Showing 4721 results

Archival description
Fonds Swedish
Print preview View:

340 results with digital objects Show results with digital objects

August Strindberg: Hyreskontrakt
August Strindberg: Hyreskontrakt
Lagerlöfska släktarkivet, tillägg
Lagerlöfska släktarkivet, tillägg
Brev till Oscar Levertin
Brev till Oscar Levertin
Gustaf von Düben: dikter
Gustaf von Düben: dikter
Nina Södergren: brev från Anna Rydstedt och dikter
Nina Södergren: brev från Anna Rydstedt och dikter
Jacob Böhme: De triplica vita kominins
Jacob Böhme: De triplica vita kominins
Lindegren, Erik: Brev
Lindegren, Erik: Brev
Gamla tjeckiska sägner, legender och berättelser
Gamla tjeckiska sägner, legender och berättelser
August Strindberg: Förord till Ett fritt Norge
August Strindberg: Förord till Ett fritt Norge
Kungl. dramatiska teatern: Uppförda pläser 1963-1969
Kungl. dramatiska teatern: Uppförda pläser 1963-1969
Ekonomica rörande August Strindberg
Ekonomica rörande August Strindberg
Avskrift av Johannes Bureus Fauna e Scanzia Redux
Avskrift av Johannes Bureus Fauna e Scanzia Redux
Göran Zachrisons arkiv
Göran Zachrisons arkiv
August Strindberg: På Nicolai Ruin
August Strindberg: På Nicolai Ruin
August Strindberg: Teckning av bondstuga
August Strindberg: Teckning av bondstuga
Brev från Henri Durant till Hanna Theorell
Brev från Henri Durant till Hanna Theorell
Herr Päronlunds äfventyr och missöden, av "Mauritz"
Herr Päronlunds äfventyr och missöden, av "Mauritz"
David August Kruks samling
David August Kruks samling
Gustaf Abraham Granströms arkiv. Tillägg
Gustaf Abraham Granströms arkiv. Tillägg
Almare Stäkets arkiv : Släkten Björnstjerna
Almare Stäkets arkiv : Släkten Björnstjerna
Två fotografier av Strindberg
Två fotografier av Strindberg
Spelmansbok
Spelmansbok
Louis Zettersten: City Street Names
Louis Zettersten: City Street Names
Strandbergs minnesalbum
Strandbergs minnesalbum
Bo Setterlinds arkiv
Bo Setterlinds arkiv
Lars von Engeström: brev till Sven Nilsson
Lars von Engeström: brev till Sven Nilsson
August Strindberg: Intima Teatern (några beriktiganden)
August Strindberg: Intima Teatern (några beriktiganden)
Gudrun och Lars Wallin: Mårten Wallin (1782-1835) : Wallin från Walla - Skebogrenen
Gudrun och Lars Wallin: Mårten Wallin (1782-1835) : Wallin från Walla - Skebogrenen
Gustaf och Otto Nordenskjölds samling
Gustaf och Otto Nordenskjölds samling
August Strindberg: Kaspers fet-tisdag. Fastlags-Spel
August Strindberg: Kaspers fet-tisdag. Fastlags-Spel
Aleksij Aleksandrovic Skorochodov: Anteckningsbok
Aleksij Aleksandrovic Skorochodov: Anteckningsbok
Collegium Carolinum Braunschweig
Collegium Carolinum Braunschweig
Breitholtz, släkten
Breitholtz, släkten
Pettersson, Johan: Brev
Pettersson, Johan: Brev
Kerstin Strandbergs samling
Kerstin Strandbergs samling
Oscar Krooks samling
Oscar Krooks samling
Marita Wetterstrands KB-samling
Marita Wetterstrands KB-samling
Karl Vennberg: Synfält : korrektur till diktsamlingen
Karl Vennberg: Synfält : korrektur till diktsamlingen
Karl Petanders arkiv
Karl Petanders arkiv
Jean de la Vallée: Förteckning över hans bibliotek. Fotokopia
Jean de la Vallée: Förteckning över hans bibliotek. Fotokopia
Staffan Hallströms pressklippsamling
Staffan Hallströms pressklippsamling
Breitholtz släktarkiv, tillägg
Breitholtz släktarkiv, tillägg
Visbok från 1700-talet
Visbok från 1700-talet
Hjalmar Söderberg: Trädet på grafven
Hjalmar Söderberg: Trädet på grafven
Theodor Pauckstadt: Äkta eller oäkta
Theodor Pauckstadt: Äkta eller oäkta
Anna Breitholtz papper
Anna Breitholtz papper
Föreläsningsanteckningar i svensk historia från Uppsala universitet : nedtecknade 1716, 1718, 1749
Föreläsningsanteckningar i svensk historia från Uppsala universitet : nedtecknade 1716, 1718, 1749
Diverse brev samt ett manuskript
Diverse brev samt ett manuskript
Hallberg: Visbok
Hallberg: Visbok
John Ericsson: 1 brev till Louise Posse
John Ericsson: 1 brev till Louise Posse
Papper efter några medlemmar av släkten Herlin
Papper efter några medlemmar av släkten Herlin
Mahmut Baksis arkiv
Mahmut Baksis arkiv
Malin Engström : Lite om Albert Engström
