Showing 347 results

Archival description
Subfonds Swedish
Print preview View:

6 results with digital objects Show results with digital objects

Diverse biographica och tryck
Diverse biographica och tryck
Bokbinderi
Bokbinderi
Inventarier
Inventarier
Brev
Brev
Manuskript m m
Manuskript m m
Nils Linder
Nils Linder
Greta Linder
Greta Linder
Estrid Linder
Estrid Linder
Lars Gyllensten: Manuskript och pressklipp m.m.
Lars Gyllensten: Manuskript och pressklipp m.m.
Diverse handlingar rörande konst- och utställningsverksamhet
Diverse handlingar rörande konst- och utställningsverksamhet
Manuskript m.m.
Manuskript m.m.
Kerstin Strindberg, g. Sulzbach
Kerstin Strindberg, g. Sulzbach
Karin Stridh: Dagböcker m.m.
Karin Stridh: Dagböcker m.m.
Karin Stridh: Diverse handlingar
Karin Stridh: Diverse handlingar
Karin Stridh: Tillägg
Karin Stridh: Tillägg
Två brev från konung Oscar II till landshövdingen i Västerbotten
Två brev från konung Oscar II till landshövdingen i Västerbotten
Johansson, John. Uppsats; Från min militärtjänstgöring
Johansson, John. Uppsats; Från min militärtjänstgöring
Stjernlöf, Minna. Manuskript om Pehr Stenberg
Stjernlöf, Minna. Manuskript om Pehr Stenberg
Manuskript: Gerhard Gerhardsson och nyläseriet i Västerbotten
Manuskript: Gerhard Gerhardsson och nyläseriet i Västerbotten
Gidlöf, Nisse. Manuskript: Högre utbildning i Lycksele under 1900-talet
Gidlöf, Nisse. Manuskript: Högre utbildning i Lycksele under 1900-talet
Gustafsson-Cederström, Olof. Almanacka och avskrifter Krigshofrätten 1799
Gustafsson-Cederström, Olof. Almanacka och avskrifter Krigshofrätten 1799
Rosenius, Carl Olov. 19 brev till Lars Petter Wåhlin
Rosenius, Carl Olov. 19 brev till Lars Petter Wåhlin
Englund, Lars: Fem vykort 1951-1955
Englund, Lars: Fem vykort 1951-1955
Protokollsbok: Suomen seuran pöytäkirjat 1892-1894
Protokollsbok: Suomen seuran pöytäkirjat 1892-1894
Lars Rumar: "Lappskolläraren från Vilhelmina"
Lars Rumar: "Lappskolläraren från Vilhelmina"
Geijer, Karl Reinhold (1849-1922)
Geijer, Karl Reinhold (1849-1922)
Ribbing, Sigurd (1816-1899)
Ribbing, Sigurd (1816-1899)
Lindblad, Johan Christofer (1799-1876)
Lindblad, Johan Christofer (1799-1876)
Dahlstedt, Lars
Dahlstedt, Lars
Westman, Arne
Westman, Arne
Andersson, Gunnar
Andersson, Gunnar
Persson, Richard
Persson, Richard
Larsson-Thunborg, Mårten
Larsson-Thunborg, Mårten
Korrespondens lappfogden Erik Bergström och prästen Vitalis Karnell
Korrespondens lappfogden Erik Bergström och prästen Vitalis Karnell
Gustavianska samlingen
Gustavianska samlingen
Ekvall, Sven, med dr (1890 - 1973): Mina minnen av Helmer Osslund
Ekvall, Sven, med dr (1890 - 1973): Mina minnen av Helmer Osslund
Ekvall, Sven, med dr (1890 - 1973), Biografiska meddelanden 1972 om två associerade medlemmar av Kungliga musikaliska akademien
Ekvall, Sven, med dr (1890 - 1973), Biografiska meddelanden 1972 om två associerade medlemmar av Kungliga musikaliska akademien
Swartz, Olof Peter, professor (1760 - 1818), Dagbok öfver min resa till Lappmarken 1780
Swartz, Olof Peter, professor (1760 - 1818), Dagbok öfver min resa till Lappmarken 1780
Bureus, Johannes Thomae, (1568 - 1652) Sumlen
Bureus, Johannes Thomae, (1568 - 1652) Sumlen
Qvigstad, Just Knut, rektor (1853 - 1957), Efterlatte papier
Qvigstad, Just Knut, rektor (1853 - 1957), Efterlatte papier
Lindahl, Israel, (1718 - 1793): Beskrivning över Umeå socken och stad 1771
Lindahl, Israel, (1718 - 1793): Beskrivning över Umeå socken och stad 1771
Geometrisk Jordebook öffwer alle skattehemmans ägor i Schellefteå sockn uthi Södre Prosterij och Wästerbothn 1648
Geometrisk Jordebook öffwer alle skattehemmans ägor i Schellefteå sockn uthi Södre Prosterij och Wästerbothn 1648
Acta angående trolldomsväsendet i Rättvik 1670 - 1671
Acta angående trolldomsväsendet i Rättvik 1670 - 1671
Matrikel öfver de vid Vesterås högre allmänna läroverk intagna lärjungar för åren 1850 - 1857 och 1895 - 1914
Matrikel öfver de vid Vesterås högre allmänna läroverk intagna lärjungar för åren 1850 - 1857 och 1895 - 1914
Series Pastorum o 1760 Rättviks församling
Series Pastorum o 1760 Rättviks församling
Hans Jonsson Tunaei Prästekrönika
Hans Jonsson Tunaei Prästekrönika
Dahlbäck, Sigurd, Förteckning över föremål inköpta på Holmön 1915
Dahlbäck, Sigurd, Förteckning över föremål inköpta på Holmön 1915
