Visar 143 resultat

Arkivbeskrivning
Förhandsgranska utskrift Visa:

4 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Visbok från 1700-talet Recueil des chansons
Visbok från 1700-talet Recueil des chansons
Verser, Bref och Carricaturer af Ehrenswärd; Ett humoristiskt bref af skalden Oxenstierna under namn af Haqvin Bager; En bröllops-gratulation på vers (troligtvis af Leopold) (Kopior)
Verser, Bref och Carricaturer af Ehrenswärd; Ett humoristiskt bref af skalden Oxenstierna under namn af Haqvin Bager; En bröllops-gratulation på vers (troligtvis af Leopold) (Kopior)
Samling av världsliga cantilenor och psalmer från ca år 1700
Samling av världsliga cantilenor och psalmer från ca år 1700
Wijsbok med ryggtitel S.L.R.
Wijsbok med ryggtitel S.L.R.
Bröllopsverser till Carl Magnus Godke och Lisa Catharina Beckman 1772 sign. P. W.
Bröllopsverser till Carl Magnus Godke och Lisa Catharina Beckman 1772 sign. P. W.
Voltaire "Vers sur le 19. août 1772 ou Compliment à sa Majesté le Roi de Suede" (kopia)
Voltaire "Vers sur le 19. août 1772 ou Compliment à sa Majesté le Roi de Suede" (kopia)
Carl Michael Bellman: Versar 1791-94, mest till Westmanska familjen
Carl Michael Bellman: Versar 1791-94, mest till Westmanska familjen
Olof Wallin, "Gratulations rimm till den nyfödde provincial medicus doctoren herr Lars Fredric Gravander"
Olof Wallin, "Gratulations rimm till den nyfödde provincial medicus doctoren herr Lars Fredric Gravander"
Dikter av kyrkoherde Samuel Conrad Nisser (kopior)
Dikter av kyrkoherde Samuel Conrad Nisser (kopior)
Samling av verser sammanställda av C. J. Åhlström 9/9 1818
Samling av verser sammanställda av C. J. Åhlström 9/9 1818
Elisabet Henrietta Cederschiölds (1804-1868) poesialbum
Elisabet Henrietta Cederschiölds (1804-1868) poesialbum
N. P. Anderssons visbok
N. P. Anderssons visbok
Visbok från ca 1720-30-talet med anteckningar av George Stephens i september 1843. Äldre namnteckning av Pehr Gottlieb Torwest
Visbok från ca 1720-30-talet med anteckningar av George Stephens i september 1843. Äldre namnteckning av Pehr Gottlieb Torwest
Dikten "Kalken" av Esaias Tegnér i samtida avskrift
Dikten "Kalken" av Esaias Tegnér i samtida avskrift
"Midsommar-resan" av Fredrika Bremer med handskriven dedikationsdikt till N. F. S. Grundtvig
"Midsommar-resan" av Fredrika Bremer med handskriven dedikationsdikt till N. F. S. Grundtvig
Maria Röhl: Minnesböcker och miscellanea
Maria Röhl: Minnesböcker och miscellanea
Dikter af diverse författare afskrifna av Carl von Bergen 1856-1860
Dikter af diverse författare afskrifna av Carl von Bergen 1856-1860
Giovanni Antonio Bonfantini (stadssekreterare i Turin), La guerra in Francia. Poem tillägnat Karl XV
Giovanni Antonio Bonfantini (stadssekreterare i Turin), La guerra in Francia. Poem tillägnat Karl XV
C. D. af Wirsén Till Anders Lundin den 24 oktober 1889
C. D. af Wirsén Till Anders Lundin den 24 oktober 1889
Signe Klemmings poesialbum med autograf av Carl Snoilsky
Signe Klemmings poesialbum med autograf av Carl Snoilsky
Vers av Klara Johansson kopia av avskrift
Vers av Klara Johansson kopia av avskrift
Diverse autografer som tillhört Cecilia Beselin von Brauns boksamling
Diverse autografer som tillhört Cecilia Beselin von Brauns boksamling
Verner von Heidenstam: Brev till Hjalmar Falk, fotografi och diktmanus
Verner von Heidenstam: Brev till Hjalmar Falk, fotografi och diktmanus
Albert Theodor Gellerstedt, diktmanuskript "Reseskizz" och "Till lite kvar" samt tryckta boken "Eftersommar. En skizzbok på vers"
Albert Theodor Gellerstedt, diktmanuskript "Reseskizz" och "Till lite kvar" samt tryckta boken "Eftersommar. En skizzbok på vers"
Kyrkoherde Torsten Hildebrand Svartengrens efterlämnade papper
Kyrkoherde Torsten Hildebrand Svartengrens efterlämnade papper
Göran Björkman: Brev m.m.
