Förhandsgranska utskrift Avsluta

Visar 1739 resultat

Arkivbeskrivning
Förhandsgranska utskrift Visa:

179 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Karl XI:s syn på rikssalen i Stockholm
Karl XI:s syn på rikssalen i Stockholm
Jonas Haquini Rhezelius: Monumenta runica in Ölandia comitatu Regni Sveciæ Gothiaquæ
Jonas Haquini Rhezelius: Monumenta runica in Ölandia comitatu Regni Sveciæ Gothiaquæ
Johannes Bureus: Adulruna rediviva seu sapientia Sveorum veterum de mysteriis alphabeti trium cor...
Johannes Bureus: Adulruna rediviva seu sapientia Sveorum veterum de mysteriis alphabeti trium coronarum regni Fulkandiarum seu Svethiae antiquissimae
Samuel Rehn: En kortt Relation om Lapparnes lefwarne och sedher, wijdskiepellser, sampt i många s...
Samuel Rehn: En kortt Relation om Lapparnes lefwarne och sedher, wijdskiepellser, sampt i många stycken grofwe wildfarellser
Avskrifter av Jöns Horneaus Sannfärdig berättelse om det för 100 år sedan förlupna grufverliga Tr...
Avskrifter av Jöns Horneaus Sannfärdig berättelse om det för 100 år sedan förlupna grufverliga Trolldoms-Oväsendet i Sverige och Martin Brunnerus Betänkande om trolldomsväsendet
Hjalmars och Hramers saga
Hjalmars och Hramers saga
Codex Berggrenianus 20: Drusernas på Libanon heliga bok
Codex Berggrenianus 20: Drusernas på Libanon heliga bok
Johan Peringskiöld: Monumenta Sveo-Gothorum
Johan Peringskiöld: Monumenta Sveo-Gothorum
Carl Israel Hallman: Tillfälle gör tjuvfen
Carl Israel Hallman: Tillfälle gör tjuvfen
Koncept till predikningar av en superintendent i Stralsund
Koncept till predikningar av en superintendent i Stralsund
Carl Michael Bellman: ”Bellmansvisor”
Carl Michael Bellman: ”Bellmansvisor”
Visbok
Visbok
Axel Lindström: Handskriftssamling
Axel Lindström: Handskriftssamling
Bellmansvisor
Bellmansvisor
Bellmansvisor
Bellmansvisor
Carl Gustaf af Leopold: Reflexioner om vitterhet
Carl Gustaf af Leopold: Reflexioner om vitterhet
Läkebok
Läkebok
Minnesbok
Minnesbok
Carl Israel Hallman: Tillfälle gör tiuvfen
Carl Israel Hallman: Tillfälle gör tiuvfen
Bellmansvisor
Bellmansvisor
Hiyoo ging. Manchurisk handskrift
Hiyoo ging. Manchurisk handskrift
Handskrift: "Hemligheten af Jesu Christi och Hans Lemmars Bedöwande och Hugswalande, Dödande och Uplifwande, Förnedrande och Uphöjande Kors"
Handskrift: "Hemligheten af Jesu Christi och Hans Lemmars Bedöwande och Hugswalande, Dödande och Uplifwande, Förnedrande och Uphöjande Kors"
Christopher Clewberg: Manuskript till minnestal över Ulrika Eleonora
Christopher Clewberg: Manuskript till minnestal över Ulrika Eleonora
Glüsing, Johann Otto: Wissa stycker af Guds första tempel i Christo...
Glüsing, Johann Otto: Wissa stycker af Guds första tempel i Christo...
Predikan Tredje Storböndagen 1752 i Njurunda
Predikan Tredje Storböndagen 1752 i Njurunda
Carl Michael Bellman: Ceremonielle vid Parentation i Riddar-Capittlet af de Två Förgyllta Svinen,...
Carl Michael Bellman: Ceremonielle vid Parentation i Riddar-Capittlet af de Två Förgyllta Svinen, hållen öfver Bränvinsbrännaren och Ridd. Lundholm d.15 Okt.1769 af Ordensparentatorn... Janke Jensen
Ulrik Nordenskiöld: Ms "Anmärkningar vid en Resa til Stokholm hålna år 1769"
Ulrik Nordenskiöld: Ms "Anmärkningar vid en Resa til Stokholm hålna år 1769"
Carl Michael Bellman: Egenhändiga koncepter
Carl Michael Bellman: Egenhändiga koncepter
Carl Michael Bellman: Fredmans epistlar [dedicerade till J.D. Duwall] Del 2
Carl Michael Bellman: Fredmans epistlar [dedicerade till J.D. Duwall] Del 2
Carl Michael Bellman: Fredmans epistlar Del 1-2
Carl Michael Bellman: Fredmans epistlar Del 1-2
Carl Michael Bellman: Fredmans epistlar [dedicerade till J.D. Duwall] Del 1
Carl Michael Bellman: Fredmans epistlar [dedicerade till J.D. Duwall] Del 1
Johan Diedrich Wiebe: "Til hennes kongl. maijt wår allernådigsta drottning Lowisa Ulrica wid hennes maijts återkomst til kongl: residence-staden Stockholm, den 30 november 1772"
Johan Diedrich Wiebe: "Til hennes kongl. maijt wår allernådigsta drottning Lowisa Ulrica wid hennes maijts återkomst til kongl: residence-staden Stockholm, den 30 november 1772"
Carl Michael Bellman: Backi tempel [öpnadt vid corporalen samt ordens-oboistens Fader Movitz död ...
