Print preview Close

Showing 61963 results

Archival description
Print preview View:

929 results with digital objects Show results with digital objects

Resepass för philosophie magister Edvard Walmstedt

Resepass utfärdat den 12 september 1851 för docenten vid universitetet i Upsala philosophiae magister Edvard Walmstedt. För resa till Danmark, preussiska, österrikiska och andra tyska stater, Schweiz, Frankrike, Belgien och England.

Untitled

Handlingar rörande Jonas Walfrid Lindgren

Anmärknings- och betygsbok Umeå högre elementarläroverk 1873-1877
Arbetsböcker i latin och algebra 1877-1878, odat
Diplom filosofie doktor Uppsala universitet 1890
Utfärdade respass 1894, 1906

Untitled

Ann-Madeleine Gelottes samling

 • SE S-HS Acc2003/72
 • Fonds
Accessionen innehåller förstudier, skisser, dummies, original till bilderböcker, manus, korrespondens, fotografier, cernitdockor + diverse föremål, pressklipp och avtal m.m

Untitled

Amelie Posses samling

 • SE S-HS Acc2002/32
 • Fonds
Samlingen innehåller en stor mängd brev, biographica, manuskript, ämnesordnade handlingar (bl.a. rörande Tisdagsklubben, Tjeckoslovakien, flyktingar m.m.), fotografier, pressklipp m.m. Det ingår även en hel del brev mellan andra personer i samlingen.

Untitled

Siri Derkerts samling, tillägg

 • SE S-HS Acc2009/93
 • Fonds
 • 1870-talet--1973
Samlingen innehåller brev, manuskript och anteckningar, biographica, ämnesordnade handlingar, pressklipp, tryck, en stor mängd fotografier, negativ, skioptikonbilder, audiovisuellt material, m.m.

Untitled

Pjäsmanuskript Sh-W

3 pjäshäften:

1. Shakespeare, William (1564-1616): Stormen
2. Tjechov, Anton (1860-1904): Körsbärsträdgården
3. Wähä, Nina (1979- ): M/S Tiamantti

Pjäsmanuskript M-Sc

3 pjäshäften:

1. Mnouchkine, Ariane (1939- ): Mefisto (Efter Klaus Manns roman)
2. Nasiri, Talajeh (1983- ): De livrädda
3. Schulman, Alex (1976- ): Tröstrapporter

Pjäsmanuskript E-K

6 pjäshäften:

1. El Attar, Ahmed: Maktens diskreta charm
2. Frljić, Oliver: Brott och straff (Scenversion efter Fjodor Dostojevskijs roman)
3. Hallberg, Kristian: Lilla dödsdansen
4. Ibsen, Henrik (1828-1906): Ett dockhem
5. Khemiri, Jonas Hassen (1978- ): Eld
6. Kristóf, Ágota (1935-2011): Den stora skrivboken (Dramatisering Jon Fosse)

Pjäsmanuskript A-C

4 pjäshäften:

1. Andersson, Mattias (1969- ): Nordic Crime
2. Benavente Dahlin, Eva-Maria: Hur vi försvinner
3. Brecht, Bertolt (1898-1956): Galileis liv
4. Cocteau, Jean (1889-1963): Vox humana

Manchusamlingen

 • SE S-SBS 288 Ma 2
 • Fonds
 • tidigt 1600-tal - sent 1800-tal
KB:s samling av tryckta skrifter på manchu (respektive manchu och kinesiska). Översättningar till manchu av kinesiska verk: klassiker, filosofi, språkvetenskap, skönlitteratur med mera, samt några originalverk på manchu

Untitled

J.F.V. Vult von Steijerns Goethesamling

 • SE S-SBS 288 Vu 1
 • Fonds
 • senare hälften av 1700-talet-början av 1900-talet
Litteratur av och om Goethe samt tidningsurklipp och porträtt, 3805 volymer och 774 broschyrer

Untitled

A. E. Nordenskiölds samling av Japonica

 • SE S-SBS 288 No 1
 • Fonds
 • 1500-tal till 1870-tal
1050 titlar i ca 5 500 volymer, japansk litteratur, böcker och manuskript, inköpta i Japan av Nordenskiöld år 1879 under Vegaexpeditionen

Untitled

Resedagbok 1880

Enl titelsidan:
Utdrag ur Dagboksanteckningar gjorda under en färd i Lappland sommaren 1880
Lär. vid Fjellstedska skolan Kand. W. Gustafsson
Anställd hos L.M.V

Resedagbok 1880

Enl. titelsidan:
Anteckningar från Missionsresa bland Tärna och Sorsele lappar sommaren 1880.
En karta öfver Västerbottens Län medföljer.
M. Ludvig Bergström
Fil. Kand.
f.d. elev Fjellstedska skolan
Anställd hos L.M.V.

J.F.V. Vult von Steijerns Wagnersamling

 • SE S-SBS 288 Vu 2
 • Fonds
 • mitten av 1800-talet-början av 1900-talet
Wagners egna arbeten: operor, dikter och konstfilosofiska skrifter i original- och andra upplagor, samt litteratur om Wagner och festspelen i Bayreuth, recensioner, tidningsurklipp, 620 volymer (inga partitur)

Untitled

Svenska bokbindare

 • SE S-SBS 288 Bo 3
 • File
 • 1800-1900-talet
Prov på svenska bokbindares alster

Untitled

Gösta Oswalds papper

 • SE S-HS L86
 • Fonds
 • 1934--1971
Samlingen innehåller brev, manuskript, dagböcker, nothäften m.m.
Nummer inom [ ] är förtecknade i Birgitta Holms doktorsavhandling om Gösta Oswald (1969), siffrorna hänvisar till sidor i denna avhandling.

