Förhandsgranska utskrift Avsluta

Visar 348 resultat

Arkivbeskrivning
Delarkiv Svenska
Förhandsgranska utskrift Visa:

6 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Släkten Kolmodon från Arbrå
Släkten Kolmodon från Arbrå
Klippsamling: Om Upsala, skolminnen, Gnesta m.m. : Klipp och anteckningar
Klippsamling: Om Upsala, skolminnen, Gnesta m.m. : Klipp och anteckningar
Disa Beijers dagböcker
Disa Beijers dagböcker
Digitalt material
Digitalt material
Familjen Anna och Karl Otto Westerlunds livssituation
Familjen Anna och Karl Otto Westerlunds livssituation
Släktträd (kopia)
Släktträd (kopia)
Fotografier: Tyra och Alexander Berghems familjealbum
Fotografier: Tyra och Alexander Berghems familjealbum
Diverse handlingar
Diverse handlingar
Brev, manuskript m.m.
Brev, manuskript m.m.
Brev, biographica m.m.
Brev, biographica m.m.
Gunde Johansson: Tillägg
Gunde Johansson: Tillägg
Gunde Johanssons arkiv: Tillägg
Gunde Johanssons arkiv: Tillägg
Christoph Sulzbach
Christoph Sulzbach
Tryckt Material (320 Statsvetenskap)
Tryckt Material (320 Statsvetenskap)
Förordnande för överkontrollör Carl Abraham Westman
Förordnande för överkontrollör Carl Abraham Westman
Johansson, John. Uppsats om kaféer och konditorier i Umeå
Johansson, John. Uppsats om kaféer och konditorier i Umeå
Predikan Tredje Storböndagen 1752 i Njurunda
Predikan Tredje Storböndagen 1752 i Njurunda
Handlingar efter Henning Melander, Statsgeodet och arkforskare
Handlingar efter Henning Melander, Statsgeodet och arkforskare
Avskrift: Observationes grammaticae circa linguam Esthonicam
Avskrift: Observationes grammaticae circa linguam Esthonicam
Manuskript till artikel om Horace William Wheelwrights resa i Lappland 1862
Manuskript till artikel om Horace William Wheelwrights resa i Lappland 1862
Fotografialbum över Bålby Herrgård 1951
Fotografialbum över Bålby Herrgård 1951
Barnmorskedagbok för Bjurholms distrikt år 1890-1894
Barnmorskedagbok för Bjurholms distrikt år 1890-1894
Thisell, Anders Gustaf: Brevkopiebok 1895-1896
Thisell, Anders Gustaf: Brevkopiebok 1895-1896
Selander, Sten: Dikter 1909-1910
Selander, Sten: Dikter 1909-1910
Klippsamling barnpsykologi och barnsjukvård
Klippsamling barnpsykologi och barnsjukvård
Johan Petter Wallin: Manuskript till Karl den Tolfte. Tjugofyra sånger
Johan Petter Wallin: Manuskript till Karl den Tolfte. Tjugofyra sånger
Vallberg, Viktor: "Kaleidoskop ur min levnad"
Vallberg, Viktor: "Kaleidoskop ur min levnad"
Matrikel öfver Landtmäteripersonalen i Westerbottens län
Matrikel öfver Landtmäteripersonalen i Westerbottens län
Roger Sjölanders donation
Roger Sjölanders donation
Alvar Apeltoffts donation
Alvar Apeltoffts donation
Böcker
Böcker
Boksamling
Boksamling
Textila hantverk
Textila hantverk
Strindberg, August (1849-1912): Förspel till ett drömspel, Korridordramat
Strindberg, August (1849-1912): Förspel till ett drömspel, Korridordramat
Gadde, Nils Olof Anders Ohlsson, (1834 - 1904): Island 1857
Gadde, Nils Olof Anders Ohlsson, (1834 - 1904): Island 1857
Tal- och sångpjeser uppförda i Stockholms samtliga teatrar och öfriga lokaler spelåren 1863 - 1913
Tal- och sångpjeser uppförda i Stockholms samtliga teatrar och öfriga lokaler spelåren 1863 - 1913
Silfverstolpe, Fredrik Samuel, överintendent, (1769 - 1851): Embetes-anteckningar 1813 - 1836
