Visar 829 resultat

Arkivbeskrivning
Selma Lagerlöf-samlingen
Förhandsgranska utskrift Visa:

129 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

BREV: Brev och juridiska dokument efter advokat Ulf von Konow

Brev till Selma Lagerlöf: 61 st. från 16 brevskrivare (varav 1 är oidentifierade och anonyma)

Brev från Selma Lagerlöf: 49 st. till 7 brevmottagare (varav 1 är oidentifierade och anonyma)

Brev till Ulf von Konow: 67st. från 13 brevskrivare (varav 1 är oidentifierade och anonyma)

Brev från Ulf von Konow: 48 st. till 12 brevmottagare

Brev mellan andra: 25 st. brev från 15 brevskivare

Brev från Selma Lagerlöf

Felke, Georg Naldo (1873? - ) ty. förf. 1 st. (kopia), odat.
(För original, se: Hauptmann, G., L1:1k:2)
Se även: L1: 1k: 6:2:2

Hauptmann, Gerhart (1862-1946) ty. förf. 1 st., odat.
(även utkast till brev till Seidel, Ina
& Felke, Georg Naldo, verso)

Karin, Ellyn (München)
(eg. Sigmund, Ellyn) 1 st., odat.

Konow, Ulf von (1882-1960) advokat 41 st. (varav 1 st.
avskrift, 2 st. telegram,
1 st. foto med hälsning
adresserat till M. von
Konow, 5 st. visitkort), 1924-1938 + bil. (2) + kuv. (11, varav 2
st., odat. )

Olander, Valborg (1861-1943) lärarinna, förf. 1 st. (utdrag), odat.

Seidel, Ina (1885-1974) ty. förf. 2 st. (varav 1 st. utkast & 1 st. kopia), odat.
(För original, se: Hauptmann, G. L1:1k:2)

Okänd, (professor) 2 st. (avskrift och
utkast), 1929 & odat.

Brev till Ulf von Konow

Andén, Eva Johanna (1886-1970) advokat 1 st., 1941

Verlag Deutsche Kultur-Macht (Berlin) 1 st., 1935 + bil. (1)

Drei Masken Verlag A.G. (Berlin) 1 st., 1936

Felke, Georg Naldo (1873? - ) ty. förf. 1 st. (avskrift), 1925

Goldbaum, Wenzel & Jacoby, Gerhard, [advokatfirma] (Berlin) 2 st., 1929 + bil. (2)

Gustav Kiepenheuer Verlag A.G. (Potsdam) 3 st., 1924-1925

Neugarten, Richard (Berlin) 14 st. (varav 1 st. avskrift), 1925-1927 + bil.(1)
Nordenflycht, Freiherr von & Koch, Justus Dr.,
[advokatfirma] (Berlin) 35 st. (varav 12 st. i 2
ex. och 1 st. avskrift),
1935 + bil. (11) (varav
3 st. i 2 ex) + kuv. (4)

Olander, Valborg (1861-1943) lärarinna, förf. 4 st., 1925-1935 + kuv. (1)

G. Ricordi & Co [förlag] (Milano) 3 st., 1929-1930
+ bil. (3)

Schutzverband deutscher Schriftsteller (Berlin) 1 st., 1925

Stagma (Berlin) [betr. musikalisk upphovsrätt]
(g:m Ritter, Uno) 1 st., 1935

Okänd Kuv. (3), 1935

Gösta Berlings saga: rättstvisten Selma Lagerlöf / Georg Naldo Felke

Konow, Ulf von (1882-1960) advokat 2 st., odat.
Bakgrundsbeskrivningar till affären Felke

Lagerlöf, Selma (1858-1940) förf.
Avskrift av brev till Felke 2 bl. (i 2 ex.), 1913

Nordenflycht, Freiherr von & Koch, Justus Dr.
[advokatfirma] (Berlin) 4 st. (avskrifter), 1935
& odat. (1)

Olander, Valborg (1861-1943) lärarinna, förf.
Bakgrundsbeskrivning till affären Felke 1 st., odat.

Rosenberger (Berlin) ty. jurist 1 st. (avskrift), 1935

Diverse

Konow, Ulf von (1882-1960) advokat
Anteckningar och utkast 8 st., [1935-1938]
& odat. (4)

Lagerlöf, Selma (1858-1940) förf.
Bokinköpslista 1 st., odat.

RÄKENSKAPER:
Andén, Eva Johanna (1886-1970) advokat 1 st. (i 2 ex.), 1942
bil. (1)

Nordenflycht, Freiherr von & Koch, Justus Dr.
[advokatfirma] (Berlin) 1 st. (i 2 ex.), 1935

Svensk-tyska clearingen
inbetalningsnota och kvitto 1 st., 1938

TRYCK:
Programannons i holländsk tidskrift för radiohörspel
av Georg Felke, baserat på Gösta Berlings saga 1 st., odat.

Katarina von Bora

Dikt, ca 70 rader, som till stora delar är överstruken.
Om en ung pastor som predikar och på ett ovanligt sätt fängslar församlingen.
("Och den unge pastom börjar att predika" Jfr. kap. "Prästen" i Gösta Berlings saga".)

