Förhandsgranska utskrift Avsluta

Visar 4765 resultat

Arkivbeskrivning
Arkiv Svenska
Förhandsgranska utskrift Visa:

351 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Jean de la Vallée: Förteckning över hans bibliotek. Fotokopia
Jean de la Vallée: Förteckning över hans bibliotek. Fotokopia
Breitholtz, släkten
Breitholtz, släkten
Pettersson, Johan: Brev
Pettersson, Johan: Brev
Kerstin Strandbergs samling
Kerstin Strandbergs samling
Amelie Posses samling
Amelie Posses samling
Almare Stäkets arkiv : Släkten Björnstjerna
Almare Stäkets arkiv : Släkten Björnstjerna
Två fotografier av Strindberg
Två fotografier av Strindberg
August Strindberg: Hyreskontrakt
August Strindberg: Hyreskontrakt
Lagerlöfska släktarkivet, tillägg
Lagerlöfska släktarkivet, tillägg
Brev till Oscar Levertin
Brev till Oscar Levertin
Gustaf von Düben: dikter
Gustaf von Düben: dikter
Nina Södergren: brev från Anna Rydstedt och dikter
Nina Södergren: brev från Anna Rydstedt och dikter
Jacob Böhme: De triplica vita kominins
Jacob Böhme: De triplica vita kominins
Oscar Krooks samling
Oscar Krooks samling
Marita Wetterstrands KB-samling
Marita Wetterstrands KB-samling
Karl Vennberg: Synfält : korrektur till diktsamlingen
Karl Vennberg: Synfält : korrektur till diktsamlingen
Karl Petanders arkiv
Karl Petanders arkiv
Spelmansbok
Spelmansbok
Louis Zettersten: City Street Names
Louis Zettersten: City Street Names
Strandbergs minnesalbum
Strandbergs minnesalbum
Bo Setterlinds arkiv
Bo Setterlinds arkiv
Lars von Engeström: brev till Sven Nilsson
Lars von Engeström: brev till Sven Nilsson
August Strindberg: Intima Teatern (några beriktiganden)
August Strindberg: Intima Teatern (några beriktiganden)
Gudrun och Lars Wallin: Mårten Wallin (1782-1835) : Wallin från Walla - Skebogrenen
Gudrun och Lars Wallin: Mårten Wallin (1782-1835) : Wallin från Walla - Skebogrenen
Gustaf och Otto Nordenskjölds samling
Gustaf och Otto Nordenskjölds samling
Nelly Sachs: Översättningar
Nelly Sachs: Översättningar
Uno Holmgrens handlingar
Uno Holmgrens handlingar
Egron Lundgren: Förtroliga bekännelser
Egron Lundgren: Förtroliga bekännelser
Brev från Sven Stolpe till Maj-Britt och Harry Blincke
Brev från Sven Stolpe till Maj-Britt och Harry Blincke
August Strindbergs breflåda från Genève
August Strindbergs breflåda från Genève
Elisabeth Waern-Bugge: Baldersnäs i mina minnen
Elisabeth Waern-Bugge: Baldersnäs i mina minnen
Roland Persson: anteckningar rörande egna litterära arbeten
Roland Persson: anteckningar rörande egna litterära arbeten
Karin Kocks papper
Karin Kocks papper
Gustaf Hallenstiernas samling
Gustaf Hallenstiernas samling
G. R. Hjertman: Om mitigantierne efter den svenska lagen
G. R. Hjertman: Om mitigantierne efter den svenska lagen
Samuel Fahlberg: Kartor och teckningar från S:t Barthélemy med specifikationer
Samuel Fahlberg: Kartor och teckningar från S:t Barthélemy med specifikationer
Sigfrid Siwertz papper
Sigfrid Siwertz papper
Lindegren, Erik: Brev
Lindegren, Erik: Brev
Gamla tjeckiska sägner, legender och berättelser
Gamla tjeckiska sägner, legender och berättelser
August Strindberg: Förord till Ett fritt Norge
August Strindberg: Förord till Ett fritt Norge
Kungl. dramatiska teatern: Uppförda pläser 1963-1969
Kungl. dramatiska teatern: Uppförda pläser 1963-1969
Ekonomica rörande August Strindberg
Ekonomica rörande August Strindberg
Avskrift av Johannes Bureus Fauna e Scanzia Redux
Avskrift av Johannes Bureus Fauna e Scanzia Redux
Göran Zachrisons arkiv
Göran Zachrisons arkiv
Gunnar Brandells brevsamling
Gunnar Brandells brevsamling
Birger Wedbergs samling
Birger Wedbergs samling
August Strindberg: Isaacs julkväll
August Strindberg: Isaacs julkväll
August Strindberg: Diverse smärre strindbergsautografer
August Strindberg: Diverse smärre strindbergsautografer
Ruth Dinesen: Material rörande Nelly Sachs
Ruth Dinesen: Material rörande Nelly Sachs
August Strindberg: Gustaf III
August Strindberg: Gustaf III
Sten G. Lindbergs samling
Sten G. Lindbergs samling
August Strindberg: Kemi. Qväfve, Kosm. Tal. Genesis. Kisel. Hg.Hydros cyl. Silke. Diamanter
