Visar 90 resultat

Arkivbeskrivning
Poesi
Förhandsgranska utskrift Visa:

9 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

The Book of Jalãl and Jamãl
The Book of Jalãl and Jamãl
Wilhelmina Stålberg: Dikter
Wilhelmina Stålberg: Dikter
Öyvind Fahlström: Tillägg
Öyvind Fahlström: Tillägg
Selander, Sten: Dikter 1909-1910
Selander, Sten: Dikter 1909-1910
Ossian Ekbohm: brev till sjökapten Paul Hagelqvist m.m.
Ossian Ekbohm: brev till sjökapten Paul Hagelqvist m.m.
Ingrid Arvidsson: Jules Verne i Amiens
Ingrid Arvidsson: Jules Verne i Amiens
Gustaf von Düben: dikter
Gustaf von Düben: dikter
Verner von Heidenstam: 2 dikter
Verner von Heidenstam: 2 dikter
Diktsamling med delvis svenska motiv
Diktsamling med delvis svenska motiv
Anonym dikt
Anonym dikt
Tankarnes lek vid lediga stunder
Tankarnes lek vid lediga stunder
Herr Päronlunds äfventyr och missöden, av "Mauritz"
Herr Päronlunds äfventyr och missöden, av "Mauritz"
Dikter av Lenngren, Bellman m fl i avskrift.
Dikter av Lenngren, Bellman m fl i avskrift.
Diabilder från Erik Axel Karlfeldt-utställning
Diabilder från Erik Axel Karlfeldt-utställning
Korrekturexemplar av Olof Lagercrantz "Dikter från mossen"
Korrekturexemplar av Olof Lagercrantz "Dikter från mossen"
Kopia av dikt till Martina Schwerin av Esaias Tegnér
Kopia av dikt till Martina Schwerin av Esaias Tegnér
"Min Diktbok" med dedikation av Henning von Melsted
"Min Diktbok" med dedikation av Henning von Melsted
Dikten "Kalken" av Esaias Tegnér i samtida avskrift
Dikten "Kalken" av Esaias Tegnér i samtida avskrift
Verser samlade av Abraham Leijonhufvud
Verser samlade av Abraham Leijonhufvud
Birger Sjöberg: Sällskapsvisor
Birger Sjöberg: Sällskapsvisor
Fredrik Wilhelm Scholander: Till byggmästare Alm och hans fru den 23 mars 1864
Fredrik Wilhelm Scholander: Till byggmästare Alm och hans fru den 23 mars 1864
Pär Lagerkvist: Brev till Victor Ek
Pär Lagerkvist: Brev till Victor Ek
Gustaf Uddgren: "Blad av gräs". Översättningar av Walt Whitmans "Leaves of grass".
Gustaf Uddgren: "Blad av gräs". Översättningar av Walt Whitmans "Leaves of grass".
Johan David Valerius: Quinnan. Skaldestycke
Johan David Valerius: Quinnan. Skaldestycke
Jacques Macau, "Sol eils poussifs", poésies
Jacques Macau, "Sol eils poussifs", poésies
Giovanni Antonio Bonfantini (stadssekreterare i Turin), La guerra in Francia. Poem tillägnat Karl XV
Giovanni Antonio Bonfantini (stadssekreterare i Turin), La guerra in Francia. Poem tillägnat Karl XV
Samling av världsliga cantilenor och psalmer från ca år 1700
Samling av världsliga cantilenor och psalmer från ca år 1700
Visbok från ca 1720-30-talet med anteckningar av George Stephens i september 1843. Äldre namnteckning av Pehr Gottlieb Torwest
Visbok från ca 1720-30-talet med anteckningar av George Stephens i september 1843. Äldre namnteckning av Pehr Gottlieb Torwest
Olof Wallin, "Gratulations rimm till den nyfödde provincial medicus doctoren herr Lars Fredric Gravander"
Olof Wallin, "Gratulations rimm till den nyfödde provincial medicus doctoren herr Lars Fredric Gravander"
Daniel Fallström, ungdomsdikter och tidiga prosaberättelser. 15 volymer och lägg.
Daniel Fallström, ungdomsdikter och tidiga prosaberättelser. 15 volymer och lägg.
Sten Selander, pressklipp
Sten Selander, pressklipp
Nils Personne, diverse handlingar: almanackor med utförliga anteckningar; fotografier; poesialbum; dikter av NP; tidningsurklipp; två exemplar av ettbladstrycket "Vid minnesfesten inom sällskapet "G. V." öfver Gustaf Wirsén den 11te maj 1874" [tryckt i 10 exemplar]; räkenskaper med dagboksliknande anteckningar från resa till Paris 1912 samt Tyskland 1922 och 1923; tre brev av Gustaf Lagerbielke (1777-1837)
Nils Personne, diverse handlingar: almanackor med utförliga anteckningar; fotografier; poesialbum; dikter av NP; tidningsurklipp; två exemplar av ettbladstrycket "Vid minnesfesten inom sällskapet "G. V." öfver Gustaf Wirsén den 11te maj 1874" [tryckt i 10 exemplar]; räkenskaper med dagboksliknande anteckningar från resa till Paris 1912 samt Tyskland 1922 och 1923; tre brev av Gustaf Lagerbielke (1777-1837)
Gert Maktwald, Poesies et pensees
