Visar 42693 resultat

Arkivbeskrivning
Utökade sökmöjligheter
Förhandsgranska utskrift Visa:

206 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Brev till Valfrid Palmgren Munch-Petersen: B-R

Brev från:

ALBERT BONNIERS FÖRLAG (Lennart Eskilsson, Boris Persson, Lennart Schönkopf), 6 st., 1954-1960
ALEXANDRINE, (1879-1952), dansk drottning, 1 st., 1946
ANDERSEN, Vilhelm (1864-1953), professor, 4st., 1948
ANDERSEN, Vilhelm, (OBS! Brev FRÅN Valfrid Palmgren Munch-Petersen, 1 st. odat.

BACH, Heinrich (1905-1984), professor, 1 st., 1959
BOHR, Niels (1885-1962), professor, nobelpristagare, 4 st., 1942-1960
BOHR, Niels, utkast till brev FRÅN Valfrid Palmgren Munch-Petersen, 1 st., 1945
BOHR, Margrethe (1890-1984), g. m. Niels Bohr, 3 st., 1956-1962
BONNIER, Jytte (1913-2007), journalist, författare, 1 st., odat. (kopia)
BROSTRØM, Torben (1927-?), professor, 1 st., 1962

CHRISTIANSEN, Inger (1885-1973), g.m. Jens Anton Christiansen, professor, 1 st., 1956

DAHLERUP, Verner (1859-1938), professor, 1 st., 1920

EHRENSVÄRD, Ulla (1927-2015), 1:e bibliotekarie vid Kungliga biblioteket, Sthlm, 1 st., 1962

HARDING, Meta (1864-1929), g.m. M.C. Harding, kemist, inspektör vid Polyteknisk Læreanstalt, 1 st., 1927
HELLQUIST, Gertrud (1898-1990), g.m. Carl Gustaf Hellquist, justitieråd, 1 st., 1962
HERTZ, Inga, g. m. Ib Nørlund, politiker, 1 st., 1963
HOFFMANN, Kai (1874-1949), poet, jurist, 1 st., 1927
HORSTMANN, Birgit (avlägsen släkting), 1 st., 1950
HORSTMANN, Frits, läkare (avlägsen släkting), 2 st., 1962 + utkast till intyg från Valfrid Palmgren Munch-Petersen
HØFFDING, Harald (1843-1931), filosof, 3 st., 1914-1916

INGRID, drottning av Danmark (1910-2000), med familj, 1 st., julkort, 1957
IPSEN, Bodil (1889-1964), skådespelare, 3 st., 1944-1945 & odat. (1)

JANSSON, Edvard, förvaltare, 1 st., 1962 + 1 foto
JOHANNSEN, Wilhelm (1857-1927), botanist, genetiker, 1 st., 1927

LANDQUIST, John (1881-1974), professor, 1 st., 1917
LAUESEN, Marcus (1907-1975), författare, 10 st., 1928-1932 & odat. (1)
LO-JOHANSSON, Ivar (1901-1990), författare, 1 st., 1962
LUNDBOHM, Hjalmar (1855-1926), disponent, 5 st., 1910-1916 & (1)

MARGARETHA (1899-1977), svensk och dansk prinsessa, 4 st., 1923-1955 & odat. (1)
MUNCH-PETERSEN, Hans (1869-1934), jurist, 1 st., 1905

NOREEN, Adolf (1854-1925), professor, 2 st., 1920

OLSEN, Kåre (1906-1979), 1:e bibliotekarie vid Det kongelige bibliotek, brevutkast FRÅN Valfrid Palmgren Munch-Petersen, 1 st , 1963
PERSSON, Edvard, med. stud., 1 st., odat. (kopia)

RUBOW, Paul V. (1896-1972), professor, 1 st., 1962

Lösa fotografier I

Valfrid Palmgren
1893-1910
14 st.

Valfrid Palmgren Munch-Petersen
1912-1942
14 st.

Valfrid Palmgren Munch-Petersen
1947-1962
22 st.
Brev från Gustaf W:son Cronquist
1958
1 st.

Valfrid Palmgren Munch-Petersen
Odat.
4 st.