August Strindberg: Kemi. Qväfve, Kosm. Tal. Genesis. Kisel. Hg.Hydros cyl. Silke. Diamanter
Thorsten Laurins papper
Thorsten Laurins papper
Carl Larsson: Brev till Karl Kruhs
Carl Larsson: Brev till Karl Kruhs
Knut Kjellbergs föreläsningar, c:a 1920-21 m m
Knut Kjellbergs föreläsningar, c:a 1920-21 m m
Brev från Clas Johan Livijn till okänd
Brev från Clas Johan Livijn till okänd
Sergel, Johan Tobias: Kassabok
Sergel, Johan Tobias: Kassabok
Gunnar Hallströms arkiv, tillägg
Gunnar Hallströms arkiv, tillägg
Mats Paulsons samling
Mats Paulsons samling
Verner von Heidenstam: 2 dikter
Verner von Heidenstam: 2 dikter
Axel H. Hägg: 1 brev
Axel H. Hägg: 1 brev
Olof Swebilius: Likpredikan över Karl XI
Olof Swebilius: Likpredikan över Karl XI
Brev från Agnar Mykle till Barbara Lucas
Brev från Agnar Mykle till Barbara Lucas
August Strindberg: Kaspers fet-tisdag. Fastlags-Spel
August Strindberg: Kaspers fet-tisdag. Fastlags-Spel
Aleksij Aleksandrovic Skorochodov: Anteckningsbok
Aleksij Aleksandrovic Skorochodov: Anteckningsbok
Collegium Carolinum Braunschweig
Collegium Carolinum Braunschweig
Staffan Hallströms pressklippsamling
Staffan Hallströms pressklippsamling
Breitholtz släktarkiv, tillägg
Breitholtz släktarkiv, tillägg
Visbok från 1700-talet
Visbok från 1700-talet
Hjalmar Söderberg: Trädet på grafven
Hjalmar Söderberg: Trädet på grafven
Theodor Pauckstadt: Äkta eller oäkta
Theodor Pauckstadt: Äkta eller oäkta
Anna Breitholtz papper
Anna Breitholtz papper
Föreläsningsanteckningar i svensk historia från Uppsala universitet : nedtecknade 1716, 1718, 1749
Föreläsningsanteckningar i svensk historia från Uppsala universitet : nedtecknade 1716, 1718, 1749
Diverse brev samt ett manuskript
Diverse brev samt ett manuskript
Ikarosklubben, Damklubben för sällskaplig samvaro
Ikarosklubben, Damklubben för sällskaplig samvaro
Släkten Malmberg-Calamnius: Sonja Malmberg
Släkten Malmberg-Calamnius: Sonja Malmberg
August Strindberg: Fagervik och Skamsund
August Strindberg: Fagervik och Skamsund
Karl Warburg: Efterlämnade trycksaker med anteckningar
Karl Warburg: Efterlämnade trycksaker med anteckningar
Brev från Einar Jolin till Einar Westberg
Brev från Einar Jolin till Einar Westberg
Anders Henschen: Tillägg
Anders Henschen: Tillägg
Tillägg till Nordwallska familjepappren, fotografier
Tillägg till Nordwallska familjepappren, fotografier
Kvittens på nattvardsvin till Hovförsamlingen, 1739
Kvittens på nattvardsvin till Hovförsamlingen, 1739
Erland Lagerlöf (1854-1913), Homerosöversättaren : Erland Lagerlöf samt hans hem och hans närmaste. Vad de gamla breven berättar och vad jag minns.
Erland Lagerlöf (1854-1913), Homerosöversättaren : Erland Lagerlöf samt hans hem och hans närmaste. Vad de gamla breven berättar och vad jag minns.
Sun Axelssons samling
Sun Axelssons samling
Gunder Anderssons samling
Gunder Anderssons samling
Hallberg: Visbok
Hallberg: Visbok
John Ericsson: 1 brev till Louise Posse
John Ericsson: 1 brev till Louise Posse
Papper efter några medlemmar av släkten Herlin
Papper efter några medlemmar av släkten Herlin
Mahmut Baksis arkiv
Mahmut Baksis arkiv
Malin Engström : Lite om Albert Engström
Malin Engström : Lite om Albert Engström
Oscar och Ida Carlheim-Gyllenskölds arkiv
Oscar och Ida Carlheim-Gyllenskölds arkiv
August Strindberg: På Nicolai Ruin
August Strindberg: På Nicolai Ruin
August Strindberg: Teckning av bondstuga
August Strindberg: Teckning av bondstuga
Brev från Henri Durant till Hanna Theorell
Brev från Henri Durant till Hanna Theorell
Herr Päronlunds äfventyr och missöden, av "Mauritz"
Herr Päronlunds äfventyr och missöden, av "Mauritz"
David August Kruks samling
David August Kruks samling
Gustaf Abraham Granströms arkiv. Tillägg
Gustaf Abraham Granströms arkiv. Tillägg
Ferlin, Nils: dikten "Döden"
Ferlin, Nils: dikten "Döden"
Gunlög Ormtunga. En berättelse från det gamla Island. Till nysvenska överflyttad av Gustav Sundbärg.
Gunlög Ormtunga. En berättelse från det gamla Island. Till nysvenska överflyttad av Gustav Sundbärg.
Rolf Sohlmans papper. Tillägg
Rolf Sohlmans papper. Tillägg
Resultat 1 till 100 av 4765

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.