Visar 913 resultat

Arkivbeskrivning
Förhandsgranska utskrift Visa:

52 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Sophokles Tragoediae septem graece. Med anteckningar av riksrådet Jöran Bengtsson Gylta (d. 1561), vars namnteckning också finns på titelbladet
Sophokles Tragoediae septem graece. Med anteckningar av riksrådet Jöran Bengtsson Gylta (d. 1561), vars namnteckning också finns på titelbladet
En fransk balettmästares och danslärares i Bruxelles 1614-19 anteckningsbok
En fransk balettmästares och danslärares i Bruxelles 1614-19 anteckningsbok
Recentissima linguae septentrionalis incunabula id est grammaticae islandicae rudimenta av Runólfur Jónsson med Georg Stiernhielms understrykningar och anteckningar
Recentissima linguae septentrionalis incunabula id est grammaticae islandicae rudimenta av Runólfur Jónsson med Georg Stiernhielms understrykningar och anteckningar
Hedvig Sofia: Autograf
Hedvig Sofia: Autograf
Karl XII:s dagbok
Karl XII:s dagbok
Arvid Adrian Stjernecrantz Poetiska skrifter samlade av C. M. Völschow
Arvid Adrian Stjernecrantz Poetiska skrifter samlade av C. M. Völschow
Andreas Geringius: Almanacksanteckningar
Andreas Geringius: Almanacksanteckningar
Brev från Bengt Christoffersson Lilliehöök till Christoffer Johansson Ekeblad samt till densamme från Margareta och Anna Ekeblad. I sammanfattning och bearbetning av Gustaf W:son Lilliehöök
Brev från Bengt Christoffersson Lilliehöök till Christoffer Johansson Ekeblad samt till densamme från Margareta och Anna Ekeblad. I sammanfattning och bearbetning av Gustaf W:son Lilliehöök
Emanuel Swedenborgs drömbok
Emanuel Swedenborgs drömbok
Magnus O. Celse "Bibliothecae Regiae Stockholmensis historia brevis et succincta" med rättelser och tillägg av författarens egen hand
Magnus O. Celse "Bibliothecae Regiae Stockholmensis historia brevis et succincta" med rättelser och tillägg av författarens egen hand
Avhandlingen "Delineationem genuini scientiarum systematis"
Avhandlingen "Delineationem genuini scientiarum systematis"
Ulrik Nordenskiöld: Ms "Anmärkningar vid en Resa til Stokholm hålna år 1769"
Ulrik Nordenskiöld: Ms "Anmärkningar vid en Resa til Stokholm hålna år 1769"
Carl Michael Bellman: Egenhändiga koncepter
Carl Michael Bellman: Egenhändiga koncepter
Carl Michael Bellman: "Siung fritt Dens Skål wid cyperwin ... "
Carl Michael Bellman: "Siung fritt Dens Skål wid cyperwin ... "
Description d'un temple a construire dans le Jardin d'Haga
Description d'un temple a construire dans le Jardin d'Haga
Carl Michael Bellman : Helenas fest d. 31 Juli 1792
Carl Michael Bellman : Helenas fest d. 31 Juli 1792
Aurora Philosophorum (Avskrift)
Aurora Philosophorum (Avskrift)
Hushållsbok
Hushållsbok
Professor Rydins föreläsningar i statsrätt antecknade av Wilhelm Willers
Professor Rydins föreläsningar i statsrätt antecknade av Wilhelm Willers
Autografer av Robert Douglas och Eleonora Säfström
Autografer av Robert Douglas och Eleonora Säfström
Diverse anteckningar ur Eichhorns samlingar
Diverse anteckningar ur Eichhorns samlingar
Diverse strödda anteckningar av Eleonora Elisabet Gjörwell
Diverse strödda anteckningar av Eleonora Elisabet Gjörwell
Kyrko-handbok med regementspastor Gustaf Påhlmans handskrivna tillägg
Kyrko-handbok med regementspastor Gustaf Påhlmans handskrivna tillägg
Carl Gustaf af Leopold Samlade skrifter del 1-3 [av 6]. Vol. 1 med dedikation till biskop (senare ärkebiskop) Jacob Axelsson Lindblom och ett inklistrat brev
Carl Gustaf af Leopold Samlade skrifter del 1-3 [av 6]. Vol. 1 med dedikation till biskop (senare ärkebiskop) Jacob Axelsson Lindblom och ett inklistrat brev
Samling av anteckningar efter Matthias Calonius föreläsningar
Samling av anteckningar efter Matthias Calonius föreläsningar
Wexiö stifts-matrikel utgifven af M. E. Forssander. Interfolierat exemplar med tillägg av författaren
Wexiö stifts-matrikel utgifven af M. E. Forssander. Interfolierat exemplar med tillägg av författaren
