Showing 4242 results

Archival description
Fonds
Print preview View:

300 results with digital objects Show results with digital objects

Tidskriften Poesis arkiv

 • SE S-HS Acc2002/41
 • Fonds
 • 1948--1950
Brev och manuskript inskickade till tidskriften.

Utkast till tal av okänd

 • SE S-HS Acc2005/12
 • Fonds
* Accessionen består av ett handskrivet utkast till ett tal, 4 blad, där diverse personer omnämns; Friberg, Levander, "Pelle", Edvard Petrini, "Peja", m.fl. Det är troligen från sent 1800-tal och sidorna är märkta "Kungl. Universitetets i Uppsala bibliotek".
* Talet inleds med: "Hej, du gamle! Välkommen som förr, du Dalskogens ludne, mosstagne gud, som hvar nyväckt vår, när jordruset stiger, lämnar ditt vintriga ides hägn och står bland oss unga, soldrucken, bockbent och yr, och lockar till yra och dårskap."

Ulf Sundberg: Slaget om Gävle

 • SE S-HS Acc2009/5
 • Fonds
 • 1994
Accessionen innehåller manuskriptet till "Slaget om Gävle" En berättelse på bataljonsnivå. Romanen har skrivits under pseudonymen Tohl Andersson och utkom 1995 på Ekerlids förlag, Stockholm.

August Strindberg: Hemsöborna

 • SE S-HS SgKB1978/110
 • Fonds
 • 1887
1 volym, folio, 30 x 22,5 cm, 189 blad paginerade 1-177, 3 lösa blad paginerade 1-3, inskjutning "på försök till 4e Aktens sista scen...". Originalmanuskript till skådespelet Hemsöborna. Skådespel i fyra akter

Frie och Antagne Murare-Riddares Fundamental-Konstitution : X:e bokens I:a Del

 • SE S-HS ACC1996/114
 • Fonds
"Genom H.M. Konungens, den IX:e Fr. M. Provincens Härmästare, nåd. beslut meddelat såsom Instruktions-dokument för H. Uppl. Praefecti ad Honorem. Stockholm den 23 november 1896. C. R. Themptander".
Maskinskrift, fotostatkopior, A4, 118 bl., inb. - 1 vol i kapsel

Sohlman, släkten. Tillägg

 • SE S-HS Acc2007/55
 • Fonds
 • 1925
Fotografier. Rolf Sohlmans tal om Nationernas Förbund 1925

Handlingar rörande släkten Jäderholm.

 • SE S-HS Acc1978/51
 • Fonds
 • 1848--1910
Handlingar rörande släkten Jäderholm, vari även ingår personer från släkterna Rettig och Widell. 11 st. handlingar varav flertalet är söndriga och sköra. Porträttfotografier överlämnade till Kart- och bildavdelningen.

Paul Rosenius: Brev

 • SE S-HS Acc1987/16
 • Fonds
 • 1898-1901
5 brev 1898-1901 från Paul Rosenius (1865-1957), läkare, författare och ornitolog. 1 kuvert.

Georg Dahlgrens samling

 • SE S-HS Acc2004/9
 • Fonds
Innehåller manuskript till "Tankar och uttryck", samlingar av citat, anekdoter m.m. (nummer 1-60) med register och introduktion till samlingarna. Annat material (maskinskrivet): Grisslehamn 1809-1925; Finska kriget 1808-1809; 40 år vid havet 1873-1913; Minnesgestalter 1868-1938; Minnesblad över Riksförsäkringsanstaltens lunchserverings femåriga tillvaro 1922-1927.

Pär Lagerkvist: Fotografi

 • SE S-HS Acc1980/83
 • Fonds
Innehåller ett fotografi från inspelningen av filmen Barabbas (regi Alf Sjöberg, 1953) i Israel 1952.

Handlingar rörande drottning Kristina

 • SE S-HS Acc2007/38
 • Fonds
Avskrift av:" ALLA SACRA REAL MAESTA DI CRISTINA REGINA DI SVEZIA" och "CANZONE PER LA CONQUISTA DI BUDA", 14 blad samt avskrift av: "Manoscritto fondo varia 48 (622)", 12 blad. Fotografier av handlingar från år 1655, 2 st negativ.

Munthe, Gustaf : Manuskript

 • SE S-HS ACC1997/94
 • Fonds
Accessionen innehåller ett manuskript till "Textil tradition i Bohuslän".

Die Historie vom Inheimischen Krieg in Schweden... : avskrift av tysk 1500-talshandskrift

 • SE S-HS ACC1996/60
 • Fonds
 • 1939
* Avskrift av 1500-talshandskrift rörande hertig Johan, hertig Karl och Erik XIV, med titeln: Die Histori vom Jnhaimischen Krieg in Schweden, so Hertzog Johann von Finlandt und Hertzog Carl sein brueder wider Künig Erichen den vierzehenden gefüert haben.
Maskinskriven transkription av S. Rennschmid, daterad 1939, 20 bl. + 1 brev från Rennschmid. - 1 omsl.

