Showing 64481 results

Archival description
Print preview View:

1266 results with digital objects Show results with digital objects

Rehe. Sie sind des Waldes leise Legenden.
Rehe. Sie sind des Waldes leise Legenden.
Brunnenlied. Neigt der Krug die Abendschwere Labe.
Brunnenlied. Neigt der Krug die Abendschwere Labe.
Brev till Margarete Alsberg.
Brev till Margarete Alsberg.
Sachs, Nelly: Dikter
Sachs, Nelly: Dikter
Aftonsång. De ha vissnat dina rosor. (Svensk tolkning av Johannes Edfelt).
Aftonsång. De ha vissnat dina rosor. (Svensk tolkning av Johannes Edfelt).
Eine Mutter singt in der Wüste ihr Kind in den Schlaf. Der Sand brennt nicht nicht mehr.
Eine Mutter singt in der Wüste ihr Kind in den Schlaf. Der Sand brennt nicht nicht mehr.
Brev
Brev
Brev till Elisabeth Alsberg.
Brev till Elisabeth Alsberg.
Brev till Elisabeth och Margarete Alsberg.
Brev till Elisabeth och Margarete Alsberg.
Omslag med akvarell av Nelly Sachs (blomstermotiv). Med dedikation på ett löst blad till Grete Alsberg: "Diese kleine Sommerblumenpinselei mögen Ihnen unsere innigsten Wünsche bringen. Ihre Li Sachs".
Omslag med akvarell av Nelly Sachs (blomstermotiv). Med dedikation på ett löst blad till Grete Alsberg: "Diese kleine Sommerblumenpinselei mögen Ihnen unsere innigsten Wünsche bringen. Ihre Li Sachs".
Aus Melodien der Bibel:
Aus Melodien der Bibel:
Aus Leise Melodie:
Aus Leise Melodie:
Inschrift auf die Urne meines Vaters. Wir müssen leiser, immer leiser werden.
Inschrift auf die Urne meines Vaters. Wir müssen leiser, immer leiser werden.
Abendlied. Ach schon welkten Deine Rosen.
Abendlied. Ach schon welkten Deine Rosen.
Sachs, Nelly: 2 st odaterade meddelanden [till vem oklart]. Anteckningar på kuvert och lös lapp.
Sachs, Nelly: 2 st odaterade meddelanden [till vem oklart]. Anteckningar på kuvert och lös lapp.
Ur In den Wohnungen des Todes: Ett dött barn talar. / Ein totes Kind spricht.
Ur In den Wohnungen des Todes: Ett dött barn talar. / Ein totes Kind spricht.
Ur In den Wohnungen des Todes: Tröstarnas körsång. / Chor der Tröster.
Ur In den Wohnungen des Todes: Tröstarnas körsång. / Chor der Tröster.
Ur In den Wohnungen des Todes: Du tänker på fotspåret som fylldes med död. / Du gedenkst der Fussspur, die sich mit Tod gefüllt.
Ur In den Wohnungen des Todes: Du tänker på fotspåret som fylldes med död. / Du gedenkst der Fussspur, die sich mit Tod gefüllt.
Lagercrantz, Olof: Artiklar om Nelly Sachs i Dagens Nyheter. 6 st, augusti - september 1966.
Lagercrantz, Olof: Artiklar om Nelly Sachs i Dagens Nyheter. 6 st, augusti - september 1966.
Aus Lieder vom Abschied:
Aus Lieder vom Abschied:
Wenn wir schlafen gehn.
Wenn wir schlafen gehn.
Spinozaforskaren H.H. (Der Spinozaforscher H.H.).
Spinozaforskaren H.H. (Der Spinozaforscher H.H.).
Pressklipp
Pressklipp
Ur In den Wohnungen des Todes: O de gråtande barnens natt! / O der weinende Kinder Nacht!
Ur In den Wohnungen des Todes: O de gråtande barnens natt! / O der weinende Kinder Nacht!
Edfelt, Johannes: Mensch von Johannes Edfelt. Dikt översatt till tyska av Nelly Sachs.
Edfelt, Johannes: Mensch von Johannes Edfelt. Dikt översatt till tyska av Nelly Sachs.
Geliebter, hier sind Masslieben.
Geliebter, hier sind Masslieben.
