Print preview Close

Showing 308 results

Archival description
Författare
Print preview View:

50 results with digital objects Show results with digital objects

Wilhelmina Stålberg: Dikter
Wilhelmina Stålberg: Dikter
Öyvind Fahlström: Tillägg
Öyvind Fahlström: Tillägg
Tor Englunds arkiv
Tor Englunds arkiv
Carl-Emil Englunds arkiv
Carl-Emil Englunds arkiv
Carl-Emil Englunds arkiv
Carl-Emil Englunds arkiv
AV-material m.m.
AV-material m.m.
Handlingar efter Stig Dagerman
Handlingar efter Stig Dagerman
Handlingar efter Stig Dagerman
Handlingar efter Stig Dagerman
Sven Luttemans Hjalmar Söderbergsamling
Sven Luttemans Hjalmar Söderbergsamling
Bertil Malmbergs boksamling
Bertil Malmbergs boksamling
Albert Engström: Demonstration [II] : Strix
Albert Engström: Demonstration [II] : Strix
E. H. Thörnberg : En valvaka i september 1893
E. H. Thörnberg : En valvaka i september 1893
Arvid August Afzelius: Minnen ur barndoms och ungdomstiden
Arvid August Afzelius: Minnen ur barndoms och ungdomstiden
Brev till Ragnar Ljung
Brev till Ragnar Ljung
Dan Andersson: brev till Mauritz Måtte Schmidt
Dan Andersson: brev till Mauritz Måtte Schmidt
Gunnar Björlingsamfundet
Gunnar Björlingsamfundet
Gudrun Dähnerts Nelly Sachs-samling [II]
Gudrun Dähnerts Nelly Sachs-samling [II]
Stellan Arvidson: Thorild - Studier i hans ungdomsutveckling
Stellan Arvidson: Thorild - Studier i hans ungdomsutveckling
Anna Rydstedt: Brev
Anna Rydstedt: Brev
Moa Martinson: Tillägg
Moa Martinson: Tillägg
Erik Lindegren: Tillägg
Erik Lindegren: Tillägg
Ellen Key: Manuskript och brev
Ellen Key: Manuskript och brev
Poul Bjerre: Brev och fotografier
Poul Bjerre: Brev och fotografier
Brev från Ottilia Adelborg till släkten Wåhlstedt
Brev från Ottilia Adelborg till släkten Wåhlstedt
"Svenska livsbilder" uppsatser av Hugo F. Frölén
"Svenska livsbilder" uppsatser av Hugo F. Frölén
Brief an meinen Sohn (über Schweden)
Brief an meinen Sohn (über Schweden)
Papper rörande Herman Bjursten
Papper rörande Herman Bjursten
Erik Gunnar Hallbergs manuskript
Erik Gunnar Hallbergs manuskript
Werner Aspenström "Les Encheres"
Werner Aspenström "Les Encheres"
Henning Bergers "Katten"
Henning Bergers "Katten"
Tegnériana
Tegnériana
Ivar Petersén "En liten mal"
Ivar Petersén "En liten mal"
H.C. Andersen brevregister
H.C. Andersen brevregister
Anna Maria Roos samling, tillägg
Anna Maria Roos samling, tillägg
Poul Knudsen: Brev
Poul Knudsen: Brev
Bogoljub J. Krejčik: Kopia av manuskript
Bogoljub J. Krejčik: Kopia av manuskript
Gerhard Hafström, material ställt till Vilhelm Mobergs förfogande för hans "Min svenska historia 2" samt korrespondens m.m. om VM:s bok
Gerhard Hafström, material ställt till Vilhelm Mobergs förfogande för hans "Min svenska historia 2" samt korrespondens m.m. om VM:s bok
Manuskript av Daniel Fallström, Arthur Sjögren m.fl.
Manuskript av Daniel Fallström, Arthur Sjögren m.fl.
