Förhandsgranska utskrift Avsluta

Visar 758 resultat

Arkivbeskrivning
Förhandsgranska utskrift Visa:

3 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Minnesanteckningar nedskrivna 1984

Minnesanteckningar nedskrivna 1984

Hedbergs bokbinderi

Hedbergs bokbinderi

Leif Björk: Diverse manuskript och anteckningar

Leif Björk: Diverse manuskript och anteckningar

Ivan Sajkovics efterlämnade papper

Ivan Sajkovics efterlämnade papper

Kopior av material av Olof von Dalin och Carl Gustaf Tessin

Kopior av material av Olof von Dalin och Carl Gustaf Tessin

Material rörande Sven Låstbom

Material rörande Sven Låstbom

Lars von Engeström: diverse handlingar

Lars von Engeström: diverse handlingar

Rickard Bergströms papper

Rickard Bergströms papper

Personregister till tre titlar av Georg Wittrock

Personregister till tre titlar av Georg Wittrock

Sven Adolf Hedins papper

Sven Adolf Hedins papper

Alfred Lindbergs papper

Alfred Lindbergs papper

Juridiska arbeten som tillhört professor Karl Benckert

Juridiska arbeten som tillhört professor Karl Benckert

Louis Zettersten: City Street Names

Louis Zettersten: City Street Names

Nils O:son Gadde: Island 1857

Nils O:son Gadde: Island 1857

Drottning Kristina: marginalanteckningar

Drottning Kristina: marginalanteckningar

Henrik Wilhelm Bredbergs almanackor

Henrik Wilhelm Bredbergs almanackor

Sigfrid Andersson: Anteckningar

Sigfrid Andersson: Anteckningar

Bengt Anders Örne

Bengt Anders Örne

Professor Rydins föreläsningar i straffrätt

Professor Rydins föreläsningar i straffrätt

Arvid Gabrielssons papper

Arvid Gabrielssons papper

Svenska schackförbundets kongresstävlingar

Svenska schackförbundets kongresstävlingar

Birger Lynes papper

Birger Lynes papper

Sweriges Rijkes landslag

Sweriges Rijkes landslag

Ulrik Wilhelm Gyldenstolpes samling

Ulrik Wilhelm Gyldenstolpes samling

Ester Gunilla Persson: Visböcker

Ester Gunilla Persson: Visböcker

Mathilda Foys papper : Mathilda Foys journal i avskrift och sammandrag

Mathilda Foys papper : Mathilda Foys journal i avskrift och sammandrag

Hugo Ludvig Öbergs papper

Hugo Ludvig Öbergs papper

Wollinska släktarkivet

Wollinska släktarkivet

Nils Linder: Mottagna brev 1902

Nils Linder: Mottagna brev 1902

Hugo Valentin: Förarbeten till hans bok om judarnas historia i Sverige

Hugo Valentin: Förarbeten till hans bok om judarnas historia i Sverige

Bror Danielssons efterlämnade papper

Bror Danielssons efterlämnade papper

Madeleine Hallenborg: Efterlämnade papper

Madeleine Hallenborg: Efterlämnade papper

Handlingar rörande Meyers konstgjuteri och medlemmar av släkten Meyer

Handlingar rörande Meyers konstgjuteri och medlemmar av släkten Meyer

Bengt Nilsson: Material rörande ett nytt skriftsystem

Bengt Nilsson: Material rörande ett nytt skriftsystem

Brev till Gerda ("Malla") Sundberg från Ida ("Mumma") Frohm

Brev till Gerda ("Malla") Sundberg från Ida ("Mumma") Frohm

Elsa Brändström: Dagboksanteckningar m. m.

Elsa Brändström: Dagboksanteckningar m. m.

Erik och Per-Erik Lindorm: Efterlämnade papper

Erik och Per-Erik Lindorm: Efterlämnade papper

Karl Warburg: Efterlämnade trycksaker med anteckningar

Karl Warburg: Efterlämnade trycksaker med anteckningar

Hjalmars Söderbergs anteckningar i ett exemplar av Strindbergs kammarspel

Hjalmars Söderbergs anteckningar i ett exemplar av Strindbergs kammarspel

Sven Bring (adlad Lagerbring): Ars heraldica eller Wapnkonsten : utgifwen av ...

Sven Bring (adlad Lagerbring): Ars heraldica eller Wapnkonsten : utgifwen av professor Sven Bring, afskrifwen i Lund den 1. Oct. A:o 1749

Britt Engvalls Dag Hammarskjöld-samling

Britt Engvalls Dag Hammarskjöld-samling

Bo Olléns papper

Bo Olléns papper

Sven Rinmans papper

Sven Rinmans papper

C.R. Berch: Reseanteckningar

C.R. Berch: Reseanteckningar

Klemming, Gustaf Edvard: Översikt av samlingarnas disposition i Kungl. biblio...

Klemming, Gustaf Edvard: Översikt av samlingarnas disposition i Kungl. bibliotekets nya byggnad

Brev till Emil Norlander

Brev till Emil Norlander

Mesterton, Erik: Anteckningar i James Joyces Ulysses

Mesterton, Erik: Anteckningar i James Joyces Ulysses

Kungsgatan 18, kvarteret Bryggaren m.m.

Kungsgatan 18, kvarteret Bryggaren m.m.

