Förhandsgranska utskrift Avsluta

Visar 57525 resultat

Arkivbeskrivning
Svenska
Förhandsgranska utskrift Visa:

799 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Brev/Diverse

8. Brev från agenturer, konsertarrangörer …
några kontrakt från 40 – 60-talen

9. Fler brev, kort, telegram, efter-konserter-tack….

10. Diverse material: (eventuella dubletter):

Christer Erikssons samling: Manuskript m.m.

 • SE S-HS Acc2020/61
 • Arkiv
 • 1980-2020
Samlingen innehåller i huvudsak Christer Erikssons manuskript.
Dessutom material relaterat till såväl fadern, konstnären Elis Eriksson, som poeten Lars Fredin

Eriksson, Christer

Michael Meschkes arkiv, tillägg

 • SE S-HS Acc2020/74
 • Arkiv
 • 2020
Kompendium: "Donation Marionettmuseet och Donation Michael Meschke - Kunskapsförmedling från Michael Meschke Marionettmuseets skapare/dockmakare/regissör och Elisabeth Beijer Meschke, museets intendent/restauratör/curator" Stockholm 2020

Meschke, Michael

Manuskript, anteckningar, m.m.

• ”Trynsnara”, manuskript, 1 volym (Omslag med Oscar Wilde)
• ”Trynsnara”, manuskript, 1 häfte
• ”Språket kommer efteråt”, manuskript, 1 pärm
• Anteckningar 1980-1984, 1 bunt + A6-block
• Brevbok maj 2017-sep. 2020, 1 häfte
• Utgifter 2005-2007, 3 häften
• Bokföring 1990-2004, 1 volym
• Inramade fotografier
• Målning försedd med anteckningen ”Kan vara en tidig målning av Tage Nordmalm från hans tid på Persby måleriskola”

Dessutom 1 ask med illustration i botten

Fotografier och tidningsklipp

Fotografier med anknytning till Island odat.
Studentfotografier (Polyfoton Ingegerd och väninnor) 1940
Familjefotografier m.m. (även digitala foton) 1924-1988, odat.
Tidningsklipp om Ingegerd Fries med fl. 1916-2020, odat

Tönu Puus arkiv

 • SE Q Handskrift Acc 2021/21
 • Arkiv
 • 1987 - 2020

Puu, Tönu

Efva Liljas samling, tillägg

 • SE S-HS Acc2019/82
 • Arkiv
 • 2015-2019
Samlingen innehåller korrespondens, inbjudningar till konferenser, program, manuskript, nyhetsbrev och pressklipp m.m. i samband med uppdraget som chef för Dansehallerne i Köpenhamn och övrig verksamhet

Lilja, Efva

Manuskript och tryck

Manuskript m.m.:
• Manuskript, samt omslagsskisser till Christer Erikssons böcker (bland annat till ”Klösande börda”, 2003)
Tryck:
• Lyrikvännen, 1976 (nr 6)
• ” Rolf Jacobsen på atten språk”, broschyr, 1982
• Coops almanacka, 2014-2019

Lars C. Stolts exlibrissamling

 • SE S-KoB Stolts exlibris
 • Arkiv
 • 1960-2019 (Arkivbildning)
Stolts samling innehåller främst erotiska exlibris, men även heraldiska. Samlingen är till stor del samlad och ordnad i 221 pärmar. Exlibris med erotiskt motiv har främst ordnats efter konstnär i två alfabetiska sviter, en för lite större exlibris och en för lite mindre. Det finns även några pärmar ordnade först på ursprungsland och sedan, inom pärmen, på konstnärer. Exlibris med heraldiskt motiv är ordnade efter ursprungsland. I samlingen ingår även 197 portföljer med originalexlibris samt i de flesta fall en kort presentation av t ex en konstnär, flera konstnärer från ett specifikt land eller en samling med exlibris från en utställning el.dyl.

Stolt, Lars C.

