Förhandsgranska utskrift Avsluta

Visar 73 resultat

Arkivbeskrivning
Stockholm
Förhandsgranska utskrift Visa:
Notifikationer : Tillkännagivanden av dödsfall och begravningar, inbjudningar till vigselakter m.m.
Notifikationer : Tillkännagivanden av dödsfall och begravningar, inbjudningar till vigselakter m.m.
Merit Forsbergs berättelser om barnpromenader i Bastuparken i Stockholm
Merit Forsbergs berättelser om barnpromenader i Bastuparken i Stockholm
Herbert Grevenius: Frid över Ludvigsson
Herbert Grevenius: Frid över Ludvigsson
Olle Hägers samling
Olle Hägers samling
Greta Giertz: material till läroböcker för sjuksköterskeelever
Greta Giertz: material till läroböcker för sjuksköterskeelever
Ven Nybergs samling
Ven Nybergs samling
Olle och Gurli Nystedts brev m m
Olle och Gurli Nystedts brev m m
Biographica rörande August Strindberg och Greta von Philp
Biographica rörande August Strindberg och Greta von Philp
Tomas Tranströmers samling
Tomas Tranströmers samling
Papper rörande Herman Bjursten
Papper rörande Herman Bjursten
"Svenska livsbilder" uppsatser av Hugo F. Frölén
"Svenska livsbilder" uppsatser av Hugo F. Frölén
Material rörande Sven Låstbom
Material rörande Sven Låstbom
Material rörande August Strindbergs En blå bok
Material rörande August Strindbergs En blå bok
Bengt Bergman: Stockholm genom tiderna. Del II. Om Spånga socken
Bengt Bergman: Stockholm genom tiderna. Del II. Om Spånga socken
Charles Lachs: Utställningskatalog
Charles Lachs: Utställningskatalog
Biographica rörande August Strindberg
Biographica rörande August Strindberg
Helena Odhner: Köpebrev
Helena Odhner: Köpebrev
Förlagskontrakt och andra ekonomica
Förlagskontrakt och andra ekonomica
Förteckning över Christoffer Eichhorns samling i Stockholms stadsarkiv
Förteckning över Christoffer Eichhorns samling i Stockholms stadsarkiv
Södermalms högre läroanstalt för flickor
Södermalms högre läroanstalt för flickor
Axel Strindberg: August Strindbergs födelsehus
Axel Strindberg: August Strindbergs födelsehus
Visbok
Visbok
Södermalms kommunala flickskolas kamratförening
Södermalms kommunala flickskolas kamratförening
Familjen Gyldéns brevsamling
Familjen Gyldéns brevsamling
Uppfostringsanstalten på Tjärhovsgatan
Uppfostringsanstalten på Tjärhovsgatan
Vilhelm Holmgrens samling
Vilhelm Holmgrens samling
Dagbok från 1814 : "Dag Journal öfver 1814 Års Tåg, till och ifrån Stockholm och Noriges Gräntz"
Dagbok från 1814 : "Dag Journal öfver 1814 Års Tåg, till och ifrån Stockholm och Noriges Gräntz"
Tyra och Olof Örströms samling
Tyra och Olof Örströms samling
Kurt Bergengrens samling
Kurt Bergengrens samling
Robert Murrays samling
Robert Murrays samling
Konstnärsgillet: Handlingar
Konstnärsgillet: Handlingar
Strindbergsarkivet
Strindbergsarkivet
Katalog över lärjungar vid Hillska uppfostringsskolan å Barnängen
Katalog över lärjungar vid Hillska uppfostringsskolan å Barnängen
Turid Elgstrom Lindahl: Barndomsminnen och memoarer. Tillägg
Turid Elgstrom Lindahl: Barndomsminnen och memoarer. Tillägg
