Visar 42702 resultat

Arkivbeskrivning
Förhandsgranska utskrift Visa:

206 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Brev till Nils Linder

Brev till Nils Linder från:

Andersson, Johan (1820- ) 1 st., 1875

Bergman, Bror (Stockholm) 1 st.: 1882

Bergman, Per Christian (1833- ) 16 st, 1867-1880 + 1 odat
postinspektör, (förf. Bo Bergmans far)

Gödecke, August (1840-1890) o. Anna 1 st. telegram 1887
Skriftställare, pedagog

Jeurling, Anders (1851-1906) 1 st., 1890 entreprenör, tidningsman

Laurin, Albert (1842-1878) 33 st, 1869-1874 + 1 odat filosofie doktor, förläggare

Laurin, Gerda 2 st., 1870

Laurin, Gustaf (1836-1879) 3 st., 1874-1878
boktryckare, förlagsman

Laurin, Louise (1853- ) 1 st., 1881
f. Siljeström

Linder, Gustaf 1 st., 1873
Anm.: Bror till Nils Linder

Linder, Jonas 2 st., 1873
Anm.: bror till Nils Linder

Linder, Per Magnus 1 st., 1874
Anm.: brorson till Nils Linder

Melèn, Olof (1809-1875) 1 st., 1872 + kuv.
Filosofie doktor, kyrkoherde

Rydberg, Viktor (1828-1895) 1 st., 1891
författare

Sohlman, Harald (1868-1927) 1 st., odat.
Publicist, redaktör

Storm, Johan Fredrik Breda 1 st., 1880
norsk filolog, professor

Wahlström, E (Bäckebo) 1 st., 1855

Wennerberg, Gunnar (1817-1901) 1 st., 1890 + kuv.
Landshövding, tonsättare

Oidentifierad (Elise o. Gustaf) 1 st. telegram 1887

Brev/ PM m.m.

1. Brev till Bengt Rösiö från Andrew Boyd (The Economist), 1963
2. Brev från Bengt Rösiö till Ralph Bunche, [1963?]
3. Brev från Bengt Rösiö till Andrew W. Cordier (utdrag), 1963
4. Brev till Bengt Rösiö från Hamish William Haig, 1963 (?)
5. Brev mellan Bengt Rösiö och Eric S. Dixon, advokat, Lusaka, 1964
6. Brev till Bengt Rösiö från Knut Hammarskjöld + bilaga, 1965
7. Brev från Bengt Rösiö till Kristian, 1963
8. Brev från Bengt Rösiö till Axel Lewenhaupt, 1963
9. Brev mellan Bengt Rösiö och Gunnar Linnander (1914-) & Margareta Linnander, f. Banér (1918-), 1963-1964
10. Brev från Bengt Rösiö till Alva Myrdal, 1963. Dessutom PM
11. Brev till Bengt Rösiö från Conor Cruise O’Brien (1917-2008), 1963
12. Brev från Bengt Rösiö till Paul (Washington), 1964
13. Brev från Bengt Rösiö till “Pers” (?), 1963
14. Brev från Bengt Rösiö till Sture Petrén, 1965
15. Brev mellan DHF (Bengt Rösiö, Agda Rössel, m.fl.) och James Riedel, 1963. Dessutom PM
16. Brev mellan Bengt Rösiö och Agda Rössel, 1963
17. Brev från Bengt Rösiö till Åke Sjölin, Svenska Amabassaden, Addis Abeba , 1962
18. Brev från Bengt Rösiö till kabinettssekreteraren vid UD [Belfrage], 1963
19. Brev till Bengt Rösiö från “Ulla”, BR:s sekreterare, 1962-1964
20. Brev från UNHAR till DHF:s styrelse, 1966
21. Brev från Bengt Rösiö till Wik, vicekonsul, Paris, 1962
22. Brev m.m. från Bengt Rösiö till Sverker Åström, 1964

Margareta Brita Lagercrona, gift Wrangel

Extrakt av delningslistan på vad [sonen] överste A. R. Wrangel erhållit i arv. Med av G. D'Albedyhll (1835-1905) tillfogad redogörelse angående nedärvningen av vissa ryska silverföremål förvärvade av generalmajor Anders Lagercrona under fälttåget 1707-1709

Biographica

Räkenskapsbok 1847, uppsatsbok 1850, betyg 1851-1865, studentkataloger 1855-1857, inbjudningar 1851-1902, handlingar rörande skandinaviska studentmötet 1856, skämtverser och charader 1850-tal, pjäsmanuskript "Studentens majnatt" 1850-tal, handlingar rörande Skänninge 1850-tal, verser rörande Carl Curman 1874.

Anteckningar

"Om bad" med brev 1887; Uppsatser om bad och badning; Korrektur till "Romerska bad och finska badstugor"; Carl Curman "Det romerske bad og den finske badstue" 1905; Brev från L Hausvold, Kristiania Svömmeskole; Tryck rörande Kristiania Svömmeskole, Fotografier från Kristiania Svömmeskole.

Brev och brevkoncept från Siri von Essen.

Brevkoncept till August Strindberg.
1890
Anm. Daterat i november 1890. Ur accession 1974/26.

Brevkoncept till Albert Bonnier.
1890
Anm. Daterat 4 mars 1890. Ur accession 1974/26.

Brevkoncept till "Högädle Herr W.S.".
Anm. Ur accession 1974/26.

Brev till Axel Strindberg.
1885-1888
Anm. 5 st. Ur accession 1978/131.