Seminariesonetter

Sonetter över kamrater och lärare vid Högre lärarinneseminariet
Renskrifter i bläck av sonetter till kamraterna, 4 blad, samt 2 blad blyertsutkast

MANUSKRIPT: Landskronamanuskripten

:1 Gösta Berlings saga (digitaliserad)
:2 Den tysta frun på Börtstorp (digitaliserad)
:3 Herregårdslif
:4 Drottningar i Kungahälla
:5 Petter Nord (digitaliserad)
:6 Lansknektarna
:7 Reors saga (digitaliserad)
:8 Ljung
:9 Risteröda kyrka
:10 Gustaf Adolfs dröm
:11 Svanejakten
:12 De sju dödssynderna
:13 ”Glada sitta kämparna kring offerelden…”
:14 På strandpromenaden
:15 Selander
:16 På Krigsstigar
:17 Den spelande högen
:18 Legenden om jorden
:19 I de blindas rike
:20 [Anteckningar]
:21 Kejsarinnan af Japan
:22 [Fingerat brev till Sophie Elkan]
:23 Gyllenlack
:24 På slottsaltanen
:25 [Stenografi]
:26 [Brev angående resa till Elgarås m.m. från Sophie Adlersparre till Selma Lagerlöf]
:27 [Barnteckningar och mönsterskiss]

Mårbacka II

• Aline [Laurell]. Egenh. blyerts 7 bl. fol. Tr. 1930, Bibliogr. 429

• Bibelförklaring. Egenh. blyerts 10 bl. fol.; 5 bl. maskinskr. 4:o.

• Biblet; bibel; Lunginflammation (Löftet). Egenh. blyerts 25 bl.fol.
• Gårdsjö. Egenh. blyerts 4 bl, fol.
• Herresta. Egenh. blyerts 7 bl. fol.

• Kortspel. Egenh. blyerts 5 bl. fol.

• Kejsarinnan Eugenie [Marseljäsen]. Egenh. blyerts 3 bl. fol. 1 bl. fol. bläck m. Valborg Olanders handstil.

• Doktorn [Marseljäsen]. Egenh. blyerts 12 bl. fol.

• Kyrkresan. Egenh. blyerts 6 bl. fol. & 7 bl. maskinskr. 4:o

• Kyssen. Egenh. blyerts 25 bl. fol.

• Sunnebalen (Sunne). Egenh. blyerts 11 bl. fol.

• Gunnarskog (början av kap. Elin Laurell och del av kap. Pastor Unger) Egenh. blyerts 3 bl. fol.

• Elin Laurell. Egenh. blyerts 5 bl. fol. & maskinskr. 11 bl. 4:o

• Jul (kap. Pastor Unger). Egenh. blyerts 7 bl. fol.

• Pastor Unger (Berga, Unger). Egenh. blyerts 10 bl. fol. & 1 bl. fol. & 10 bl. fol.

• [Pastor Unger]. Egenh. blyerts 4 bl. fol.

• Påskkäringen. Egenh. blyerts 10 bl. fol. & bläck 8 bl. fol. & maskinskr. 8 bl. 4:o

• Anna Lagerlöf. Egenh. blyerts 11 bl. fol. & 5 bl. makinskr. 4:o & 2 bl. blyertsskrift fol.

• Morbror Schenson. Egenh. blyerts 7 bl. fol. & maskinskr. 11 bl. 4:o.

• Dammen. Egenh. blyerts 1 bl. & 5 bl. & 4 bl & 1 bl & 7 bl. & 13 bl. fol. Egenh. bläck 6 bl. fol. Maskinskr. 22 bl. 4:o pag. 144-165

• Agrippa Prästberg. Egenh. blyerts 16 bl. fol. & maskinskr. 25 bl. 4:o.

• Brunnen. Egenh. blyerts 15 bl. fol. & bl. bläckskrift m. Valborg Olanders handstil & maskinskr. 6 bl. 4:o.

Mårbacka II

• Rädsla. Back-Per. Spögelsehistorier. Egenh. Blyerts, 13 bl. fol.

• Frykberg [Fyrtio grader]. Egenh. Blyerts, 16 bl. fol + maskinskr., 3 bl. 4:o.

• Maja Råd. Egenh. blyerts, 6 bl. fol. + maskinskr. 5 bl., 4:o.

• G.A. Wall [Vid bryggan]. Egenh. blyerts, 6 bl. fol. + maskinskr. 6 bl. 4:o.

• I marknadstider. Egenh. Blyerts, 11 bl. fol. + maskinskr. 10 bl. 4:o.

• Jordbävning. Egenh. Blyerts, 3 bl. fol + maskinskr. 4 bl. 4:o

MANUSKRIPT: Mårbacka, [IV]

• Agda Wilson (om faster Elise och hennes inackorderingar). Egenh. blyerts 5 bl. fol.

• Dockteatern. 3 bl. fol. blyerts & bläck.

• Kasper. 4 bl. egenh. blyerts fol.

• Brev till Louise [Ahlgren] dat. Mårbacka 21. 9. 1937. (slutet saknas).

• Om livet på Mårbacka "så där för en 60 år sedan". Egenh. bläck 5 bl. 4:o

• Synen. Motiv från barndomen på Mårbacka. Egenh. blyerts 3 bl. fol.

• Det övernaturliga (Oskar Jansson) [överstruket]. Egenh. blyerts 2 bl. fol. "Om hösten, när det blir mörka kvällar, händer det sig så underligt här på Mårbacka .... "

• [Prästen i Finnmarken.] Utkast. Egenh. blyerts 1 bl. fol. Vm 1923.

MANUSKRIPT: De tre guldäpplena

a) [De tre guldäpplena. Dockteaterspel.] Manuskript i bläck ej av Selma Lagerlöfs hand. - Skrivbok m. bl.a. franska stilar. Funnet bland S.L:s kvarlåtenskap i Lagerlöfgården, Falun.

b) De tre guldäpplena, 26 sidor

c) Ms Totalt 26 sid, varav 19 sidor, handskrivet med bläck

d) De tre guldäpplena. Skådespel i fem akter för dockteatern. Egenhändigt., folio, 15 blad

Resultat 1 till 100 av 829

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.