Visar 1004 resultat

Arkivbeskrivning
Karlfeldts samling
Förhandsgranska utskrift Visa:

Nu bölar tjuren... (Stormnatt). Tryckt i Ny Illustrerad Tidning band 34, 1898...

Nu bölar tjuren... (Stormnatt). Tryckt i Ny Illustrerad Tidning band 34, 1898. Omtryckt i Fridolins visor, 1898. 1 blad.

Att med dig.

Att med dig.

På mossig stam vi vila... . 1 blad.

På mossig stam vi vila... . 1 blad.

Kom i kvällen... Med titel: Vårsång i höstlunden (Ur en landtlig ungkarls vis...

Kom i kvällen... Med titel: Vårsång i höstlunden (Ur en landtlig ungkarls visbok). Tryckt i Idun årgång 13, 6/10 1900. Omtryckt med titeln: Kom i lunden !, i Fridolins lustgård och Dalmålningar på rim, 1901. 2 blad.

Träd stilla, träd stilla... . 2 blad.

Träd stilla, träd stilla... . 2 blad.

Strävskäggige man... . Fragment, 1 blad.

Strävskäggige man... . Fragment, 1 blad.

Om du skådar ett par läppar... . Fragment, 1 blad.

Om du skådar ett par läppar... . Fragment, 1 blad.

Diktförteckning. "Visa", 1892. 1 blad.

Diktförteckning. "Visa", 1892. 1 blad.

Fullaste kärlek... (Ung kärlek). Daterad 10/2 1890. Tryckt i Vildmarks- och k...

Fullaste kärlek... (Ung kärlek). Daterad 10/2 1890. Tryckt i Vildmarks- och kärleksvisor, 1895. 1 blad.

Turister i fäboden. Tryckt i Ny Illustrerad Tidning band 29, 27/7 1893. Omtry...

Turister i fäboden. Tryckt i Ny Illustrerad Tidning band 29, 27/7 1893. Omtryckt i Karlfeldts ungdomsdiktning, 1934. 2 blad.

Nana. 1 blad.

Nana. 1 blad.

Vid skiljovägen. Undertecknad Axel Karlfeldt. 2 blad.

Vid skiljovägen. Undertecknad Axel Karlfeldt. 2 blad.

Jag älskar dig trots dina många brister... . 1 blad.

Jag älskar dig trots dina många brister... . 1 blad.

Hos häxan. Tryckt i Ny Illustrerad Tidning, 1894. Omtryckt i Vildmarks- och k...

Hos häxan. Tryckt i Ny Illustrerad Tidning, 1894. Omtryckt i Vildmarks- och kärleksvisor, 1895. 1 blad.

Låt mig i skuggors tysta tid... . 1 blad.

Låt mig i skuggors tysta tid... . 1 blad.

Höglandsluft. 1 blad.

Höglandsluft. 1 blad.

I vildmarken. Undertecknad Axel Karlfeldt. 1 blad.

I vildmarken. Undertecknad Axel Karlfeldt. 1 blad.

Kyrkoherrn i Nor. 1 blad.

Kyrkoherrn i Nor. 1 blad.

En såningsman... . 1 blad.

En såningsman... . 1 blad.

"Teaterpjeser. No 2. II 1879".

"Teaterpjeser. No 2. II 1879".

Diverse

Diverse

Erik Axel Karlfeldt 1864-1964. Högtidsfesten i Folkärna kyrka, 1964. Xerox-ko...

Erik Axel Karlfeldt 1864-1964. Högtidsfesten i Folkärna kyrka, 1964. Xerox-kopia, 2 vikta blad.

Xerox-kopior av några slumpvis utvalda kuvert med olika adresser tillsända Ka...

Xerox-kopior av några slumpvis utvalda kuvert med olika adresser tillsända Karlfeldt, 1897-1926 samt ett odaterat.

Kopior av tre tidningsartiklar ur Vestmanlands Läns Tidning, 1979-1983.

Kopior av tre tidningsartiklar ur Vestmanlands Läns Tidning, 1979-1983.

E. A. Karlfeldts arbetsrum, Sångs i Sjugare. Vykort.

E. A. Karlfeldts arbetsrum, Sångs i Sjugare. Vykort.

Brev från Gerda Karlfeldt till Sture Söderström. 1 st, odaterat.