Augustin Kocks opublicerade dikter
Augustin Kocks opublicerade dikter
Sandro Malmqvist, kompletterande dateringarenligt bevarad korrespondens för Kaja Widegrens och Tage Aurells resor och vistelser åren 1919-1924. Anmärkning till Parisvistelsen våren 1919
Sandro Malmqvist, kompletterande dateringarenligt bevarad korrespondens för Kaja Widegrens och Tage Aurells resor och vistelser åren 1919-1924. Anmärkning till Parisvistelsen våren 1919
Wilhelm Helmer Norling, manuskript till romanen "Under himmelens valv" i tre exemplar samt en sammanfattning på engelska
Wilhelm Helmer Norling, manuskript till romanen "Under himmelens valv" i tre exemplar samt en sammanfattning på engelska
Erik Jonsson, Havsörnarnas teater. "Havsörn i Valhall. Beskt drama i en knapp akt av E. J." Med bland andra Evert Taube
Erik Jonsson, Havsörnarnas teater. "Havsörn i Valhall. Beskt drama i en knapp akt av E. J." Med bland andra Evert Taube
F. A. Dahlgren, Anteckningar om Stockholms teatrar (Stockholm 1866). Interfolierat exemplar med anteckningar i 2 volymer, som har tillhört Nils Personne, Oscar Wieselgren och Stig Torsslow. Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac (Stockholm 1901). Scenbearbetning av Nils Personne. Exemplaret har tillhört Nils Personne, Erik Strandmark och Stig Torsslow
F. A. Dahlgren, Anteckningar om Stockholms teatrar (Stockholm 1866). Interfolierat exemplar med anteckningar i 2 volymer, som har tillhört Nils Personne, Oscar Wieselgren och Stig Torsslow. Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac (Stockholm 1901). Scenbearbetning av Nils Personne. Exemplaret har tillhört Nils Personne, Erik Strandmark och Stig Torsslow
Eyvind Johnson, "Rejsen till Norge. Tilegnet Fritz april 1945"
Eyvind Johnson, "Rejsen till Norge. Tilegnet Fritz april 1945"
Viktor Rydberg, originalmanuskript till "Sibyllinerna och Völuspa" samt "Porträttfynden i Fajjum"
Viktor Rydberg, originalmanuskript till "Sibyllinerna och Völuspa" samt "Porträttfynden i Fajjum"
Albert Engström, del av manusutkast till Gotska Sandön (1926), ms. s. 8-13. Kopior av original sålt på bokauktion 7/5 1979 (nr 7422)
Albert Engström, del av manusutkast till Gotska Sandön (1926), ms. s. 8-13. Kopior av original sålt på bokauktion 7/5 1979 (nr 7422)
Daniel Fallström, ungdomsdikter och tidiga prosaberättelser. 15 volymer och lägg.
Daniel Fallström, ungdomsdikter och tidiga prosaberättelser. 15 volymer och lägg.
Henrik Ibsen, Verner von Heidenstam, Carl Sniolsky, kopior av brev; Erik Axel Karlfeldt, kopior av dikten "Vårsång i höstlunden"
Henrik Ibsen, Verner von Heidenstam, Carl Sniolsky, kopior av brev; Erik Axel Karlfeldt, kopior av dikten "Vårsång i höstlunden"
Bengt Schlyter, manuskript till diktsamlingarna "Strofer och stråk", "Inre Behovs Musik", "Harpstrings of the soul", "Vakat eller drömt" och "Skrifter i sanden"
Bengt Schlyter, manuskript till diktsamlingarna "Strofer och stråk", "Inre Behovs Musik", "Harpstrings of the soul", "Vakat eller drömt" och "Skrifter i sanden"
Brev från Sandro Key-Åberg till Elisabet Stavenow; manuskript av Sandro Key-Åberg; pressklipp rörande Sandro Key-Åberg; brev till Sandro Key-Åberg från Arne (Sand?); tryck och inbjudningskort rörande Uppsalas studentliv som tillhört Sandro Key-Åberg ochElisabet Stavenow
Brev från Sandro Key-Åberg till Elisabet Stavenow; manuskript av Sandro Key-Åberg; pressklipp rörande Sandro Key-Åberg; brev till Sandro Key-Åberg från Arne (Sand?); tryck och inbjudningskort rörande Uppsalas studentliv som tillhört Sandro Key-Åberg ochElisabet Stavenow
Einar Wetterwik, "Egocentriska noveletter", 6 kollegieblock samt runa och begravningsprogram över EW
Einar Wetterwik, "Egocentriska noveletter", 6 kollegieblock samt runa och begravningsprogram över EW
Brev till Kate Bang från Fredrik Böök; brev till Kate Bang från andra; fotografi
Brev till Kate Bang från Fredrik Böök; brev till Kate Bang från andra; fotografi