Mein Lächeln folge dir, du meine Seele.
Mein Lächeln folge dir, du meine Seele.
Den allt förgätande A.R. (Die Alles Vergessende A.R.).
Den allt förgätande A.R. (Die Alles Vergessende A.R.).
Sachs, Nelly: Dikter i svensk översättning av Olof Lagercrantz
Sachs, Nelly: Dikter i svensk översättning av Olof Lagercrantz
Ur Und Niemand weiss weiter: Vem vet var i skaparens härlighetsordning. / Wer weiss, wo die Sterne stehn.
Ur Und Niemand weiss weiter: Vem vet var i skaparens härlighetsordning. / Wer weiss, wo die Sterne stehn.
Dikter i översättning
Dikter i översättning
Ur Sternverdunkelung: Skyddade är de älskande. / Geschirmt sind die Liebenden. Dikt av Nelly Sachs översatt av Johannes Edfelt.
Ur Sternverdunkelung: Skyddade är de älskande. / Geschirmt sind die Liebenden. Dikt av Nelly Sachs översatt av Johannes Edfelt.
Lied eines Mädchens aus Babylonischer Gefangenschaft. Wir sind gewandert weit, so weit.
Lied eines Mädchens aus Babylonischer Gefangenschaft. Wir sind gewandert weit, so weit.
Ur In den Wohnungen des Todes. Tolkningar av Johannes Edfelt. 3 blad, maskinskrift (genomslagskopia).
Ur In den Wohnungen des Todes. Tolkningar av Johannes Edfelt. 3 blad, maskinskrift (genomslagskopia).
Dansösen D.H. (Die Tänzerin D.H.).
Dansösen D.H. (Die Tänzerin D.H.).
Inbjudningar, program m.m. till största delen rörande Nelly Sachs.
Inbjudningar, program m.m. till största delen rörande Nelly Sachs.
Ur Sternverdunkelung: Job. O du smärtornas vindros! / Hiob. O du Windrose der Qualen!
Ur Sternverdunkelung: Job. O du smärtornas vindros! / Hiob. O du Windrose der Qualen!
Tryck
Tryck
Judisk tidskrift nr 6, årg. XXXIX, Nobelnummer (om Nelly Sachs och S. J. Agnon).
Judisk tidskrift nr 6, årg. XXXIX, Nobelnummer (om Nelly Sachs och S. J. Agnon).
5 st artiklar av och om Bengt Holmqvist (1982-1984). En artikel om Margaretha Holmqvist (1982).
5 st artiklar av och om Bengt Holmqvist (1982-1984). En artikel om Margaretha Holmqvist (1982).
Församlingsblad för Mosaiska församlingen, juni 1970 (In memoriam. Nelly Sachs, sid. 5).
Församlingsblad för Mosaiska församlingen, juni 1970 (In memoriam. Nelly Sachs, sid. 5).
Högalids församlingsblad, nr 210, maj 1975 (om Nelly Sachs, sid. 8).
Högalids församlingsblad, nr 210, maj 1975 (om Nelly Sachs, sid. 8).
Om Nelly Sachs.
Om Nelly Sachs.
Församlingsblad för Mosaiska församlingen, april 1967 (om Nelly Sachs, sid. 4).
Församlingsblad för Mosaiska församlingen, april 1967 (om Nelly Sachs, sid. 4).
Biographica
Biographica
Dagbokskalendrar, 17 st.
Dagbokskalendrar, 17 st.
Brev till Hans Byström.
Brev till Hans Byström.
Brev från Hans Byström
Brev från Hans Byström
Dagbokskalendrar, 3 st.
Dagbokskalendrar, 3 st.
21 kuvert, S-Z.
21 kuvert, S-Z.
Manuskript och anteckningar m.m.
Manuskript och anteckningar m.m.
Manuskript och diverse anteckningar. Fröding, Gustaf, dikter (avskrifter). Material rörande skolarbetet.
Manuskript och diverse anteckningar. Fröding, Gustaf, dikter (avskrifter). Material rörande skolarbetet.
Kassaböcker.
Kassaböcker.
6 volymer.
6 volymer.
Brev.
Brev.
53 kuvert, A-R.
53 kuvert, A-R.