Brev från Gerda Karlfeldt till Sture Söderström. 1 st, odaterat.

Gamla innehållsförteckningar

Gamla innehållsförteckningar

Vinterorgel. 3 blad.

Vinterorgel. 3 blad.

De blindas dag. 2 blad och 1 bilaga.

De blindas dag. 2 blad och 1 bilaga.

Men det är högre ting... (Ungdom). 1 blad.

Men det är högre ting... (Ungdom). 1 blad.

Du dansar, bleka ungdom... . Strof 1-3, 2 blad.

Du dansar, bleka ungdom... . Strof 1-3, 2 blad.

Gå stolt och sök... (Ungdom). 1 blad.

Gå stolt och sök... (Ungdom). 1 blad.

Vinterorgel. 4 blad.

Vinterorgel. 4 blad.

Stadens sångmö. 1 blad.

Stadens sångmö. 1 blad.

Brusalaljus, du är floden... (Brusala). 2 blad.

Brusalaljus, du är floden... (Brusala). 2 blad.

Brusalaljus, du är floden... . Daterad oktober 1919. 2 blad.

Brusalaljus, du är floden... . Daterad oktober 1919. 2 blad.

Koncept till olika diktutgåvor

Koncept till olika diktutgåvor

Längtan heter min arfvedel... . Utkast, 1 blad.

Längtan heter min arfvedel... . Utkast, 1 blad.

Äpleskörd (I en landtlig ungkarls fruktgård; och var mannens namn Barksell). ...

Äpleskörd (I en landtlig ungkarls fruktgård; och var mannens namn Barksell). Tryckt i Jul årgång 12, 1899. Omtryckt i Fridolins lustgård, 1901. Renskrift, 2 blad.

Och allt omkring... (Blomstervisor, 1-2). Tryckt i Aftonbladet, julnummer 189...

Och allt omkring... (Blomstervisor, 1-2). Tryckt i Aftonbladet, julnummer 1897. Omtryckt i Fridolins visor, 1898. Fragment, 1 blad.

Vågen är grå... (Irina). Tryckt i Fridolins visor, 1898. Koncept, 2 blad.

Vågen är grå... (Irina). Tryckt i Fridolins visor, 1898. Koncept, 2 blad.

I älgtiden. Undertecknad Axel Karlfeldt. Renskrift, 3 blad.

I älgtiden. Undertecknad Axel Karlfeldt. Renskrift, 3 blad.

I beväringsåren. Mönstrad. Daterad 15/8 1897. Renskrift, 2 blad.

I beväringsåren. Mönstrad. Daterad 15/8 1897. Renskrift, 2 blad.

Ode till snickaren Kilbom på dess fyrtionde årsdag. Tryckt i Fridolins visor,...

Ode till snickaren Kilbom på dess fyrtionde årsdag. Tryckt i Fridolins visor, 1898. Renskrift, 1 blad.

Så tage mig hin... (En envis dalkarls visa). Tryckt i Ny Illustrerad Tidning ...

Så tage mig hin... (En envis dalkarls visa). Tryckt i Ny Illustrerad Tidning band 34, 1898. Omtryckt i Fridolins visor, 1898. Koncept, 1 blad.

Nu öppnar nattglim sin krona. Daterad april - 5 maj 1899. Koncept, 1 blad.

Nu öppnar nattglim sin krona. Daterad april - 5 maj 1899. Koncept, 1 blad.

Jone hafsfärd. Undertecknad E. A. Karlfeldt. Renskrift, 2 blad.

Jone hafsfärd. Undertecknad E. A. Karlfeldt. Renskrift, 2 blad.

En visbok jag ägnar dig... (Till jungfru Cecilia Böllja). 2 blad.

En visbok jag ägnar dig... (Till jungfru Cecilia Böllja). 2 blad.

TIll jungfru Cecilia Böllja. Renskrift, 1 blad.

TIll jungfru Cecilia Böllja. Renskrift, 1 blad.

Sång efter skördeanden. Renskrift, 2 blad (1 ark).

Sång efter skördeanden. Renskrift, 2 blad (1 ark).

Vinden spelar... (Den drömmande systern). Daterad 12/1 1898. Tryckt i Stockho...