Manuskript, radioföreläsningar: 1939-1940

Föreläsningar, Danmarks Radio (tidigare Statsradiofonien), ”Radion”
(Föreläsningar med rubriken ”Svensk”)

1939: Hänvisar till antologin Svensk: teksthæfte til radioundervisning (1939), 8 manuskript

1940: Hänvisar till antologin Svensk: teksthæfte til radioundervisning (1939), 27 manuskript
(Anm. Från april 1940 är de flesta radioföreläsningarna renskrivna och markerade med Læst och en signatur.
Det är med all sannolikhet censurens markering under den tyska ockupationen. Vid manuskriptet den 28 april (det första efter ockupationen) finns anvisningar från Statsradiofonien angående censuren)

Egna manuskript

Bönder 1963, Den ensamme Nobelpristagarens vardag och andra iakttagelser 1970, Knut K. Selma Johansson med rätt att leva 1970, Natten mot fjärde advent 1993, Åtta glas. Berättelser för nöjes skull 2004 och Januaribesök, tryckt i Skogsindustriarbetaren 2008, m.fl.

Brev till Carl-Rudolf Cramér.

Bjerre, Sören Andreas ( 1879-1925) 1 st., 1919

Koch, Martin ( 1882-1940) 38 st., 1918-21; 1929-33

Koch, Signe Vilhelmina(1883-1949) 1 st., 1931

Sundström, Erik 1 st., 1959

Taube, Evert Axel (1890-1976 5 st., 1918

Ullman, Sigfrid (1886-1960) 5 st., 1919-20

Oidentifierade brev 1 st., 1959

Manuskript: artiklar, skådespel och dikter

Artikel: Fårskinnet
Artikel: En ung socialreformators dagbok
Artikel: Uppropet
Artikel: Ett litet sorgespel
Artikel (pressklipp): Ungnykterism (Ungdomens uppgift; En dröm; Ministerkrisen; Kort handledning i vältalighet; Marknadsresan)
Artikel: Jungfrubarnet (pressklipp)
Artikel: Ett julrus
Artikel: Prolog vid teaterns invigning 1912
Artikel: Oidentifierat manuskript
Skådespel: Det svarta blodet, drama i en akt (utkast)
Skådespel: Nöd, dramatisk skiss i en akt
Skådespel: Klosterrofvet, sagospel i två akter (utkast)
Skådespel: Klosterrofvet, sagospel i två akter (kostymskisser och teckningar)
Dikt: Hymner
Dikt: Ödslighet, en vårdikt
Dikt: Sommarsång
Dikt: Höga visan
Dikt: Dansvisor nr. 1-13 (text och noter)
Dikt: Ett avskedsbrev
Dikt: Diverse anteckningar, skisser och teckningar

Brev från svenska skribenter, B-Z

- Bengtsson, Ingemund (New Sweden ’88), 1 brev, 1989.
- Berndal, Bo (1924-2013), kalligraf och grafisk formgivare, ett flertal brev och julkort, 1984-1988.
- Brusewitz, Gunnar (1924-2004), konstnär och författare, 1 kuvert med ”Plantogram”, 1985.
- Duvnäs, Susan, 1 brev med broschyrer om engelska kalligrafi-skolor, 1986.
- Elever, ett flertal brev och vykort, 1958-1988.
- Forsberg, Karl-Erik (1914-1955), grafisk formgivare och målare, 1 brev, 1987.
- Gedin, Per, 1 brev, 1987.
- Grafiska Institutet (GI), ett flertal brev, matriklar och diplom, 1959-1980.
- Gyllenpalm, Lena, 1 brev med korrigerad artikel av K.A., 1981.
- Karlsson, Mats, 1 brev, 2008 (även svarsbrev från K.A.)
- Lagerström, Ann (1955-), frilansskribent, 1 brev med korrigerad artikel av K.A., 1992.
- Larsson, Knut (1910-1984), författare, 1 brev, 1959.
- Laurentii, Lars (1941-), kalligraf, grafiker, ett flertal brev m.m., 1980-1990.
- Lindberg, Sten G. (1914-2007), förste bibliotekarie vid Kungl. biblioteket, ett flertal brev m.m., 1958-1986.
- Lindblad, Claes G., 1 brev, 1 artikel och 1 excerpt, u.å.
- Lindegren, Erik (1919-1996), kalligraf och grafisk formgivare, 3 brev och 1 småtryck: Erik visionären, 1987.
- Nordling, Örjan, 1 brev och 1 visitkort, u.å.
- Riksutställningar, 2 brev, 1 brev från K.A., 1 kuvert med 17 utställningskort samt 4 utkast till utställningen ”En bokstav – Ett skrivet ljud”, 1977.
- Rydinger, Staffan, 1 brev, u.å.
- Seljord Kunstforening, 2 brev och 1 post-it lapp, 1999.
- Sigurdson, Thomas, 1 brev och 1 småtryck: ”Handskrift omkring år 2000”.
- Sundberg, Kjell (1934-1978), författare, 1 brev, 1960.
- Zachrisson, Bror (1906-1983), grafiker, ett flertal brev bifogande kopior av brev och
grafiska bilder av Tom Gourdie (1913-2005), engelsk kalligraf (även 2 brev från K.A.), 1971-1978.

