Showing 42693 results

Archival description
Print preview View:

206 results with digital objects Show results with digital objects

August Strindberg: Hemsöborna

 • SE S-HS SgKB1978/110
 • Fonds
 • 1887
1 volym, folio, 30 x 22,5 cm, 189 blad paginerade 1-177, 3 lösa blad paginerade 1-3, inskjutning "på försök till 4e Aktens sista scen...". Originalmanuskript till skådespelet Hemsöborna. Skådespel i fyra akter

August Strindberg: Orléanska Jungfrun

 • SE S-HS SgKB1972/13pf
 • Fonds
Orléanska Jungfrun. Romantisk tragedi av Schiller. Arrangerad till monodrama af August Strindberg. Renskriven av Greta Strindberg. 59 blad

August Strindberg: Kaspers fet-tisdag. Fastlags-Spel

 • SE S-HS SgKB1964/53
 • Fonds
 • 1912
1 volym, liten 4:o. 51 paginerade sidor. Kaspers fet-tisdag. Fastlags-Spel. Avskrift på handgjort Lessebopapper. Tryckt omslag i rött och svart, tryckt i 5 numrerade exemplar. Det här är nummer 1

Verser av C. A. Ehrensvärd

 • SE S-HS Acc1991/102
 • Fonds
 • 1790-talet
5 verser på 6 bl., varav 3 är tillfällesdikter. En vers daterad 1795, en annan troligen 1796

August Strindberg: En blå bok och En ny blå bok

 • SE S-HS SgKB1965/2
 • Fonds
1 volym, 8:o, 833 sidor. En blå bok och En ny blå bok Björck och Börjesson, Stockholm 1907 och 1908. Exemplar, i en volym, med Strindbergs egenhändiga rättelser

Brev till Gärda Chambert

 • SE S-HS Acc1991/96
 • Fonds
 • 1945--1979
8 st brev till Gärda Chambert från: Greta Bolin (sign Corinna i SvD), Bengt Danielsson, Sven Jerring, Astrid Lindgren och Irma S:t Cyr

John Stuart Mill: Om friheten

 • SE S-HS SgKB1964/38
 • Fonds
 • 1881
Tryck med marginalanteckningar av Strindberg. På titelbladet typografi av Strindbergs namnteckning inklistrad i samband med bokauktionen av Strindbergs böcker år 1892

August Strindberg: Min sista vilja

 • SE S-HS SgKB1969/117pf
 • Fonds
 • 1912
Strindbergs testamente i avskrift.Kopia. Brev som hörde till HE:s acc1969/117 är förda till EpS 53

August Strindberg: Fagervik och Skamsund

 • SE S-HS SgKB1956/10a
 • Fonds
 • 1902
Fullständig kopia av reviderat exemplar för omtryck av verserna, som är omarbetade med egenhändiga ändringar av Strindberg. Tryck 1902

August Strindberg: Folkstaten

 • SE S-HS SgKB1954/6
 • Fonds
 • 1910
Manuskript till Folkstaten. På pärmens nedre kant: Gåva av Aug. Strindberg till hans förläggare 1910-12. Fredrik Ström. Skinnband 1 volym, 96 blad samt 13 omslag. 4:o
Manuskriptet Folkstaten omfattar följande:
- Konungaförsäkran. Anm. 7 blad samt omslag
- Konunga- och Höfdingastyrelse. Anm. 6 blad samt omslag
- Vår konstituerande Församling och dess Regeringsform. Anm. 9 + 2 blad samt omslag
- Folkets Majoritet (F.M:t). Anm. 8 blad samt omslag
- Filosofisk Statslära eller Roten och Upphofvet. Anm. 8 blad samt omslag
- Bulvanen. Anm. 8 blad samt omslag
- Heder och Karakter i Den konstitutionela Monarkien. Anm. 6 blad samt omslag
- Det Bästa Statsskicket. Anm. 5 blad samt omslag
- Förskönad Balans och Skrotvärde. Anm. 4 blad samt omslag
- Högre Bokhålleri. Anm. 5 blad (a-e) samt omslag
- Hut ab! Anm. 6 blad samt omslag
- Folkstaten. Anm. 10 blad samt omslag
- Rättvisans Klor eller Domstolslogik. Anm. 13 blad samt omslag

Erik Axel Karlfeldt, pressklipp

 • SE S-HS L202
 • Fonds
 • 1895--1983
Samlingen innehåller 23 st pärmar med olika sorters pressklipp rörande Erik Axel Karlfeldt. Består av Acc1996/62.

Ragnar Josephson: Brevavskrifter

 • SE S-HS L201
 • Fonds
 • 1934--1966

Brevavskrifter ur Ragnar Josephsons efterlämnade papper. Avskrifterna är gjorda av dottern, Harriet Alfons.