Korrespondens "Med anledning av Nya upplagan av förkortad" 1935. Korrespondens med Sven Lide. Övriga brev till Hjalmar Hjorth. Lyckönskningar på födelsedagar. Brev mellan andra.
Korrespondens "Med anledning av Nya upplagan av förkortad" 1935. Korrespondens med Sven Lide. Övriga brev till Hjalmar Hjorth. Lyckönskningar på födelsedagar. Brev mellan andra.
Biographica.
Biographica.
Utgivningen.
Utgivningen.
Förarbeten till tysk ordbok.
Förarbeten till tysk ordbok.
Material rörande resestipendium, pension, kallelser till medlem m.m. Förlagskontrakt 1891-1917. Testamente (del av) avskrift. Försäkringar. Skolbetyg för Margit Hjorth, Sigrid Hjorth, Ragnar Hjorth och Ingrid Hjorth.
Material rörande resestipendium, pension, kallelser till medlem m.m. Förlagskontrakt 1891-1917. Testamente (del av) avskrift. Försäkringar. Skolbetyg för Margit Hjorth, Sigrid Hjorth, Ragnar Hjorth och Ingrid Hjorth.
Friexemplar, 1 häfte. Utgivare-konto, 1891-1919, 1 vol. AB Svenska Bokförlaget: PM angående Hjalmar Hjorths arbeten m.m. Intyg om upplaga.
Friexemplar, 1 häfte. Utgivare-konto, 1891-1919, 1 vol. AB Svenska Bokförlaget: PM angående Hjalmar Hjorths arbeten m.m. Intyg om upplaga.
Tryck.
Tryck.
Fotografier.
Fotografier.
Hjalmar Hjorth, Ragnar Hjorth.
Hjalmar Hjorth, Ragnar Hjorth.
Beskowska skolan: årsberättelser 1882-1921 (vissa luckor), förteckning på lärare och lärjungar 1893-1894, kataloger för läsåren 1894-1895, samt 1897-1898. Redogörelse för Kungsholmens Realskola läsåret 1918-1919. Studentkamrater från Uppsala högre Elementarläroverk 1874 , "Minne af trettioårsdagen 1904".
Beskowska skolan: årsberättelser 1882-1921 (vissa luckor), förteckning på lärare och lärjungar 1893-1894, kataloger för läsåren 1894-1895, samt 1897-1898. Redogörelse för Kungsholmens Realskola läsåret 1918-1919. Studentkamrater från Uppsala högre Elementarläroverk 1874 , "Minne af trettioårsdagen 1904".
Hjalmar Hjorths egna tryckta verk, några volymer med egenhändiga tillägg. Övrigt tryckt material.
Hjalmar Hjorths egna tryckta verk, några volymer med egenhändiga tillägg. Övrigt tryckt material.
Kungsholmens Allmänna Läroverk 1902, klasserna 1A, 1B, 2 och 3. Realskoleklassen vid Kungsholmens Realskola år 1908. Lärarkåren vid Kungsholmens Allmänna Läroverk år 1904. Hjalmar Hjorth med ej angivna skolklasser. Studenter och lärare vid Uppsala universitet(?). Hermann Klinghardt, tysk professor. "Eva", Ragnar Hjorths och Karl Edes förslag till utsmyckning av den öppna trekanten på Grevturegatan vid mynningen till Birger Jarlsgatan.
Kungsholmens Allmänna Läroverk 1902, klasserna 1A, 1B, 2 och 3. Realskoleklassen vid Kungsholmens Realskola år 1908. Lärarkåren vid Kungsholmens Allmänna Läroverk år 1904. Hjalmar Hjorth med ej angivna skolklasser. Studenter och lärare vid Uppsala universitet(?). Hermann Klinghardt, tysk professor. "Eva", Ragnar Hjorths och Karl Edes förslag till utsmyckning av den öppna trekanten på Grevturegatan vid mynningen till Birger Jarlsgatan.
Pressklipp.
Pressklipp.
Ynglingasagan (Snorre), Cap. I – XLI
Ynglingasagan (Snorre), Cap. I – XLI
Olaf Tryggvasons Saga, Cap. XXXIII – CII
Olaf Tryggvasons Saga, Cap. XXXIII – CII
[Gunnlaugs Saga, Ormstunga]
[Gunnlaugs Saga, Ormstunga]
[Grekiska glosor]
[Grekiska glosor]
Häften med glosor och anteckningar, 18 st.
