Visar 64481 resultat

Arkivbeskrivning
Förhandsgranska utskrift Visa:

1266 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Lars Melander: tillägg

 • Acc2023/101
 • Arkiv
 • 2016 - 2023
I huvudsak skissböcker, ibland kompletterade med dagboksanteckningar. Bildar en fortsättning på serierna "Skissböcker numrerade" och "Skissböcker övriga" i Acc2016/31

Melander, Lars

Skissböcker numrerade

Skissböckerna ligger i årtalsföljd från 2016-2023 och är numrerade av arkivbildaren. Flera av böckerna innehåller även dagboksanteckningar

Miniatyrböcker

 • SE S-SBS 288 Mi 2
 • Arkiv
 • 2023
Miniatyrböcker, det vill säga böcker med ett maxmått på cirka 75 mm

Kungliga biblioteket

Karl Örngrims arkiv

 • SE Q Handskrift 94
 • Arkiv
 • 1922 - 2022
17 volymer med främst manuskript, korrespondens och tidningsurklipp.

Örngrim, Karl

Brev till Louise Ekelund, A-E

Brev från Ingemar Alguin 1987, 2005-2018, 2020-2022 och odat., Nina Burton 1979-2022 och odat., Tora Dahl 1974, 1976, Johannes Edfelt och Brita Edfelt 1974-1997, Mikael Enckell 1966-2019 och Olof Enckell 1963-1985. Innehåller även ett brev från Johannes Edfelt till Lars Lundgren 1988

Gunnar Öquists arkiv

 • SE Q Handskrift 228
 • Arkiv
 • 1967 - 2022
Arkivet efter Gunnar Öquist omfattar 3.5 hyllmeter. Tidsmässigt omfattar arkivet åren 1967 – 2022. Vid ordnandet av arkivet har hänsyn tagits till den inre ordning som rådde vid leveransen. Arkivet har ordnats i fem kategorier. A Personliga handlingar som bl.a. innehåller intervjuer med Öqust och olika utmärkelser. B Manuskript och egna verk innehåller manuskript till artiklar och föredrag samt Öqusts doktorsavhandling. C Korrespondens rör den vetenskapliga verksamheten. D Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet rör yttranden och nomineringar, Umeå Plant Science Center (UPSC) och Fysiologisk botanik, Naturvetenskapliga forskningsrådet (NFR), handlingar rörande forskningsutvärderingar och kongresser och kommittéer. F Handlingar rörande apparat för växtstressmätning.

Öquist, Gunnar

Pjäsmanuskript spelåret 2021/2022 (1)

7 pjäser:

1. Boye, Karin (i dramatisering av Maja Salomonsson): Kris

2. Delaney, Shelagh: En droppe honung

3. Elmgren, Anton: Lycko-Ken

4. Haneke, Michael: Amour

5. Holm, Staffan Valdemar: Månen och de andra planeterna

6. Jansson, Tove: Granen

7. Sandwall-Bergström, Martha (I dramatisering av Åsa Lindholm): Kulla-Gulla

Diverse personliga handlingar

Fakta kring Karl Örngrim sammanställd av dottern Greta Örngrim 2022
Arbetsintyg och intyg 1927–1949
Pass och Id-kort 1942–1974
Diverse kvitton 1933–1976
Korrespondenskurs i bokföring, Brevskolan 1950-tal
Medlemskort och medlemsförteckningar 1957–1982
Handlingar från semesterresor 1958–1964
Diverse personliga handlingar 1931–1945, odat
Begravningshandlingar och minnesord efter föräldrarna Jon-Erik och Hulda Eriksson 1944–1947
Handlingar efter hustrun Gunhild Örngrim. (Respass, begravningshandlingar, tidningsklipp m.m.) 1936–1947

Pjäsmanuskript 2022 - D-N

Den Omättliga Vägen (Ben Okri)
Exit parkour (Ada Berger)
Fakk alla (ulf Stenberg och Emil Rosén Adsten)
Fröken Julie (Strindberg/Ekman)
(Macbeth) (Jens Ohlin och Hannes Meidal)
Mellanförskapet (Dejmis Rustom Bustos)
Natthärbärget (Maksim Gorkij)

Dan Brändströms arkiv

 • SE Q Handskrift 224
 • Arkiv
 • 1938-2021
Arkivet omfattar framför allt manuskript, korrespondens och ämnesordnade handlingar från uppdrag och engagemang som arkivbildaren ägnat sig åt.