Berndt Fredgren: Pjäshäfte
Berndt Fredgren: Pjäshäfte
Sällskapet Februarigubbarnas arkiv
Sällskapet Februarigubbarnas arkiv
Brevväxlingar Kerstin Strindberg, Frida Uhl, Marie Uhl, Friedrich Uhl med flera
Brevväxlingar Kerstin Strindberg, Frida Uhl, Marie Uhl, Friedrich Uhl med flera
Claes J.E.E. Funck: Stockholmsbilder
Claes J.E.E. Funck: Stockholmsbilder
Sjögrens släktarkiv
Sjögrens släktarkiv
Hattmakarnas låda i Stockholm 1650-1750
Hattmakarnas låda i Stockholm 1650-1750
Repertoardagbok för Intima Teatern 1913-1919
Repertoardagbok för Intima Teatern 1913-1919
Sällskapet Idun
Sällskapet Idun
Pettersson, Johan: Brev
Pettersson, Johan: Brev
Teckningar och fotografi
Teckningar och fotografi
Sigfrid Siwertz papper
Sigfrid Siwertz papper
Karl XI:s syn på rikssalen i Stockholm
Karl XI:s syn på rikssalen i Stockholm
Barbro Lindgrens samling
Barbro Lindgrens samling
Lennart Groll: Släkten Groll i Stockholm
Lennart Groll: Släkten Groll i Stockholm
August Strindberg: Diverse smärre strindbergsautografer
August Strindberg: Diverse smärre strindbergsautografer
Henning Julin: Papper : Mest om Resultanten år 1887
Henning Julin: Papper : Mest om Resultanten år 1887
Lychou, Nils d.ä.: 130 år i Katarina församling
Lychou, Nils d.ä.: 130 år i Katarina församling
Arvid Ulrichs strindbergssamling
Arvid Ulrichs strindbergssamling
Arne Sands arkiv
Arne Sands arkiv
Per Anders Fogelströms samling
Per Anders Fogelströms samling
Adele och Allvar Elmström
Adele och Allvar Elmström
Carl Johan Grafströms släktarkiv
Carl Johan Grafströms släktarkiv
Gerda och Viktor Klemmings middagsbok
Gerda och Viktor Klemmings middagsbok
Yvonne Jerlin: Trebetygsuppsats "Willy Brandt - Die Stockholmer Jahre 1940-1945"
Yvonne Jerlin: Trebetygsuppsats "Willy Brandt - Die Stockholmer Jahre 1940-1945"
Kungsgatan 18, kvarteret Bryggaren m.m.
Kungsgatan 18, kvarteret Bryggaren m.m.
Axel Nathanael Abramson
Axel Nathanael Abramson
Oscar Mannströms papper
Oscar Mannströms papper
Ruben G:son Bergs samling
Ruben G:son Bergs samling
Två fotoalbum
Två fotoalbum
Brev från Poul Bjerre till Erik Fries, samt manuskript
Brev från Poul Bjerre till Erik Fries, samt manuskript
Carlheim-Gyllenskölds samling: Tillägg
Carlheim-Gyllenskölds samling: Tillägg
Lars Olssons samling
Lars Olssons samling
Bengt Emil Johnsons arkiv
Bengt Emil Johnsons arkiv
Ord till sorgmusiquen wid Hans Maj:t Konung Gustaf III:s begrafning i Kongl. Riddareholmskyrkan den 14 Maji 1792.
Ord till sorgmusiquen wid Hans Maj:t Konung Gustaf III:s begrafning i Kongl. Riddareholmskyrkan den 14 Maji 1792.
Erland Josephsons samling
Erland Josephsons samling
Fratres amicitiae verae: Stadgar och protokoll
Fratres amicitiae verae: Stadgar och protokoll
August Strindberg: Röda rummet
August Strindberg: Röda rummet
Nils Strindbergs samling
Nils Strindbergs samling
Strindbergs vistelseorter i Sverige (utom skärgården)
Strindbergs vistelseorter i Sverige (utom skärgården)

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.