Gästbok från Strimasunds fjällstuga (Tärna/Hemavan) från starten 1921 ff
Gästbok från Strimasunds fjällstuga (Tärna/Hemavan) från starten 1921 ff
Hülpherska samlingen (delar av) Samling af bref, handlingar, anteckningar m.m.
Hülpherska samlingen (delar av) Samling af bref, handlingar, anteckningar m.m.
Haparanda: Skolrådsprotokoll 1903-1904
Haparanda: Skolrådsprotokoll 1903-1904
Mantalslängder för Arvidsjaurs socken 1869 och 1870
Mantalslängder för Arvidsjaurs socken 1869 och 1870
Summariska folkmängdsredogörelser från församlingarna i Västerbottens län 1860 - 1864
Summariska folkmängdsredogörelser från församlingarna i Västerbottens län 1860 - 1864
Vattenmålen, Sourvas regleringar: 1919, 1937, 1943, 1953, 1964
Vattenmålen, Sourvas regleringar: 1919, 1937, 1943, 1953, 1964
Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöten 1950 - 1962
Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöten 1950 - 1962
Arjeplogs tingslags häradsrätts arkiv , protokoll vid urtima ting och extra förrättningar 1803
Arjeplogs tingslags häradsrätts arkiv , protokoll vid urtima ting och extra förrättningar 1803
1919 års lappkommitté
1919 års lappkommitté
Gävleborgs läns landskansli: Protokoll 1641-1820
Gävleborgs läns landskansli: Protokoll 1641-1820
The Book of Jalãl and Jamãl
The Book of Jalãl and Jamãl
Avskrifter av handlingar tillhörande Svanabyns byakista
Avskrifter av handlingar tillhörande Svanabyns byakista
Förste provinsialläkarens i Västernorrlands arkiv; Barnmorskedagböcker
Förste provinsialläkarens i Västernorrlands arkiv; Barnmorskedagböcker
Lycksele tingslags häradsrätts arkiv. Urval av handlingar rörande lappskatteland
Lycksele tingslags häradsrätts arkiv. Urval av handlingar rörande lappskatteland
Skellefteå sockens arkiv: skolhandlingar
Skellefteå sockens arkiv: skolhandlingar
Register till Leonard Bygdéns Hernösands stifts herdaminne
Register till Leonard Bygdéns Hernösands stifts herdaminne
Tegs byarkiv
Tegs byarkiv
Kammarkollegiets arkiv Jordeböcker för Västerbottens län 1882
Kammarkollegiets arkiv Jordeböcker för Västerbottens län 1882
Aktuellt och Landet runt, filminslag från Umeå universitetsbibliotek 1968
Aktuellt och Landet runt, filminslag från Umeå universitetsbibliotek 1968
Magica incantatrix
Magica incantatrix
Diplomatarium Norrlandicum
Diplomatarium Norrlandicum
Koncept till predikningar av en superintendent i Stralsund
Koncept till predikningar av en superintendent i Stralsund
Förlagshandlingar, pressklipp, manuskript m.m.
Förlagshandlingar, pressklipp, manuskript m.m.
Manuskript, förlagshandlingar m.m.
Manuskript, förlagshandlingar m.m.
Carl-Emil Englunds arkiv
Carl-Emil Englunds arkiv
John Landquist samling av manuskript, klippböcker m.m.
John Landquist samling av manuskript, klippböcker m.m.
Wilhelmina Stålberg: Dikter
Wilhelmina Stålberg: Dikter
August Östergren: Diverse manuskript och handlingar
August Östergren: Diverse manuskript och handlingar
Autografer
Autografer
Diverse handskrifter
Diverse handskrifter
Brev till Stig Berghem
Brev till Stig Berghem
Fotografier
Fotografier
Släktutredningar m.m.
Släktutredningar m.m.
Brev till Disa Beijer från diverse personer
Brev till Disa Beijer från diverse personer
Dagböcker, manuskript m.m.
Dagböcker, manuskript m.m.
Ekonomiska handlingar, biographica, pressklipp, diabilder, brev, manuskript, m.m.
Ekonomiska handlingar, biographica, pressklipp, diabilder, brev, manuskript, m.m.
Material efter Leif Björk
Material efter Leif Björk
Brev
Brev
Manuskript
Manuskript
Pressklipp
Pressklipp
Digital insamling
Digital insamling
Askungen
Askungen
Möbler
Möbler
Lars Gyllensten: Fotografier på L.G:s bostad
Lars Gyllensten: Fotografier på L.G:s bostad
Lars Gyllensten: Arbetsböcker, dagböcker m.m.
Lars Gyllensten: Arbetsböcker, dagböcker m.m.
Lars Gyllensten: Diverse handlingar
Lars Gyllensten: Diverse handlingar
Gustaf Stridsbergs efterlämnade papper, oordnad svit
Gustaf Stridsbergs efterlämnade papper, oordnad svit
Gurli Linder
Gurli Linder
Digitalt material
Digitalt material
Digitalt material
Digitalt material
Digitalt material
Digitalt material
Uppsatser, teckningar m.m. (Anders Österling)
Uppsatser, teckningar m.m. (Anders Österling)
Gunde Johanssons arkiv: Tillägg
Gunde Johanssons arkiv: Tillägg
Results 1 to 100 of 347

The National Library of Sweden
Contact us
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.