Förhandsgranska utskrift Avsluta

Visar 74 resultat

Arkivbeskrivning
Stockholm
Förhandsgranska utskrift Visa:
Yvonne Jerlin: Trebetygsuppsats "Willy Brandt - Die Stockholmer Jahre 1940-1945"
Yvonne Jerlin: Trebetygsuppsats "Willy Brandt - Die Stockholmer Jahre 1940-1945"
Visbok
Visbok
Vilhelm Holmgrens samling
Vilhelm Holmgrens samling
Ven Nybergs samling
Ven Nybergs samling
Uppfostringsanstalten på Tjärhovsgatan
Uppfostringsanstalten på Tjärhovsgatan
Tyra och Olof Örströms samling
Tyra och Olof Örströms samling
Två fotoalbum
Två fotoalbum
Turid Elgstrom Lindahl: Barndomsminnen och memoarer. Tillägg
Turid Elgstrom Lindahl: Barndomsminnen och memoarer. Tillägg
Tomas Tranströmers samling
Tomas Tranströmers samling
Södermalms kommunala flickskolas kamratförening
Södermalms kommunala flickskolas kamratförening
Södermalms högre läroanstalt för flickor
Södermalms högre läroanstalt för flickor
Sällskapet Idun
Sällskapet Idun
Sällskapet Februarigubbarnas arkiv
Sällskapet Februarigubbarnas arkiv
Strindbergsarkivet
Strindbergsarkivet
Strindbergs vistelseorter i Sverige (utom skärgården)
Strindbergs vistelseorter i Sverige (utom skärgården)
Sjögrens släktarkiv
Sjögrens släktarkiv
Sigfrid Siwertz papper
Sigfrid Siwertz papper
Ruben G:son Bergs samling
Ruben G:son Bergs samling
Robert Murrays samling
Robert Murrays samling
Repertoardagbok för Intima Teatern 1913-1919
Repertoardagbok för Intima Teatern 1913-1919
Pettersson, Johan: Brev
Pettersson, Johan: Brev
Per Anders Fogelströms samling
Per Anders Fogelströms samling
Papper rörande Herman Bjursten
Papper rörande Herman Bjursten
Oscar Mannströms papper
Oscar Mannströms papper
Ord till sorgmusiquen wid Hans Maj:t Konung Gustaf III:s begrafning i Kongl. Riddareholmskyrkan den 14 Maji 1792.
Ord till sorgmusiquen wid Hans Maj:t Konung Gustaf III:s begrafning i Kongl. Riddareholmskyrkan den 14 Maji 1792.
Olle och Gurli Nystedts brev m m
Olle och Gurli Nystedts brev m m
Olle Hägers samling
Olle Hägers samling
Notifikationer : Tillkännagivanden av dödsfall och begravningar, inbjudningar till vigselakter m.m.
Notifikationer : Tillkännagivanden av dödsfall och begravningar, inbjudningar till vigselakter m.m.
Nils Strindbergs samling
Nils Strindbergs samling
Merit Forsbergs berättelser om barnpromenader i Bastuparken i Stockholm
Merit Forsbergs berättelser om barnpromenader i Bastuparken i Stockholm
Material rörande Sven Låstbom
Material rörande Sven Låstbom
Material rörande August Strindbergs En blå bok
Material rörande August Strindbergs En blå bok
Lychou, Nils d.ä.: 130 år i Katarina församling
Lychou, Nils d.ä.: 130 år i Katarina församling
Lennart Groll: Släkten Groll i Stockholm
Lennart Groll: Släkten Groll i Stockholm
Lars Olssons samling
Lars Olssons samling
Kurt Bergengrens samling
Kurt Bergengrens samling
Kungsgatan 18, kvarteret Bryggaren m.m.
Kungsgatan 18, kvarteret Bryggaren m.m.
Konstnärsgillet: Handlingar
Konstnärsgillet: Handlingar
Katalog över lärjungar vid Hillska uppfostringsskolan å Barnängen
Katalog över lärjungar vid Hillska uppfostringsskolan å Barnängen
