Visar 56172 resultat

Arkivbeskrivning
Förhandsgranska utskrift Visa:

673 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

I natten darra de tunga väder...
I natten darra de tunga väder...
Hvad mer, om vi vandra i stillhet...
Hvad mer, om vi vandra i stillhet...
Och Per stod upp... Daterad 16/12 -96
Och Per stod upp... Daterad 16/12 -96
Sakta vi skredo... (Vallfärd)
Sakta vi skredo... (Vallfärd)
Din blick är flammande mörk...
Din blick är flammande mörk...
Diktförteckning till Flora och Bellona
Diktförteckning till Flora och Bellona
Gå dit och hör, om du har mod... (Till en jordförvärvare)
Gå dit och hör, om du har mod... (Till en jordförvärvare)
Diktförteckning till Flora och Bellona
Diktförteckning till Flora och Bellona
En morgon - vinden är sval...
En morgon - vinden är sval...
Möter jag gemålen...
Möter jag gemålen...
Testamente. Tryckt i Flora och Bellona, 1918
Testamente. Tryckt i Flora och Bellona, 1918
Tro mig ej den...
Tro mig ej den...
Sägner vi hört...
Sägner vi hört...
Du hafver mig fram till...
Du hafver mig fram till...
Lås upp din gröna dörr...
Lås upp din gröna dörr...
Nu hänger kvällen upp sin skylt i väster...
Nu hänger kvällen upp sin skylt i väster...
Sägner vi hörde och drömmar vi drömde...
Sägner vi hörde och drömmar vi drömde...
En vinterlek och en nyttig regla
En vinterlek och en nyttig regla
Den ligger så täckt...
Den ligger så täckt...
Jag talar ej om... (Fia Hönstjuf). Daterad 22 nov. 96
Jag talar ej om... (Fia Hönstjuf). Daterad 22 nov. 96
Det är inget ädelt lejon...
Det är inget ädelt lejon...
Där skogssjön öppnar...
Där skogssjön öppnar...
När lyktskenet göt öfver... (Jordanden). Daterad 23/4 -08
När lyktskenet göt öfver... (Jordanden). Daterad 23/4 -08
Impromptu just i vårmotet... (Skottdag är det, karneval... )
Impromptu just i vårmotet... (Skottdag är det, karneval... )
Lif du är salt och bröd...
Lif du är salt och bröd...
Kung Salomo sitter i bågig sal...
Kung Salomo sitter i bågig sal...
Stolt som den krönte hjorten...
Stolt som den krönte hjorten...
Stolt som den krönta hjorten...
Stolt som den krönta hjorten...
Du är ädel, du är trofast...
Du är ädel, du är trofast...
Kung Salomo sitter i bågig sal...
Kung Salomo sitter i bågig sal...
Astrologen
Astrologen
En duva kuttrade... (Dufvan och örnen)
En duva kuttrade... (Dufvan och örnen)
Giv mig ett strängaspel... (Två stämmor)
Giv mig ett strängaspel... (Två stämmor)
Hvem böjer i templet...
Hvem böjer i templet...
De vingade små gäster...
De vingade små gäster...
På dörren famla... (Fjällstorm)
På dörren famla... (Fjällstorm)
Staffan Dahls manuskript
Staffan Dahls manuskript
Staffan Dahls samling
Staffan Dahls samling
Koncept m. m. till olika diktutgåvor, även otryckta dikter
Koncept m. m. till olika diktutgåvor, även otryckta dikter
Och jag tumlar framåt... Daterad 22 juli 1885
Och jag tumlar framåt... Daterad 22 juli 1885
Men var han själv...
Men var han själv...
Diktförteckning till Vildmarks- och kärleksvisor
Diktförteckning till Vildmarks- och kärleksvisor
Vä, konung Gustav... En strof ur Tuna Ting, II. Fridolins lustgård
Vä, konung Gustav... En strof ur Tuna Ting, II. Fridolins lustgård
Jag kommer från den blommande äng...
Jag kommer från den blommande äng...
Hör vindens klagan...
Hör vindens klagan...
Så lyft mig, vår !
Så lyft mig, vår !
Du riddare...
Du riddare...
Häran, kumpan... (Lustgården, 1 strof ur Fridolins lustgård)
