Print preview Close

Showing 59215 results

Archival description
Print preview View:

855 results with digital objects Show results with digital objects

Estniska frågan

A: An die Patrioten Schwedens.

B: Denkschrift des Baltischen Vertrauensrats... 1915

C: Entwurf eines politischen Programmes für den Fall eines Einmarsches der deutschen Armeen in das Land der Esthen.

D: Über die Underdrückung der Russen durch die Esthen.

Emigrationen

A: Germansk utvandring i världskrigets aspekt.
B: Svensk utvandring i världskrigets aspekt.
C: Den svenska utvandringsfrågan.
D: Det svenska arbetet och emigrationen.
E: Det svenska arbetets rätt.
F: Utvandringspolitiska uppgifter efter kriget.
G: Ölandsemigrationen och ölänningarna.
H: PM ang. emigrationen (1920-talet).

Övriga manuskript

A: Malmtullsfrågan inför riksdagen.
B: En replik till prof. Bertil Ohlin. 1933
C: Skogsbruk och trävarurörelse.
D: Sverige.
E: Under skummet. (Om Helmer Keys "De vitas världsproblem och Japan").
F: Vad jag sagt..., 1935
G: Vår värnpliktshär. Reflexioner och iakttagelser (För Göteborgs Aftonblad av Torgeir (=A. Molin).
H: Är vår beprisade folkbildning ett slagord eller en verklighet?
I: Svensén, Emil: Kommunikationsväsendets utveckling och nuvarande tillstånd.
J: Truedsson, Sven: Iakttagelser och kortfattad skildring av en 10-dagars resa i Tyskland. 1937

Politiska frågor

A: Aktivismens historia 1914-1917.
B: Högerns stämning efter 1905 års val. Några reflexioner.
C: Det "moderata" partiet.
D: Läget i Sverige.
E: De ministeriella flyttningsbekymren.
F: Monarkiens kris.
G: Neutralitet och aktivitet i Sverige.
H: Sverige och världskriget.
I: PM ang. planerna på bildandet av svensk filial till danska importtrusten.
J: Aktionen mot Lucius.

Die Krise des Amerikanismus

A: Die Krise des Amerikanismus.
B: Korrespondens med div. tyska förläggare ang. bokens publicering i Tyskland.
C: Rundhorizont (Stafetten går vidare).
D: Hagberg, Knut: Adrian Molin von Knut Hagberg.

Finska frågan

A: Castrén, J: PM ang. finska frågan [korr.] samt 1 brev, 1915
B: Erich, R: PM ang. ett påtänkt nordiskt förbunds organisation samt 1 brev. 1916
C: Hornborg, E: [Ryska maktens frammarsch i Finland]. 1915
D: Nordensvan, G. O: Denkschrift über die Loslösung Finnlands von russischer Hersschaft.
E: Sario, S: Stämningen och önskningarna i Finland (PM + 2 brev). 1916
F: Theslöf, G: PM aug. 1915, För en "mindre aktion" i Finland med Åland som utgångspunkt.
G: Lundberg, H: PM med anledning av Theslöfs d:o.
H: Wetterhoff, A: Über eine militärische Aktion in Finnland (PM).
I: PM n:r 1-2...planer, början af augusti 1915.
J: PM om stämningar i Finland under kriget 1915. (Sammanfattning af upplysningar lämnade på ett möte med aktivisterna...1915 af. prof. Erich och baron Bonsdorff)
K: [Finska frågan].

Diverse tidiga manuskript

A: En gammal visa.
B: Geijers professur.
C: Martin Bircks ungdom. Berättelse af Hjalmar Söderberg.
D: Sol.
E: Spridda blad (Tankar och infall av L-d [= A. Molin], För Göteborgs Aftonblad).
F: Utile dulci.
G: Diverse fragment och koncept.

