Print preview Close

Showing 4260 results

Archival description
Fonds
Print preview View:

308 results with digital objects Show results with digital objects

Dag Hammarskjöld Collection
Dag Hammarskjöld Collection
Astrid Lindgren archive
Astrid Lindgren archive
Dokument rörande Hans Billingsköld och andra papper.
Dokument rörande Hans Billingsköld och andra papper.
Fredrik Ulfsparre: Catalogue de livres...
Fredrik Ulfsparre: Catalogue de livres...
D´Orville 42, kopia av manuskript
D´Orville 42, kopia av manuskript
Birger Sjöberg: Sällskapsvisor
Birger Sjöberg: Sällskapsvisor
Tidskriften Poesis arkiv
Tidskriften Poesis arkiv
Utkast till tal av okänd
Utkast till tal av okänd
Förarbeten till "Deutsche und niederländische Handschriften der Königlichen Bibliothek Stockholm: Handschriftenkatalog" utgiven av Lotte Kurras
Förarbeten till "Deutsche und niederländische Handschriften der Königlichen Bibliothek Stockholm: Handschriftenkatalog" utgiven av Lotte Kurras
Lars Forssell: Christina, ett skådespel
Lars Forssell: Christina, ett skådespel
Ulf Sundberg: Slaget om Gävle
Ulf Sundberg: Slaget om Gävle
August Strindberg: Hemsöborna
August Strindberg: Hemsöborna
Erik Höglunds bibliografi rörande August Strindberg
Erik Höglunds bibliografi rörande August Strindberg
Frie och Antagne Murare-Riddares Fundamental-Konstitution : X:e bokens I:a Del
Frie och Antagne Murare-Riddares Fundamental-Konstitution : X:e bokens I:a Del
Förteckning över Tyresö kyrkoarkiv
Förteckning över Tyresö kyrkoarkiv
Sohlman, släkten. Tillägg
Sohlman, släkten. Tillägg
Catharina Söderbergh: Illustrationer till boken Till bords med Strindberg
Catharina Söderbergh: Illustrationer till boken Till bords med Strindberg
Kungl. teatrarnas arkiv: Förteckning 1773-1985/86
Kungl. teatrarnas arkiv: Förteckning 1773-1985/86
Handlingar rörande släkten Jäderholm.
Handlingar rörande släkten Jäderholm.
Paul Rosenius: Brev
Paul Rosenius: Brev
Georg Dahlgrens samling
Georg Dahlgrens samling
Pär Lagerkvist: Fotografi
Pär Lagerkvist: Fotografi
Förteckning över arkivet på Esplunda, upprättad av Riksarkivet. Kopia.
Förteckning över arkivet på Esplunda, upprättad av Riksarkivet. Kopia.
Handlingar rörande drottning Kristina
Handlingar rörande drottning Kristina
Redogörelser för grundvattenundersökningar för Borgholms stad. : Av Ingeniörsfirman VIAK (Olsson och Jonsson)
Redogörelser för grundvattenundersökningar för Borgholms stad. : Av Ingeniörsfirman VIAK (Olsson och Jonsson)
Carl Fredric Dahlgren: Ulla Winblads födelsedag
Carl Fredric Dahlgren: Ulla Winblads födelsedag
W. von Brauns hemliga skrifter
W. von Brauns hemliga skrifter
Munthe, Gustaf : Manuskript
Munthe, Gustaf : Manuskript
Richard Dübell: manuskript till "Djävulsbibeln"
Richard Dübell: manuskript till "Djävulsbibeln"
Die Historie vom Inheimischen Krieg in Schweden... : avskrift av tysk 1500-talshandskrift
Die Historie vom Inheimischen Krieg in Schweden... : avskrift av tysk 1500-talshandskrift
Strindbergs vistelseorter. Fotografier tagna 1993
Strindbergs vistelseorter. Fotografier tagna 1993
Jacques Macau: Ditt och datt. : Revue semestrielle de culture suédoise en francais. No 6. 1978