Silfverstolpe, Fredrik Samuel, överintendent, (1769 - 1851): Embetes-anteckningar 1813 - 1836
Stenberg, Pehr, komminister (1758 - 1824): Dagböcker
Stenberg, Pehr, komminister (1758 - 1824): Dagböcker
Trondheim Politikammer. Register till protokoll over utvandrede personer 1867 - 1890
Trondheim Politikammer. Register till protokoll over utvandrede personer 1867 - 1890
Journal och examensprotokollsbok 1865 - 1880 för Vindelns kommun
Journal och examensprotokollsbok 1865 - 1880 för Vindelns kommun
Jordrannsakningsprotokoll över undersökning om ödeshemman i Bygdeå, Lövångers, Skellefteå och Umeå tingslag 1737
Jordrannsakningsprotokoll över undersökning om ödeshemman i Bygdeå, Lövångers, Skellefteå och Umeå tingslag 1737
Keruupiiri 21, Länsipohja E - Ö. Tornedalsfinska ord upptecknade av Inkeri Tuovinen 1929 - 1937
Keruupiiri 21, Länsipohja E - Ö. Tornedalsfinska ord upptecknade av Inkeri Tuovinen 1929 - 1937
Provinsialläkares årsberättelser med bilagor avs Ytterlännäs provinsialläkardistrikt 1918, 1919
Provinsialläkares årsberättelser med bilagor avs Ytterlännäs provinsialläkardistrikt 1918, 1919
Lantmäteriverket, kartor Umeå socken
Lantmäteriverket, kartor Umeå socken
Elers, Johan, canc råd, (1730 - 1813), Historia om vägarna i Sverige
Elers, Johan, canc råd, (1730 - 1813), Historia om vägarna i Sverige
Nensén, Jonas A, kyrkoherde i Dorotea (1791 - 1881)
Nensén, Jonas A, kyrkoherde i Dorotea (1791 - 1881)
Brev från landskansliet i Västerbottens län (med bilagor) till stiftsamtmannen i Trondheim 1734, 1735, 1745, 1752, 1753 och 1783
Brev från landskansliet i Västerbottens län (med bilagor) till stiftsamtmannen i Trondheim 1734, 1735, 1745, 1752, 1753 och 1783
Kungl placater mm 1541 - 1649
Kungl placater mm 1541 - 1649
Karlsson, Svea, f Andersson (1877 - 1946), Barndomsminnen från Umeå på 1880-90-talen jämte några Degerforsminnen i början av 1900-talet
Karlsson, Svea, f Andersson (1877 - 1946), Barndomsminnen från Umeå på 1880-90-talen jämte några Degerforsminnen i början av 1900-talet
Grubb, Nils, prost (1681 - 1724): Självbiografi u å
Grubb, Nils, prost (1681 - 1724): Självbiografi u å
Östergren, Olof: Ordboksplan, groft utkastad
Östergren, Olof: Ordboksplan, groft utkastad
Karta öfver striderna vid byn Säfvar den 7 och hamnen Ratan den 8 augusti (1809)
Karta öfver striderna vid byn Säfvar den 7 och hamnen Ratan den 8 augusti (1809)
Visitationshandlingar, Karesuando församling, 1905
Visitationshandlingar, Karesuando församling, 1905
Visitationsakter mm rörande Gällivare lappskola (1757-1879)
Visitationsakter mm rörande Gällivare lappskola (1757-1879)
Visitationsakter mm rörande Jokkmokks lappskola (1750-1873)
Visitationsakter mm rörande Jokkmokks lappskola (1750-1873)
Bergström, Karl, landshövding (1858-1937): Brev från FD Paul Hellström
Bergström, Karl, landshövding (1858-1937): Brev från FD Paul Hellström
Sundevall, Carl Jacob, (1801-1875): Brev från Nils Johan Sundelin i Lycksele 1840-1850
Sundevall, Carl Jacob, (1801-1875): Brev från Nils Johan Sundelin i Lycksele 1840-1850
Östersjöprovinsernas tull- och licenträkenskaper: Tullen i Novgorod 1583-1707
Östersjöprovinsernas tull- och licenträkenskaper: Tullen i Novgorod 1583-1707
Brev från Johan Anders Linder till förste exp. secr. L A Ekman Stockholm ang manuskript till Lappmarksbeskrivningen