Gunnar Björlingsamfundet

Gunnar Björlingsamfundet

Meissner, Emma: Rollhäften

Meissner, Emma: Rollhäften

Anders Erik Knös: Den bibliska isagogiken

Anders Erik Knös: Den bibliska isagogiken

Recueil de Cantiques spirituels...

Recueil de Cantiques spirituels...

Kaj Malers papper

Kaj Malers papper

Georg von Alfthans papper

Georg von Alfthans papper

Autografsamling

Autografsamling

Lars Gustaf Teodor Tidanders papper

Lars Gustaf Teodor Tidanders papper

Breitholtz : Tillskott till släktarkivet

Breitholtz : Tillskott till släktarkivet

Armand Halfvar Bergéron: Mathematisk skrifbok

Armand Halfvar Bergéron: Mathematisk skrifbok

Vera Abenius papper

Vera Abenius papper

Södermalms högre läroanstalt för flickor

Södermalms högre läroanstalt för flickor

Petrus Almquist: Karl XII:s kyrkobibel

Petrus Almquist: Karl XII:s kyrkobibel

Bjarne Beckman: Biografisk studie

Bjarne Beckman: Biografisk studie

Aleksij Aleksandrovic Skorochodov: Anteckningsbok

Aleksij Aleksandrovic Skorochodov: Anteckningsbok

John Granlunds samling

John Granlunds samling

Almanackor

Almanackor

Karl Eduard Kindblad: Förslag till plan för ordbok öfver svenska språket : Tr...

Karl Eduard Kindblad: Förslag till plan för ordbok öfver svenska språket : Tryck med handskrivna kommentarer

Gustaf Edvard Klemming: Kommentarer i förteckning över romaner

Gustaf Edvard Klemming: Kommentarer i förteckning över romaner

Material rörande Carl Michael Bellman

Material rörande Carl Michael Bellman

Carl Gustaf Tessin: Anteckningar

Carl Gustaf Tessin: Anteckningar

James Maule: Anteckningar

James Maule: Anteckningar

Birger Fredrik Schöldström: 2 brev från Axel Björkman m.m.

Birger Fredrik Schöldström: 2 brev från Axel Björkman m.m.

Carl Fredrik Bergstedts papper

Carl Fredrik Bergstedts papper

Johan August Zetterberg: Almanackor för åren 1831 och 1854 : Med handskrivna ...

Johan August Zetterberg: Almanackor för åren 1831 och 1854 : Med handskrivna anteckningar

M. Löfgren: Almanacka för året 1854 : Med handskrivna anteckningar

M. Löfgren: Almanacka för året 1854 : Med handskrivna anteckningar

Erik Axel Friberg: Anteckningar

Erik Axel Friberg: Anteckningar

Andreas Olai Rhyzelius: Hans anteckningar i sin bibel

Andreas Olai Rhyzelius: Hans anteckningar i sin bibel

Sven Lidman: Anteckningar

Sven Lidman: Anteckningar

Klippsamling: Om Upsala, skolminnen, Gnesta m.m. : Klipp och anteckningar

Klippsamling: Om Upsala, skolminnen, Gnesta m.m. : Klipp och anteckningar

Anton Sjögrens papper

Anton Sjögrens papper

Lennart Josephson: Teaterhistoriska anteckningar

Lennart Josephson: Teaterhistoriska anteckningar

Wrangel, Fredrik Ulrik: Les maisons souveraines de l'Europe : Lettres et...

Wrangel, Fredrik Ulrik: Les maisons souveraines de l'Europe : Lettres et commandes

Hattmakarämbetet i Stockholm

Hattmakarämbetet i Stockholm

Birgitta Hedbergs samling

Birgitta Hedbergs samling

Alarik Rynells samling

Alarik Rynells samling

Poetik och litteraturhistoria

Poetik och litteraturhistoria

Ingeborg Ameen: Anteckningar

Ingeborg Ameen: Anteckningar

Erich Aber: 16 mottagna brev m.m.

Erich Aber: 16 mottagna brev m.m.

Cicero: De oratore

Cicero: De oratore

Tidskriften Utsikt.

Tidskriften Utsikt.

Hofkalender och anteckningsbok

Hofkalender och anteckningsbok

Journal hållen under mitt wistande i Tyskland, räkenskaper, liten preservatifbok

Journal hållen under mitt wistande i Tyskland, räkenskaper, liten preservatifbok

Ella Hillbäcks samling

Ella Hillbäcks samling

Handlingar rörande Köplagen och Wienkonventionen om internationella köp (CISG)

Handlingar rörande Köplagen och Wienkonventionen om internationella köp (CISG)

Släkten Malmberg-Calamnius : Sonja Malmberg

Släkten Malmberg-Calamnius : Sonja Malmberg

Kurt Winbergs bibliografiska arkiv

Kurt Winbergs bibliografiska arkiv

Föreläsningsanteckningar i svensk historia från Uppsala universitet : nedteck...

Föreläsningsanteckningar i svensk historia från Uppsala universitet : nedtecknade 1716, 1718, 1749

Vires medicamentorum : anteckningar från föreläsningar hållna av Johan Gustaf...

Vires medicamentorum : anteckningar från föreläsningar hållna av Johan Gustaf Acrel

Viktor Rydberg : anteckningar

Viktor Rydberg : anteckningar

Poul Bjerre: Skulptur

Poul Bjerre: Skulptur

Emil Hultmarks efterlämnade papper

Emil Hultmarks efterlämnade papper
Resultat 1till100av758

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.