Carl Michael Bellman: Backi tempel [öpnadt vid corporalen samt ordens-oboistens Fader Movitz död 1779]
Carl Michael Bellman: Ansökan om konfirmationsfullmakt på sekreterarebeställningen i Nummerlotteriet
Carl Michael Bellman: Ansökan om konfirmationsfullmakt på sekreterarebeställningen i Nummerlotteriet
Carl Michael Bellman: "Siung fritt Dens Skål wid cyperwin ... "
Carl Michael Bellman: "Siung fritt Dens Skål wid cyperwin ... "
Carl Michael Bellman: Fredmans epistlar och sånger m.fl. Bellman-texter
Carl Michael Bellman: Fredmans epistlar och sånger m.fl. Bellman-texter
Description d'un temple a construire dans le Jardin d'Haga
Description d'un temple a construire dans le Jardin d'Haga
Carl Michael Bellman: Samling av visor och mindre poemer
Carl Michael Bellman: Samling av visor och mindre poemer
Carl Michael Bellman: Fredmans epistlar m.m.
Carl Michael Bellman: Fredmans epistlar m.m.
Carl Michael Bellman: Till fru Helena Qviding, N. von Rosenstein m.fl.
Carl Michael Bellman: Till fru Helena Qviding, N. von Rosenstein m.fl.
Anders Bergmark: Berättelse om en...1790...företagen beskickning med 124 barn från Stockholms stora barnhus...
Anders Bergmark: Berättelse om en...1790...företagen beskickning med 124 barn från Stockholms stora barnhus...
Carl Michael Bellman : Helenas fest d. 31 Juli 1792
Carl Michael Bellman : Helenas fest d. 31 Juli 1792
Carl Michael Bellman: Vitterhetsalster
Carl Michael Bellman: Vitterhetsalster
Carl Michael Bellman: Häckningen. Dedicerad till fru Gustava Palmstedt och Herr Intendenten Fisch...
Carl Michael Bellman: Häckningen. Dedicerad till fru Gustava Palmstedt och Herr Intendenten Fischerström den 31 Martii 1792
Carl Michael Bellman: Bellmans likprocession
Carl Michael Bellman: Bellmans likprocession
Carl Michael Bellman: Dikt till Henric Brandel 14/9 1793 -  "Hemkommen ädla wän från Barbariets w...
Carl Michael Bellman: Dikt till Henric Brandel 14/9 1793 - "Hemkommen ädla wän från Barbariets wåda..."
Carl Michael Bellman: Versar 1791-94, mest till Westmanska familjen
Carl Michael Bellman: Versar 1791-94, mest till Westmanska familjen
Carl Michael Bellman: Versar till fru Helena Qviding och medlemmar af hennes familj, 1788-1794
Carl Michael Bellman: Versar till fru Helena Qviding och medlemmar af hennes familj, 1788-1794
Digital kopia av Carl Michael Bellmans egenhändiga levernesbeskrivning (Kopia av original på Finlands Nationalmuseum)
Digital kopia av Carl Michael Bellmans egenhändiga levernesbeskrivning (Kopia av original på Finlands Nationalmuseum)
Carl Michael Bellman: Tillfällige verser och rim skrifne och hopsamlade innom ett hus, där Auctor...
Carl Michael Bellman: Tillfällige verser och rim skrifne och hopsamlade innom ett hus, där Auctor finner sig älskad och wälkommen
Carl Michael Bellman: Skrifter. Afskrifna af C.M. Völschow
Carl Michael Bellman: Skrifter. Afskrifna af C.M. Völschow
Frans Michael Franzéns resedagbok 1795-1796
Frans Michael Franzéns resedagbok 1795-1796
Carl Michael Bellman: Åtskilliga visor, samt en del af dess Fredmans epistlar
Carl Michael Bellman: Åtskilliga visor, samt en del af dess Fredmans epistlar
Handskrift: Om Reguliere Fortification
Handskrift: Om Reguliere Fortification
Samling af Konglig Bibliotekarien Olof Dalins versar
Samling af Konglig Bibliotekarien Olof Dalins versar
Fragment ur en liturgisk handbok gällande för den grekisk-ortodoxa kyrkan
Fragment ur en liturgisk handbok gällande för den grekisk-ortodoxa kyrkan
Johan Henric Kellgren: Aeneas i Carthago
Johan Henric Kellgren: Aeneas i Carthago
Aurora Philosophorum (Avskrift)
Aurora Philosophorum (Avskrift)
Papper rörande Herman Bjursten
Papper rörande Herman Bjursten
Pehr von Afzelius, manuskript och föreläsningsanteckningar
Pehr von Afzelius, manuskript och föreläsningsanteckningar
Fan-i. Manchurisk handskrift
Fan-i. Manchurisk handskrift
Carl Michael Bellman: Dialogue & Elegi vid fru Anne Charlotta Schröderheims död 1 jan. 1792 (Avsk...