Akademiska avhandlingar
Akademiska avhandlingar
Handlingar till Lars von Engeström
Handlingar till Lars von Engeström
Kvittenser med mera av bokbindarmästaren Fredrik Wilhelm Statlander
Kvittenser med mera av bokbindarmästaren Fredrik Wilhelm Statlander
Anteckningar uti Sveriges yttre laghistoria under professor Schlyters föreläsningar Upsala vårterminen 1835
Anteckningar uti Sveriges yttre laghistoria under professor Schlyters föreläsningar Upsala vårterminen 1835
Carl Julius Lénström: "Försök till lärobok i Ästhetiken"
Carl Julius Lénström: "Försök till lärobok i Ästhetiken"
Opuscula academica - Manuscripter af akademiska collegier m.m. sedan 1836 antecknade af M. E. C. Pontin
Opuscula academica - Manuscripter af akademiska collegier m.m. sedan 1836 antecknade af M. E. C. Pontin
Koncept till brev från Mildhog Lundgren (Egron Lundgrens bror) 1844 angående oroligheter i Stockholm 1844 i samband med planer på representationsformen med mera samt tre andra handlingar
Koncept till brev från Mildhog Lundgren (Egron Lundgrens bror) 1844 angående oroligheter i Stockholm 1844 i samband med planer på representationsformen med mera samt tre andra handlingar
Diverse pappaer från 1850-talet rörande Kungliga biblioteket, bland annat av Klemming
Diverse pappaer från 1850-talet rörande Kungliga biblioteket, bland annat av Klemming
Maria Röhl: Minnesböcker och miscellanea
Maria Röhl: Minnesböcker och miscellanea
Cassa Bok för Friherrinnan Rålambs Sterbhus år 1855-56, 1857
Cassa Bok för Friherrinnan Rålambs Sterbhus år 1855-56, 1857
Anteckningsbok: Geografiska Anteckningar av C Moberger Linköping 22/3 1869
Anteckningsbok: Geografiska Anteckningar av C Moberger Linköping 22/3 1869
Stéphanie von Wedel: Två anteckningsböcker 1870
Stéphanie von Wedel: Två anteckningsböcker 1870
Hedda Almquist: Dagböcker
Hedda Almquist: Dagböcker
Gustaf Regnérs papper
Gustaf Regnérs papper
August Strindberg: Han och Hon
August Strindberg: Han och Hon
Evald Gustaf Leijonmarck: Dagboksalmanackor med anteckningar
Evald Gustaf Leijonmarck: Dagboksalmanackor med anteckningar
Johan Christoffer Boklund: Anteckningsböcker och repass
Johan Christoffer Boklund: Anteckningsböcker och repass
"Svenskt författarelif 16"
"Svenskt författarelif 16"
Bonden Sven Perssons släkthistoria jämte kulturella anteckningar om Ifö
Bonden Sven Perssons släkthistoria jämte kulturella anteckningar om Ifö
Jon Olof Åberg: Spåqvinnan, samt anteckningar
Jon Olof Åberg: Spåqvinnan, samt anteckningar
Alice Tegnér: Annotationsalmanacka
Alice Tegnér: Annotationsalmanacka
August Strindberg: Anteckningsböcker från resorna i Sverige
August Strindberg: Anteckningsböcker från resorna i Sverige
Eva Bagge, Anteckningar vid föreläsningar i plastisk anatomi vt och ht 1893
Eva Bagge, Anteckningar vid föreläsningar i plastisk anatomi vt och ht 1893
Marie Sophie Schwartzs brevsamling
Marie Sophie Schwartzs brevsamling
August Strindberg: Mäster Olof
August Strindberg: Mäster Olof
Klosterfolket i Vadstena av Carl Silfverstolpe. Författarens eget exemplar med hans anteckningar på interfolierade sidor
Klosterfolket i Vadstena av Carl Silfverstolpe. Författarens eget exemplar med hans anteckningar på interfolierade sidor
Nils Fredrik Sander, efterlämnade papper
Nils Fredrik Sander, efterlämnade papper
Folke Dahls forskningsmaterial om dagstidningar
Folke Dahls forskningsmaterial om dagstidningar
Brev och dokument (27st) rörande konstavdelningen vid världsutställningen år 1900
Brev och dokument (27st) rörande konstavdelningen vid världsutställningen år 1900
Klippsamling: Om Upsala, skolminnen, Gnesta m.m. : Klipp och anteckningar
Klippsamling: Om Upsala, skolminnen, Gnesta m.m. : Klipp och anteckningar
Brev till August Strindberg från barnen Karin, Greta och Hans
Brev till August Strindberg från barnen Karin, Greta och Hans
Oscar Levertin: tillägg till brevsamling
Oscar Levertin: tillägg till brevsamling
