Förhandsgranska utskrift Avsluta

Visar 43159 resultat

Arkivbeskrivning
Förhandsgranska utskrift Visa:

291 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Utkast till tal, föredrag m. m.

Albinos samt Diktutkast. 2 blad och en lapp.
"Aldrig har Danmark varit så älskat som nu... ". 11 blad. [1945].
Ett barn. Hamra, en natt. 9 blad.
Den gröna stigen. 5 blad.
Hembygdskärlek. Tal på Smålands nation den 1 maj 1942 med anledning av att bli kallad till hedersledamot. 6 blad, 2 tryckta blad.
"I Finlands heroiska och segerrika kamp... ". 3 blad. 5/2 1940.
Idyll. "Jag kommer en afton till en gammal kvarn i skogen... ". 7 blad.
Inträdestal i Svenska Akademien : Verner von Heidenstam 22/11 1940
Längtan. "Hon satt på renhuden... ".
Mecenater. 2 blad.
Modern. "Födelsedagen var slut... ". 8 blad.
Musikernas Fröding; En förbättrad Frödingsdikt.
Människoorgeln. 7 blad.
Det mänskliga ansiktet [Om Marie Sklodowska-Curie]. 5 blad.
Nobeltal. 1 blad. [1951].
Några tankar medan det skymmer. 8 blad.
Opublicerade noveller 1911, 1915, odaterat
Ringen. "Jag sitter på min herres finger... ". 12 blad.
[Om skrivhämningar. Självbiografiskt utkast.]. 5 blad.
Tal vid faderns begravning. 5 blad.
Esaias Tegnér. Tal i Svenska akademien med anledning av 100-årsminnet av hans död [1946].
Turisten i Reims. 4 blad.
Två gamla Strindbergsbrev. 5 blad. Tryckt 1912 i Aftontidningen.
Två män. 5 blad.
Vårt broderland Norge. "Varje vän av Norge måste i dessa dagar... ". 4 blad.
"Vi vita riddare av Synden", Uppsala, Valborgsmässoafton 1912. 2 blad.
Vid årsskiftet [Radiotal]. Anteckningar och manus. Svenska Dagbladet 2/1 1942. Även i Hufvudstadsbladet 9/1 1942 under rubriken "Inför ett nytt år".
Om Elin Wägners inval till Svenska Akademien. 5 blad. [1944].
[Recension av] Jeppe Askjaer, Vredens barn. 11 blad. Översättning av Hannes Sköld. Tryckt i Stormklockan 1913.
[Recension av] Fjodor Dostojevskij, De förtrampade. 11 blad. Översättning av Ellen Rydelius. Tryckt i Stormklockan 1913.
[Recension av] Bertel Gripenberg, Skuggspel - Hjalmar Procopé, Dikter i urval. 10 blad. Tryckt i Stormklockan 1913.
[Recension av] Karl Hedmansson, Afton- och morgonland. 5 blad. Tryckt i Stormklockan 1913.
[Recension av] Erik Lindorm, Tal till mitt hjärta. 5 blad. Tryckt i Stormklockan 1913.
[Recension av] Hjalmar Söderberg, Den allvarsamma leken. 7 blad. Tryckt i Stormklockan 1913.
Utlåtanden om tävlingsskrifter 1941

Autografsamling (fotokopior)

 • SE S-HS ACC1996/47
 • Arkiv
 • Slutet av 1800-talet - början av 1900-talet
Fotokopior av autografer, främst av svenska musiker : Hugo Alfvén, Frans Hedberg, Kristina Nilsson, W. Peterson-Berger, Ture Rangström, Emil Sjögren, David G. Stockman. 15 bl.

