Showing 315 results

Archival description
Print preview View:

Ragnar Sohlmans papper, tillägg

Ragnar Sohlmans papper, tillägg

Rare Manuscripts and Books in the Libraries of the Romanian Peoples Republic

Rare Manuscripts and Books in the Libraries of the Romanian Peoples Republic

Sohlman, släkten. Tillägg

Sohlman, släkten. Tillägg

Arne Ebers samling

Arne Ebers samling

Släkten Adams-Ray: Brev, manuskript m.m.

Släkten Adams-Ray: Brev, manuskript m.m.

Eva Malmquist: Efterlämnade papper

Eva Malmquist: Efterlämnade papper

Daniel Brick: Efterlämnade papper

Daniel Brick: Efterlämnade papper

Erik och Per-Erik Lindorm: Efterlämnade papper

Erik och Per-Erik Lindorm: Efterlämnade papper

Claes Hooglands papper

Claes Hooglands papper

Wilhelm Reslow: Oktobersnö - minnen och anteckningar

Wilhelm Reslow: Oktobersnö - minnen och anteckningar

Raming, Josef: Vägen till Alweg

Raming, Josef: Vägen till Alweg

Släkten von Heijne: Anteckningar om släktens historia

Släkten von Heijne: Anteckningar om släktens historia

Ur Johannes Rudbecks efterlämnade papper

Ur Johannes Rudbecks efterlämnade papper

Julia Kjellberg-von Vollmers papper

Julia Kjellberg-von Vollmers papper

Elisabeth Knoches efterlämnade papper rörande Nelly Sachs m.m.

Elisabeth Knoches efterlämnade papper rörande Nelly Sachs m.m.