Svarsbrev från Axel Strindberg.
1885
Anm. 2 st. Avskrifter av Karin Smirnoff av Axel Strindbergs koncept. Ur accession 1978/131

Brevkoncept till August Strindberg.
1893
Anm. 2 st. Daterade mars-april 1893. Avskrifter. Ur accession 1978/131.

Avskrifter av brev från August Strindberg.
1893
Anm. 2 st. Daterade mars-april 1893. Avskifter. Ur accession 1978/131.

Brevkoncept till Oscar Strindberg.
1893
Anm. Odaterat svar på Oscar Strindbergs brev den 13 juli 1893. Avskrift. Ur accession 1976/46.

Brev till Oscar Strindberg.
1895
Anm. Daterat 8 november 1895 (det sista). Avskrift. Ur accession 1976/46.

Register och diverse texter rörande samlingen

Register:
Per W. Hanssons Brev och autografsamling 1929: Namnregister (2 versioner)
Yrkesförteckning över Per V. Hanssons Brev och autografsamling 1930
Furstealbumet: Innehållsförteckning

Diverse texter rörande samlingen:
Innehållsförteckning till brevsamlingen
Utkast till intervju mellan "Hansson" och en "Engström" om samlingen
P.M. om den "Hanssonska autografsamlingen",
Svenskt musikhistoriskt arkiv Bulletin 7 s. 24 - Redovisning av de musik- och teaterrelaterade delarna av samlingen

Brev

1. Brev och kort omkring 13 juli 1956 från olika avsändare
2. Brev från Åke och Margareta Mattsson 1965-1978
3. Brev från olika avsändare E-W 1959-1970
4. Brev från oidentifierade avsändare, 1 tomt kuvert, anteckningar, samt eventuella bilagor till brev, 1968-1971
5. Korrespondens mellan Vilhelm Scharp och Fritz Sahlin (kopior) med pressklipp, 1950
6. Brev från Vilhelm Scharp samt brevkoncept 1959-1970
7. Inbjudningskort m m samt utdrag ur protokoll, pressklipp, anteckningar, 1968-1973

Sorterade efter ämne 1942-1960--1958-1963

1. Film 1942-1960
2. Motståndsgrupper 1945, 1952, 1962
3. Dokumentärfilm 1949, 1954
4. Film 1950-1957
5. Stockholm, cityplanen 1952-1964
6. Stadsproblem 1952-1965
7. Skönhetsförstörelse i Stockholm, broar och torg 1954-1960
8. Finländsk litteratur 1957, 1964-1966
9. Bokrecensioner 1958
10. Provinsiella kulturrester, landskap, hembygd 1958-1965
11. Östermalm, Djurgården 1958-1963, samt broschyr "Per Wästberg om Östermalm" 1962
12. Gamla stan, Söder 1958-1963

Skolvärlden m m

Nr 1, 5-7, 13/1964
Nr 1, 4, 32, 35/1965
Nr 7, 17, 19, 29, 32, 35/1966
Nr 1-4, 11, 22-24, 28-29, 34-35/1967
Nr 6, 15, 19
Moderna språk nr 4/1965 (endast förstasidan)
Skolledning Skolvärlden 1964
Beställningstalonger Skolvärldens årsbok 1968, Skolvärldens materielbok 1
Modern utbildning våren 1967

Brev och pressklipp

Ett omslag med brev till Bertil Schütt och 4 omslag med brev från Bertil Schütt till Ketty Burner samt 2 st klippböcker rörande Bertil Schütt.

Brev

1. Brev till E.E. - på efternamn: Bl.a. Uno Eng, Eric Grate, Karl Hugogård, Antony Kloman, Olof Lagercrantz, Stellan Mörner, Owe Pellsjö, Åke Porne, Ebba Richert, Vagn Steen, Georges Vantongerloo
*
2. Brev till E.E. - på förnamn
*
3. Utan namn/oläsliga namn
*
4. Brev från E.E.
*
5. Brev mellan andra

Brev

1. Brev till Otto och Lydia Sjögren från Gustaf Sjögren 1902-1906, odat.
2. Brev till Otto från Una 1910-1917, odat.
3. Brev till Otto från John Pontén 1899-1912
4. Brev till Otto från John Pontén 1913-1917
5. Brev till Otto från Gustaf Pontén 1910-1916
6. Brev till Otto från andra 1896-1916
7. Brev från Otto till Gustaf Sjögren 1902-1903
8. Brev till Gustaf Sjögren från Lydia Sjögren (?) 1902-1903, 1909
9. Brev till Gustaf Sjögren från systern Dagmar 1902-1903; andra 1902-1903, odat.
10. Brev mellan andra eller oidentifierade 1890-1916, 1937, 1992, odat.

Diverse

1. Brev från E.A. Karlfeldt till fröken Trotzig 1913/ Testamente ang. pressklippsamlingen 1982
2. Register m.m.
3. Bo Bergman - E.A. Karlfeldt
4. Carl Ferhman - Diktaren och de fyra elementen (radioföredrag) 1966
5. N.J. Hultgren - Anteckningar i svensk verslära i anslutning till Karlfeldtstudier

Brev - A-E

Brev till och från Bengt Holmqvist:

1. A-B (Enskilda brev. Brevskrivare: Asbjörn Aarnes, Rolf Aggestanm Barbro Alving, Ursula Assmus, Ted och DIana Bahr, Horst Bienek, Karl-Birger Blomdahl, Jan Błoński, Elisabeth Borchers )
2. PO och Ghita Bark
3. Ingmar Björkstén
4. Bonniers
5. Siv Cederling
6. Dagens Nyheter
7. Europäisches Übersetzer-kollegium Straelen

Resultat 201 till 300 av 42702

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.