Walter Berendsohn: manuskript till recensioner

 • SE S-HS Acc1986/20
 • Fonds
 • 1961--1968

Accessionen innehåller manuskript till recensioner, totalt 9 blad (maskinskrift och bläckpenna).'

Ingarden, Roman (1968). Vom Erkennen des literarischen Kunstwerks. Tübingen: Niemeyer (3 bl., maskinskr.); Lange, Karl (1968). Hitlers unbeachtete Maximen: "Mein Kampf" und die Öffentlichkeit. Stuttgart: W.Kohlhammer (1 bl., maskinskr. ); Minder, Robert & Bähr, Hans Walter (red.) (1965). Begegnung mit Albert Schweitzer: Berichte und Aufzeichnungen. München (1 bl., bläck); Sontheimer, Kurt (1961). Thomas Mann und die Deutschen. München: Nymphenburger Verlagshandlung (3 bl., maskinskr.); Heine Jahrbuch, Herausg. Eberhard Galley (1 bl., maskinskr.).

Pär Lagerkvist: Kopior av manuskript

 • SE S-HS Acc1978/82
 • Fonds
En portfölj med kopior av manuskript som finns i Lunds Universitetsbibliotek. Manuskripten innehåller dikter och diktutkast, teaterstycken samt anteckningar om konst och litteratur.

Konung Carl XI:s syn

 • SE S-HS Acc1978/18
 • Fonds
Berättelsen om "Konung Carl XI:s syn på rikssalen i Stockholm kort före dess död 1697", i avskrift.

Manuskript av John Einar Åberg

 • SE S-HS Acc2007/19
 • Fonds
Manuskript med titlar såsom: Döden, Livet och döden, Kärlek, Konst och musik, Existens, Ballader, Samhälle m.m.

Nelly Sachs, kopior av dikter (1929)

 • SE S-HS Acc1980/91
 • Fonds

Samlingen innehåller fotokopior av dikter (handskrivna) av Nelly Sachs samt ett medföljande visitkort.

Sachs, Nelly: Dikter
Anm. Fotokopior.

Lied der Waldfrau. Blad 1 a-b.

Melusine. Blad 2 a-b.

Merlin. Blad 3 a-b.

Das Meer. Blad 4 a-b.

Das Feuer. Blad 5.

Madonna. Blad 6.

Die Liebenden. Blad 7.

Im Fluge teilte er des Daseins Falten, Franziskus, II, Nelly, blad 8.
Anm. Jämför med accession 1982/103 (Sachs, Nelly: Sonette), blad 27 a-b.

Medföljande visitkort med påskrift av Nelly Sachs: "Nelly Sachs hat Ihnen liebe Friedel einige von ihren neuen Gedichten abgeschrieben, und hofft Ihnen damit eine kleine Geburtstagsfreude zu machen".

Manuskript av Carl-Gustaf Indebetou

 • SE S-HS Acc2013/12
 • Fonds
 • u.å.
Anteckningar från Oscar I:s och Karl XV:s regeringstid, skildrande perioden 1844-1869, inte minst riksdagarna. Handskrivet manuskript på 437 sidor av Carl-Gustaf Indebetou.

Dramaten: Pjäsmanuskript

 • SE S-HS Vp11d
 • Fonds
 • 1963--2015
* Vp. 11d-sviten innehåller Dramatens pjäshäften fr.o.m. spelåret 1963/1964.
* Repertoaren omfattar allt från klassiker som Sofokles, Euripides, William Shakespeare och Selma Lagerlöf, till nyare dramatik såsom Lars Norén, Kristina Lugn, Maria Blom och Jonas Karlsson. För förteckningar, se pdf-filer som bifogats varje spelår.

Lars Bagge: Kataloglappar för okänt ändamål

 • SE S-HS ACC1994/3
 • Fonds
 • 1900 c:a
En dubbel kapsel med katalogkort av äldre typ, skrivna av Lars Bagge, förste bibliotekare i Kungl. biblioteket samt RNO och RVO. Kortsviten, från Philo till Zuinglius, med titlar på latin m.fl. språk, utgör eventuellt en del av ett arbete för en bibliografi. 1 kapsel.

Manuskript av Lars Forssell

 • SE S-HS Acc2007/99
 • Fonds
 • 1971
Manuskript, maskinskrivet, egenhändigt undertecknat: " Slaktarsånger", 6 blad med egenhändiga rättelser och tillägg. Odaterat.