Häran, kumpan... (Lustgården, 1 strof ur Fridolins lustgård)
Låt oss hurra och surra... (Den rike ynglingen)
Låt oss hurra och surra... (Den rike ynglingen)
Blås, Gabriel... (en strof ur Yttersta Domen)
Blås, Gabriel... (en strof ur Yttersta Domen)
Kuvert som innehåller resten av Diktbok nr 2
Kuvert som innehåller resten av Diktbok nr 2
Jag gick mig ner till älven... (7 strofer av Den rike ynglingen)
Jag gick mig ner till älven... (7 strofer av Den rike ynglingen)
Jag är den rike ynglingen... (Den rike ynglingen), 4 strofer
Jag är den rike ynglingen... (Den rike ynglingen), 4 strofer
Diktbok nr 2
Diktbok nr 2
Diktförteckning
Diktförteckning
Helt ond...
Helt ond...
Ej sammetshy och lena kläder...
Ej sammetshy och lena kläder...
På bärplockning. 7-8 augusti 1885
På bärplockning. 7-8 augusti 1885
Ack ! - Fram öfver ljungen i skogen...
Ack ! - Fram öfver ljungen i skogen...
I frusna spireahäcken
I frusna spireahäcken
Det börjar gry...
Det börjar gry...
Vi voro långt bort i skogen... Daterad 7 augusti utan år
Vi voro långt bort i skogen... Daterad 7 augusti utan år
Det finns midt inne i staden... Daterad 4 augusti utan år
Det finns midt inne i staden... Daterad 4 augusti utan år
En flyktig hvila...
En flyktig hvila...
a, Visa i högsommaren, daterad -2 augusti utan år. b, Åter björkarne stå ljusa...
a, Visa i högsommaren, daterad -2 augusti utan år. b, Åter björkarne stå ljusa...
Tankfull sitter i bonade loftet...
Tankfull sitter i bonade loftet...
Töcken. November 1885
Töcken. November 1885
I barndomsår. Daterad 17/11 utan år
I barndomsår. Daterad 17/11 utan år
I koret. Daterad 18/11 utan år
I koret. Daterad 18/11 utan år
Intermezzo. Daterad 13/11 utan år
Intermezzo. Daterad 13/11 utan år
Under musiktimmen. Daterad 12/11 utan år
Under musiktimmen. Daterad 12/11 utan år
Det var en vårlig stund. Daterad 10/11 utan år
Det var en vårlig stund. Daterad 10/11 utan år
Förnyelse
Förnyelse
På heden. 11 augusti 1885
På heden. 11 augusti 1885
"Sturm und Drang". Vt. 1885
"Sturm und Drang". Vt. 1885
Strindbergs vistelseorter Grez Paris Berlin: Fotografier av Eric Rafael Rådberg
Strindbergs vistelseorter Grez Paris Berlin: Fotografier av Eric Rafael Rådberg
Kaféet vid Boulevd St Germain
Kaféet vid Boulevd St Germain
Fleurysallén med Pantheon i bakgrunden
Fleurysallén med Pantheon i bakgrunden
Dubblett, dimmig dager, utan Pantheon
Dubblett, dimmig dager, utan Pantheon
Littmansonska huset i Versailles
Littmansonska huset i Versailles
Skeppsbrottet
Skeppsbrottet
Havsvåg och ovädershimmel. "Hög sjö"
Havsvåg och ovädershimmel. "Hög sjö"
Källan. "Sagogrottan"
Källan. "Sagogrottan"
89, Avenue de Neuilly
89, Avenue de Neuilly
Friedrichshagen
Friedrichshagen
Interiör
Interiör
"En våg". På Schwarzen Ferkel
"En våg". På Schwarzen Ferkel
Interiör från nuvarande "Schwarzen Ferkel"
Interiör från nuvarande "Schwarzen Ferkel"
Gamla Ferkels plats
Gamla Ferkels plats
Paletten, eges af Adolf Paul
Paletten, eges af Adolf Paul
Munchs porträtt af Strindberg
Munchs porträtt af Strindberg
Hos Mme Charlotte i Noyen
Hos Mme Charlotte i Noyen
Mme Charlotte i Noyen
Mme Charlotte i Noyen
Interiör från Orfila
Interiör från Orfila
Hôtel Orfila
Hôtel Orfila
101, Avenue de Neuilly
101, Avenue de Neuilly
51, rue de Ranelagh
51, rue de Ranelagh
22, rue Raynouard
22, rue Raynouard
5, rue Franklin
5, rue Franklin
Café de la Régence
Café de la Régence
Resultat 1 till 100 av 56172

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.