Hodell, Åke: Accession till L 283

Hodell, Åke: Accession till L 283

Hodell, Åke: Accession till L 283

Hodell, Åke: Accession till L 283

Hodell, Åke: Accession till L 283

Hodell, Åke: Accession till L 283

Gustaf-Otto Adelborgs samling

Gustaf-Otto Adelborgs samling

Hodell, Åke: Accession till L 283

Hodell, Åke: Accession till L 283

Hodell, Åke: Accession till L 283

Hodell, Åke: Accession till L 283

Hodell, Åke: Accession till L 283

Hodell, Åke: Accession till L 283

Ernst och Emma Bratt: Handlingar rörande förbindelser med Oscar II

Ernst och Emma Bratt: Handlingar rörande förbindelser med Oscar II

Hodell, Åke: Accession till L 283

Hodell, Åke: Accession till L 283

Ven Nybergs samling

Ven Nybergs samling

Karl Erik Lenell: Sjätte november 1632

Karl Erik Lenell: Sjätte november 1632

Bertil Malmbergs papper: Tillägg

Bertil Malmbergs papper: Tillägg

Annie och Helge Åkerhielms samling

Annie och Helge Åkerhielms samling

Kerstin Thorvalls samling, tillägg

Kerstin Thorvalls samling, tillägg

Gerda Ahlgrens arkiv

Gerda Ahlgrens arkiv

Gustaf Abraham Granströms arkiv

Gustaf Abraham Granströms arkiv

Körlingska notsamlingen

Körlingska notsamlingen

Föreningen 1891 års män

Föreningen 1891 års män

Almare Stäkets arkiv : Släkten Björnstjerna

Almare Stäkets arkiv : Släkten Björnstjerna

Arnold Ljungdals samling

Arnold Ljungdals samling

Andreas Bjerres samling, tillägg

Andreas Bjerres samling, tillägg

August och Célie Brunius samling

August och Célie Brunius samling

Jascha Golowanjuks samling

Jascha Golowanjuks samling

Pär Lagerkvists samling. Tillägg

Pär Lagerkvists samling. Tillägg

Anna Breitholtz papper

Anna Breitholtz papper

Hans Byströms samling

Hans Byströms samling

Thora Dardel Hamilton: Brevsamling

Thora Dardel Hamilton: Brevsamling

Viveka Holmén: Brev från Frans G. Bengtsson

Viveka Holmén: Brev från Frans G. Bengtsson

Tidskriften Ord och Bild: Brevsamling

Tidskriften Ord och Bild: Brevsamling

Verner von Heidenstam: Brev till Hjalmar Falk, fotografi och diktmanus

Verner von Heidenstam: Brev till Hjalmar Falk, fotografi och diktmanus

Skämttidningen Kurres arkiv

Skämttidningen Kurres arkiv

Sällskapet De sjuttons papper

Sällskapet De sjuttons papper

Håkan Unsgaards arkiv

Håkan Unsgaards arkiv

Rune Zetterlund: Strindbergiana

Rune Zetterlund: Strindbergiana

David och Rosa Katz samling

David och Rosa Katz samling

Festskrift Drottningfesten

Festskrift Drottningfesten

Anna Maria Roos samling, tillägg

Anna Maria Roos samling, tillägg

Josef Haglunds papper

Josef Haglunds papper

Patrik Reuterswärds efterlämnade papper

Patrik Reuterswärds efterlämnade papper

August Isaacssons samling, tillägg

August Isaacssons samling, tillägg

Eric Oxenstiernas samling

Eric Oxenstiernas samling

Tor Hedberg, tillägg

Tor Hedberg, tillägg

Rolf Edbergs papper

Rolf Edbergs papper

Amelie Posses samling

Amelie Posses samling

Bernhard Karlgrens efterlämnade papper

Bernhard Karlgrens efterlämnade papper

Kati Nordgren-Karléns samling

Kati Nordgren-Karléns samling

Förarbeten till "Die Stammbücher der Königlichen Bibliothek Stockholm - ...

Förarbeten till "Die Stammbücher der Königlichen Bibliothek Stockholm - : Handschriftenkatalog von Lotte Kurras und Eva Dillman"

Handlingar rörande Bo Bergman : Ingrid Renwiks forskningsmaterial rörande Bo ...

Handlingar rörande Bo Bergman : Ingrid Renwiks forskningsmaterial rörande Bo Bergman

Hjalmar Hjorths efterlämnade papper

Hjalmar Hjorths efterlämnade papper

Greta Giertz: material till läroböcker för sjuksköterskeelever

Greta Giertz: material till läroböcker för sjuksköterskeelever

Hodell, Åke: Accession till L 283

Hodell, Åke: Accession till L 283

Ole Söderströms arkiv

Ole Söderströms arkiv

Jacques Outins arkiv

Jacques Outins arkiv

Eva-Lisa Lennartssons efterlämnade papper

Eva-Lisa Lennartssons efterlämnade papper

John Rohnström: Manuskript, skisser och fotografier

John Rohnström: Manuskript, skisser och fotografier

Göran Ståls samling

Göran Ståls samling

Lars Olssons samling

Lars Olssons samling

Gerhard Halfred von Kochs samling

Gerhard Halfred von Kochs samling

Släkten Silows arkiv, tillägg

Släkten Silows arkiv, tillägg

Carl-Emil Englunds arkiv

Carl-Emil Englunds arkiv

Folke Mellvigs samling

Folke Mellvigs samling

Papper efter några medlemmar av släkten Herlin

Papper efter några medlemmar av släkten Herlin

Olof Lagercrantz samling. Tillägg

Olof Lagercrantz samling. Tillägg

Nils-Olof Franzéns samling

Nils-Olof Franzéns samling

Brita Knyphausens samling

Brita Knyphausens samling

Hodell, Åke: Accession till L 283

Hodell, Åke: Accession till L 283

Manuskript av P.C. Jersild

Manuskript av P.C. Jersild

Hjalmar Sundéns samling

Hjalmar Sundéns samling

Lars Englunds handlingar

Lars Englunds handlingar

Arne Wettermarks handlingar rörande forskning kring drottning Kristina

Arne Wettermarks handlingar rörande forskning kring drottning Kristina

Eva-Lisa Lennartssons efterlämnade papper. Tillägg

Eva-Lisa Lennartssons efterlämnade papper. Tillägg

Egil Holmsens efterlämnade papper

Egil Holmsens efterlämnade papper

Handlingar rörande Harriet Löwenhjelm

Handlingar rörande Harriet Löwenhjelm

Handlingar rörande drottning Kristina

Handlingar rörande drottning Kristina

Manuskript om Olmütz/Olomouc

Manuskript om Olmütz/Olomouc

Sohlman, släkten. Tillägg

Sohlman, släkten. Tillägg

August Isaacssons samling. Tillägg

August Isaacssons samling. Tillägg

Gösta Gustaf-Janssons arkiv

Gösta Gustaf-Janssons arkiv

Göran Zachrisons arkiv

Göran Zachrisons arkiv

Lagerlöfska släktarkivet. Tillägg: Karl Lagerlöfs efterlämnade papper

Lagerlöfska släktarkivet. Tillägg: Karl Lagerlöfs efterlämnade papper

Kristina Hasselgrens samling

Kristina Hasselgrens samling

Gustaf Abraham Granströms arkiv. Tillägg

Gustaf Abraham Granströms arkiv. Tillägg

Sjögestabro släktarkiv

Sjögestabro släktarkiv

Birger Drakes samling

Birger Drakes samling

Roland Svenssons arkiv

Roland Svenssons arkiv
Results 1 to 100 of 315

The National Library of Sweden
Contact us
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.