryckare

Untitled

Bröderna Lagerströms boktryckeri

 • SE S-SBS 288 La 2
 • Fonds
 • 1900-talet
Uppsatser och litteratur om boktryckeri, boktryckarkonst, typografi med mera

Untitled

Carl von Linné: skrifter

 • SE S-SBS 288 Li 2
 • Fonds
 • 1735 - 1955
Samling av skrifter av Linné till och med 1955; även skrifter utläggande och kommenterande Linnés verk tryckta före 1800 oavsett land och språk

Untitled

Sven Luttemans Hjalmar Söderbergsamling

 • SE S-SBS 288 Lu 1
 • Fonds
 • 1888 - 2003
Hjalmar Söderbergs samtliga tryckta verk, jämte excerpter, klipp och ett omsorgsfullt upplagt kartotek

Untitled

Manchusamlingen

 • SE S-SBS 288 Ma 2
 • Fonds
 • tidigt 1600-tal - sent 1800-tal
KB:s samling av tryckta skrifter på manchu (respektive manchu och kinesiska). Översättningar till manchu av kinesiska verk: klassiker, filosofi, språkvetenskap, skönlitteratur med mera, samt några originalverk på manchu

Untitled

Miniatyrböcker

 • SE S-SBS 288 Mi 2
 • Fonds
 • 2023
Miniatyrböcker, det vill säga böcker med ett maxmått på cirka 75 mm

Untitled

Navigationsskolans bibliotek

 • SE S-SBS 288 Na 1
 • Fonds
 • 1600-1800-talet
Äldre samling av maritim handbokslitteratur, kartor och sjöfart

Untitled

A. E. Nordenskiölds samling av Japonica

 • SE S-SBS 288 No 1
 • Fonds
 • 1500-tal till 1870-tal
1050 titlar i ca 5 500 volymer, japansk litteratur, böcker och manuskript, inköpta i Japan av Nordenskiöld år 1879 under Vegaexpeditionen

Untitled

Lisbeth och Olof Palmes boksamling

 • SE S-SBS 288 Pa 4
 • Fonds
Lisbeth och Olof Palmes privata efterlämnade bibliotek från deras hem. Innehåller både fack- och skönlitteratur

Untitled

Amelie Posses boksamling

 • SE S-SBS 288 Po 2
 • Fonds
 • 1900-talet
Drygt 20 volymer, tjeckisk litteratur, företrädesvis av Edvard Benes och Jan Masaryk

Untitled

Provenienssamlingen

 • SE S-SBS 288 Pr 2
 • Fonds
 • 2019
Böcker som tidigare varit i bland annat kungligheters, författares, institutioners och sällskaps ägo. Alla böcker innehåller ex libris, namnteckningar, eller stämplar som visar på deras proveniens

Untitled

Henk Rispens förlagsband

 • SE S-SBS 288 Ri 1
 • Fonds
 • 1950-talet
Svenska förlagsband och mönsterskisser med formgivning av Henk Rispens

Johannes Rudbeck: Bibliotheca Rudbeckiana

 • SE S-SBS 288 Ru 1
 • Fonds
 • 1600-1900-talet
Omkring 700 skrifter som författats eller utgivits av medlemmar av släkten Rudbeckius-Rudbeck eller som handlar om dem eller deras skrifter

Untitled

Peter Sohms typografiska samling: Musæum typographicum Sohmianum

 • SE S-SBS 288 So 1
 • Fonds
 • 1500-tal-tidigt 1800-tal
Stilprov och litteratur rörande boktryckarkonstens teknik och historia; 146 nummer i 368 band, varav 47 saknades när samlingen kom till KB. År 1868 överflyttades de svenska stilproven till huvudsamlingen av dylika