Brändström, Dan

Pjäsmanuskript spelåret 2020/2021

5 pjäser:

1. Axelsson, Malin: Chefen

2. Det stora teaterkalaset (Manus Norlén, Calle)

3. Lindholm, Åsa (efter en idé av Sylvia Rauan): Lång natts färd mot dag

4. Hamilton, Patrick: Gasljus

5. Oscarson, Stina: Jag stannar till slutet

Handlingar rörande Lars Norberg

Manuskript. Ett samtal om samernas rättigheter som urfolk
I deras hemlands Sápmi.
Manuskript. Havars krig. Det tysta och det osynliga.
Manuskript. Christian Dior och Koreakriget.
Manuskript. Flottare, kolare och tjärbrännare.
Manuskript, skådespel. Junka Kalle.
Notmanuskript. Jokkmokks skogar tillägnad Lars Norberg.
Brev till partiordförande Lar Ohly, Vänsterpartiet.
Brev till generaldirektör Stig Larsson, SJ.
Tidningsurklipp. Lars Norbergs engagemang som diplomat och
Författare.
Samlingar. Böcker och fotografier av Lars Norberg samt filmklipp
om Lars Norberg. 3 kvinnor 3 historier.
Begrav mitt hjärta Udtjaure.
Bury My Heart at Utdjaure.
Minnen och historier från Lappmarken.
Fotografier.
Film (USB). Lars Norbergs erfarenheter av den svenska kolonialismen.
Film av Tor Lennart Tuorda.

Rönnog Seaberg / Umberto Saba / Bondland

Umeå / Atlanta t o r: Rönnog Seaberg (utg. 2018)
Del av manuskript, maskinskrivet (15 sid)
Avskrifter ur brev från Rönnog Seaberg, anteckningar
Tidningsklipp om Rönnog Seaberg 1976-2007
Kopior av foton med Rönnog Seaberg

Sångboken / Umberto Saba (utg. 2018)
Manuskript, maskinskrivet

Bondland (utg. 2021)
Manuskript, maskinskrivet och datorutskrift
Korrektur med förslag till omslag 2021
Ansökan om bidrag till utgivningen av ”Bondland”

Lars Norbergs arkiv och Karin Norbergs arkiv

 • SE Q Handskrift 219
 • Arkiv
 • 1925 - 2021
Arkivet omfattar 2 volymer. Volym 219:1 I handlingar rörande Lars Norberg återfinner man manuskript, brev fotografier, böcker, ett filmklipp med Norberg (USB) och fotografier.
Volym 219:2 innehåller Karin Norbergs dagböcker och diktböcker.

Norberg, Lars

Pjäsmanuskript 2021 - A-M

Alkestis (Elli Papakonstantinou/Euripides)
Ambulans (Paula Stenström Öhman)
Bergets topp (Katori Hall)
Cabaret (Joe Masterhoff)
Den yttersta minuten (Mattias Anderson och ensemblen)
I väntan på att gå (Alexander Mör-Eidem)
Liv död sex pop (Tove Sahlin m.fl.)
Måsen (Anton Tjechov)

Anita Salomonssons arkiv

 • SE Q Handskrift 200
 • Arkiv
 • 1945-2021
Arkivet innehåller dagböcker, korrespondens, pressklipp, manus och arbetsmaterial m.m.

Salomonsson, Anita

Brev/Diverse

8. Brev från agenturer, konsertarrangörer …
några kontrakt från 40 – 60-talen

9. Fler brev, kort, telegram, efter-konserter-tack….

10. Diverse material: (eventuella dubletter):

Christer Erikssons samling: Manuskript m.m.

