Visar 56128 resultat

Arkivbeskrivning
Förhandsgranska utskrift Visa:

662 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Excerpter

Hemmer, Jarl (1893-1944), Sverige
Hesse, Hermann (1877-1962), Tyskland
Hofmannsthal, Hugo von (1874-1929), Österrike
Holthusen, Hans Egon (1913-1997), Tyskland

Excerpter

Heine, Heinrich (1797-1856), Tyskland

Heller, Erich (1911-1990), England

Hellström, Erik Gustaf (1882-1953), Sverige

Excerpter

Harrie, Ivar Olov (1899-1973), Sverige

Hartlaub, Felix (1913-1945), Tyskland

Hauptmann, Carl (1858-1921), Tyskland

Excerpter

Gogh, Vincent van (1853-1890), Holland
Gorkij, Maksim [Alexej Maksimovic Peskov] (1867-1936), Ryssland
Grieg, Johan (1902-1943), Norge
Grönbech, Vilhelm Peter (1873-1948), Danmark

Albin Neanders arkiv

 • SE Q Handskrift 199
 • Arkiv
 • 1889 - 1924
Arkivet består av en volym personliga handlingar och en volym som rör arkivbildarens verksamhet.

Per Fjellströms arkiv

 • SE Q Handskrift 196
 • Arkiv
 • 1915 - 2010
Arkivet har fått följande struktur: Personliga handlingar, innehåller bl.a. pass inskrivningsböcker, brev, anteckningsböcker och handlingar rörande Hilda Fjellström. Volymerna arkivbildarens verksamhet innehåller manuskript, material rörande det samepolitiska engagemanget och släktforskningsmaterial.Volymerna samlingar omfattar pressklipp och fotografier.

Per Tingbrands arkiv

 • SE Q Handskrift 122
 • Arkiv
 • 1784 - 2010
Arkivet efter Per Tingbrand omfattar ca. 4 hyllmeter och består till största delen av Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet. Tidsmässigt omfattar arkivet 1930-tal – 2000-tal. Vid ordningsarbetet har hänsyn tagits till den ordning som rådde vid leveransen av arkivet. Arkivet har ordnats i fem huvudkategorier. A Personliga handlingar bestående av betyg, bouppteckningar adressbok etc. B Alfabetiskt ordnade manuskript. C Korrespondens rörande Sankt Barthélemy. D Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet som behandlar ämnena Sankt Barthélemy, segling och Daniel Solander. E Samlingar finner man pressklipp, fotografier och Tingbrands egna publikationer.

Elfred Berggrens arkiv

 • SE Q Handskrift 140
 • Arkiv
Arkivet efter Elfred Berggren består av en arkivvolym innehållande brev, manuskript och fotografier. Handlingarna har funnits bevarade inom släkten och har via litteraturvetaren Erik Jonsson förmedlats till Forskningsarkivet.

Ernst och Elsa Gafvelins arkiv

 • SE Q Handskrift 81
 • Arkiv
 • 1895 - 1954
Arkivet består av en volym med handlingar som skänkts av släktingar. Arkivet innehåller korrespondens till Ernst Gafvelin (bl.a. en samling brev från chefredaktören/ landshövdingen Gustav Rosén under hans fängelsevistelse 1916). Lösa manuskript, tidningsklipp och bouppteckningar ingår också i arkivet.

Loka Enmarks arkiv

 • SE Q Handskrift 167
 • Arkiv
 • 1932 - 2012
Arkivet efter Loka Enmark består främst av manuskript till noveller och dramatik från hennes senare författarperiod. Mycket av materialet i arkivet är inte tidigare utgivet. I arkivet återfinns även korrespondens, fotografier och klipp

Herman Diamants arkiv

 • SE Q Handskrift 48
 • Arkiv
 • 1915-2000-tal
Klippsamlingen innehåller till största delen klipp ur lokalpressen (Västerbottens-Kuriren och Västerbottens Folkblad) från tidsperioden 1962 - 1982. Artiklarna rör framförallt Umeå universitet men behandlar också sjukvårdsfrågor.
Tilläggsleveransen som också är en gåva innehåller en volym personliga handlingar, alfabetiskt och kronologiskt ordnad korrespondens. Några volymer Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet, Arbetsmaterial om författare och medicinare samt slutligen en volym med Herman Diamants publikationer.