Filmmanus

"Tvärbalk" av Jörn Donner efter Sivar Arnérs roman, Sandrews 1966 (urklipp om EU-motståndet i Sverige längst bak)

Böcker

Stanislavskij, K S; En skådespelares arbete med sig själv (tryck Appel et resolutions de la session extraordinaire du conseil mondial de la paix, Berlin 1952 bland sidorna)
Bonnier, Karl Otto; K O Bonniers efterlämnade skildring av förlagets historia under 1900-talet/ Bonniers En bokhandlarefamilj (urklipp om familjen Bonnier i boken)
Birgittaboken utgiven av Birgittastiftelsen

Pyramiderna

Program och planering, verksamhet och budget, avtal och kontrakt (mellan Pyramiderna och Moderna Dansteatern), bidragsansökningar

Diverse biographica rörande Robert Broberg

1. Biografier, intervjuer m.m. 1973-2007:
(Texter om R.B. skrivet av honom och andra.)

2. Kontrakt/avtal/överenskommelser 1958-1974:
(Kontrakt för TV-/radio-/live framträdande inkl. korrespondens. Se även serien för brev från organisationer)

3. Diverse juridiska/ekonomiska handlingar 1959-2005

4. Betyg/intyg/utmärkelser 1947-2009

5. Diverse privat 1940-2011:
(Födelsehandlingar, medlemskort, skoluppgift, brevpapper, m.m.)

VHS, CD, DAT/DAR

1. VHS-band:
(8 st. Tv-framträdanden, program, filmer m.m. med/av Robert Broberg)

2. CD-skivor:
(6 skivor titulerade: ”Letterman”, ”Broberg Tennis”, ”December Rob Rep CD 1-2” och tre skivor ”Sing-bax från kassetter” inkl. anteckningar.)

3. DAT/DAR-band:
Musikinspelningar, m.m.

A-B

1. A chorus line (Manus till svensk översättning av Bodil)

2. Bästa vän (Manus, 2 versioner)

B-Da

Böcker med anteckningar, understrykningar och korrektur. (Inte samtliga)

CD

Radio/TV-intervjuer, manuskript, musik m.m.

Biographica

1-35. Urklippsalbum innehållande pressklipp och tryck om Lars Melander men även en del personliga handlingar rörande Lars Melander såsom brev, dokument rörande stipendier, utställningar etc 1960-2015. 36. Dokument rörande priser bl.a. Creativity awards från USA för olika reklamjobb, 1973-1975. 37. Kassabok rörande uppdrag och arvoden i Sverige och USA m.m. 1973-2010.

Originalskisser till trycksaker

1. Illustrationer från en bok om Konstfack 1959 samt skiss från LM:s sista år på Konstfack 1962. 2. Det kort som gav Lars Melander stipendium till Hallmark Cards, Kansas City, USA. 3. Förslag till kort från Hallmark Cards, 1962. 4. Förslag till omslagspapper ”12 days of Christmas” från Hallmark Cards, Kansas City, USA 1962. 5. Julkort för Åhlén & Åkerlund, u.å. 6. Skisser till mjölkförpackningar till Arla, 1988. 7. Originalteckning till tryck av meny till invigning av nya restaurant Victoria, 1988. 8. Skiss till bokomslag Norstedts, Bengt Ingelstam. 9. Skiss till bokomslag Norstedts, Bengt Ingelstam. 10. Originalskiss till Karolinska institutet, 2001. 10. Skisser till frimärken, 1994-2007. 11. Skisser till frimärken, 2007.

Brevutkast

Bilder II(2)
Bilder II
Bilder III(2)
Bilder III
Bilder(2)
Bilder
Brev II(2)
Brev II(3)
Brev II
Brev III(2)
Brev III(4)
Brev III
Brev till Ebba Witt-Brattström
Brev till Helena Eitrem
Brev till Lisa (2)
Brev till Lisa
Brev till Länsstyrelsen
Brev till Modernista (2)
Brev till Modernista
Brev till Natur och Kultur (2)
Brev till Natur och Kultur
Brev till Norstedts (2)
Brev till Norstedts
Brev till Ordfront
Brev
Dok2
Förord (2)
Förord
opers. ant.
Svar till Nina Björk
Till Helen Egardt (2)
Till Helen Egardt
Tillstånd (2)
Tillstånd
Resultat 501 till 600 av 42693

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.