 • SE S-HS Acc2020/61
 • Arkiv
 • 1980-2020
Samlingen innehåller i huvudsak Christer Erikssons manuskript.
Dessutom material relaterat till såväl fadern, konstnären Elis Eriksson, som poeten Lars Fredin

Eriksson, Christer

Pjäsmanuskript 2020 - D-K

Determinism (Mattias Andersson)
Dövheten (Niklas Rådström)
Elektra (Hugo von Hofmannsthal fritt efter Sofokles))
Furstinnan av Amalfi (John Webster)
Får jag vara med? (Stena WIrsén)
Kvinnostaden (Christine de Pizan m.fl.)

Pjäsmanuskript spelåret 2019/2020 (1)

6 pjäser:

1. Bárány, Ann-Sofie: Älskarinnor – frihetens pris i Paris

2. Brecht, Bertholt och Weill, Kurt: Tolvskillingsoperan

3. Farshin, Melody: Mizeria

4. Houellebecq, Michel: Serotonin

5. Lindqvist, John Ajvide: De obehöriga

6. Lindqvist, John Ajvide: Låt den rätte komma in – rysare i Västerort

Michael Meschkes arkiv, tillägg

 • SE S-HS Acc2020/74
 • Arkiv
 • 2020
Kompendium: "Donation Marionettmuseet och Donation Michael Meschke - Kunskapsförmedling från Michael Meschke Marionettmuseets skapare/dockmakare/regissör och Elisabeth Beijer Meschke, museets intendent/restauratör/curator" Stockholm 2020

Meschke, Michael

Övriga brev

Brev från Eidsvold-Mankell, Kari (f. 1936, död i Portugal), norsk barnmorska. (Gift med HM 1987-1997).
1 st. (vykort), 1987
(kom tillsammans med brevet från HM, 1987-08-29)

Brev till/från Leopard förlag, Stockholm, 2004-2020

Pjäsmanuskript 2020 - L-V

Liv Strömquist tänker på sig själv (Ada Berger)
Maj (efter Krisitna Sandbergs romansvit i dramatisering av Pia Gradvall och Magnus Lindman)
Röde Orm (Frans G. Bengtsson i dramatisering av Alexander Mörk-Eidem)
Vakten vid Rhen (Lillian Hellman)
Vi som fick leva våra liv (Mattias Andersson)

Fotografier och tidningsklipp

Fotografier med anknytning till Island odat.
Studentfotografier (Polyfoton Ingegerd och väninnor) 1940
Familjefotografier m.m. (även digitala foton) 1924-1988, odat.
Tidningsklipp om Ingegerd Fries med fl. 1916-2020, odat

Arbetshandlingar till romaner

Arbetshandlingar till romaner, inkl. manusutkast, dispositioner, anteckningar, underlag o.dyl.)
-Genom tidens handflata
-I själen förskräckt
-Armade cykel
-I enslighet framfödt
-Ängeln i posthuset
-Huldas hus (?)

Manus till artiklar och bokkapitel

- Resan som vetenskapligt instrument, 1991
- Apostlarnas gärning. Vetenskap och offervilja i Linné-tidevarvet, 1991
- Norrland som idé och verklighet, 1992
- Regionerne og det nye Europa, 1992
- Botniaregionen inför det nya Europa, 1992
- On foot and on ski in forest and high mountain: The Swedish association of outdoor life and the ideology of recreational use of nature 1992
- The Nationalization and Denationalization of the Sciences: An introductory Essay, 1993
- National and international aspects of cross-boundary science: scientific travel in the 18th century, 1993
- 99 procent av historien, 1994
- Always Ask the Reason!: Documents from the Travels of Linnaeus and his Disciples, 1994
- Vägvalet – den europeiska, amerikanska eller asiatiska staden?, 1995
- Nature, Skiing and Swedish Nationalism, 1996
- Vi försöker gemensamt finna en väg – där en väg aldrig funnits i DN Kultur 5 april 2020

Manuskript, anteckningar, m.m.