Manuskript och korrektur

• ”Helt utanför – texter från gränsen”, manuskript, olika versioner
• ”Vid orons gränser”, handskrivet och maskinskrivet manuskript med rättningar med blyerts resp. bläck
• Manuskript utan titel, handskrivet, maskinskrift med rättningar med blyerts, samt datorutskrift
• Korrektur: ”Utanför boxen” 2019. (Utg. 2020. Stockholm: Östlings Bokförlag Symposion)

YouTube

 • SE S-HI VL18:1:1-4
 • Enhet
 • 2018-04-01 - 2019-02-04
 • Del avVal 2018

Filmer och metadata hämtat från YouTube

Tryckt Material (320 Statsvetenskap)

 • SE S-HI VL18:2
 • Delarkiv
 • 2018-04-01 - 2019-02-04
 • Del avVal 2018

Diverse vardagstryck och handskrifter som insamlats under valet 2018. (Affischer, informationsblad m.m.)

Twitter

 • SE S-HI VL18:1:1-1
 • Enhet
 • 2018-04-01 - 2019-02-04
 • Del avVal 2018

Rådata

Pass, betyg, intyg, meritförteckning, medlemsböcker mm

Pass, körkort, medlemsböcker, medlemskort, inskrivningsbok 1942, försäkringar 1923-1946,
betyg 1929-1967 arbetsintyg 1940-1968, meritförteckning 1968, dödsfallsintyg och släktutredning 2018 (Skatteverket), egna visitkort, privata handlingar (hemtjänst mm)

Kristo Ivanovs arkiv

 • SE Q Handskrift 162
 • Arkiv
 • 1960 - 2018
Kristo Ivanov har till Umeå universitet överlämnat ett arkiv med publikationer och arbetsmaterial från sina år vid svenska universitet. Han har även donerat ett digitalt arkiv bestående av datafiler och dokument från sin verksamhet både inom akademien och privat. Hans webbpublicerade material i form av hemsidor och debattinlägg finns även sparat i arkivet som är fritt tillgängligt för forskning.

Ivanov, Kristo

Hedersdoktor, inbjudningar, gratulationer mm

Tempelriddarorden 1965-1995
Projektet Umeå kommuns historia 1950-2000, 2 st. CD
Hedersdoktor 1992
Torsten W Persson 80 år
Inbjudningar och gratulationer
Släktforskning
Ritning och arbetsbeskrivning Velobåten
Minnesstund Torsten W Persson 25 oktober 2018

Staffan Beckmans samling Tillägg

 • SE S-HS Acc2018/13
 • Arkiv
 • 2016-2018
1. 4 dagböcker 2016-2018
2. Manuskript - "Minns du?" 2017

Beckman, Staffan

Torsten W. Perssons arkiv

 • SE Q Handskrift 16
 • Arkiv
 • 1923 - 2018
Arkivet omfattar personliga handlingar, almanackor, korrespondens, manuskript, småtryck, urklipp och fotografier.

Persson, Torsten W

Dan Jonssons bildsamling

 • SE S-KoB DanJ
 • Arkiv
 • 1955-2018
Dan Jonssons samling innehåller bla skisser, grafiska blad, affischer, reklam och tidningsurklipp

Jonsson, Dan

Torgny Lindgrens arkiv

 • SE Q Handskrift 144
 • Arkiv
 • 1964 - 2017
Handlingarna består till största delen av manuskript och utkast till delar av Torgny Lindgrens litterära produktion. Arkivet rymmer även korrespondens och samlade tidningsklipp om Torgny Lindgren och recensioner av hans böcker.

Lindgren, Torgny

Mats Hagners arkiv

 • SE Q Handskrift 159
 • Arkiv
 • 1996 - 2017
Arkivets omfång är ca 0.5 hyllmeter. De nio volymerna korrespondens omfattar tidsperioden 1996-2017. Korrespondensen rör bl.a. debatter kring ämnen som trakthyggesbruk respektive naturkulturmetoden, forskningsetik och tillgänglighet till forskningsmaterial.