Brev från Olof Molander.
1934-1966
Anm. 36 styck

Brev från Börje Mellvig
1942.
Anm. 1 styck

Esther Levertins samling

 • SE S-HS L200
 • Fonds
 • 1853--1980
Efterlämnade papper: brev, biographica, med mera.

August Strindberg: Mina Förlagsaffärer

 • SE S-HS SgKB1951/39
 • Fonds
 • 1886
Manuskript till Mina Förlagsaffärer. Berättelse sådan jag i händelse af process eller vidare angrepp är redo att försvara, styrka och beediga den. Grez den 10 mars 1886. 9 blad och omslag 4:o

Ernst Jacobssons efterlämnade papper

 • SE S-HS L197
 • Fonds
 • 1856--1905
Ernst Abraham Jacobssons efterlämnade papper: brev, biographica, manuskript, anteckningar, tidningsklipp, diverse tryck, fotografier och diverse.

Diverse

Brev till Herman Fleming.
Anm. 1 st, odat. underteckn. av A. B-n [Friedr, Krupp, Das Direktorium hälsar Fleming välkommen i Essen].

Oidentifierat brev till "Min käraste vän!" [H. Fleming?]
Anm. Odat. [Brevet handlar om fröken Inger Flemings sjukdom]

Sociteten i Wästerås. Förslag till Stadgar för Sociteten i Wästerås hösten år 1847.
Anm. 2 bl. fol.

Biographica

Tjänsteförteckningar.

60-årsdagen 14/12 1919 .
Anm. [Gåvor och gratulanter, förteckning, bordsplacering.]

Faddrar till barnen, barn till vilka Fleming är fadder.

Manuskript till föredrag, tidningartiklar, tal, tidningsklipp m.m.

Öfverblick öfver 1910 års riksdag
Anm. Koncept, 20 bl.

Om Frisinne och Demokrati. Föredrag hållet vid politiskt möte anordnat av Östergötlands norra valkretsförening och Norrköpingsavdelningen av Allmänna valmansförbundet, 19 april 1911.
Anm. Koncept, 26 bl. samt tidningsklipp 1 st [referat av mötet].

Motioner, skrivelser, tidningsklipp m.m. ang. proposition med förslag till lag innefattande ändring i förordningen den 22 april 1881 om tjugoårig häfd m.m.
1911--1912

Vad nationella partiets middag den 8/5 1919.
Anm. Dikter, [stencil], 4 s., 2 ex.

Uttalande ang. den nya försvarsutredningen till Redaktionen för Nya Dagligt Allehanda
Anm. [Maskinskr., genomslagskop.], 5 s., 2 ex., Koncept, 6 bl. Tidningsklipp: Nya Dagligt Allehanda 12/12 1919.

Uttalande till 60-årsdagen [ang. skattefrågor] i Östgöta Correspondenten
Anm. [Maskinskr., genomslagskop.], 6 s., 3 ex. Koncept, 5 bl. Tidningsklipp: Östgöta Correspondenten 12/12 1919.

Skrivelse till K. Krigsvetenskapsakademien ang. försvarsfrågan
Anm. [Maskinskr., genomslagskop.], 5 s. Odat. [1923-24?]

Minnestal (?) över Otto Julius Schreiber (1845-) för K. Krigsvetenskapsakademien
Anm. Koncept, 1 s.

Villfarelser. Föredrag av frih. Herm. Flemning.
Anm. 45 bl.

Den politiska situationen
Anm. [Stencil med rättelser och ändringar], 12 s. Koncept, 15 bl.

Diverse manuskript till tal m.m.
Anm. 8 bl.

Pressklipp.
1914--1929

Oscar Herman August Flemings papper

 • SE S-HS L193
 • Fonds
 • 1847--1929
Arkivet innehåller Herman Flemings efterlämnade papper; biographica, manuskript, brev, tidningsklipp, och diverse. Består ac Acc1963/26

Carl Arvid Söderlunds papper

 • SE S-HS L192
 • Fonds
 • 1877-1922
Handlingar rörande Carl Arvid Söderlund (Sutherland) m.fl. Materialet rör Söderlunds tid i USA och även Carl J. Sundbergs tid i Brasilien. Består av Acc1963/45.

Herman Rings papper

 • SE S-HS L191
 • Fonds
 • 1876--1919

5 st brev till Herman Ring, 5 st brev mellan andra, med mera.

Brev till Herman Ring.
1876-1991

Brev mellan övriga.
1892-1905

Diverse

Sveriges författareförening, Stockholm. En kallelse 1893 till Herman Ring (underskrift av Carl Snoilsky).

Hallström, Per (1866-1960), författare. Diktmanuskript: två dikter "För-våren" och "Rader", ett odaterat blad.

Results 1 to 100 of 42693

The National Library of Sweden
Contact us
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.