Print preview Close

Showing 5164 results

Archival description
Fonds
Print preview View:

370 results with digital objects Show results with digital objects

Ann-Marie Vindes översättningar av Emily Dickinson
Ann-Marie Vindes översättningar av Emily Dickinson
Arvid Berghmans heraldiska stiftelses handskriftssamling
Arvid Berghmans heraldiska stiftelses handskriftssamling
Ostindiska kompaniet : 22 aktiebrev : 22 st. aktiebrev fjärde oktrojen
Ostindiska kompaniet : 22 aktiebrev : 22 st. aktiebrev fjärde oktrojen
Kungliga bibliotekets vykortssamlingar
Kungliga bibliotekets vykortssamlingar
Philotanus, poëme, en forme de dialogue, ou l'histoire de la constitution unigenitus
Philotanus, poëme, en forme de dialogue, ou l'histoire de la constitution unigenitus
Visbok
Visbok
Georg Nordensvans samling av svenska författares originalmanuskript
Georg Nordensvans samling av svenska författares originalmanuskript
Visbok
Visbok
Hjalmars och Hramers saga
Hjalmars och Hramers saga
August Strindberg: Förspel till Drömspelet
August Strindberg: Förspel till Drömspelet
August Strindberg: Ett drömspel
August Strindberg: Ett drömspel
August Strindberg: Till Damaskus
August Strindberg: Till Damaskus
Johan Henric Kellgren: Aeneas i Carthago
Johan Henric Kellgren: Aeneas i Carthago
August Strindberg: Mäster Olof
August Strindberg: Mäster Olof
August Strindberg: Leka med elden
August Strindberg: Leka med elden
Stockholms stadsteater: Pjäsmanuskript
Stockholms stadsteater: Pjäsmanuskript
Dramaten: Pjäsmanuskript
Dramaten: Pjäsmanuskript
Samling af Konglig Bibliotekarien Olof Dalins versar
Samling af Konglig Bibliotekarien Olof Dalins versar
Carl Michael Bellman: Ansökan om konfirmationsfullmakt på sekreterarebeställningen i Nummerlotteriet
Carl Michael Bellman: Ansökan om konfirmationsfullmakt på sekreterarebeställningen i Nummerlotteriet
Carl Michael Bellman: Dikt till Henric Brandel 14/9 1793 -  "Hemkommen ädla wän från Barbariets w...
Carl Michael Bellman: Dikt till Henric Brandel 14/9 1793 - "Hemkommen ädla wän från Barbariets wåda..."
Carl Michael Bellman: Dialogue & Elegi vid fru Anne Charlotta Schröderheims död 1 jan. 1792 (Avsk...
Carl Michael Bellman: Dialogue & Elegi vid fru Anne Charlotta Schröderheims död 1 jan. 1792 (Avskrift)
Carl Michael Bellman: "Siung fritt Dens Skål wid cyperwin ... "
Carl Michael Bellman: "Siung fritt Dens Skål wid cyperwin ... "
Carl Michael Bellman: Bok med dedikation - "Underwisning lemnad af en fader åt sin son, som föret...
Carl Michael Bellman: Bok med dedikation - "Underwisning lemnad af en fader åt sin son, som företager sig en lång resa…"
Carl Michael Bellman: Två brev i samtida avskrift
Carl Michael Bellman: Två brev i samtida avskrift
Carl Michael Bellman: Brev till Johan Fredrik Granschoug
Carl Michael Bellman: Brev till Johan Fredrik Granschoug
Carl Michael Bellman: Fredmans 70:e Epistel. Om landstigningen wid Klubben i Mälarn en höst-afton...
Carl Michael Bellman: Fredmans 70:e Epistel. Om landstigningen wid Klubben i Mälarn en höst-afton 1769
Carl Michael Bellman: Till Fru Grefvinnan Hårdh på dess Födelse-Dagh den XIII Februarij 1784
Carl Michael Bellman: Till Fru Grefvinnan Hårdh på dess Födelse-Dagh den XIII Februarij 1784
Julius Bagges bok "Musiken till Carl Michael Bellmans sånger, arrangerade af E. Drake" med Adolf ...
Julius Bagges bok "Musiken till Carl Michael Bellmans sånger, arrangerade af E. Drake" med Adolf Lindgrens anteckningar
Carl Michael Bellman: Bellmans likprocession
Carl Michael Bellman: Bellmans likprocession
Carl Michael Bellman: Musik till dikter av C.M. Bellman med ord mellan notskriften
Carl Michael Bellman: Musik till dikter av C.M. Bellman med ord mellan notskriften
Carl Michael Bellman: Mantalsskrifningen
Carl Michael Bellman: Mantalsskrifningen
Carl Michael Bellman: Diverse skrifter
Carl Michael Bellman: Diverse skrifter
Carl Michael Bellman: Zions högtid
Carl Michael Bellman: Zions högtid