August Strindberg: Akademien, Mina Nobel-Pristagare
August Strindberg: Akademien, Mina Nobel-Pristagare
Olof Arvid Stridsberg, Anteckningar om Klara skola. Fem notisböcker med anteckningar till hans "Anteckningar till en historik öfver Klara skola i Stockholm 1649-1880"
Olof Arvid Stridsberg, Anteckningar om Klara skola. Fem notisböcker med anteckningar till hans "Anteckningar till en historik öfver Klara skola i Stockholm 1649-1880"
Sven Adolf Hedins papper
Sven Adolf Hedins papper
Släkten Bagges papper
Släkten Bagges papper
Oscar Almgren: Plånboksalmanack
Oscar Almgren: Plånboksalmanack
Ester Lindeberg: Mottagna brev
Ester Lindeberg: Mottagna brev
Victor Hugo Wickströms papper
Victor Hugo Wickströms papper
August Strindberg: Ockulta Dagbokens bilagor
August Strindberg: Ockulta Dagbokens bilagor
August Strindberg: Ockulta Dagboken
August Strindberg: Ockulta Dagboken
August Strindberg: Strindberg och teater
August Strindberg: Strindberg och teater
Skrivelser till Arthur Sjögren från Nordiska museets nämnd 7/3 1908 med flera papper
Skrivelser till Arthur Sjögren från Nordiska museets nämnd 7/3 1908 med flera papper
Brev till August Strindbergs hustrur och barn från skilda personer
Brev till August Strindbergs hustrur och barn från skilda personer
Biographica rörande August Strindberg och dottern Greta von Philp
Biographica rörande August Strindberg och dottern Greta von Philp
August Strindberg: Brev till Elias Lönnqvist
August Strindberg: Brev till Elias Lönnqvist
Recept osv från August Strindbergs sista sjukdom
Recept osv från August Strindbergs sista sjukdom
August Strindberg: Förlagskontrakt och andra ekonomica
August Strindberg: Förlagskontrakt och andra ekonomica
August Strindberg: Almanackor
August Strindberg: Almanackor
Anteckningar rörande Västerbottens regemente häfte II och III ca 1912 av kapten Staffan Olof Arvid Klingspor samt anonyma manuskriptet Artilleri och Handgevärslära Sophiero Augusti 1877
Anteckningar rörande Västerbottens regemente häfte II och III ca 1912 av kapten Staffan Olof Arvid Klingspor samt anonyma manuskriptet Artilleri och Handgevärslära Sophiero Augusti 1877
Johan Fredrik Cornells arkiv
Johan Fredrik Cornells arkiv
Gustaf Jansson, diverse manuskript, anteckningsböcker, brev och urklipp
Gustaf Jansson, diverse manuskript, anteckningsböcker, brev och urklipp
Carl Johan Grafströms släktarkiv
Carl Johan Grafströms släktarkiv
Carl Vilhelm August Strandbergs papper
Carl Vilhelm August Strandbergs papper
Kornej Čukovskijs efterlämnade papper
Kornej Čukovskijs efterlämnade papper
Personregister till tre titlar av Georg Wittrock
Personregister till tre titlar av Georg Wittrock
Fredrik Vult von Steijerns dagböcker
Fredrik Vult von Steijerns dagböcker
Hjalmar Lundbergs papper
Hjalmar Lundbergs papper
Arvid Ulrichs strindbergsamling
Arvid Ulrichs strindbergsamling
Albin Neanders arkiv
Albin Neanders arkiv
Olof Östergrens arkiv
Olof Östergrens arkiv
Nils C. Mörners handlingar
Nils C. Mörners handlingar
Föreläsningar i juridik utgivna av Juridiska föreningen i Uppsala
Föreläsningar i juridik utgivna av Juridiska föreningen i Uppsala
Karl Axel Lundgren, alias Kalle Pang: Minnen
Karl Axel Lundgren, alias Kalle Pang: Minnen
Gösta Mittag-Lefflers papper
Gösta Mittag-Lefflers papper
Brevväxling mellan Johan Flodmark och Richard Steffen om C. M. Bellman samt anteckningar om Bellman av Flodmark
Brevväxling mellan Johan Flodmark och Richard Steffen om C. M. Bellman samt anteckningar om Bellman av Flodmark
Johan Nordlanders arkiv
Johan Nordlanders arkiv
Afzelius släktarkiv
Afzelius släktarkiv
Ove Ekström: Skolböcker
Ove Ekström: Skolböcker
Sällskapet Kråkorna
Sällskapet Kråkorna
Karlfeldts samling
Karlfeldts samling
Christian Eriksson: Brev
Christian Eriksson: Brev
Christian Erikssons samling
Christian Erikssons samling
Rydbergska samlingen
Rydbergska samlingen
Resultat 1 till 100 av 913

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.