Visar 42693 resultat

Arkivbeskrivning
Förhandsgranska utskrift Visa:

206 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Matrikel
Matrikel
Räkenskapshandlingar
Räkenskapshandlingar
Ekonomihandlingar
Ekonomihandlingar
Verifikationer
Verifikationer
Verifikationer
Verifikationer
Matrikel från 200 års jubiléet 1965. Gåva av Filialavdelningen i Gefle. Inbunden bok i kapsel, ej använd.
Matrikel från 200 års jubiléet 1965. Gåva av Filialavdelningen i Gefle. Inbunden bok i kapsel, ej använd.
Munthe, Axel
Munthe, Axel
Notesblock varur rivna lappar med text.
Notesblock varur rivna lappar med text.
Små lappar använda som bokmärken?
Små lappar använda som bokmärken?
Brev från Karl Petrén.
Brev från Karl Petrén.
Kort som medföljt blommor.
Kort som medföljt blommor.
Frie och Antagne Murare-Riddares Fundamental-Konstitution : X:e bokens I:a Del
Frie och Antagne Murare-Riddares Fundamental-Konstitution : X:e bokens I:a Del
Sällskapet Stadsbudskårens arkiv
Sällskapet Stadsbudskårens arkiv
Stadgeböcker
Stadgeböcker
Ekonomi handlingar,protokoll
Ekonomi handlingar,protokoll
Notifikationer : Tillkännagivanden av dödsfall och begravningar, inbjudningar till vigselakter m.m.
Notifikationer : Tillkännagivanden av dödsfall och begravningar, inbjudningar till vigselakter m.m.
Brev till Edmund Jungbeck
Brev till Edmund Jungbeck
Tal vid kyrkoherden Carl Olof Fribergs (1853-1930) grav
Tal vid kyrkoherden Carl Olof Fribergs (1853-1930) grav
Verser av Henrik Jungbeck jämte (fragmentariskt) register till desamma av brorsonen, bokhandlaren i Borås, Edmund Jungbeck
Verser av Henrik Jungbeck jämte (fragmentariskt) register till desamma av brorsonen, bokhandlaren i Borås, Edmund Jungbeck
Handlingar angående Cronholmska bokhandeln i Malmö
Handlingar angående Cronholmska bokhandeln i Malmö
Notifikationer, verser vid dödsfallet
Notifikationer, verser vid dödsfallet
Brev till O. Jungbeck
Brev till O. Jungbeck
Brev från O. Jungbeck
Brev från O. Jungbeck
Brev från Sophia Jungbeck
Brev från Sophia Jungbeck
Hushållsanteckningar u.å., samt bouppteckningsutkast efter Sophia Jungbeck
Hushållsanteckningar u.å., samt bouppteckningsutkast efter Sophia Jungbeck
Bäckgren, Christian Fredrik (1813-1893), smed, skådespelare
Bäckgren, Christian Fredrik (1813-1893), smed, skådespelare
Förteckning över Tyresö kyrkoarkiv
Förteckning över Tyresö kyrkoarkiv
Den gången (tryckt 1944)
Den gången (tryckt 1944)
"Sista manus". 6 kollegieböcker, handskrift
"Sista manus". 6 kollegieböcker, handskrift
Maskinskrivet manus (ofullständigt): S. 1-49, s. 1-76, s. 1-221 (de båda första med rättelser) samt oordnade lösa blad
Maskinskrivet manus (ofullständigt): S. 1-49, s. 1-76, s. 1-221 (de båda första med rättelser) samt oordnade lösa blad
Tidningskorrespondenser och tal vid skilda tillfällen
Tidningskorrespondenser och tal vid skilda tillfällen
Brev till Waldemar Hammenhög.
Brev till Waldemar Hammenhög.
Dossierer (2 st.) med skriftväxling med diverse myndigheter samt process angående Josepinahemmet
Dossierer (2 st.) med skriftväxling med diverse myndigheter samt process angående Josepinahemmet
Li in der Paulskirche. Frankfurt am 17. November 1965. 1 band.
Li in der Paulskirche. Frankfurt am 17. November 1965. 1 band.
Fredrik Ulfsparre: Catalogue de livres...
Fredrik Ulfsparre: Catalogue de livres...