Hagner, Mats

Diverse manuskript 1989-2016

A Model of Relational Algebra. 1989
Designing for Creativity – Towards a Theoretical Basis for the Design of Interactive Information Systems (även svensk version). 1989
On the Theory of Human Activity as a Basis for the Design of Interactive Information Systems. 1989?
Some Presuppositions for Computer Support for Interactive Problem Solving and Design (Preliminary draft). 1989?
Designing for Creativity –Some Epistemological Questions in Connection with Design of Interactive Information Systems (Preliminary draft). 1991
Introduktion till operativsystemet Unix. 1992
Policy och anskaffningsplan för datorutrustning 1994-1999 1994
Informationsteknik, kommunikation och social förändring. Kapitel 1 och 2. 1996
Kompendium i datakommunikation och datornät. 1997
Informationsteknik, kommunikation och social förändring 1998
Informatiks historia. Att etablera ett nytt akademiskt examensämne (originalmanus samt tryckt redigerad version). 2016-2017

Ola Nybergs teckningssamling

 • SE S-KoB OlaNy
 • Arkiv
 • 1960-2017
Ola Nybergs teckningssamling innehåller teckningar och akvareller. Det är i första hand illustrationer till läromedel, böcker och tidskrifter.

Nyberg, Ola

Anita Salomonssons arkiv

 • SE Q Handskrift 200
 • Arkiv
 • 1948-2017
Arkivet innehåller dagböcker, korrespondens, pressklipp, manus och arbetsmaterial m.m.

Salomonsson, Anita

Övriga personliga handlingar

Inskrivningskort Kristianstads Nation, Lunds universitet 1957-1962
Id-kort, Pass, Visitkort 1966-1982
Kassabok, adressbok 1965, odat
Diverse medlemskort 1975-2005
Vigselbevis (kopia) 1966, hyreskontrakt 1967, taxeringsbesvär 1982 1966-1982
Diverse utrustningslistor och lösa anteckningar 1970-tal -1990-tal
Utmärkelsen ”Nit och redlighet i rikets tjänst” 1995
Barndomsminnen nedtecknade av Kenneth Nilsson odat.
Handlingar från skoljubileum 2007
Anfäderna till Anna och Nils Nilsson, Svinön Loshult. Släktforskning av Kenneth Nilsson (248 sid) 2014
Minnesord och handlingar från Kenneth Nilssons begravning 2016

Personliga handlingar 1965-2016, odat

Anteckningsbok 1969
Diverse personligt; barnteckning, tidningsurklipp, självbiografiska anteckningar, Intyg för ArtDatabankens expertkommitté 2006 – 2010, Spridda år 1965 –2016
Adresslistor Odat

Förlagskorrespondens, utmärkelser, teater och film

Förlagskorrespondens och utmärkelser
Kontrakt, intyg om upplagor och royalty 1964-1995
Korrektur till diverse bokomslag 1994-2005, odat
Priser och utnämningar 1970-2011

Teater, film och övriga arrangemang
Programblad och affischer till svenska och utländska uppsättningar av teaterpjäser, operaföreställningar och filmer baserade på Torgny Lindgrens texter bl.a. Pölsan, Batseba, Ormens väg på hälleberget, Ljuset, Skräddar Molins berättelser m.fl. 1989-2016
Program och affischer till musikarrangemang, författarmöten, seminarier m.m. där Torgny Lindgren deltagit 1970-tal - 2009

Osby kyrkobok 1647-1690

Osby kyrkobok
Korrespondens och arbetsmaterial kring transkription och utgivning av Osby Kyrkobok 1647-1690 1995-2016
Kopia av Osby Kyrkobok 1647-1690 (original i Landsarkivet Lund)

Stig Lundbergs arkiv

 • SE Q Handskrift 206
 • Arkiv
 • 1940 - 2016
Arkivet består av 29 volymer där den största delen utgörs av yrkesrelaterad korrespondens (brev och e-post) mellan Stig och främst andra svenska och utländska entomologer men även ornitologer. Det finns även en projektserie med diverse material angående olika projekt som Stig varit delaktig i och några kortare manuskript och utkast till manuskript samt en del art- och förteckningslistor över framförallt skalbaggar.

Lundberg, Stig

Ingegerd Fries arkiv

 • SE Q Handskrift 133
 • Arkiv
 • 1926 - 2016
Arkivet efter Ingegerd Fries innehåller manuskript, predikningar och en stor samling brev från kollegor, släkt och vänner.

Fries, Ingegerd

Teckningar, program, arbetsintyg m.m.