Diverse rörande svensk utrikespolitik 1915-1916

A: Hallendorff, Carl: Svenska intressen (Svenska dagbladet 20 maj 1915)
B: Några frågor till professor Hallendorff.
C: Hammarskjölds Programm.
D: Järte, O: PM rörande audiensen hos Konungen den 1 dec. 1915.
E: Marcus, Die Lage der schwedischen auswärtigen Politik.
F: Sveriges utrikespolitik. Diverse korr. m.m.
G: Krieg und Frieden mit Russland. [Rohrbachs Denkschrift till Douglas...]

Adrian Molins efterlämnade papper

 • SE S-HS L46
 • Fonds
 • 1902--1942
Arkivet innehåller Adrian Molins efterlämnade papper; brev, manuskript, handlingar rörande svensk utrikespolitik, fotografier och tidningsklipp.

Molin, Adrian

Brev från August Strindberg till Ignacy Suesser

 • SE S-HS Acc2022/58
 • Fonds
 • 1890
1 brev från August Strindberg till Ignacy Suesser daterat Lånvik, Runmarö den 18 juni 1890
Strindberg godkänner att pjäsen Fadren spelas i Polen och vill bli underrättad om mottagandet
Ignacy Suesser (1869-1903) polsk skriftställare och översättare som översatte Fadren till polska

Strindberg, August

Diverse

Tidiga produktioner (manus, utkast, skisser); Tidiga produktioner (programblad, marknadsföring); Anordna kurser och seminarier; Anteckningar – Michael Meschkes egen utbildning; Finansiera verksamheten genom bidrag och samarbeten; Avtal och kontrakt; Korrespondens rörande administration av ekonomiska frågor; Inventarielistor; Korrespondens inom Sverige, Korrespondens med Danmark; Korrespondens med Finland; Korrespondens med Norge

Korrespondens

Korrespondens med Tyskland; Korrespondens med Frankrike; Korrespondens med Storbritannien; Korrespondens med USA; Korrespondens med Schweiz; Korrespondens med Österrike; Marknadsföra, korrespondens

Michael Meschkes arkiv, tillägg

 • SE S-HS Acc2017/63
 • Fonds
 • 1950 - 1958
Arkivet innehåller handlingar från Marionetteaterns start såsom korrespondens, handlingar rörande tidiga produktioner, administrativa handlingar, pressklipp, fotografier från Marionetteatern samt affischer. Häri finns även handlingar rörande Michael Meschkes utbildning.

Meschke, Michael

Allan Andersson: Drängen Johan Länk

 • SE S-HS Acc1985/84
 • Fonds
 • 1969-1986
En sammanställning och kartläggning av Johan Länks liv av Allan Andersson, Uppsala. Kopior på sjukjournaler, protokoll, pressklipp

Andersson, Allan

Brev från diverse personer

- 1850-01-02: Wilhelm Tham om olika volymer som han lånat ur Säbys bibliotek, bl.a. "E. Wrangels jordebok med inneliggande lösa papper, och hans sjelfbiographi" samt avskrifter av pergamentsbrev
- 1860-08-02: Fredrik Wrangel om danska ordensdiplom
- 1858, två brev från okänd
- Odaterat, undertecknat "Faderen"

Transparang

En transparang, dvs. en på metallram uppspänd silkesduk som visar en scen när man håller upp den mot en ljusskälla. Har tillhört Otto Ludvig Wrangel

Ang. Holsteinska residenten baron Olof Ranchstedts bref rörande lagmannen friherre Erik Wrangels död och qvarlåtenskap

Handlingar rörande Erik Wrangel (1721-1760) som avled landsflyktig i Hamburg:
- Brev från Olof Ranchstedt, hovråd i Mecklenburg, till Erik Wrangel d ä 1760. Sorgkantat brev med dödsbudet
- Räkningar och kvarlåtenskap i handlingar numrerade 1-20
- Specifikation, bl.a. över klädesplagg

Lagmannen Erik Wrangel

Handlingar rörande Erik Wrangel (1721-1760), de flesta undertecknade av fadern (E7). Innehåller en bokförteckning med flera titlar som återfinns i Wrangelske boksamlingen, förmodligen den äldsta katalogen över biblioteket (1760)
Results 1 to 100 of 59215

The National Library of Sweden
Contact us
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.