Untitled

Arthur Thesleffs samling av romsk litteratur

 • SE S-SBS 288 Th 1
 • Fonds
 • 1600-1900-talet
632 verk i 682 band och häften enligt följande fackindelning:
1. Allm. (vetenskapliga verk med kortare notiser om romer)
2. Etnogr. (etnografiska och historiska arbeten)
3. Språkvet. (romska språk, slang o.d.)
4. Zigen.litt. (litteratur på romska språk samt översättningar och bearbetningar)
5. Vitt. (skönlitterära verk med motiv ur romernas liv eller med romer som handlande personer)

Untitled

Gunnar Tilander: Bibliotheca Tilanderiana

 • SE S-SBS 288 Ti 1
 • Fonds
 • 1800-1900-talet
Företrädesvis romansk språkvetenskap och främst äldre fransk, spansk och italiensk jaktlitteratur

Untitled

Turkiska inkunabler

 • SE S-SBS 288 Tu 1
 • Fonds
 • 1728 - 1758
KB:s samling av "turkiska inkunabler", det vill säga de första trycken på turkiska (och persiska) framställda med rörliga typer i Konstantinopel av Ibrahim Müteferriqa åren 1728-42 (med ett tillägg: 2. uppl. av Lugat-i Vanquli 1757/58). Sjutton titlar, historisk och geografisk litteratur, övervägande på turkiska, kompilat eller översättningar från arabiska (i några fall sannolikt från latin), en fabelbok, några praktiska handböcker, varav en turkisk grammatik på franska

Untitled

J.F.V. Vult von Steijerns Goethesamling

 • SE S-SBS 288 Vu 1
 • Fonds
 • senare hälften av 1700-talet-början av 1900-talet
Litteratur av och om Goethe samt tidningsurklipp och porträtt, 3805 volymer och 774 broschyrer

Untitled

J.F.V. Vult von Steijerns Wagnersamling

 • SE S-SBS 288 Vu 2
 • Fonds
 • mitten av 1800-talet-början av 1900-talet
Wagners egna arbeten: operor, dikter och konstfilosofiska skrifter i original- och andra upplagor, samt litteratur om Wagner och festspelen i Bayreuth, recensioner, tidningsurklipp, 620 volymer (inga partitur)

Untitled

Herwarth Waldens: Der Sturm

 • SE S-SBS 288 Wa 2
 • Fonds
 • 1912 - 1927
7 kapslar med häften av tidskriften Der Sturm samt två monografier utgivna på förlaget Der Sturm

Untitled

Pro fide et christianismo

 • SE S-SBS 297 E 12
 • Fonds
 • 1770-1850-talet
Cirkulär, matriklar och böcker rörande samfundet

Untitled

Jascha Golowanjuks boksamling

 • SE S-SBS 297 E 6
 • Fonds
 • 1900-talet
67 stycken olika utgåvor av Jascha Golowanjuks böcker

Untitled

Bertil Malmbergs boksamling

 • SE S-SBS 297 E 7
 • Fonds
 • 1900-talet
35 skrifter av och översättningar av Bertil Malmberg samt Gunnar Ekelöfs inträdestal i Svenska Akademien

Untitled

Svensk bokkonst

 • SE S-SBS 297 S
 • Fonds
 • 1950-talet-
Svensk bokkonsts arkivexemplar av årligen utvalda böcker

Untitled

Drottningholmsbiblioteket

 • SE S-SBS 299 F 2
 • Fonds
 • 1600-1700-talet
Böcker med kunglig proveniens: Hedvig Eleonora, Ulrika Eleonora, Lovisa Ulrika, Gustaf III och KarlXIII, samt böcker från privatsamlare som Adam Horn, Carl-Gustaf Tessin och Lars von Engeström

Untitled

Gustav III:s bibliotek på Haga

 • SE S-SBS 299 F 3
 • Fonds
 • ca 1800
Samlingen består till största delen av utländsk litteratur från decennierna före och efter år 1800, främst dubbletter och senare upplagor från ämnesfacken litteratur, naturvetenskap, encyklopedi, historia, reseskildringar och vitterhet

Untitled

Results 1 to 100 of 113

The National Library of Sweden
Contact us
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.