Vinden spelar... (Den drömmande systern). Daterad 12/1 1898. Tryckt i Stockholms Dagblad 15/1 1899. Omtryckt i Fridolins lustgård, 1901. Koncept, 1 blad.

Träd ut mellan... (Månhymn vid Lambertsmässan). Tryckt i Fridolins visor, 189...

Träd ut mellan... (Månhymn vid Lambertsmässan). Tryckt i Fridolins visor, 1898. Fragment av koncept, 1 blad.

Majgrefven. Tryckt i Stockholms Dagblad, 1899. Omtryckt i Fridolins lustgård,...

Majgrefven. Tryckt i Stockholms Dagblad, 1899. Omtryckt i Fridolins lustgård, 1901. Renskrift, 2 blad.

Rimsmeden. Med Gustaf Frödings anmärkningar. Utkast, 1 blad.

Rimsmeden. Med Gustaf Frödings anmärkningar. Utkast, 1 blad.

Geten står vid bäcken... .

Geten står vid bäcken... .

Lejonets barn. Med Gustaf Frödings anmärkningar. Tryckt i Fridolins visor, 18...

Lejonets barn. Med Gustaf Frödings anmärkningar. Tryckt i Fridolins visor, 1898. Koncept, 1 blad.

Vårsång (Med brytning på dalska). Renskrift, 1 blad.

Vårsång (Med brytning på dalska). Renskrift, 1 blad.

Hon kommer utför liderna... (Jungfru Maria). Fragment, 1 blad.

Hon kommer utför liderna... (Jungfru Maria). Fragment, 1 blad.

Hon kommer utför liderna... (Jungfru Maria). Koncept, 1 blad.

Hon kommer utför liderna... (Jungfru Maria). Koncept, 1 blad.

Döden går från by till by... (Jorum). Koncept, 1 blad.

Döden går från by till by... (Jorum). Koncept, 1 blad.

Jag är den rike ynglingen... (Den rike ynglingen). Tryckt i Stockholms Dagbla...

Jag är den rike ynglingen... (Den rike ynglingen). Tryckt i Stockholms Dagblad 12/5 1901 (?). Omtryckt i Fridolins lustgård, 1901. Koncept, 1 blad.

Lägg fast och hårdt... (Om en tillbörlig vrede). Tryckt i Fridolins lustgård,...

Lägg fast och hårdt... (Om en tillbörlig vrede). Tryckt i Fridolins lustgård, 1901. Koncept, 1 blad.

Lilla tättingen... (Min guddotter, I). Tryckt i Nornan årgång 25, 1898. Omtry...

Lilla tättingen... (Min guddotter, I). Tryckt i Nornan årgång 25, 1898. Omtryckt i Fridolins visor, 1898. Koncept, 1 blad.

Intet är som väntans tider. Tryckt i Fridolins visor, 1898. Fragment, 1 blad.

Intet är som väntans tider. Tryckt i Fridolins visor, 1898. Fragment, 1 blad.

Låt oss sitta varmt tillsammans... . 1 blad.

Låt oss sitta varmt tillsammans... . 1 blad.

Hvem böjer i templet... . 1 blad.

Hvem böjer i templet... . 1 blad.

Du är ädel, du är trofast... . 1 blad.

Du är ädel, du är trofast... . 1 blad.

Lif du är salt och bröd... . 2 blad.

Lif du är salt och bröd... . 2 blad.

Jag talar ej om... (Fia Hönstjuf). Daterad 22 nov. 96. Tryckt i Från Folkare-...

Jag talar ej om... (Fia Hönstjuf). Daterad 22 nov. 96. Tryckt i Från Folkare-stigar, Minnesblad från Dalarne, 1897. Omtryckt i Fridolins visor, 1898, med titeln Maja Hönstjuf. Koncept, 1 blad.

Nu hänger kvällen upp sin skylt i väster... . 1 blad.

Nu hänger kvällen upp sin skylt i väster... . 1 blad.

Tro mig ej den... . 1 blad.

Tro mig ej den... . 1 blad.

Testamente. Tryckt i Flora och Bellona, 1918. Renskrift, 1 blad.

Testamente. Tryckt i Flora och Bellona, 1918. Renskrift, 1 blad.

Gå dit och hör, om du har mod... (Till en jordförvärvare). Tryckt i Flora och...