Häften med glosor och anteckningar, 18 st.
Harald Hårfagres saga (Snorre) Cap. XV – slutet + Hakan den Godes Saga, Cap. I – XVI
Harald Hårfagres saga (Snorre) Cap. XV – slutet + Hakan den Godes Saga, Cap. I – XVI
Olaf den Heliges Saga, Cap. I – LXIX
Olaf den Heliges Saga, Cap. I – LXIX
Harbardsliod, 46 – slutet
Harbardsliod, 46 – slutet
Rigsmal, Hyndluliod
Rigsmal, Hyndluliod
Hakan den Godes Saga, Cap. XVII – slutet + Harald Gråfälls och Hakan Sigurdsson Jarls Saga + Olaf Tryggvasons Saga, Cap. I – XXXII
Hakan den Godes Saga, Cap. XVII – slutet + Harald Gråfälls och Hakan Sigurdsson Jarls Saga + Olaf Tryggvasons Saga, Cap. I – XXXII
Olaf Tryggvasons Saga, Cap. CIII – slutet
Olaf Tryggvasons Saga, Cap. CIII – slutet
Visorna i Olaf Tryggvasons Saga
Visorna i Olaf Tryggvasons Saga
[Olaf den Heliges Saga], Cap. LXXI – LXXXIV
[Olaf den Heliges Saga], Cap. LXXI – LXXXIV
Havamal, 80 – slutet + Vegtamskvida
Havamal, 80 – slutet + Vegtamskvida
Skirnismal, Alvissmal, Hymiskvida, Oegisdrekka, 1 – 16
Skirnismal, Alvissmal, Hymiskvida, Oegisdrekka, 1 – 16
Oegisdrekka, 17 – slutet + Hamarsheimt + Harbardsliod, 1 – 45
Oegisdrekka, 17 – slutet + Hamarsheimt + Harbardsliod, 1 – 45
Ynglingasagan (Snorre), Cap. XLII – slutet + Halfdan Svartes Saga + Harald Hårfagres saga, Cap. I – XIV
Ynglingasagan (Snorre), Cap. XLII – slutet + Halfdan Svartes Saga + Harald Hårfagres saga, Cap. I – XIV
Visorna i Harald Hårfagres saga, Hakan den Godes Saga och Harald Gråfälls Saga
Visorna i Harald Hårfagres saga, Hakan den Godes Saga och Harald Gråfälls Saga
Havamal, 1 – 79
Havamal, 1 – 79
Brev till Kati Nordgren-Karlén, F - K
Brev till Kati Nordgren-Karlén, F - K
Brev till Kati Nordgren-Karlén, A - E
Brev till Kati Nordgren-Karlén, A - E
Brev till Kati Nordgren-Karlén från Martin Emond
Brev till Kati Nordgren-Karlén från Martin Emond
Brev till Kati Nordgren-Karlén från Martin Emond
Brev till Kati Nordgren-Karlén från Martin Emond
Brev till Kati Nordgren-Karlén från Jens Fredlund och Lykke Madsen
Brev till Kati Nordgren-Karlén från Jens Fredlund och Lykke Madsen
Brev till Kati Nordgren-Karlén
Brev till Kati Nordgren-Karlén
Brev till Kati Nordgren- Karlén från Jens Fredlund och Lykke Madsen
Brev till Kati Nordgren- Karlén från Jens Fredlund och Lykke Madsen
Brev till Kati Nordgren-Karlén från Martin Emond
Brev till Kati Nordgren-Karlén från Martin Emond
Brev till Kati Nordgren-Karlén från Martin Emond
Brev till Kati Nordgren-Karlén från Martin Emond
Brev till Kati Nordgren- Karlén från Anders Karlén
Brev till Kati Nordgren- Karlén från Anders Karlén
Biographica
Biographica
Brev från Kati Nordgren-Karlén, korrespondens i samband med utställningar, handlingar kring trafikolyckan i Frankrike 1972 samt anteckningsblock
Brev från Kati Nordgren-Karlén, korrespondens i samband med utställningar, handlingar kring trafikolyckan i Frankrike 1972 samt anteckningsblock
Results 1 to 100 of 64481

The National Library of Sweden
Contact us
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.