Karl XI:s syn på rikssalen i Stockholm
Karl XI:s syn på rikssalen i Stockholm
Herbert Grevenius: Frid över Ludvigsson
Herbert Grevenius: Frid över Ludvigsson
Henning Julin: Papper : Mest om Resultanten år 1887
Henning Julin: Papper : Mest om Resultanten år 1887
Helena Odhner: Köpebrev
Helena Odhner: Köpebrev
Hattmakarnas låda i Stockholm 1650-1750
Hattmakarnas låda i Stockholm 1650-1750
Greta Giertz: material till läroböcker för sjuksköterskeelever
Greta Giertz: material till läroböcker för sjuksköterskeelever
Gerda och Viktor Klemmings middagsbok
Gerda och Viktor Klemmings middagsbok
Förteckning över Christoffer Eichhorns samling i Stockholms stadsarkiv
Förteckning över Christoffer Eichhorns samling i Stockholms stadsarkiv
Fratres amicitiae verae: Stadgar och protokoll
Fratres amicitiae verae: Stadgar och protokoll
Familjen Gyldéns brevsamling
Familjen Gyldéns brevsamling
Erland Josephsons samling
Erland Josephsons samling
Elgstrom Lindahl, Turid: Några manuskript
Elgstrom Lindahl, Turid: Några manuskript
Dagbok från 1814 : "Dag Journal öfver 1814 Års Tåg, till och ifrån Stockholm och Noriges Gräntz"
Dagbok från 1814 : "Dag Journal öfver 1814 Års Tåg, till och ifrån Stockholm och Noriges Gräntz"
Claes J.E.E. Funck: Stockholmsbilder
Claes J.E.E. Funck: Stockholmsbilder
Charles Lachs: Utställningskatalog
Charles Lachs: Utställningskatalog
Carlheim-Gyllenskölds samling: Tillägg
Carlheim-Gyllenskölds samling: Tillägg
Carl Johan Grafströms släktarkiv
Carl Johan Grafströms släktarkiv
Brevväxlingar Kerstin Strindberg, Frida Uhl, Marie Uhl, Friedrich Uhl med flera
Brevväxlingar Kerstin Strindberg, Frida Uhl, Marie Uhl, Friedrich Uhl med flera
Brev från Poul Bjerre till Erik Fries, samt manuskript
Brev från Poul Bjerre till Erik Fries, samt manuskript
Biographica rörande August Strindberg och dottern Greta von Philp
Biographica rörande August Strindberg och dottern Greta von Philp
Biographica rörande August Strindberg
Biographica rörande August Strindberg
Berndt Fredgren: Pjäshäfte
Berndt Fredgren: Pjäshäfte
Bengt Emil Johnsons arkiv
Bengt Emil Johnsons arkiv
Bengt Bergman: Stockholm genom tiderna. Del II. Om Spånga socken
Bengt Bergman: Stockholm genom tiderna. Del II. Om Spånga socken
Barbro Lindgrens samling
Barbro Lindgrens samling
Axel Strindberg: August Strindbergs födelsehus
Axel Strindberg: August Strindbergs födelsehus
Axel Nathanael Abramson
Axel Nathanael Abramson
August Strindberg: Teckningar och fotografi
August Strindberg: Teckningar och fotografi
August Strindberg: Röda rummet
August Strindberg: Röda rummet
August Strindberg: Förlagskontrakt och andra ekonomica
August Strindberg: Förlagskontrakt och andra ekonomica
August Strindberg: Diverse smärre strindbergsautografer
August Strindberg: Diverse smärre strindbergsautografer
Arvid Ulrichs strindbergsamling
Arvid Ulrichs strindbergsamling
Arne Sands arkiv
Arne Sands arkiv
Adele och Allvar Elmström
Adele och Allvar Elmström
"Svenska livsbilder" uppsatser av Hugo F. Frölén
"Svenska livsbilder" uppsatser av Hugo F. Frölén

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.