Tidiga prosaförsök

Från gosse till man. 4 blad. 1903.
Sjöröfvarne i Östersjön. Berättelse af P. L. Wexiö 1903. 9 blad.
Pojken och trollet. Wäxjö den 1/2 1904. 4 blad.
En samling berättelser av P-L-. Wäxjö 1904. 1 brunt häfte.
Till hvarje svensk gosse och flicka. Till svenska folket. Friarbrefvet. Hör, Svea talar till sitt folk. 1 häfte. 1904.
Till Sveriges ungdom !. 3 blad, 1 kuvert, 3 blad. 1904.
En fosterlandsälskares lefnadsöder. Ett försök till socialismens bekämpande. Växjö den 29.10 1905. Kapitel 1, En kamp. 2 skrivna blad samt blanka, 1 häfte med marmorerad pärm.
Några ord till Växjö skolungdom. 6 blad. 1905.
En författares saga. Växjö den 16.12.1906. Slutad den 1.1.1907. 1 häfte.
En författares saga af Smålandspojken. 1 häfte. 1906 -- 1907.
När mor dog den 26.8.1906. 1 blad.
Den andliga kulturutvecklingen i Sverige under 1800-talet. (Föredrag hållet i skolan). 2 blad folio, 6 blad, 4 blad. 1907.
Arbetsfolk. 4 blad. 1907.
Arbetsfolk. Gullkroken den 25/6 1907. 1 häfte.
Bland männsikor. Gullkroken den 25/6 1907. 2 blad.
Dom. 3/4 1907. 2 blad.
Fattigt folk. 7 blad. 1907.
Godtemplaren [och andra berättelser], samt Gammalt och nytt. 7/4 1907. 1 häfte, 2 lösa blad.
Den heliga synden. Gullkroken den 19/7 1907. 5 blad.
Hennes nåd. Gullkroken den 19/7 1907. 4 blad.
Hur firades Gustav Adolfsminnet den 6 nov. 1907 ?. 3 blad.
Ett lif. En författares saga. Växjö den 2.1.1907. Svart vaxdukshäfte.
Lifbilder. Växjö den 9.1.1907. 3 blad.
Litteratur, som jag läst under julferierna. 16/1 1907. 4 blad.
Noveller. Gullkroken 16/6 1907. 1 häfte.
Noveller. 1.7.1907. 1 volym med målad pärm.
Nukaheia. 22/8 07. 1 volym.
Olle Klumpfot. En levnadsteckning. Växjö den 23.4.1907. 1 häfte.
Själar. 2/4 1907; Själar som mötas. 8 blad.
Undantagsfolk. Växjö den 26.1.1907. 4 blad.
Vilse i livet. Gullkroken den 9.8.1907. 4 blad.
Vårbrytning. Växjö den 10.11.1907. 14 blad.
En arbetare. 1/3 1908. 23 blad.
Gubben Flod. Hamra den 1.7.1908. 16 blad, 11 blad, 28 blad.
Gustav av Geijerstam såsom allmogeskildrare. Föredrag i Ring IIa den 16.3.1908. 18 blad.
Gustav Fröding. Föredrag hållet den 19.4.1909. 24 blad.
En gymnasists liv utanför skolan. 20.3.1908. 4 blad.
Herr Ajax, Värnamo (Krönika för föreningen Heimdall 28.2.1908).
Julagille (Krönika för föreningen Heimdall 28.2.1908). 20 blad.
Kritik över läroämnen (Krönika för föreningen Heimdall). 6 blad.
Kung Ingevard den starke. 4.12.1908. 14 blad, 8 blad.
Kung Ingevards dröm. 10.4.1909. 8 blad.
Den lille i fönstret. 26.10.1908. 6 blad, 3 blad.
När Lars på Kullen blev anarkist (En historia från det mörkaste Småland för föreningen Heimdall), 25.9.1908. 16 blad, 18 blad.
Skogen. En bok om en brottsling. 4/1 1908. Svart vaxduksbok.
August Strindbergs betydelse för svenska folket. 18.4.1908. 6 blad.
Ur en skolpojks dagbok (Krönika för föreningen Heimdalls möte d. 28.2.1908). 4 blad, 4 blad.
Vilken av våra vittra författare tilltalar dig mest. 8.5.1908. 4 blad.
Våren. 10.4.1908. 4 blad.
Ödemarken. 17/12 1907 - 4/1 1908. 1 volym, 1 omslag.
Ödemarkens barn. 1908. 1 volym med målad pärm.
När våren kom. 20.4.1909. 7 blad, 4 blad.
Gustav Fröding [Se 1908]; Till Filius... 25/5 09. 6 blad.
Beskrivning av en sjö i Småland. 5 blad.
Betydelsen av att äga ett hem. 3 blad.
Ett brott. 7 blad.
Bör tal- och yttrandefriheten vara obegränsad ?. 3 blad.
De vanligaste trädslagen i Smålands skogar. 3 blad.
Den världen hatar. 2 blad.
Embry. Brunt häfte.
[Erik Burén]. 16 blad.
"Finnens tålamod är stort... ". 5 blad.
Fosterlandskärleken. 7 blad.
Fru Evelina Petterssons kafferep. 3 blad.
Ett förfeladt lif. 2 blad.
Förspilld kraft. 16 blad.
En gammal syndare. 2 blad.
Granen. 4 blad.
Grubben Gran; Gubben Grans begrafning. 4 blad.
Hennes nåd fröken Silfverstolpegranath. 4 blad.
Hur Kalle K. tillbragte sin skoldag. 4 blad.
Hvad är socialismen ?. 2 blad.
"I en af Smålands större socknar... ". 4 blad.
Kalle bonnes första skoldag. 5 blad.
Lifvet. 1 blad.
Lille svensken. 1 blad.
En liten tragedi. 4 blad.
Livet i ett fyrtorn. 8 blad.
Lyckan. 4 blad.
En lyckodröm. 2 blad.
Ett löfte. 4 blad.
Min hemort. 3 blad.
Min skogsbäck. 2 blad.
Moderskärlek; Blomman; Hemma; Den gamla eken; Kopral Lars; Gumman i skogen. 1 häfte utan omslag.
Måns på Backen och hans kor. 2 blad.
Människosjälen. 2 blad.
Nämndemannens julkalas. 4 blad.
När Lasse på Höjden friade. 2 blad.
Ett offer. Fredsnovellen av Vågsvall. 3 blad.
Oktobermarknaden. 4 blad.
Om samlarvurmen. 4 blad.
Pastor Hansson; En som dukat under. 10 blad, 8 blad.
Pro patria. 4 blad folio.
"På andra sidan sjön". Skisser. 1 häfte.
På dansbanan en lördagsnatt. 2 blad.
"På en liten skogsstig vandrade en kulen höstkväll en ung man... ". 7 blad.
På Ätran. 1 blad.
En samling noveller. 4 blad.
Seffresmässe-marken. 2 blad.
Småländsk landtluft; Småländskt folkliv; Kvacksalfvar Johan. 8 blad.
Sorg och glädje. 1 blad.
Stormen. 1 blad folio.
Svenska psalmboken. 6 blad folio.
Sverige !. 1 blad.
Sveriges dramatiska litteratur under 1700-talet. 9 blad.
Ett tack för god vakt !. 4 blad, 2 fragment.
Tidskritik. 1 blad.
Tiggaren. 6 blad.
Tiggar-Johan. 2 blad.
Tragedi på landet. 4 blad.
Två lif. Ett häfte med 2 skrivna blad, övriga blad blanka.
Det unga Sverige. 3 blad.
Ungdomen, livets vår. 3 blad.
Unge greven. 4 blad.
Varför resa främlingar i mängd till det fattiga Schweiz ?. 3 blad.
Vi äta för att leva, vi leva för att äta. 2 blad.
Vid brasan. 2 blad.
Vilse. 16 blad, 18 blad.
Vinterbild i skogen; Den första snön; Snöflingan. 4 blad.
Våra vinternöjen. 4 blad.
Vårbrytning. 4 blad.
Världsföraktaren. 1 blad.
Världsspråken. 5 blad.
Växjö-Alvesta järnväg. 4 blad.
Zigenaregossen. 2 blad.
"Älskar du ditt fosterland ?". 2 blad.
Diverse fragment.