Siv Storå, Vägen till dödsmask och lustgård. En studie i Hjalmar Gullbergs lyrik. Pro gradu-avhandling i litteraturhistoria vid Åbo Akademi vt 1958; Att söka sitt jag. Studier i Olof Lagercrantz tidiga författarskap. Licentiatavhandling i litteraturvetenskap vid Åbo Akademi ht 1978
Siv Storå, Vägen till dödsmask och lustgård. En studie i Hjalmar Gullbergs lyrik. Pro gradu-avhandling i litteraturhistoria vid Åbo Akademi vt 1958; Att söka sitt jag. Studier i Olof Lagercrantz tidiga författarskap. Licentiatavhandling i litteraturvetenskap vid Åbo Akademi ht 1978
Victor Vinde, La fin d'une grande puissance? Exemplar med dedikation från författaren till Lucien Maury. Ur Kjell Strömbergs bibliotek
Victor Vinde, La fin d'une grande puissance? Exemplar med dedikation från författaren till Lucien Maury. Ur Kjell Strömbergs bibliotek
Josef Kjellgren, två brev till Elmer Diktonius (kopior av original i Helsingfors' universitetsbibliotek) samt kopia av tidskriftsartikel rörande spanska inbördeskriget
Josef Kjellgren, två brev till Elmer Diktonius (kopior av original i Helsingfors' universitetsbibliotek) samt kopia av tidskriftsartikel rörande spanska inbördeskriget
Hugo Ludvig Öbergs papper
Hugo Ludvig Öbergs papper
Gunnar W. Lundberg, Stortjuven Jakob Guntlack. En svensk Cartouche
Gunnar W. Lundberg, Stortjuven Jakob Guntlack. En svensk Cartouche
Autografer av Edvard Bäckström, Helena Nyblom, Friedrich Rückert, Frithiof Grafström, J. A. Boström
Autografer av Edvard Bäckström, Helena Nyblom, Friedrich Rückert, Frithiof Grafström, J. A. Boström
Gösta Ågren, Dan Anderssons väg (1970). Korrektur med rättelser
Gösta Ågren, Dan Anderssons väg (1970). Korrektur med rättelser
Jarl Hammarberg-Åkesson, Järnvägar Järnpiller Järnplåtar (1968). Med handskrivet brev från författaren till "Käre läsare" daterat november 1967
Jarl Hammarberg-Åkesson, Järnvägar Järnpiller Järnplåtar (1968). Med handskrivet brev från författaren till "Käre läsare" daterat november 1967
Sven Lindqvist, excerpter ur Vilhelm Ekelunds förkomna anteckningsbok 721 och 721B
Sven Lindqvist, excerpter ur Vilhelm Ekelunds förkomna anteckningsbok 721 och 721B
Pia Gardes brevsamling
Pia Gardes brevsamling
Bernhard Tarschys' papper rörande C. V. A. Strandberg (Talis Qualis)
Bernhard Tarschys' papper rörande C. V. A. Strandberg (Talis Qualis)
Hilde Rubinstein, manuskript
Hilde Rubinstein, manuskript
Henning Berger, Söndag. Manuskript
Henning Berger, Söndag. Manuskript
Johan-Olof Torva, Historiska sagor. Tryckmanus
Johan-Olof Torva, Historiska sagor. Tryckmanus
Signe Klemmings poesialbum med autograf av Carl Snoilsky
Signe Klemmings poesialbum med autograf av Carl Snoilsky
Vilhelm Moberg, Nybyggere 1968 med dedikation till KB; Die Brautquelle 1948 med dedikation till KB
Vilhelm Moberg, Nybyggere 1968 med dedikation till KB; Die Brautquelle 1948 med dedikation till KB
K Alex Carlsson, Delisas blåa bok (Chicago 1951). Med dedikation och anteckningar av författaren 1952
K Alex Carlsson, Delisas blåa bok (Chicago 1951). Med dedikation och anteckningar av författaren 1952
Barbara Lipman-Wulf, Die Zwergfiguren in Pär Lagerkvists Dvärgen und Günter Grass' Die Blechtrommel
Barbara Lipman-Wulf, Die Zwergfiguren in Pär Lagerkvists Dvärgen und Günter Grass' Die Blechtrommel
Lydia Wahlström, avskrift av hennes testamente, urklipp av dödsrunor, 1 fotografialbum med mera
Lydia Wahlström, avskrift av hennes testamente, urklipp av dödsrunor, 1 fotografialbum med mera
Ingmar Bergman, Höstsonaten
Ingmar Bergman, Höstsonaten
Före tedags. Samtal med Anders Österling mest om Nobelpristagare i litteratur. Samtalspartners: Pär Wästberg och Wilhelm Odelberg
Före tedags. Samtal med Anders Österling mest om Nobelpristagare i litteratur. Samtalspartners: Pär Wästberg och Wilhelm Odelberg
Samling rörande den så kallade Realistiska Skolan. Samlingsband innehållande bland annat brev från Gustaf af Geijerstam samt tidningsurklipp
Samling rörande den så kallade Realistiska Skolan. Samlingsband innehållande bland annat brev från Gustaf af Geijerstam samt tidningsurklipp
Bengt Berg, Som flyttfåglar i Afrika IV. Manuskript 9s.