Carl Michael Bellman: Versar 1791-94, mest till Westmanska familjen
Carl Michael Bellman: Versar 1791-94, mest till Westmanska familjen
Carl Michael Bellman: Tillfällige verser och rim skrifne och hopsamlade innom ett hus, där Auctor...
Carl Michael Bellman: Tillfällige verser och rim skrifne och hopsamlade innom ett hus, där Auctor finner sig älskad och wälkommen
Carl Michael Bellman: Till fru Helena Qviding, N. von Rosenstein m.fl.
Carl Michael Bellman: Till fru Helena Qviding, N. von Rosenstein m.fl.
Carl Michael Bellman: Versar till fru Helena Qviding och medlemmar af hennes familj, 1788-1794
Carl Michael Bellman: Versar till fru Helena Qviding och medlemmar af hennes familj, 1788-1794
Carl Michael Bellman: Häckningen. Dedicerad till fru Gustava Palmstedt och Herr Intendenten Fisch...
Carl Michael Bellman: Häckningen. Dedicerad till fru Gustava Palmstedt och Herr Intendenten Fischerström den 31 Martii 1792
Carl Michael Bellman : Helenas fest d. 31 Juli 1792
Carl Michael Bellman : Helenas fest d. 31 Juli 1792
Carl Michael Bellman: Fredmans epistlar m.m.
Carl Michael Bellman: Fredmans epistlar m.m.
Carl Michael Bellman: Fredmans epistlar och sånger m.fl. Bellman-texter
Carl Michael Bellman: Fredmans epistlar och sånger m.fl. Bellman-texter
Carl Michael Bellman: Samling av visor och mindre poemer
Carl Michael Bellman: Samling av visor och mindre poemer
Carl Michael Bellman: Fredmans epistlar [dedicerade till J.D. Duwall] Del 2
Carl Michael Bellman: Fredmans epistlar [dedicerade till J.D. Duwall] Del 2
Carl Michael Bellman: Fredmans epistlar [dedicerade till J.D. Duwall] Del 1
Carl Michael Bellman: Fredmans epistlar [dedicerade till J.D. Duwall] Del 1
Carl Michael Bellman: ”Bellmansvisor”
Carl Michael Bellman: ”Bellmansvisor”
Poetiska arbeten till år 1772
Poetiska arbeten till år 1772
Carl Michael Bellman: Fredmans epistlar Del 1-2
Carl Michael Bellman: Fredmans epistlar Del 1-2
Carl Michael Bellman: Ceremonielle vid Parentation i Riddar-Capittlet af de Två Förgyllta Svinen,...
Carl Michael Bellman: Ceremonielle vid Parentation i Riddar-Capittlet af de Två Förgyllta Svinen, hållen öfver Bränvinsbrännaren och Ridd. Lundholm d.15 Okt.1769 af Ordensparentatorn... Janke Jensen
August Strindberg: Bland franska bönder
August Strindberg: Bland franska bönder
August Strindberg: I Hafsbandet
August Strindberg: I Hafsbandet
Vilhelm Nylins manuskriptsamling av Strindbergiana
Vilhelm Nylins manuskriptsamling av Strindbergiana
August Strindberg: Taklagsöl
August Strindberg: Taklagsöl
August Strindbergs bibel
August Strindbergs bibel
August Strindberg: Röda rummet
August Strindberg: Röda rummet
Bellmania
Bellmania
Carl Michael Bellman: ”Tjälvestabreven”. 18 versbrev (1784-1787) från Bellman till Daniel och Gus...
Carl Michael Bellman: ”Tjälvestabreven”. 18 versbrev (1784-1787) från Bellman till Daniel och Gustaviana Kempensköld på Tjälvesta. Illustrationer av Pehr Hilleström, J.T. Sergel och J.G. Bruselle
Carl Michael Bellman: Sju bref 1792, 93, 94 egenhändigt skrifna af B- och försedda med förlagda t...
Carl Michael Bellman: Sju bref 1792, 93, 94 egenhändigt skrifna af B- och försedda med förlagda teckningar + bilagor
Carl Michael Bellman: Backi tempel [öpnadt vid corporalen samt ordens-oboistens Fader Movitz död ...
Carl Michael Bellman: Backi tempel [öpnadt vid corporalen samt ordens-oboistens Fader Movitz död 1779]
Carl Michael Bellman: Åtskilliga visor, samt en del af dess Fredmans epistlar
Carl Michael Bellman: Åtskilliga visor, samt en del af dess Fredmans epistlar
Carl Michael Bellman: Skrifter. Afskrifna af C.M. Völschow
Carl Michael Bellman: Skrifter. Afskrifna af C.M. Völschow
Clas Livijn: Efterlämnade handskrifter - Del 3. Romaner
Clas Livijn: Efterlämnade handskrifter - Del 3. Romaner
Carl Michael Bellman: Skrifter, dels original, dels afskrifter av Johan O. Schagerström
Carl Michael Bellman: Skrifter, dels original, dels afskrifter av Johan O. Schagerström
Selma Lagerlöf: Diverse smärre arbeten