Göran Björkman: Brev m.m.
Nils Personne, diverse handlingar: almanackor med utförliga anteckningar; fotografier; poesialbum; dikter av NP; tidningsurklipp; två exemplar av ettbladstrycket "Vid minnesfesten inom sällskapet "G. V." öfver Gustaf Wirsén den 11te maj 1874" [tryckt i 10 exemplar]; räkenskaper med dagboksliknande anteckningar från resa till Paris 1912 samt Tyskland 1922 och 1923; tre brev av Gustaf Lagerbielke (1777-1837)
Nils Personne, diverse handlingar: almanackor med utförliga anteckningar; fotografier; poesialbum; dikter av NP; tidningsurklipp; två exemplar av ettbladstrycket "Vid minnesfesten inom sällskapet "G. V." öfver Gustaf Wirsén den 11te maj 1874" [tryckt i 10 exemplar]; räkenskaper med dagboksliknande anteckningar från resa till Paris 1912 samt Tyskland 1922 och 1923; tre brev av Gustaf Lagerbielke (1777-1837)
Birger Sjöberg, Brev och visor till kusinerna Annie Johnsson (g. Törnkvist) och Hilda Thorsberg (g. Fryckstedt). Kopior
Birger Sjöberg, Brev och visor till kusinerna Annie Johnsson (g. Törnkvist) och Hilda Thorsberg (g. Fryckstedt). Kopior
Ellen Sofia Westers papper
Ellen Sofia Westers papper
Tor Hedbergs samling
Tor Hedbergs samling
Aforistiska meddelanden om författaren Emanuel Franzén med mera av Sigurd Dahlbäck (kopia)
Aforistiska meddelanden om författaren Emanuel Franzén med mera av Sigurd Dahlbäck (kopia)
Diktmanuskript av Erik Brogren 1902-1909
Diktmanuskript av Erik Brogren 1902-1909
Daniel Fallström, ungdomsdikter och tidiga prosaberättelser. 15 volymer och lägg.
Daniel Fallström, ungdomsdikter och tidiga prosaberättelser. 15 volymer och lägg.