Teckningar med hälsningar till föräldrar och mormor av Ingegerd Nyberg 1926-1932, odat
Vykort (oskrivna) och samlarbilder 1920-tal, odat.
Födelsedagsgåvor i ask (portmonnäer) Odat.
Arbetsintyg från Kulla Folkskola 1949
Samlade julklappsrim 1950-tal, odat.
Program Västmanlands-Dala Nations Sommarting i Fagersta 1953
Teckningar av Ingegerd Fries 1966, odat.
Bordsvisa vid 80-årsfest 2001
Inventarieförteckning över Luthagsrummet i Uppsala 2009
Program vid Ingegerd Fries begravning 2016

Inbjudningar

Inbjudningar till middagar och andra festligheter 1990-2016, odat

Sven Lindqvists samling

 • SE S-HS L308
 • Arkiv
 • 1932-2016

Samlingen innehåller officiella och privata handlingar genererade i Sven Lindqvists verksamhet som författare, journalist och samhällsdebattör. Samlingen innehåller huvudsakligen handlingar kopplade till hans publicerade verk – i.e. manuskript, underlag, anteckningsböcker samt brev.
Andra vanligt förekommande handlingstyper är dagböcker, pressklipp och ekonomiska handlingar.

Pressklipp
Finns i serien för pressklipp samt i brevserien.

Ekonomiska handlingar
Samlingen innehåller även en stor del ekonomiska handlingar som bevarats per Svens önskemål.

Brev:
Brevskrivare: vanligt förekommande och namnkunniga.
Flera brev är ställda till Cecilia Lindqvist eller Agneta Stark tillsammans med S.L.
Stor del brev från författar-/journalistkollegor.
Brev från Tomas Tranströmer har plockats ur brevsviten. (Enstaka brev kvar)
Diverse-serien till S.L. innehåller huvudsakligen arbetsrelaterade brev inkl. juridiska/ekonomiska brev
Brevserierna innehåller även bifogade klipp och utkast till texter

Lindqvist, Sven

Översättningar, egen biografi m.m.

Karlfeldtbladet nr 8/1976 och 21/1980, texter av Ingegerd Fries, 1976, 1980
Njals saga. Manuskript till översättningen samt korrespondens med förlaget Bra Böcker ang. utgivningen, 1981
Bibeln på nyaste svenska, kopia på Ingegerd Fries artikel i Vår Lösen 2/1982, 1982
”Detta har Ingegerd skrivit”. Bibliografi över Ingegerd Fries publiceringar 1953-1991, med kompletteringar 2011
Höstskog, referat från Karlfeldtsamfundets samling i Uppsala den 8/11 2000, 2000
Några gåtor i Vinterorgel, 2005?
Runorna i Maeshowe. Förslag till tolkningar ur M.P. Barnes bok ”The runic inscriptions of Maeshowe, Orkney” 2005
Sigfús Eliasson: Óperusöngvarinn Jussi Björling. Minningarljóð. Översättning av Ingegerd Fries och Harald Henrysson, 2010?
Barndomsminnen nedtecknade av Ingegerd Fries och Gunnar Nyberg, 2014-2016

Diskografier

 • SE S-SBS 288 Di 1
 • Arkiv
 • 1900 - 2016
Cirka 1200 diskografier och förteckningar över särskilda skivbolag, skivmärken och distributörer. Diskografier över musikaliska genrer. Persondiskografier (artister, kompositörer)

Kungliga biblioteket

Kenneth Nilssons arkiv

 • SE Q Handskrift 205
 • Arkiv
 • 1887 - 2016
Arkivet efter Kenneth Nilsson innehåller bl.a. manuskript och forskningsmaterial från hans verksamma tid vid Lunds och Umeå universitet. I arkivet återfinns även handlingar från hans skoltid samt material från hans sociala och politiska engagemang.