Selma Lagerlöf: Diverse smärre arbeten
Gösta Berlings saga (Sättningsförlagan)
Gösta Berlings saga (Sättningsförlagan)
Carl Michael Bellman: Vitterhetsalster
Carl Michael Bellman: Vitterhetsalster
Samling af Bellmans Poesier (Mintons ex.)
Samling af Bellmans Poesier (Mintons ex.)
Dag Hammarskjöld: Manuskript till Vägmärken
Dag Hammarskjöld: Manuskript till Vägmärken
Carl Michael Bellman: Egenhändiga koncepter
Carl Michael Bellman: Egenhändiga koncepter
Samling af Bellmans Poesier
Samling af Bellmans Poesier
Carl Michael Bellman: Fredmans epistlar [Nechers ex.]. Ep. 1-50
Carl Michael Bellman: Fredmans epistlar [Nechers ex.]. Ep. 1-50
August Strindberg: Lycko-Pers resa
August Strindberg: Lycko-Pers resa
Val 2018
Val 2018
August Strindberg: Götiska rummen
August Strindberg: Götiska rummen
Underground Productions
Underground Productions
Förteckning öfwer Antiquitets archivi handskrifter (Avskrift)
Förteckning öfwer Antiquitets archivi handskrifter (Avskrift)
Förteckning öfver Handskrifts-Samlingen uti Hans Excellence, Stats-Ministern, Academie-Canzlern, ...
Förteckning öfver Handskrifts-Samlingen uti Hans Excellence, Stats-Ministern, Academie-Canzlern, m.m. Herr Grefve L. v. Engeströms Bibliothek
Amours De Monsieur L'abbé Roquette avec Mademoiselle de Montauzier par Monsieur L'abbé Le Camus 1667
Amours De Monsieur L'abbé Roquette avec Mademoiselle de Montauzier par Monsieur L'abbé Le Camus 1667
August Strindberg och Intima teatern
August Strindberg och Intima teatern
Lars C. Stolts exlibrissamling
Lars C. Stolts exlibrissamling
Ahlströmska samlingen
Ahlströmska samlingen
August Strindberg: Anteckningsböcker från resorna i Sverige
August Strindberg: Anteckningsböcker från resorna i Sverige
August Strindberg: Kronbruden, Gustaf Adolf, Dödsdansen II, Syndabocken
August Strindberg: Kronbruden, Gustaf Adolf, Dödsdansen II, Syndabocken
August Strindberg: Fotografier ur Gröna Säcken
August Strindberg: Fotografier ur Gröna Säcken
Skrivelser till August Strindberg från tryckerier, bokhandlare, firmor och organisationer
Skrivelser till August Strindberg från tryckerier, bokhandlare, firmor och organisationer
August Strindberg: Förlagskontrakt och andra ekonomica
August Strindberg: Förlagskontrakt och andra ekonomica
Papper rörande August Strindbergs förhållande till Albert Ranft
Papper rörande August Strindbergs förhållande till Albert Ranft
August Strindberg: Papper rörande Intima Teatern
August Strindberg: Papper rörande Intima Teatern
August Strindberg: Manuskript till artiklar i Aftontidningen
August Strindberg: Manuskript till artiklar i Aftontidningen
Brev till August Strindberg: Protokoll i tvenne af Nils Andersson handlagda mål
Brev till August Strindberg: Protokoll i tvenne af Nils Andersson handlagda mål
Ur August Strindbergs skrivbordslådor
Ur August Strindbergs skrivbordslådor
August Strindberg: Tilläggskartong folioformat
August Strindberg: Tilläggskartong folioformat
August Strindberg: Tilläggskartong 4:o
August Strindberg: Tilläggskartong 4:o
August Strindberg; Brev från "Autodidaktos"
August Strindberg; Brev från "Autodidaktos"
Visitkort med mera
Visitkort med mera
August Strindberg: Bibliotekskvittenser, skrivelser från och rörande bibliotek
August Strindberg: Bibliotekskvittenser, skrivelser från och rörande bibliotek
August Strindberg och Harriet Bosse: Räkningar från bosättningen 1901
August Strindberg och Harriet Bosse: Räkningar från bosättningen 1901
August Strindberg: Diverse räkningar ordnade kategorivis
August Strindberg: Diverse räkningar ordnade kategorivis
August Strindberg: Diverse räkningar ordnade kategorivis
August Strindberg: Diverse räkningar ordnade kategorivis
August Strindberg: Economica
August Strindberg: Economica
August Strindberg: Kontrakt och avräkningar med teatrar med mera
August Strindberg: Kontrakt och avräkningar med teatrar med mera
Results 1 to 100 of 5164

The National Library of Sweden
Contact us
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.