Jacques Macau: Ditt och datt. : Revue semestrielle de culture suédoise en francais. No 6. 1978
Aurore von Qvanten: Les amours de Mr Vieux-Bois : Ritade med bläck och penna av A.v Q
Aurore von Qvanten: Les amours de Mr Vieux-Bois : Ritade med bläck och penna av A.v Q
Walter Berendsohn: manuskript till recensioner
Walter Berendsohn: manuskript till recensioner
Manuskript av Vilhelm Moberg
Manuskript av Vilhelm Moberg
Pär Lagerkvist: Kopior av manuskript
Pär Lagerkvist: Kopior av manuskript
Lars Bölla: Några olika språkspel med ordet "dikt"
Lars Bölla: Några olika språkspel med ordet "dikt"
Konung Carl XI:s syn
Konung Carl XI:s syn
Manuskript av John Einar Åberg
Manuskript av John Einar Åberg
Pjäsmanuskript av Eugene O'Neill och Allan Nordholm
Pjäsmanuskript av Eugene O'Neill och Allan Nordholm
Nelly Sachs, kopior av dikter (1929)
Nelly Sachs, kopior av dikter (1929)
Manuskript av Carl-Gustaf Indebetou
Manuskript av Carl-Gustaf Indebetou
Marianne Räf: diktsamling "Orm, kall som Hades"
Marianne Räf: diktsamling "Orm, kall som Hades"
Angelo Cornaro: Relatione della Corte di Roma
Angelo Cornaro: Relatione della Corte di Roma
Hauswolff, Justus Olivier von (1766-1854): Avhandling om fortifikationen
Hauswolff, Justus Olivier von (1766-1854): Avhandling om fortifikationen
Torahrulle samt fragment av Esters bok
Torahrulle samt fragment av Esters bok
Dramaten: Pjäsmanuskript
Dramaten: Pjäsmanuskript
Lars Bagge: Kataloglappar för okänt ändamål
Lars Bagge: Kataloglappar för okänt ändamål
J M Hoogvliet: Om Hollands språk och litteratur : Holland och Holländarna i relation till andra nationer med synnerlig hänsyn till språket och litteraturen.
J M Hoogvliet: Om Hollands språk och litteratur : Holland och Holländarna i relation till andra nationer med synnerlig hänsyn till språket och litteraturen.
Manuskript av Lars Forssell
Manuskript av Lars Forssell
Gösta Lilliehööks familjekrönika
Gösta Lilliehööks familjekrönika
Marianne Räf: Diktsamling "Café sol"
Marianne Räf: Diktsamling "Café sol"
Kortlåda rörande diverse ämnen.
Kortlåda rörande diverse ämnen.
Marianne Räf: diktsamling "Gyllene land"
Marianne Räf: diktsamling "Gyllene land"
Katalog över f.d. Cederhielmska biblioteket på Säby
Katalog över f.d. Cederhielmska biblioteket på Säby
Lenindokument från Zürich
Lenindokument från Zürich
Visbok
Visbok
Almqvist, C. J. L.
Almqvist, C. J. L.
Carl Vilhelm Troselius: Fabror Trosse skriver och berättar för anställda vid Värtagasverket, del 1-3
Carl Vilhelm Troselius: Fabror Trosse skriver och berättar för anställda vid Värtagasverket, del 1-3
Westh, Lars: Manuskript
Westh, Lars: Manuskript
Dikt av Erik Axel Karlfeldt
Dikt av Erik Axel Karlfeldt
B W Carlberg: Berättelse om Karl XII:s död i Fredrikshald
B W Carlberg: Berättelse om Karl XII:s död i Fredrikshald
Sven-Erik Bäck: Noter till Expansiva preludier
Sven-Erik Bäck: Noter till Expansiva preludier
Opusculum musices
Opusculum musices
Översättningar och sammandrag av artiklar i slaviska och baltiska arkeologiska publikationer
Översättningar och sammandrag av artiklar i slaviska och baltiska arkeologiska publikationer