Verser till kamratmötet 1933 av Albert Engström (Fil. dr Otto Janses exemplar)
Verser till kamratmötet 1933 av Albert Engström (Fil. dr Otto Janses exemplar)
Henrik Ibsen, Verner von Heidenstam, Carl Sniolsky, kopior av brev; Erik Axel Karlfeldt, kopior av dikten "Vårsång i höstlunden"
Henrik Ibsen, Verner von Heidenstam, Carl Sniolsky, kopior av brev; Erik Axel Karlfeldt, kopior av dikten "Vårsång i höstlunden"
Karlfeldts samling, tillägg (a-q)
Karlfeldts samling, tillägg (a-q)
Nils Ferlin: Dikten Prolog vid FIB:s gala 3/10 1952
Nils Ferlin: Dikten Prolog vid FIB:s gala 3/10 1952
Diktmanuskript av Johan Olof Wallin med renskrift samt korrespondens rörande dikten mellan Vilhelm Klingspor och Emil Liedgren
Diktmanuskript av Johan Olof Wallin med renskrift samt korrespondens rörande dikten mellan Vilhelm Klingspor och Emil Liedgren
Augustin Kocks opublicerade dikter
Augustin Kocks opublicerade dikter
Bo Grandien: Brev från Tomas Tranströmer
Bo Grandien: Brev från Tomas Tranströmer
Harald Molanders samling
Harald Molanders samling
Folke Dahlbergs samling
Folke Dahlbergs samling
Dikten "Bergakungen" av Bo Bergman i två olika utskrifter
Dikten "Bergakungen" av Bo Bergman i två olika utskrifter
Sundsvalls Litterära Sällskaps skrivarklubbs antologi (kopia)
Sundsvalls Litterära Sällskaps skrivarklubbs antologi (kopia)
Diktmanuskript av Nils-Magnus Folcke
Diktmanuskript av Nils-Magnus Folcke
"Synd" drama av Nils-Magnus Folcke
"Synd" drama av Nils-Magnus Folcke
Paul Andersson, manuskript
Paul Andersson, manuskript
Dikter av Carl Michael Bellman översatta till ryska av Ignatij Ivanovskij
Dikter av Carl Michael Bellman översatta till ryska av Ignatij Ivanovskij
Karl Asplunds samling
Karl Asplunds samling
Måns Backelin, hyllningsdikt till Uno Willers vid personalfesten 4/11; brev till Backelin från Sara Lidman 4/9 1976; brev till Backelin från Cecilia Sidenbladh 12/10 1977
Måns Backelin, hyllningsdikt till Uno Willers vid personalfesten 4/11; brev till Backelin från Sara Lidman 4/9 1976; brev till Backelin från Cecilia Sidenbladh 12/10 1977
Gert Maktwald, Poesies et pensees
Gert Maktwald, Poesies et pensees
Elsa Hilmvik, Vindkraft! Dikt
Elsa Hilmvik, Vindkraft! Dikt
Jacques Macau, "Sol eils poussifs", poésies
Jacques Macau, "Sol eils poussifs", poésies
Bengt Schlyter, manuskript till diktsamlingarna "Strofer och stråk", "Inre Behovs Musik", "Harpstrings of the soul", "Vakat eller drömt" och "Skrifter i sanden"
Bengt Schlyter, manuskript till diktsamlingarna "Strofer och stråk", "Inre Behovs Musik", "Harpstrings of the soul", "Vakat eller drömt" och "Skrifter i sanden"
John Bredal Bauers efterlämnade manuskript
John Bredal Bauers efterlämnade manuskript
Jon Erik Erikssons arkiv
Jon Erik Erikssons arkiv
Siv Cederings arkiv
Siv Cederings arkiv
Ulf Malmgren, Storfräcka dikter, Storfräcka dikter supplement
Ulf Malmgren, Storfräcka dikter, Storfräcka dikter supplement
Verser av C. A. Ehrensvärd
Verser av C. A. Ehrensvärd
Brev till Gerda ("Malla") Sundberg från Ida ("Mumma") Frohm
Brev till Gerda ("Malla") Sundberg från Ida ("Mumma") Frohm
August Blanches papper
August Blanches papper
Thor Sundberg: Dikter, tal och visor
Thor Sundberg: Dikter, tal och visor
Thore Wolfbrandt: Blandningar : diktsamling
Thore Wolfbrandt: Blandningar : diktsamling
Esther Levertins samling
Esther Levertins samling
Rolf Zandéns papper
Rolf Zandéns papper
Karl August Nicanders papper
Karl August Nicanders papper
Daniel Fallström: Vårdröm
Daniel Fallström: Vårdröm
Anonym dikt
Anonym dikt
Ebba Ankarcrona: Anteckningsböcker m.m.
Ebba Ankarcrona: Anteckningsböcker m.m.