Dikten "Längtan" av Viktor Rydberg

 • SE S-HS Acc2016/32
 • Arkiv
Dikten "Längtan" av Viktor Rydberg, 4 sidor handskrivet manuskript underskrivet Ekeliden juli 1895

Föredrag över släkten Josephson

 • SE S-HS Acc2016/35
 • Arkiv
 • 1930
Manuskript till föredrag av John Josephson hållet den 9 december 1930 vid släktmöte på Hotel Rosenbad med anledning av 150-årsdagen av David Josephsons ankomst till Sverige samt inbjudan till mötet och placeringslista.

Elisabeth Lidéns arkiv Tillägg

 • SE S-HS Acc2020/58
 • Arkiv
 • 1900-tal
4 diabildslådor med diabilder till föreläsningar
Förvaras i 2 lådor

David Bryars litterära utkast

 • SE S-HS Acc2016/63
 • Arkiv
 • --2009
Samlingen innehåller utkast till texter, korrespondens samt pressklipp.

Jan Ulric Westerbergs stambok

 • SE S-HS Acc2016/51
 • Arkiv
 • 1786--1816

Handskriven stambok tillhörig Jan Ulric Westerberg skriven åren 1768-94, 1798 samt 1816 med ryggtiteletikett "Pour mes amis". Tvär-8:0 (98) blad och 1 insatt skyddspapper vid ett svart siluettporträtt med fint blyertsramverk. Stamboken består av 41 blad med text. Marmorerat skinnband med upphöjda bind, rikt guldornerad rygg och röd titeletikett i marokäng. Pärmarna med guldornerat ramverk och pärmkanterna med blindpressad dekor. Helt guldsnitt. Åtminstone sex blad är urrivna.