Gösta Lilliehööks familjekrönika

 • SE S-HS Acc2007/60
 • Fonds
 • 1913
Gösta Lilliehööks familjekrönika, sammanställd 1913. Renskrift av originaltexten utan redigeringar av Magnus Kaijser 2004. Kopia, 42 blad.

Katalog över f.d. Cederhielmska biblioteket på Säby

 • SE S-HS Acc2006/10
 • Fonds
 • 1878--1882
1 vol. med ryggtitel "Bibliotheca Cederhielmiana" av C. J. Broberg, innehållande förteckning över f.d. Cederhielmska biblioteket på Säby. Tryckt volym med interfolierade blad med handskrivna förteckningar, några lösa blad förekommer.

Visbok

 • SE S-HS Vs149
 • Fonds
 • 1888
Poesiealbum tillhörigt Anna Persson, Landskrona

Almqvist, C. J. L.

 • SE S-HS ACC2002/100
 • Fonds
Manuskript. Renskrivning av översättning av August von Kotzebues " Chalen. Drame i En Act".

Westh, Lars: Manuskript

 • SE S-HS Acc2010/34
 • Fonds
 • 2009
Informationsskrift om Högstena kyrka (7 sid)

Opusculum musices

 • SE S-HS Acc1963/15
 • Fonds
 • 1513
Bok om undervisning i kyrkosång på latin tryckt i Nürnberg 1513 med några handskrivna sidor i slutet

Antony Bates: Konst emot djurplågeri

 • SE S-HS Acc1988/77
 • Fonds
Konst emot djurplågeri. Elstatkopia, med inklistrade foton, av handskr., översättning av engelskt original Art against cruelty.

Hjalmar V. Krumlinde: Hyllningsadresser

 • SE S-HS Acc1985/8
 • Fonds
 • 1915-1940
Tre hyllningsadresser med lyckönskningar på 50-, 70- och 75-årsdagen från vänner och arbetskamrater, bl.a. från Sveriges handelsresandeförening. Ett köpekontrakt.

Val 2018

 • SE S-HI VL18
 • Fonds
Innehållet består av flera olika materialkategorier. Insamlingen pågår mellan 2018-04-01 till och med 2 veckor efter en regeringsförklaring är på plats.

C F Cavallius själfbiografi af år 1838

 • SE S-HS Acc2004/94
 • Fonds
 • 1928
Häradsprosten C F Cavallius själfbiografi af år 1838 (avskrift), samt brev daterat 1928 till Aron Borelius från hans mor, som enligt egen uppgift gjort avskriften.

Gerd Forssell: Manuskript

 • SE S-HS Acc2005/105
 • Fonds
Ett manuskript med titel "För lust...men kärlek är det inte".

Stiftelseurkunder/Hrisov

 • SE S-HS Acc2011/43
 • Fonds
 • 2009-2010
Stiftelseurkunder gällande invigning av grunden till en framtida rumänsk ortodox träkyrka (2 st 2009-2010)

Arbetsbetyg för A Emil Hellgren

 • SE S-HS Acc2011/25
 • Fonds
 • 1883
Avskrift av dokument; intyg/betyg från 1883 att A E Hellgren arbetat som lärare vid Ladugårdslands allmänna läroverk.

Manuskript av Carl Gustaf Stolpe och Sigrid Hög

 • SE S-HS Acc2006/68
 • Fonds
 • 1979--2000
Kopior av Carl Gustaf Stolpes manuskript Livet och lovvärdheten, drama, 1976, nedtecknat 1996, s. 1-37 och diverse prosa av Sigrid Hög, 1999-2000, s. 1-17.

Astrid Brisman: Skolflicksslang i Stockholm just nu

 • SE S-HS Acc2017/16
 • Fonds
 • 1930-tal
Skolflicksslang i Stockholm just nu. Ordlista och redogörelse för bildningsprinciperna av Astrid Brisman, Enskilt arbete, Ring IV. Handskrivet häfte samt 1 band med kopia av uppsatsen.

Arne Wettermarks samling, tillägg

 • SE S-HS Acc2010/28
 • Fonds
 • 1971--1975
Om Descartes: "Descartes and the esoteric philosophy" / "Descartes et la philosophie esoterique". 160 bl

Nils Forssells papper

 • SE S-HS Acc1971/33
 • Fonds
Arkivet innehåller lektor Nils Forssells papper

Erik Gunnar Hallbergs manuskript

 • SE S-HS Acc1965/86
 • Fonds
Författaren Erik Gunnar Hallbergs efterlämnade manuskript, varv en del opublicerade romaner och skådespel, dikter etc. Materialet förvaras i 4 kapslar och 1 låda
Results 1 to 100 of 4242

The National Library of Sweden
Contact us
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.