Nilsson, Kenneth

Gudmund Nyströms arkiv

 • SE S-HS Acc2016/2
 • Arkiv
 • 1924-2016
Består till största delen av böcker (ca 9 hm) och annat tryckt material

Nyström, Gudmund

Lars O. Ericssons arkiv

 • SE S-HS Acc2016/36
 • Arkiv
 • 1969-2016
Brev, dagböcker, manuskript till artiklar, utställningskataloger och böcker, egna utställningar, undervisningsmaterial, pressklipp, tryck, biographica, fotografier samt audiovisuellt material

Ericsson, Lars O.

Inga Lovéns samling

 • SE S-HS Acc2018/16
 • Arkiv
 • 1934-2016

Samlingen består huvudsakligen av brev till och från Ingrid Lovén samt ämnesordnade handlingar.

Brevskrivare: vanligt förekommande och namnkunniga

Häri även handlingar från Ruth Loven (f. von Dahn), Åke Lovén, Susanna Lovén, m.fl

Lovén, Inga

Samlingar

Tidningsurklipp 1975-2011
Konsertprogram u.å. 2012
Förteckning över Lennart Berggrens verksamhet, 2015

Publicerade manus 1997-2015

Romance and Racism: One Hundred Years with Joseph Conrad’s Heart of Darkness in Sweden: manuskript samt underlags-material till kapitel I boken Conrad at the Millennium: Modernism, Postmodernism, Postcolonialism (New York 2003)

Sensuality and Power in Visual Culture: PDF-manuskript på Zip-diskett 2002

Photography and American Coloniality: Eliot Elisofon in Africa 1942-1972 and Beyond: manuskript i 2 versioner samt 4 kortare manuskript om Eliot Elisofon på engelska och svenska. Underlagsmaterial i form av kopior av resedagböcker 1944 ur Eliot Elisofons arkiv vid Harry Ransom Center, USA.
Kopia av utställningskatalog från Eliosofonutställning i Stockholm 1944

Släkthandlingar m.m.

Begravningstal efter farfadern Jonas Åslund. Kopior ur arkiv och kopior av tidningsartiklar 1835, 1872, 1965, 1982
Brev, manuskript och böcker efter fadern Daniel Åslund ("Gök Gökson Gök"), även tidningsklipp 1855-1880-tal, odat.
Verser och diverse texter troligen efter systern Hulda Åström 1885-1894
Anteckningar ur teater-/filmmanuskript troligen efter dottern Anna-Stina Osslund odat
Brev, anteckningar och manuskript efter sonen Erik Osslund, även inresetillstånd till Italien 1948. 1938-1980, odat

Avskrift överlåtelsehandling av torplägenhet i Forsmo och Eds socken (Elisabeth Olivia Sundin) 1867
Släktutredningar Helmer Osslund 1974, 1994-1995
Äldre arkivförteckningar till Helmer Osslunds arkiv 1989, 2011

Robert Brobergs samling

 • SE S-HS Acc2017/23
 • Arkiv
 • 1940-2015
Samlingen innehåller officiella och privata handlingar genererade i Robert Brobergs verksamhet som artist, musiker, sångare, låtskrivare och konstnär. Samlingen innehåller huvudsakligen pressklipp, audiovisuellt material och material till framträdanden, skivor, böcker m.m. i form av manuskript, utkast, lösa anteckningsblad, anteckningsböcker, och teckningar/målningar.
Bilder på RB:s konst kan finnas i tryck-, fotografier- och teckningar/målningar-serien.
Plastic Messiah är ett projekt som R.B. främst gjorde i samband med sin karriärsatsning i USA. Temat återkommer i olika typ av verk (film, föreställning, bok, m.m.) och då det inte går att fastställa hur materialet hänger ihop har det redovisats separat. Se manuskript, utkast, ämnesordnadeillustrationer/målningar och brev från organisationer.
Brev:
Brevskrivare: vanligt förekommande och namnkunniga.
u.å. = utan år

Broberg, Robert

Lennart Berggrens arkiv

 • SE Q Handskrift 54
 • Arkiv
 • 1979 - 2015
I volymerna D1:1 och D1:2 återfinns handlingar som rör Lennart Berggrens utredningsverksamhet. Tidningsurklipp återfinns i volym E1:1. I volym E1:1 finner man en utförligare förteckning av Lennart Berggrens verksamhet.

Berggren, Lennart

Resultat 1 till 100 av 57525

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.