Brev från Henning Elmquist.
Brev från Henning Elmquist.
Henning Elmquists koncept till tal, föredrag, uppsatser och tidningsartiklar (till stor del stenograferade).
Henning Elmquists koncept till tal, föredrag, uppsatser och tidningsartiklar (till stor del stenograferade).
Räkningar, kvitton, kostnadsförslag samt fraktsedlar och diverse telegram, huvudsakligen från Svenska legationen i Helsingfors.
Räkningar, kvitton, kostnadsförslag samt fraktsedlar och diverse telegram, huvudsakligen från Svenska legationen i Helsingfors.
Papper rörande Kungl. Gymnastiska centralinstitutet.
Papper rörande Kungl. Gymnastiska centralinstitutet.
Henning Elmquists manuskript till diverse uppsatser och utredningar samt sparbankshistoria
Henning Elmquists manuskript till diverse uppsatser och utredningar samt sparbankshistoria
Henning Elmquists diplom, kallelser till sällskap och ordensutnämningar
Henning Elmquists diplom, kallelser till sällskap och ordensutnämningar
Årliga sammankomsterna
Årliga sammankomsterna
Årssammankomsten
Årssammankomsten
Handlingar rörande medlemmar
Handlingar rörande medlemmar
Personakter Februarigubbar nr 50-69
Personakter Februarigubbar nr 50-69
Handlingar rörande sällskapet
Handlingar rörande sällskapet
Fanny och jag.
Fanny och jag.
Fysionomi av Sten Frödin.
Fysionomi av Sten Frödin.
Några Frödin-minnen.
Några Frödin-minnen.
Frödin och "fängelsepastorn".
Frödin och "fängelsepastorn".
Klippbok.
Klippbok.
Skioptikonbilder och glasnegativ
Skioptikonbilder och glasnegativ
Manuskript
Manuskript
Advokaten
Advokaten
Gerhard Grim.
Gerhard Grim.
Konung och narr, Narrskolan
Konung och narr, Narrskolan
Rembrandts son.
Rembrandts son.
Rembrandts son.
Rembrandts son.
Talias barn.
Talias barn.
La Tentation de Saint Antonio. Drame par Tor Hedberg
La Tentation de Saint Antonio. Drame par Tor Hedberg
Dikter
Dikter
Prolog. Den 20 mars 1928
Prolog. Den 20 mars 1928
Sånger och sagor.
Sånger och sagor.
[Anders Zorn]
[Anders Zorn]
[Anders Zorn]. Ungdomstiden 1860-1893.
[Anders Zorn]. Ungdomstiden 1860-1893.
[Anders Zorn]. Ungdomstiden 1894-1920, första Amerikaresan.
[Anders Zorn]. Ungdomstiden 1894-1920, första Amerikaresan.
[Anders Zorn]. Ungdomstiden 1894-1920, första Amerikaresan.
[Anders Zorn]. Ungdomstiden 1894-1920, första Amerikaresan.
[Anders Zorn]. Ungdomstiden 1894-1920, första Amerikaresan.
[Anders Zorn]. Ungdomstiden 1894-1920, första Amerikaresan.
Pressklipp, recensioner
Pressklipp, recensioner
Oidentifierat
Oidentifierat
Dedikationsexemplar från Selma Lagerlöf.
Dedikationsexemplar från Selma Lagerlöf.
Poesialbum.
Poesialbum.
Brev till Vilhelm Scharp.
Brev till Vilhelm Scharp.
Jugendbewegung, m.fl. tyskrelaterade manuskript
Jugendbewegung, m.fl. tyskrelaterade manuskript
Intervjuer med Erich Maria Remarque, m.fl. manuskript
Intervjuer med Erich Maria Remarque, m.fl. manuskript
Avskedsblick från fyrtornet. Berlin (augusti 1936?), m.fl. manuskript
Avskedsblick från fyrtornet. Berlin (augusti 1936?), m.fl. manuskript
Tidnings- och tidskriftsartiklar
Tidnings- och tidskriftsartiklar
Politiska frågor: Tredje riket med mera
Politiska frågor: Tredje riket med mera
Punktidéer: Utkast, fragment
Punktidéer: Utkast, fragment
Varia. Anteckningar
Varia. Anteckningar
Diverse material om tysk litteratur
Diverse material om tysk litteratur
Diverse material om 3:e riket [och Tyskland efter 2:a världskriget]
Diverse material om 3:e riket [och Tyskland efter 2:a världskriget]
Material om antisemitismen i 3:e riket. 1-2
Material om antisemitismen i 3:e riket. 1-2
Genomgång och undersökning av diverse tyska tidskrifter 1920-1945. Medarbetare: G. Brück och W. Schirren.