Brief an meinen Sohn (über Schweden)
Brief an meinen Sohn (über Schweden)
Antony Bates: Konst emot djurplågeri
Antony Bates: Konst emot djurplågeri
Bure Holmbäck: Förteckning över samlingar av brev från Hjalmar Söderberg
Bure Holmbäck: Förteckning över samlingar av brev från Hjalmar Söderberg
Hjalmar V. Krumlinde: Hyllningsadresser
Hjalmar V. Krumlinde: Hyllningsadresser
Olof W. Nilsson: Kritik över kritiker
Olof W. Nilsson: Kritik över kritiker
Carl Björnstjerna, Bibliotheca ex Almare-Stäket
Carl Björnstjerna, Bibliotheca ex Almare-Stäket
Lars Molin: Inbundet manuskript till Resa i Järnbäraland
Lars Molin: Inbundet manuskript till Resa i Järnbäraland
Lars Forssell: pjäsmanuskript till fransk översättning av Charlie McDeath
Lars Forssell: pjäsmanuskript till fransk översättning av Charlie McDeath
Val 2018
Val 2018
Praktsamlingen, utställning av kungliga band
Praktsamlingen, utställning av kungliga band
Harald Lettström: Personregister till dagbok
Harald Lettström: Personregister till dagbok
Yngve Hednäs: Manuskript
Yngve Hednäs: Manuskript
Ragnar Svanström: Tillägg
Ragnar Svanström: Tillägg
C F Cavallius själfbiografi af år 1838
C F Cavallius själfbiografi af år 1838
Lotte Kurras: Axel Oxenstiernas Album amicorum - arbetsmaterial
Lotte Kurras: Axel Oxenstiernas Album amicorum - arbetsmaterial
Gustaf Uddgren: Manuskript
Gustaf Uddgren: Manuskript
Versjon öfver Virgilius för Johan H. Johnsson: Manuskript
Versjon öfver Virgilius för Johan H. Johnsson: Manuskript
Christopher Clewberg: Manuskript till minnestal över Ulrika Eleonora
Christopher Clewberg: Manuskript till minnestal över Ulrika Eleonora
Kristliga esperantoförbundet: Medlemsregister
Kristliga esperantoförbundet: Medlemsregister
Rapport från resa med Transsibiriska järnvägen 1978
Rapport från resa med Transsibiriska järnvägen 1978
Gerd Forssell: Manuskript
Gerd Forssell: Manuskript
Stiftelseurkunder/Hrisov
Stiftelseurkunder/Hrisov
Thomas Thorild manuskript
Thomas Thorild manuskript
Arbetsbetyg för A Emil Hellgren
Arbetsbetyg för A Emil Hellgren
Johan Olof Wallin samlingen: Register
Johan Olof Wallin samlingen: Register
Sven-Gustaf Edqvist: Uppsats om Oscar Levertin
Sven-Gustaf Edqvist: Uppsats om Oscar Levertin
Jeanne Marie Bouvier de la Motte Guyon : Christeliga och anderika bref
Jeanne Marie Bouvier de la Motte Guyon : Christeliga och anderika bref
Willy Granqvist: manuskript till diktsamlingen "Glömskan"
Willy Granqvist: manuskript till diktsamlingen "Glömskan"
Manuskript av Carl Gustaf Stolpe och Sigrid Hög
Manuskript av Carl Gustaf Stolpe och Sigrid Hög
Accessionsjournal för Stockholms läsesalong
Accessionsjournal för Stockholms läsesalong
Astrid Brisman: Skolflicksslang i Stockholm just nu
Astrid Brisman: Skolflicksslang i Stockholm just nu
Arne Wettermarks samling, tillägg
Arne Wettermarks samling, tillägg
Carl Gustaf Cassels samling
Carl Gustaf Cassels samling
Norra latins skolbibliotek
Norra latins skolbibliotek
Hans Thornstedts papper
Hans Thornstedts papper
Results 1 to 100 of 4260

The National Library of Sweden
Contact us
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.