Malin Engström : Lite om Albert Engström
Oscar och Ida Carlheim-Gyllenskölds arkiv
Oscar och Ida Carlheim-Gyllenskölds arkiv
Amelie Posses samling
Amelie Posses samling
Gunnar Brandells brevsamling
Gunnar Brandells brevsamling
Birger Wedbergs samling
Birger Wedbergs samling
August Strindberg: Isaacs julkväll
August Strindberg: Isaacs julkväll
August Strindberg: Diverse smärre strindbergsautografer
August Strindberg: Diverse smärre strindbergsautografer
Ruth Dinesen: Material rörande Nelly Sachs
Ruth Dinesen: Material rörande Nelly Sachs
August Strindberg: Gustaf III
August Strindberg: Gustaf III
Sten G. Lindbergs samling
Sten G. Lindbergs samling
August Strindberg: Kemi. Qväfve, Kosm. Tal. Genesis. Kisel. Hg.Hydros cyl. Silke. Diamanter
August Strindberg: Kemi. Qväfve, Kosm. Tal. Genesis. Kisel. Hg.Hydros cyl. Silke. Diamanter
Ferlin, Nils: dikten "Döden"
Ferlin, Nils: dikten "Döden"
Gunlög Ormtunga. En berättelse från det gamla Island. Till nysvenska överflyttad av Gustav Sundbärg.
Gunlög Ormtunga. En berättelse från det gamla Island. Till nysvenska överflyttad av Gustav Sundbärg.
Rolf Sohlmans papper. Tillägg
Rolf Sohlmans papper. Tillägg
August Strindberg: Icke för skolan utan för lifvet
August Strindberg: Icke för skolan utan för lifvet
Tor Bjurströms samling
Tor Bjurströms samling
Olav Riégo: Tonsättningar
Olav Riégo: Tonsättningar
Gödecke, Peter August: glosor och anteckningar till fornisländsk litteratur
Gödecke, Peter August: glosor och anteckningar till fornisländsk litteratur
Nelly Sachs: Översättningar
Nelly Sachs: Översättningar
Uno Holmgrens handlingar
Uno Holmgrens handlingar
Egron Lundgren: Förtroliga bekännelser
Egron Lundgren: Förtroliga bekännelser
Personregister till Johan Isak Håhl: Linköpings stifts herdaminne, 1-3.
Personregister till Johan Isak Håhl: Linköpings stifts herdaminne, 1-3.
Erik och Eva Hedéns efterlämnade papper
Erik och Eva Hedéns efterlämnade papper
Andreas Bjerre: Brev
Andreas Bjerre: Brev
Winifried Fischer: Manuskript, anteckningar, några brev
Winifried Fischer: Manuskript, anteckningar, några brev
Gustaf Stridsbergs efterlämnade papper
Gustaf Stridsbergs efterlämnade papper
Hamberg, Lars: ...att inte gå i ledband...
Hamberg, Lars: ...att inte gå i ledband...
Manuskript av Bride Adams-Ray
Manuskript av Bride Adams-Ray
Hawaii and Sweden 1848-1884 : From the records of the Archives of Hawaii
Hawaii and Sweden 1848-1884 : From the records of the Archives of Hawaii
Scholander, släkten
Scholander, släkten
Luzian Verborgen: Tryck
Luzian Verborgen: Tryck
Brev från Sven Stolpe till Maj-Britt och Harry Blincke
Brev från Sven Stolpe till Maj-Britt och Harry Blincke
August Strindbergs breflåda från Genève
August Strindbergs breflåda från Genève
Elisabeth Waern-Bugge: Baldersnäs i mina minnen
Elisabeth Waern-Bugge: Baldersnäs i mina minnen
Roland Persson: anteckningar rörande egna litterära arbeten
Roland Persson: anteckningar rörande egna litterära arbeten
Karin Kocks papper
Karin Kocks papper
Gustaf Hallenstiernas samling
Gustaf Hallenstiernas samling
G. R. Hjertman: Om mitigantierne efter den svenska lagen
G. R. Hjertman: Om mitigantierne efter den svenska lagen
Samuel Fahlberg: Kartor och teckningar från S:t Barthélemy med specifikationer
Samuel Fahlberg: Kartor och teckningar från S:t Barthélemy med specifikationer
Sigfrid Siwertz papper
Sigfrid Siwertz papper
Thorsten Laurins papper
Thorsten Laurins papper
Carl Larsson: Brev till Karl Kruhs
Carl Larsson: Brev till Karl Kruhs
Knut Kjellbergs föreläsningar, c:a 1920-21 m m
Knut Kjellbergs föreläsningar, c:a 1920-21 m m
August Strindberg: Tryck. Klipp o. div. Astronomi bla.
August Strindberg: Tryck. Klipp o. div. Astronomi bla.
Ulf von Konows samling
Ulf von Konows samling
Porträtt av August Strindberg vid bokhyllan i ateljén
Porträtt av August Strindberg vid bokhyllan i ateljén
Tage Lindboms samling
Tage Lindboms samling
Carl Jonas Love Almqvist: Egenhändiga manuskript
Carl Jonas Love Almqvist: Egenhändiga manuskript
Results 1 to 100 of 4721

The National Library of Sweden
Contact us
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.