• ”Trynsnara”, manuskript, 1 volym (Omslag med Oscar Wilde)
• ”Trynsnara”, manuskript, 1 häfte
• ”Språket kommer efteråt”, manuskript, 1 pärm
• Anteckningar 1980-1984, 1 bunt + A6-block
• Brevbok maj 2017-sep. 2020, 1 häfte
• Utgifter 2005-2007, 3 häften
• Bokföring 1990-2004, 1 volym
• Inramade fotografier
• Målning försedd med anteckningen ”Kan vara en tidig målning av Tage Nordmalm från hans tid på Persby måleriskola”

Dessutom 1 ask med illustration i botten

Läsarbrev till Gun-Britt Sundström

 • SE S-HS Acc2023/128
 • Arkiv
 • 1965 - 2020
Samlingen innehåller brev till författaren och journalisten Gun-Britt Sundström från hennes läsare.
Arkivbildarens egen sortering har behållits. Breven är i huvudsak kronologiskt ordnade, men ett omslag med brev från offentliga personer förekommer också. OBS! enstaka brev från offentliga personer finns även i den kronologiska sviten.

Sundström, Gun-Britt

Sett ifrån norr: 50 år av kulturjournalistik i VK

Sett ifrån norr: 50 år av kulturjournalistik i Västerbottens-Kuriren (utg. 2021)
Sammanställning av egna artiklar i Västerbottens-Kuriren 1957-2019
Korrektur (volym 1) samt förslag på omslag och layout 2020
Utskrifter av bildmaterial till boken 2020
”Överblivet material” kopior av artiklar och texter som ej publicerades i boken 1970-tal-2010-tal

Sverker Sörlins arkiv

 • SE Q Handskrift 88
 • Arkiv
 • 1980-2000 & 2020
Arkivet innehåller excerpter och underlag till doktorsavhandling, manuskript och utkast till artiklar, föredrag m m samt handlingar rörande verksamhet i olika kommittéer och styrelser och från symposier och konferenser. Dessutom finns där korrespondens och en del handlingar rörande verksamheten vid idéhistoriska institutionen och Miljöhögskolan.

Sörlin, Sverker

Tönu Puus arkiv

 • SE Q Handskrift Acc 2021/21
 • Arkiv
 • 1987 - 2020

Puu, Tönu

Utställningskataloger och tidningsklipp

Utställningskataloger, vernissageinbjudningar och tidningsklipp kring egna utställningar (även utställningar och tidningsklipp efter Vera Friséns död) 1938-2020
Tidningsklipp om Vera Frisén (4 st) och andra konstnärer (5 st) 1943-1993, odat
Utställningskataloger och vernissageinbjudningar - andra konstnärer (4 st) 1935-1964, odat

Vera Friséns arkiv

 • SE Q Handskrift 139
 • Arkiv
 • 1920 - 2020
Arkivet efter Vera Frisén består till största delen av hennes brevsamling (knappt 2000 brev) som via släktingar överlämnats till Umeå universitetsbibliotek.

Frisén, Vera

Birgitta Bjurströms arkiv

 • SE Q Handskrift 221
 • Arkiv
 • 1964-2018
Arkivet omfattar framför allt skisser, föredragsmanus, fotografier, tidningsurklipp, VHS-kassetter från Nyårsrevyer och några föremål.

Bjurström, Birgitta

Pjäsmanuskript 2019 - A-H

Andante (Lars Norén)
Bortbytingen (Sara Bergmark Elfgren efter Selma Lagerlöf)
Fedra/Hippolytos (Tora von Platen)
Förlovningen (Georges Feydeau)
Guds olydiga revben (Gunilla Thorgren)
Hamlet (William Shakespeare)

Efva Liljas samling, tillägg

 • SE S-HS Acc2019/82
 • Arkiv
 • 2015-2019
Samlingen innehåller korrespondens, inbjudningar till konferenser, program, manuskript, nyhetsbrev och pressklipp m.m. i samband med uppdraget som chef för Dansehallerne i Köpenhamn och övrig verksamhet

Lilja, Efva

Resultat 1 till 100 av 64481

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.