Excerpter

Dostojevskij, Theodor Michajlovic (1821-1881), Ryssland

Drachmann, Holger Hendrich Herholdt (1846-1908), Danmark

Duse, Samuel August (1873-1933), Sverige

Excerpter

Claudel, Paul Louis Charles Marie (1868-1955), Frankrike
Clemens, Samuel [Mark Twain] (1835-1910), USA
Coleridge, Samuel Taylor (1772-1834), England
Croce, Benedetto (1866-1952), Italien
D' Annunzio, Gabriele (1863-1938), Italien
Defoe, Daniel (1660-1731), England
Dickens, Charles (1811-1870), England
Diktonius, Elmer (1896-1961), Sverige

Excerpter

Caillois, Roger (1913-1978), Frankrike

Cechov, Anton Pavlovic (1860-1904), Ryssland

Chateaubriand, Alphonse de (1877-1951), Frankrike

Excerpter

Bojer, Johan (1872-1959), Norge

Botticelli, Sandro [Alessandro di Mariano Filipepi] (1445-1510), Italien

Excerpter

Bellman, Carl Mikael (1740-1795), Sverige

Benavente, Jacinto (1866-1954), Spanien

Benedictsson, Victoria Maria [Algren, Ernst](1850-1888), Sverige

Excerpter

Andersen Nexö, Martin (1869-1954), Danmark

Barrès, August Maurice (1862-1923), Frankrike

Baudelaire, Charles (1821-1867), Frankrike

Beer-Hofmann, Richard (1866-1945), Österrike

Excerpter

Altenberg, Peter [Engländer, Richard] (1859-1915), Österrike

Anderson, Daniel [Dan] (1888-1920), Sverige

Herbert Grevenius samling

 • SE S-HS L146
 • Arkiv
 • 1922-1977
Brevsamling: 3334 st brev till och från Grevenius, 31 övriga brev. Oidentifierade brev och diverse handlingar samt en dossier med tillhörande brev

Diverse

1:12. Brev från Herbert Grevenius
2. Brev från och till andra
3. Oidentifierade brev
4. Diverse (cirkulär, PM, konsertbiljett, tjänstereglemente m.m.)
5. Dossier: Teaterdrift i anknytning till Sveriges Radio (häri även: tillhörande brev och PM)

Agnes von Krusenstjernas samling

 • SE S-HS L145
 • Arkiv
 • 1882-1941
Agnes von Krusenstjernas efterlämnade papper: 1467 st brev till Agnes von Krusenstjerna från 279 brevskrivare; 149 brev och kopior från Agnes von Krusenstjerna till 55 brevmottagare; 801 brev till David Sprengel från 223 brevskrivare; 72 brev och kopior från David Sprengel till 38 brevmottagare; 130 brev till och från föräldrar och syskon m.fl.; 40 brev mellan andra personer; 6 volymer förlagskorrespondens m.m.; 25 telegram
Manuskript, anteckningsböcker, dagböcker, översättningar, kontrakt, bouppteckning, fotografier, biographica, tryck, klippböcker, David Sprengels efterlämnade papper m.m.

Pär Widmans diabildsamling

 • SE Q Handskrift 96
 • Arkiv
 • 1950-talet - 1970-talet
Samlingen innehåller färgdiabilder. Fotografierna är tagna under semesterresor i Italien, England, Irland, Frankrike, Österrike, Sovjetunionen och Amerika (Stora Amerikaresan) under 1960- och 1970-talet. Dessutom ingår också fotografier från Pär Widmans scoutverksamhet, deltagande i läger mm under 1950- och 1960-talet.
Resultat 1 till 100 av 56128

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.