Carl Michael Bellman: Dialogue & Elegi vid fru Anne Charlotta Schröderheims död 1 jan. 1792 (Avskrift)
Ljufwa tidsfördrif av Johan David Valerius
Ljufwa tidsfördrif av Johan David Valerius
Kompendium i "Elementar fysik"
Kompendium i "Elementar fysik"
Diverse pjäser som tillhört Roger Magnus Björnsjerna
Diverse pjäser som tillhört Roger Magnus Björnsjerna
Georg Nordensvans samling av svenska författares originalmanuskript
Georg Nordensvans samling av svenska författares originalmanuskript
Tegnériana
Tegnériana
Samling av anteckningar efter Matthias Calonius föreläsningar
Samling av anteckningar efter Matthias Calonius föreläsningar
Pehr Hörberg: Utdrag af Nordiska Konungars Chrönica och Edda Islandorum
Pehr Hörberg: Utdrag af Nordiska Konungars Chrönica och Edda Islandorum
Versjon öfver Virgilius för Johan H. Johnsson: Manuskript
Versjon öfver Virgilius för Johan H. Johnsson: Manuskript
Carl Henrik Krehl: Fyrvärkeriet
Carl Henrik Krehl: Fyrvärkeriet
Jonas Samuel Bagge, manuskript
Jonas Samuel Bagge, manuskript
Clas Livijn: Efterlämnade handskrifter - Del 3. Romaner
Clas Livijn: Efterlämnade handskrifter - Del 3. Romaner
Carl Fredrik Alenius arkiv
Carl Fredrik Alenius arkiv
Theodor Linders arkiv
Theodor Linders arkiv
"Gustavus Adolphus King of Sweden and his times"
"Gustavus Adolphus King of Sweden and his times"
August Blanche: Hyllningsdikt till Johanna Bagge (gift Strömman)
August Blanche: Hyllningsdikt till Johanna Bagge (gift Strömman)
Maria Röhl: Minnesböcker och miscellanea
Maria Röhl: Minnesböcker och miscellanea
Fredrica Christina Linders arkiv
Fredrica Christina Linders arkiv
Gustaf Regnérs papper
Gustaf Regnérs papper
Vilhelm Mobergs efterlämnade papper
Vilhelm Mobergs efterlämnade papper
Johan Anders Linders arkiv
Johan Anders Linders arkiv
Georg Ameen: Manuskript och brev
Georg Ameen: Manuskript och brev
Olof Eneroth: Manuskript m.m.
Olof Eneroth: Manuskript m.m.
Johan Petter Wallin: Manuskript till Karl den Tolfte. Tjugofyra sånger
Johan Petter Wallin: Manuskript till Karl den Tolfte. Tjugofyra sånger
August Strindberg: Pål och Per
August Strindberg: Pål och Per
Ahlstrand, Johan Erik: Manuskript
Ahlstrand, Johan Erik: Manuskript
Visbok
Visbok
August Strindberg: Den starkare
August Strindberg: Den starkare
Skolkrior i miniatyr
Skolkrior i miniatyr
Gösta Berlings saga (Sättningsförlagan)
Gösta Berlings saga (Sättningsförlagan)
Emily Gibbons: Diary of a "Poly" Tour to Sweden and Norway in the Summer of 1892
Emily Gibbons: Diary of a "Poly" Tour to Sweden and Norway in the Summer of 1892
Marie Sophie Schwartzs brevsamling
Marie Sophie Schwartzs brevsamling
Otto Rohnström: Studier öfver Jehan Bodel och hans verk
Otto Rohnström: Studier öfver Jehan Bodel och hans verk
Tidningen TST nr 2-3 - handskriven tidning av John Landquist och Sten Dehlgren
Tidningen TST nr 2-3 - handskriven tidning av John Landquist och Sten Dehlgren
Hj. Strömberg: Ord till Johan Bengtsson och Thyra Linnér
Hj. Strömberg: Ord till Johan Bengtsson och Thyra Linnér
Johan Strömdahls efterlämnade papper
Johan Strömdahls efterlämnade papper
August Strindberg: Swedenborg i Paris
August Strindberg: Swedenborg i Paris
Nils Fredrik Sander, efterlämnade papper
Nils Fredrik Sander, efterlämnade papper
Bröderna
Bröderna
Resultat 1 till 100 av 1739

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.