Brev från Johan Anders Linder till förste exp. secr. L A Ekman Stockholm ang manuskript till Lappmarksbeskrivningen
Furberg, August, komminister (1893-1987): Minnen
Furberg, August, komminister (1893-1987): Minnen
Brev från Lars Levi Laestadius till professor Göran Wahlenberg, Uppsala 1807 - 1843 spridda år
Brev från Lars Levi Laestadius till professor Göran Wahlenberg, Uppsala 1807 - 1843 spridda år
Prof Göran Wahlenberg (1780 - 1851), Uppsala
Prof Göran Wahlenberg (1780 - 1851), Uppsala
Astrid Odstedts arkiv, Kirunaminnen
Astrid Odstedts arkiv, Kirunaminnen
Övertorneå tingslags häradsrätts arkiv
Övertorneå tingslags häradsrätts arkiv
Södra Ångermanlands domsaga: Saköreslängder 1736-1770
Södra Ångermanlands domsaga: Saköreslängder 1736-1770
Skellefteå landsförsamlings kyrkoarkiv: Kyrkorådsprotokoll 1831-1895
Skellefteå landsförsamlings kyrkoarkiv: Kyrkorådsprotokoll 1831-1895
Topografiska kårens arkiv 1808-1811
Topografiska kårens arkiv 1808-1811
Eddan av Snorre Sturlasson
Eddan av Snorre Sturlasson
Kustbana genom Västerbottens län, utredning 1924
Kustbana genom Västerbottens län, utredning 1924
Krigshandlingar 1808-1809
Krigshandlingar 1808-1809
PM av Carl-Ivar Ståhle ang Johannes Bureus´ handskrifter i samlingen Fa på Kungliga biblioteket i Stockholm
PM av Carl-Ivar Ståhle ang Johannes Bureus´ handskrifter i samlingen Fa på Kungliga biblioteket i Stockholm
Sandåkerns Sportklubb: protokoll och tidningsklipp
Sandåkerns Sportklubb: protokoll och tidningsklipp
Handlingar rörande expeditionen till Arkangelsk 1701
Handlingar rörande expeditionen till Arkangelsk 1701
Handelsräkningen 1964
Handelsräkningen 1964
Utredningar Fiskerinämnden i Västerbottens län 1919-1940
Utredningar Fiskerinämnden i Västerbottens län 1919-1940
Björnegård, Manfred
Björnegård, Manfred
Tryck
Tryck
Brev
Brev
Mottagna brev
Mottagna brev
Brev, brevavskrifter
Brev, brevavskrifter
TILLÄGG
TILLÄGG
Brev till Eva Björk m.m.
Brev till Eva Björk m.m.
Leif Björks dokument
Leif Björks dokument
Elis Erikssons arkiv
Elis Erikssons arkiv
Tor Englunds arkiv
Tor Englunds arkiv
Brev
Brev
Lars Gyllensten: Manuskript till Lapptäcken, livstecken
Lars Gyllensten: Manuskript till Lapptäcken, livstecken
Lars Gyllensten: Tryck - Lapptäcken, livstecken med korrektur
Lars Gyllensten: Tryck - Lapptäcken, livstecken med korrektur
Lars Gyllensten: Brev till Erik Hjalmar Linder
Lars Gyllensten: Brev till Erik Hjalmar Linder
John Landquist efterlämnade arkiv
John Landquist efterlämnade arkiv
Solveig Landquist efterlämnade handlingar
Solveig Landquist efterlämnade handlingar
Solveig Landquist efterlämnade handlingar: Fotografier
Solveig Landquist efterlämnade handlingar: Fotografier
Diabilder m.m.
Diabilder m.m.
Brev, manuskript, handlingar rörande utställningar m.m.
Brev, manuskript, handlingar rörande utställningar m.m.
Manuskript, brev, tryck och fotografier
Manuskript, brev, tryck och fotografier
Brev, samt synopsis och utkast till filmmanuskript m.m.
Brev, samt synopsis och utkast till filmmanuskript m.m.
Drachman, Anders Björn (1860-1935)
Drachman, Anders Björn (1860-1935)
Holmgren, Albert (1824-1905)
Holmgren, Albert (1824-1905)
Hultkrantz, Claes Adolf (1823-1877)
Hultkrantz, Claes Adolf (1823-1877)
Westman, Karl Gustaf (1876-1944)
Westman, Karl Gustaf (1876-1944)
Resultat 1 till 100 av 348

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.