Bland bidragsgivare kan nämnas Georg Adlersparre, Sven Nicol. Storm, Ehrengranat, Claes A Fleming Jan Gyllenborg, P.A. Tham, Carl Adolf Wahlbom

Oscar och Ida Carlheim-Gyllenskölds arkiv

 • SE S-HS Acc2016/3
 • Arkiv
 • 1825--1902
Arkivet innehåller till största delen brev mellan Oscar och Ida Carlheim-Gyllensköld, korrespondens med sönerna Carl och Vilhelm, dagböcker samt anteckningar, räkenskapshandlingar.

Brev från Einar Jolin till Einar Westberg

 • SE S-HS Acc2016/49
 • Arkiv
 • 1957--1963
Accessionen innehåller en inbjudan till vernissage av Einar Jolins retrospektiva utställning 1957 samt 2 brevkort daterade 1963.

Gudmund Nyströms arkiv

 • SE S-HS Acc2016/2
 • Arkiv
 • 1924-2016
Består till största delen av böcker (ca 9 hm) och annat tryckt material

Lars O. Ericssons arkiv

 • SE S-HS Acc2016/36
 • Arkiv
 • 1969-2016
Brev, dagböcker, manuskript till artiklar, utställningskataloger och böcker, egna utställningar, undervisningsmaterial, pressklipp, tryck, biographica, fotografier samt audiovisuellt material

Fredrika Bremer: 3 brev av Fredrika Bremer

 • SE S-HS Acc2016/20
 • Arkiv
 • 1864
3 brev skrivna av Fredrika Bremer; ett till kammarherre Liljenstolpe daterat 14 november 1864, ett adresserat till Herr Doktor daterat 16 november samt ett till okänd adressat daterat 4 november 1864

Margareta Dellefors arkiv, tillägg

 • SE S-HS Acc2016/56
 • Arkiv
Arkivet innehåller främst pressklipp Dalhalla och Margareta Dellefors, handlingar rörande verksamheten på Dalhalla, fotgrafier samt 2 böcker om Dalhalla.

Brev till Erik W Dahlgren

 • SE S-HS Acc2016/66
 • Arkiv
 • 1930
Ett brev från Dr. Emil Walter till riksbibliotekarien Erik Wilhelm Dahlgren daterat i Prag 22 november 1930.

Elo Rydbecks manuskript

 • SE S-HS Acc2016/41
 • Arkiv
 • 1960--2016
Handskrivna manuskript i dagboksform.

Fotonegativ av Eric Ericson

 • SE S-HS Acc2016/29
 • Arkiv
4 plastfickor med remsor av fotonegativ föreställande Eric Ericson. Fotograf: Jarl Ekenryd

Handlingar efter Anders Fryxell, tillägg

 • SE S-HS Acc2016/13
 • Arkiv
 • 1817--1881
Samlingen innehåller brev mellan medlemmar i släkten Fryxell, främst till Anders Fryxell, samt handlingar rörande släkten såsom dödsannonser, dikter, manuskript mm. Till samlingen hör även 4 dokument med sigill.

Handlingar efter Herbert och Ulla Grevenius

 • SE S-HS Acc2016/45
 • Arkiv
Accessionen innehåller kandidatuppsats "Fröding och demokratin" från 1923, handlingar och protokoll efter föreningen "Lilla cirkeln" 1917-1920,5 st brev till Ulla Grevenius ( g. Olsson) från Karin Kavli, en inramad teckning av Gunnar Brusewitz från 1947 samt 2 sviter teaterteckningar.

Edward Adams-Rays samling

 • SE S-HS Acc2016/47
 • Arkiv
 • 1890--1946
Samlingen innehåller handlingar som beskriver Edward Adams-Rays liv såsom brev, levnadsbeskrivningar, fotografier, pressklipp och tryck.

Lea Steinwassers pressklippssamling

 • SE S-HS Acc2016/62
 • Arkiv
 • Odaterat
Sammanställning av artiklar och rubrikar från olika tidningar och tidskrifter rörande tyska förhållanden. Kopior.

"Sidendaler"

 • SE S-HS Acc2005/11
 • Arkiv
 • 1794
Accessionen innehåller en "sidendaler" daterad 1794. Det är en sedel avbildad på sidentyg och som troligen skulle ha använts som utsmyckning på insidan av en sidenplånbok.