Genomgång och undersökning av diverse tyska tidskrifter 1920-1945. Medarbetare: G. Brück och W. Schirren.
A. Hitler et consortes. Diverse material
A. Hitler et consortes. Diverse material
Friedrich-Wilhelms-Universität. Vorlesungen. Personal. 1930 -- 1936
Friedrich-Wilhelms-Universität. Vorlesungen. Personal. 1930 -- 1936
Tyska tidskrifter och broschyrer. 1920 till 1940-tal. A-Z
Tyska tidskrifter och broschyrer. 1920 till 1940-tal. A-Z
Excerpter ur tyska tidningar och tidskrifter. Kapsel 1-5. Medarbetare Helene Wachtel-Svendsen.
Excerpter ur tyska tidningar och tidskrifter. Kapsel 1-5. Medarbetare Helene Wachtel-Svendsen.
Tyskland-hjälpen under efterkrigstiden, Tysk återuppbyggnad. Diverse material
Tyskland-hjälpen under efterkrigstiden, Tysk återuppbyggnad. Diverse material
Varia
Varia
Militärdiskussionerna 1943 / Utredning om försvarfrågan i svenska läroböcker. Anteckningar av Vilhelm Scharp / Om propaganda. Diverse material
Militärdiskussionerna 1943 / Utredning om försvarfrågan i svenska läroböcker. Anteckningar av Vilhelm Scharp / Om propaganda. Diverse material
Tyska tidningar 1928-1947. Spridda nummer, Kapsel 1-3. A-Z.
Tyska tidningar 1928-1947. Spridda nummer, Kapsel 1-3. A-Z.
Tyska förlagskataloger och tysk bokreklam 1930 till 1940-tal. Kapsel 1-2.
Tyska förlagskataloger och tysk bokreklam 1930 till 1940-tal. Kapsel 1-2.
Anteckningar från föreläsningar i historia 1913, 1919-1920 / Anteckningar från föreläsningar i Nordiska språk 1915.
Anteckningar från föreläsningar i historia 1913, 1919-1920 / Anteckningar från föreläsningar i Nordiska språk 1915.
Svensk-tyska sällskapet. Diverse material. Kapsel 1-2.
Svensk-tyska sällskapet. Diverse material. Kapsel 1-2.
Materialsamlingar av Vilhelm Scharps medarbetare
Materialsamlingar av Vilhelm Scharps medarbetare
Ebba Högberg ( född 1908), läroverksadjunkt f. d. flickläroverket Sveaplan, kollega till V. Scharp. Skrifter: Dikter, prosastycken, aforismer, uppsatser, morgonböner, anteckningar
Ebba Högberg ( född 1908), läroverksadjunkt f. d. flickläroverket Sveaplan, kollega till V. Scharp. Skrifter: Dikter, prosastycken, aforismer, uppsatser, morgonböner, anteckningar
Trots allt. Spridda nummer 1942, 1944, 1946 / Nordens frihet. Spridda nummer 1942, 1943 / Norges Nytt. Spridda nummer 1942, 1944, 1945 / Håndslag 1942:23 aug. / Evakueringen av Nord-Norge. flygblad 1943.
Trots allt. Spridda nummer 1942, 1944, 1946 / Nordens frihet. Spridda nummer 1942, 1943 / Norges Nytt. Spridda nummer 1942, 1944, 1945 / Håndslag 1942:23 aug. / Evakueringen av Nord-Norge. flygblad 1943.
SDU. Organisation. Protokoll och annat material.
SDU. Organisation. Protokoll och annat material.
SDU. Diverse material - Sektionerna.
SDU. Diverse material - Sektionerna.
Resultat 1 till 100 av 42693

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.