Poesialbum
Poesialbum
August Strindberg: Till Gurli Åberg (på tredje lysningsdagen)
August Strindberg: Till Gurli Åberg (på tredje lysningsdagen)
Olle Hallström: Just like a poem : Dikter
Olle Hallström: Just like a poem : Dikter
Strindbergs släktingar I
Strindbergs släktingar I
Sven Björnwall: Födelsedagsdikt
Sven Björnwall: Födelsedagsdikt
Ingrid Averpil: Diktsamling Blommor
Ingrid Averpil: Diktsamling Blommor
Carl Snoilsky: Manuskript
Carl Snoilsky: Manuskript
Erik Johan Stagnelius: Dikter
Erik Johan Stagnelius: Dikter
Karl August Nicander: Diktmanus En fallen ängel
Karl August Nicander: Diktmanus En fallen ängel
Johan Henrik Kellgren "Dumbom Redivivus", Erik Johan Stagnelius "Neckan" och Gustaf Fröding "A Poor Monk from Skara" i översättning till engelska av Keith Laycock
Johan Henrik Kellgren "Dumbom Redivivus", Erik Johan Stagnelius "Neckan" och Gustaf Fröding "A Poor Monk from Skara" i översättning till engelska av Keith Laycock
August Strindberg: Sömngångarnätter på vakna dagar
August Strindberg: Sömngångarnätter på vakna dagar
Tidskriften Utsikt.
Tidskriften Utsikt.
Tankarnes lek vid lediga stunder
Tankarnes lek vid lediga stunder
Johannes Edfelt: Manuskript : Översättningar
Johannes Edfelt: Manuskript : Översättningar
Arne Ebers samling. Tillägg
Arne Ebers samling. Tillägg
J. E. Ahlstrand: Dikter i manuskript och tryck
J. E. Ahlstrand: Dikter i manuskript och tryck
d'Argentré-Rask, Monique: Bellman på franska
d'Argentré-Rask, Monique: Bellman på franska
Annie och Helge Åkerhielms samling
Annie och Helge Åkerhielms samling
Axel Lundegård: Dikter : Originalmanuskript
Axel Lundegård: Dikter : Originalmanuskript
1700-talsdikter
1700-talsdikter
Signe Henschens samling, tillägg
Signe Henschens samling, tillägg
Volym innehållande dikter, tänkespråk etc. som gått i släkterna Biengrääler, Schultze, Prinz och Hultstrand; Folkskollärarinnan i Skönberga församling, Östergötland, Amanda Karlssons (4/5 1867 - 9/12 1925) anteckningsböcker i pedagogik och metodik 1888-1889 samt tre uppsatser av densamma.
Volym innehållande dikter, tänkespråk etc. som gått i släkterna Biengrääler, Schultze, Prinz och Hultstrand; Folkskollärarinnan i Skönberga församling, Östergötland, Amanda Karlssons (4/5 1867 - 9/12 1925) anteckningsböcker i pedagogik och metodik 1888-1889 samt tre uppsatser av densamma.
"Antonius i Paris" av Sophus Claussen med längre dedikation från författaren samt inskriven dikt av densamme
"Antonius i Paris" av Sophus Claussen med längre dedikation från författaren samt inskriven dikt av densamme
Gustaf von Düben: dikter
Gustaf von Düben: dikter
August Strindberg: Isaacs julkväll
August Strindberg: Isaacs julkväll
Ferlin, Nils: dikten "Döden"
Ferlin, Nils: dikten "Döden"
Gunlög Ormtunga. En berättelse från det gamla Island. Till nysvenska överflyttad av Gustav Sundbärg.
Gunlög Ormtunga. En berättelse från det gamla Island. Till nysvenska överflyttad av Gustav Sundbärg.
Herr Päronlunds äfventyr och missöden, av "Mauritz"
Herr Päronlunds äfventyr och missöden, av "Mauritz"
Hjalmar Söderberg: Trädet på grafven
Hjalmar Söderberg: Trädet på grafven
August Strindberg: På Nicolai Ruin
August Strindberg: På Nicolai Ruin
Carl Jonas Love Almqvist: Egenhändiga manuskript
Carl Jonas Love Almqvist: Egenhändiga manuskript
Resultat 1 till 100 av 143

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.