Ulla Isakssons arkiv

 • SE S-HS Acc2016/30
 • Arkiv
 • 1940--1998
Arkivet innehåller brev, anteckningar, manuskript, pressklipp och tryck efter Ulla Isaksson samt manuskript efter Erik Hjalmar Linder och Hans Isaksson.

Video- och ljudband

KASSETTBAND (19 st.)
• Lars Ahlin I. Möte med L.A. och hans texter, TV 1.12 1969
• ”Kvinnans åldrar”, 10/1 1985
• ”Kom väckelsen till ön”. Ur Ulla Isakssons bok ”Ytterst i havet”. Intalat av Erik Ekholm, Metodistkyrkan, Stockholm. 87-02-17
• Intervju med Ulla Isaksson 21/4 87 (Radio B)
• Ebba Holgersson, april 1987. Del 1, 3-4 (3 st. kassetter)
• Ulla Isaksson + Elisabet Koning. Om födelsedagen d. 19/8 88
• Ullas föredrag på Bokmässan, 1988 [I]
• Ullas föredrag på Bokmässan, 1988 [II]
• Kulturtimmen om psykoanalys (Ulla samtal med Kerstin om psyk.analys och skapande, sep. 89
• Ulla Isaksson berättar om sitt författarskap (Vallentuna biblioteks vänner), 1993-03-13
• Bokfönstret 6/12 95. Möte med Ulla Isaksson. Red. Monica Lauritzen. Musik Pergolesi ”Stabat Mater”
• F-dagen, Ulla
• Elin Wägner, Intervjuer med olika människor
• Ulla Isaksson (SR, programförsäljningen)
• Kulturnytt – Littmarker [1990-tal]
• Ulla Isaksson: Fru Seger ska vara en ängel
• Kärlek och försoning. Förf. Ulla Isaksson i ett samtal med Inger Wikström

VHS-BAND (14 st.)
• Farmor och vår herre, Svt 2, del. 1-4. 4 st. VHS-band [1983]
• Ulla i ”Bakfickan”, sep. 86 / Erik i ”Framåt natten”, mars 87
• ”Stina + Hjalmar” [1988?]
• Chefen fru Ingeborg, Svt 1, del 1-4. 4 st. VHS-band [1993]
• Chefen fru Ingeborg, förprogram
• Chefen fru Ingeborg, introduktion + del 1-3
• Sju flickor: Ulla Isaksson, sändes 6/5 94
• Ulla Isaksson, Svt (Stämpel: Örebro 183”)

Korrespondens

Tre omslag innehållande:

1. korrespondens med Inger Littberger, 1989-1995

2. Skriftväxling i samband med dramatiseringen av Herman Bangs "Tine"
1995-1997
• Danmarks radio, 1995-1996 (samt svarsutkast från Ulla I. på baksidan av originalbreven)
• Hammerich, Rumle, 1995-1997 (original och kopior)
• Magnusson, Leif, 1995
• Sveriges dramatikerförbund (g:m Wedin, Anna), 1996

3. Brev till/från Ulla Isaksson , 1958-1990
• Anér, Kerstin, 1990
• Brombergs bokförlag (g:m Bromberg, Dorotea), 1988
• Caccia Dominioni, Giovanna (till LINDER, ERIK HJALMAR, 1989. Med kopia av svarsbrev från Ulla I:n, som svarar i makens ställe)
• Folkesson, Gölin, 1958
• Giret, Lena (Sorbonne, Paris), 1989
• Helén, Gunnar, odaterad vers
• Molitor, Hans (Brick Town, N.J. USA). 3 st., 1960
• Myrberg, Per, 1986
• Svensk veckotidning (g:m, Hansson, Ingvar), 1983. Samt manuskript av Ulla I.: ”Vändpunkt”, 6 blad. Med notering på ms: ”Tryckt första gången i Göteborgs-Posten (ngn gång under 70-talet)
• Sveriges Radio (g:m Hiort af Ornäs, Ingrid. Radioteatern), 1974 (Med kopia av svarsbrev från Ulla I.)
• Oidentifierad (barnbarn)
• ”Greta” (Stockholm), 1966
• ”Inga” (Helsingfors), 1963

Brev från Ulla I. till ”Käre Hans”, 1976 (3 blad)

Dessutom manuskript på engelska, ”Discovery”, s. 1-16 (1960-tal?)