Untitled

Diverse manuskript m.m.: Recensioner och andra artiklar

A. UTKAST TILL ARTIKLAR AV GÖSTA OSWALD:
• Narren som kansliråd, Aftonbladet 22/3 1949. Recension av Gyllensten, Moderna myter
• "Min klassiker: Vilhelm Ekelund", tidskriften Utsikt 1949/2
• Spel med diktens tärningar, Aftonbladet 7/10 1949. Recension av fyra verk
• Falska oskulder, Aftonbladet 11/10 1949. Recensioner av Hoogs Olyckshändelser och Flaianos Livet läker
• Författaren, kvinnan och djävulen, BLM 1950/3. Anm. Jämför L86:15, Väl du saknad... .
• Poker-koral i djävulens psalmbok, Aftonbladet 29/5 1950
• Brev till Andreas, tidskriften Utsikt 1950/6

B. URKLIPP UR TIDNINGAR OCH TIDSKRIFTER:
(Se även L86:22-25, Pressklipp och tryck)
• Artiklar av Gösta Oswald
• Recensioner av Gösta Oswalds böcker
• Övriga artiklar och notiser om Gösta Oswald

Orubricerade berättelser

Orubricerade berättelser (1945):
Julnatten 24/12-25/12;
Theresia (ur Bittert kapitel);
Upptäckten av Det Fjärran Landet Marseppo år 1913 e. kr. - kanske en äventyrsroman. [372]

Posthum etyd, m.m.

Posthum etyd (oavslutad novell, 1944).
Tamyris (oavslutat drama, 1944).
Orubricerad enaktare som utspelas i Berlin 1942 (1944).
Confessio II (1944). [372]

Orubricerade dikter

Orubricerade dikter:
Jag tumlade ut ur mörkret... ;
Jag vill vara de yttersta slavarnas gissel... ;
I orört majestät.

Dikter

Dikter:
Blinda rötter;
Bönder;
Syrsorna (1942);
Och bliver du sårad i dagens strid... (1942);
Till Jubilaren min käre farbror (1942);
Till bilder av Klee, Beflaggte Stadt;
Perspektive... ;
Till Klee; "Förlorade Generationer".

Prosa: Varje morgon dör den ensamme, m.m.

Varje morgon dör den ensamme... (lyriskt prosastycke).
"Beundransvärd klarhet, eller hur ?" (prosafragment).
Slå inte över till "humoresk" (novell, fragment).
Jag har sett honom på Linnégatan... (prosamanuskript).
Mellan dessa upplysta fönster... (prosamanuskript)
...en september som in i oktober drivs till sin spets av kyla (reflexioner).

Bidrag till studiet av etikens grundproblem, m.m.

Bidrag till studiet av etikens grundproblem, några dialoger (1946).
Jag fryser (två versioner, 1946).
Brev från gränsen (utkast till pessimistiska manifestet, 1946).
Kritikers testamente, utkast av Sixtus Geometricus (1946). [373]

Dikter

Dikter (1946):
utdrag ur den fortlöpande dödsattesten;
gammal visa;
objektens ångest - invocatio;
böner ur askesen i påskveckan - sju påskveckans dagar;
kärleksdikt; kärleksdikt - var. II.
Vit dikt. [373]

Orubricerade berättelser

Orubricerade berättelser (1944):
Vitt är inspirationens, skräckens och den bleka dödens färg;
O längtans timma !;
Det droppande ljudet höll honom vaken...;
Det var mulet redan på morgonen... ;
Det hela var en förtjusande historia;
Om man tar vägen ut ur staden... . [372]

Orubricerade dikter

Orubricerade dikter (1944): O Nietsche fader!, jag är gud... (ett utkast, och ett för hand renskrivet ex);
Monica Monica kär...;
Tre röda fältspatsbitar... ;
Och varför kom du ej... . [371]

Filosofiska skrifter m.m.

Filosofiska skrifter (1942).
Ty före det individuella livet fanns Samhället (Adler).
Om drömmen. Dimensionerna, analyser och förklaringar (två versioner).
Om varat, viljan och livet (en inledningsessay).
Förvisso besannas det gamla ordspråket... .
Nu slår jag igen dörren bakom mej... (juldagen 1942). [370-371

Diverse biographica och varia

Uppsats över Tegnérs Tal vid jubelfesten 1817 (koncept till skoluppsats 1944).
Gratulationskort o. dyl. till Oswalds föräldrar.
Skiss i olja (ung flicka).
Diverse papper från tidiga skolår.
Papper rörande idrott, chiffer m. m.
Diverse papper från Gösta Oswalds studentexamen 1945.
Betyg, stipendiebevis o. dyl.
Diverse papper, ej avsända vykort m. m., bl. a. från Irland-Parisresan.
Fotografier.
Alster av kamrater till Oswald: Vilgot Sjöman (haiku-dikter) och Lars Forssell (bläckteckning "à la Picasso").
Results 1 to 100 of 61963

The National Library of Sweden
Contact us
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.