Gert Maktwald, Poesies et pensees
Paul Andersson, manuskript
Paul Andersson, manuskript
Stig Nilsson, Eldörnen. Vis- och diktsamling (Söderköping 1968). Dedikationsexemplar till Kungliga biblioteket
Stig Nilsson, Eldörnen. Vis- och diktsamling (Söderköping 1968). Dedikationsexemplar till Kungliga biblioteket
Elsa Hilmvik, Vindkraft! Dikt
Elsa Hilmvik, Vindkraft! Dikt
Johannes Edfelt: Manuskript Dagar och nätter
Johannes Edfelt: Manuskript Dagar och nätter
Visbok från tidigt 1800-tal
Visbok från tidigt 1800-tal
Visbok: Witterhets Stycken Fjerde samlingen 1805
Visbok: Witterhets Stycken Fjerde samlingen 1805
Carl Snoilsky: Manuskript
Carl Snoilsky: Manuskript
Johannes Edfelt: Manuskript : Översättningar
Johannes Edfelt: Manuskript : Översättningar
Lars Bölla: Några olika språkspel med ordet "dikt"
Lars Bölla: Några olika språkspel med ordet "dikt"
Diktbok: Antologia poezji skandynawskiej
Diktbok: Antologia poezji skandynawskiej
Carl David af Wirsén: Wackra September : Dikt
Carl David af Wirsén: Wackra September : Dikt
Erik Lindorm: Diktmanuskript "Månen"
Erik Lindorm: Diktmanuskript "Månen"
Johan Jolin: manuskript och dikter
Johan Jolin: manuskript och dikter
Emilie Björnberg: Rimmade tankar af Björn
Emilie Björnberg: Rimmade tankar af Björn
Gösta Oswald: Översättning av "Hyperion" av F. Hölderlin
Gösta Oswald: Översättning av "Hyperion" av F. Hölderlin
Gustaf Ekman: Dikter
Gustaf Ekman: Dikter
Bengt Lidner: Tryckta böcker
Bengt Lidner: Tryckta böcker
Sandro Key-Åberg: Tillägg
Sandro Key-Åberg: Tillägg
Brev mellan Zinaida Gippius och Greta Gerell
Brev mellan Zinaida Gippius och Greta Gerell
Gösta Oswald: Tillägg
Gösta Oswald: Tillägg
Uppsats om Erik Axel Karlfeldt av Margit Johansson
Uppsats om Erik Axel Karlfeldt av Margit Johansson
Karl-Ivar Hildemans arbetsmaterial om Erik Axel Karlfeldt
Karl-Ivar Hildemans arbetsmaterial om Erik Axel Karlfeldt
Lennart Sjögren: Dikter i översättning av Robin Fulton
Lennart Sjögren: Dikter i översättning av Robin Fulton
Marianne Räf: Diktsamling "Förlängning"
Marianne Räf: Diktsamling "Förlängning"
Marianne Räf: Diktsamling "Evighetsbarn"
Marianne Räf: Diktsamling "Evighetsbarn"
Lyrikvännen, tidskrift
Lyrikvännen, tidskrift
Marianne Räf: Diktsamling "Café sol"
Marianne Räf: Diktsamling "Café sol"
Marianne Räf: Diktnovell "Äventyr i Syrén"
Marianne Räf: Diktnovell "Äventyr i Syrén"
Marianne Räf: Diktsamling "Romantisk retur"
Marianne Räf: Diktsamling "Romantisk retur"
1700-talsdikter
1700-talsdikter
Ernst Jacobsson: Tillägg
Ernst Jacobsson: Tillägg
Östen Sjöstrand: Tryck
Östen Sjöstrand: Tryck
Thor Sundberg: Dikter, tal och visor
Thor Sundberg: Dikter, tal och visor
Marianne Räf: Dikter
Marianne Räf: Dikter
Arne Ebers samling. Tillägg
Arne Ebers samling. Tillägg
Marianne Räf. Tillägg
Marianne Räf. Tillägg
Werner Aspenström: Brev m m
Werner Aspenström: Brev m m
Birger Johanssons arbetsmaterial inför uppsats om Nils Ferlin
Birger Johanssons arbetsmaterial inför uppsats om Nils Ferlin
Säby gårdsarkiv: släkten Wrangel
Säby gårdsarkiv: släkten Wrangel
Staffan Lamms researchmaterial om Peter Weiss, med originalfotografier från Peter Weiss
Staffan Lamms researchmaterial om Peter Weiss, med originalfotografier från Peter Weiss
Jan Olov Ulléns arkiv
Jan Olov Ulléns arkiv
Folke Isakssons arkiv
Folke Isakssons arkiv
Siv Cederings arkiv
Siv Cederings arkiv
Bo Johanssons arkiv
Bo Johanssons arkiv
Rönnog Seabergs arkiv
Rönnog Seabergs arkiv
Bernhard Nilssons arkiv
Bernhard Nilssons arkiv
Erland Flemmings arkiv
Erland Flemmings arkiv
Fredrica Christina Linders arkiv
Fredrica Christina Linders arkiv
Helmer Grundströms arkiv
Helmer Grundströms arkiv
Börje Lundgrens arkiv
Börje Lundgrens arkiv
Harriet Löwenhjelms papper
Harriet Löwenhjelms papper
Pär Lagerkvists samling
Pär Lagerkvists samling
Karlfeldts samling
Karlfeldts samling
Karlfeldts samling, tillägg (1-34)
Karlfeldts samling, tillägg (1-34)
Karlfeldts samling, tillägg (a-q)
Karlfeldts samling, tillägg (a-q)
Gustaf Rune Eriks efterlämnade papper
Gustaf Rune Eriks efterlämnade papper
Rut Hillarp: Brev
Rut Hillarp: Brev

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.