Gå dit och hör, om du har mod... (Till en jordförvärvare). Tryckt i Flora och Bellona. Fragment, 2 blad.

Och Per stod upp... . Daterad 16/12 96. 3 blad.

Och Per stod upp... . Daterad 16/12 96. 3 blad.

Nu vaknar sången... . 1 blad.

Nu vaknar sången... . 1 blad.

Livet rakar... . 1 blad.

Livet rakar... . 1 blad.

Av Anders ögonglober... . 1 blad.

Av Anders ögonglober... . 1 blad.

En studentflamma. Koncept, 1 blad.

En studentflamma. Koncept, 1 blad.

Då går Maria, rosig av sol... . 1 blad.

Då går Maria, rosig av sol... . 1 blad.

Värdshuset. Dal-rococo. Undertecknad E. A. Karlfeldt. Tryckt i Strix årgång 7...

Värdshuset. Dal-rococo. Undertecknad E. A. Karlfeldt. Tryckt i Strix årgång 7, nr 25, 1903. Omtryckt i Flora och Pomona, 1906. Tryckmanuskript, 2 blad.

Gammal jul. Tryckt i Julstämning 1918. Omtryckt i Karlfeldts ungdomsdiktning,...

Gammal jul. Tryckt i Julstämning 1918. Omtryckt i Karlfeldts ungdomsdiktning, 1934. Koncept, 1 blad.

En känslosam visa i Vaktelmora dal. Med anmärkningar av Gustaf Fröding. 1 blad.

En känslosam visa i Vaktelmora dal. Med anmärkningar av Gustaf Fröding. 1 blad.

Syriskan. Ur Ordspråksboken. Daterad 20-21 febr. 1916. Tryckt i Strix årgång ...

Syriskan. Ur Ordspråksboken. Daterad 20-21 febr. 1916. Tryckt i Strix årgång 20, nr 25, 1916. Omtryckt i Flora och Bellona, 1918. Koncept, 1 blad.

Den falske favonen (Januarivår). Tryckt i Flora och Bellona, 1918. Renskrift,...

Den falske favonen (Januarivår). Tryckt i Flora och Bellona, 1918. Renskrift, 1 blad.

En rosenbuske vinkar... . 1 blad.

En rosenbuske vinkar... . 1 blad.

Vid berget den 18 maj 1879. Daterad 18 maj 1879.

Vid berget den 18 maj 1879. Daterad 18 maj 1879.

Höstkväde. Daterad oktober 1879.

Höstkväde. Daterad oktober 1879.

Böljesång. Daterad 20 augusti 1886.

Böljesång. Daterad 20 augusti 1886.

Förkärlek. 21 september 1886. Tryckt i Svenska familj-journalen Svea årgång 1...

Förkärlek. 21 september 1886. Tryckt i Svenska familj-journalen Svea årgång 1, 1886. Sign.: Frank Vinge. Omtryckt i Karlfeldts ungdomsdiktning, 1934.

Stoff. 29/9 86.

Stoff. 29/9 86.

Kärlek. 26/10 86.

Kärlek. 26/10 86.

Bok nr 5, Tysk temabok för Anton Sjöberg

Bok nr 5, Tysk temabok för Anton Sjöberg

På sätervallen. Strof 1-3 daterad 29/4 1887, resten odaterat.

På sätervallen. Strof 1-3 daterad 29/4 1887, resten odaterat.

Säg minns du den gungande vagnen... . Daterad Uppsala, september 1887.

Säg minns du den gungande vagnen... . Daterad Uppsala, september 1887.

Det var den gröna mälarön... . Daterad 10 mars 1888.

Det var den gröna mälarön... . Daterad 10 mars 1888.

Livets gåta. Daterad 3 maj 1888.

Livets gåta. Daterad 3 maj 1888.

Sturm und Drang. Daterad 27 juni 1888.

Sturm und Drang. Daterad 27 juni 1888.

Överraskningar. Daterad 7-8 juli 1888.

Överraskningar. Daterad 7-8 juli 1888.

24. Sommarsvaghet. Daterad augusti 1887.

24. Sommarsvaghet. Daterad augusti 1887.

28. Petrus Eremita. Odaterad.

28. Petrus Eremita. Odaterad.
Resultat 1till100av1004

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.