Håkan Unsgaards arkiv

 • SE S-HS Acc1996/10
 • Arkiv
Material rörande radio och TV, artiklar, intervjuer, manuskript till radioteater, biografica, utkast till memoarer.

Biographica

Nio omslag innehållande:

1. Telefonbok (utan år)

2. CV (1964-1988)
• Levnadsbeskrivning på svenska, 1964
• Levnadsbeskrivning på engelska, upprättad av Hanna Kalter Weiss [efter 1986]
• Till ”Bokens dag”, för Svenska dagbladet, oktober 1988

3. Dagboksanteckningar I, ca 1967-1970

4. Dagboksanteckningar II, odaterat (med xeroxkopia av artikel i DN (stämplad 31 Dec 1975)

5. Intervju med Ulla Isaksson, av Madeleine Gustafsson. 1975 (införd februari 1976)

6. Intervjuer med Ulla Isaksson, 27/10 1988

7. "Gud, kvinna och kärleken" ett seminarium om Ulla Isakssons författarskap, ABF 16/11 1996

8. Listor
• Över Tv/film-manus
• Över radioprogram (ca 1947-1967)
• Över intervjuer i tidningar och tidskrifter (ca 1950-1994)

9. Övrigt
• Fotografi föreställande icke namngiven kvinna [sent 1800-tal?]
• Dikter: ”Oskuld”, ”Bägaren” & ”Träd och strand”
• Gåvolista för ”De två saliga” (skickade direkt från förlaget), två sidor [1962]

Handlingar efter Gösta Nyström

 • SE S-HS Acc2015/57
 • Arkiv
 • 1915--1924
Brev, kontrakt, biographica, pressklipp, recensioner och en rullad affisch rörande Gösta Nyströms sångkarriär åren 1915-1924 samt dottern Inga-Maj Nyström-Gasser bok om fadern från 2015. Även brev mellan andra släktingar.

Brev från Hjalmar och Emelie Söderberg

 • SE S-HS Acc2015/5
 • Arkiv
12 brev från Hjalmar Söderberg till sonen Tom, 1 brev från Hjalmar Söderberg till Henning Berger, 20 brev från Hjalmar Söderberg till Herbert Friedländer samt 109 brev från Emelie Söderberg till Herbert Friedländer

Jurij Borys handlingar

 • SE S-HS Acc2015/19
 • Arkiv
 • 1946--1977
Arkivet innehåller handlingar kring Jurij Borys studier i Tjeckoslovakien och vid Stockholms högskola samt hans tjänstgöring i Sverige och USA, manuskript och pressklipp.

Kungligt brev

 • SE S-HS Acc2015/43
 • Arkiv
 • 1850
Kungligt brev underskrivet av norska regeringen 1850, med pappersigill

Fragment av medeltida handskrift

 • SE S-HS Acc2015/45
 • Arkiv
 • 1551--1552
Ett fragment ur en medeltida handskift som begagnats som räkenskapsomslag och är påskrivet: "Kleine Jörns Regenskap..." 1551 och 1552.

Verser av Victor Örnberg

 • SE S-HS Acc2015/64
 • Arkiv
 • 1882--1894
2 verser av signaturen Vittorio Aquilmonte (alias för Victor Örnberg). Den första daterad 14 februari 1882, den andra är tillägnad Fredrik Wilhelm Ekström och är daterad 23 juli 1984. Texten till den senare är i första delen identiskt med den första versen från 1882. Båda har i inledningen anteckningen: Skaldebref (sjunges som "En ung och vacker Celadon ur Hundra Jungfrur").

Handlingar efter Stig Dagerman

 • SE S-HS Acc2015/69
 • Arkiv
Brev från Stig Dagerman till Anita Björk, texter av Stig Dagerman skrivna till Anita Björk, Dagermans sista dagbok samt utkast till brev till Grevenius.

Pergamentsfragment, 6 st

 • SE S-HS Acc2015/55
 • Arkiv
 • 1600-tal
6 fragment av pergament. Renskrift av 2 av fragmenten.

Dikter av Nelly Sachs, särtryck

 • SE S-HS Acc2015/80
 • Arkiv
 • 1966--1967
3 numrerade särtryck med Nelly Sachs dikter med titeln "Cuatro Poemas", utgiven av tidskriften "Papeles de Son Armadans",Spanien 1966 samt ett brev från Camilo José Cela.

Musikhandskrift

 • SE S-HS Acc2015/49
 • Arkiv
 • 1500-talet
Musikhandskrift, religiös och profan, från 1500-talet, Fuktskadad.
Resultat 1 till 100 av 43159

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.