Bengt Berg, Som flyttfåglar i Afrika IV. Manuskript 9s.
Diverse brev och manuskript samlade av Elis Lindroth
Diverse brev och manuskript samlade av Elis Lindroth
Dan Anderssons brev i fotokopior. Original i Stads- och länsbiblioteket i Falun
Dan Anderssons brev i fotokopior. Original i Stads- och länsbiblioteket i Falun
Brev från Anna Levertin (f. Hjort) till Johanna Cassel (f. Möller) samt några fotografier
Brev från Anna Levertin (f. Hjort) till Johanna Cassel (f. Möller) samt några fotografier
Hjalmar Söderbergs exemplar av Karl Warburgs verk Viktor Rydberg
Hjalmar Söderbergs exemplar av Karl Warburgs verk Viktor Rydberg
Johannes Edfelt: Manuskript Dagar och nätter
Johannes Edfelt: Manuskript Dagar och nätter
Thora Dardel Hamilton: Brevsamling
Thora Dardel Hamilton: Brevsamling
Daniel Fallström: Vårdröm
Daniel Fallström: Vårdröm
Sigrid och Johannes Elmblad: Efterlämnade papper
Sigrid och Johannes Elmblad: Efterlämnade papper
Roland Persson: Egenhändiga kommentarer till hans litterära produktion
Roland Persson: Egenhändiga kommentarer till hans litterära produktion
Aros, handskriven tidning för Vesterås gymnasistförening, med bidrag av Erik Axel Karlfeldt
Aros, handskriven tidning för Vesterås gymnasistförening, med bidrag av Erik Axel Karlfeldt
Hjalmar Söderberg: 1 brev till Gunnar Meyer
Hjalmar Söderberg: 1 brev till Gunnar Meyer
Daniel Brick: Efterlämnade papper
Daniel Brick: Efterlämnade papper
Johan-Olof Torvas samling
Johan-Olof Torvas samling
Alma Söderhjelm: Novellmanuskript
Alma Söderhjelm: Novellmanuskript
Jane Gernandt-Claine: Pressklipp och fotografier
Jane Gernandt-Claine: Pressklipp och fotografier
Hagenby, Ingrid: Manuskript
Hagenby, Ingrid: Manuskript
Hamberg, Lars : Duggregn från scenerna
Hamberg, Lars : Duggregn från scenerna
Hamberg, Lars: ...att inte gå i ledband...
Hamberg, Lars: ...att inte gå i ledband...
Axel Raphaels papper
Axel Raphaels papper
Tage Lindbom: Excerpter
Tage Lindbom: Excerpter
Tage Lindbom: Brev
Tage Lindbom: Brev
Anna Cederlund: Diverse material : Elstatkopior av tidningsartiklar m. m.
Anna Cederlund: Diverse material : Elstatkopior av tidningsartiklar m. m.
Emilia Fogelklou : kopior av material från Nelly Sachs
Emilia Fogelklou : kopior av material från Nelly Sachs
Gudrun Dähnerts Nelly Sachs-samling [I]
Gudrun Dähnerts Nelly Sachs-samling [I]
Arne Forsbergs efterlämnade papper
Arne Forsbergs efterlämnade papper
Results 1 to 100 of 308

The National Library of Sweden
Contact us
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.