Print preview Close

Showing 720 results

Archival description
Sverige Swedish
Print preview View:

218 results with digital objects Show results with digital objects

Harald Tornée: Om släkterna Laurell från Österplana och Håtorp
Harald Tornée: Om släkterna Laurell från Österplana och Håtorp
Carl Jacobssons autografsamling
Carl Jacobssons autografsamling
Bokkataloger
Bokkataloger
Margareta Lagerman: Manuskript
Margareta Lagerman: Manuskript
Diabilder från Erik Axel Karlfeldt-utställning
Diabilder från Erik Axel Karlfeldt-utställning
Hattmakarnas låda i Stockholm 1650-1750
Hattmakarnas låda i Stockholm 1650-1750
Claes J.E.E. Funck: Stockholmsbilder
Claes J.E.E. Funck: Stockholmsbilder
Kompendium i "Elementar fysik"
Kompendium i "Elementar fysik"
Nya Edsbergsarkivet, avd. D 2 : Innehållsförteckning
Nya Edsbergsarkivet, avd. D 2 : Innehållsförteckning
Svenska topografiska vykort
Svenska topografiska vykort
Fårsjukdomar
Fårsjukdomar
Tor Bjurströms samling
Tor Bjurströms samling
Pettersson, Johan: Brev
Pettersson, Johan: Brev
Brev mellan Zinaida Gippius och Greta Gerell
Brev mellan Zinaida Gippius och Greta Gerell
Brev från Hedvig Posse till Carl Kämpe
Brev från Hedvig Posse till Carl Kämpe
Klippsamling: Om Upsala, skolminnen, Gnesta m.m. : Klipp och anteckningar
Klippsamling: Om Upsala, skolminnen, Gnesta m.m. : Klipp och anteckningar
Torsten Laurell: 2 historiker över släkten Laurell : Den ryska grenen samt medlemmar med järnvägsanknytning
Torsten Laurell: 2 historiker över släkten Laurell : Den ryska grenen samt medlemmar med järnvägsanknytning
Hedberg, släkten
Hedberg, släkten
Anteckningar uti Sveriges yttre laghistoria under professor Schlyters föreläsningar Upsala vårterminen 1835
Anteckningar uti Sveriges yttre laghistoria under professor Schlyters föreläsningar Upsala vårterminen 1835
Sigfrid Andersson: Anteckningar
Sigfrid Andersson: Anteckningar
Ester Gunilla Persson: Visböcker
Ester Gunilla Persson: Visböcker
Brev till Emil Söderman
Brev till Emil Söderman
Sofia Wilhelmina Trägårdh: Brev
Sofia Wilhelmina Trägårdh: Brev
Brev till Anders Gustaf Hedenskog
Brev till Anders Gustaf Hedenskog
Näsby fastighetsägareförening, Roslags Näsby : kopiebok
Näsby fastighetsägareförening, Roslags Näsby : kopiebok
Material rörande J. L. Horrn
Material rörande J. L. Horrn
Brevväxlingar Kerstin Strindberg, Frida Uhl, Marie Uhl, Friedrich Uhl med flera
Brevväxlingar Kerstin Strindberg, Frida Uhl, Marie Uhl, Friedrich Uhl med flera
Tage Lindbom: Brev
Tage Lindbom: Brev
"Gustavus Adolphus King of Sweden and his times"
"Gustavus Adolphus King of Sweden and his times"
Pehr Stenbergs levernesbeskrivning
Pehr Stenbergs levernesbeskrivning
Fabian Månssons dagbok 1919
Fabian Månssons dagbok 1919
Lennart Groll: Släkten Groll i Stockholm
Lennart Groll: Släkten Groll i Stockholm
Per Albin Hansson: Tal vid frukostmiddag i Arboga 27 maj 1935.
Per Albin Hansson: Tal vid frukostmiddag i Arboga 27 maj 1935.
Berndt Fredgren: Pjäshäfte
Berndt Fredgren: Pjäshäfte
Hallberg: Visbok
Hallberg: Visbok
Yngve och Tor Hagerman: Självbiografiska och släkthistoriska anteckningar
Yngve och Tor Hagerman: Självbiografiska och släkthistoriska anteckningar
Axel Permans papper
Axel Permans papper
Stig Lindström och Erik Gisslén: Dagar och år i Böle
Stig Lindström och Erik Gisslén: Dagar och år i Böle
Akademiska föreläsningsanteckningar
Akademiska föreläsningsanteckningar
Gunnar Balgårds arkiv
Gunnar Balgårds arkiv
Bittan Bergh Valbergs arkiv
Bittan Bergh Valbergs arkiv
Ivar Hylanders arkiv
Ivar Hylanders arkiv
Fotografier från Ångermanland
Fotografier från Ångermanland
Gustaf Höijers arkiv
Gustaf Höijers arkiv
Sölve Anderzéns arkiv
Sölve Anderzéns arkiv
Ragnar Berglings arkiv
Ragnar Berglings arkiv
Gunnar Sundwalls arkiv
Gunnar Sundwalls arkiv
Sten Stenströms arkiv
Sten Stenströms arkiv
Matts Balgårds arkiv
Matts Balgårds arkiv
Länsantikvarien i Västerbottens läns klippsamling
Länsantikvarien i Västerbottens läns klippsamling
Helmer Osslunds arkiv
Helmer Osslunds arkiv
Bild av Nicke Sjödin
Nils-Eric "Nicke" Sjödins arkiv
Bengt Petterssons arkiv
Bengt Petterssons arkiv
Jörg Lindners arkiv
Jörg Lindners arkiv
Johan Nordlanders arkiv
Johan Nordlanders arkiv
Stig Hellstens arkiv
Stig Hellstens arkiv
Kristo Ivanovs arkiv
Kristo Ivanovs arkiv
Carl Gustaf Bernhard Alenius arkiv
Carl Gustaf Bernhard Alenius arkiv
Sigvard Karlssons arkiv
Sigvard Karlssons arkiv
Telegrafisternas missionsförenings arkiv
Telegrafisternas missionsförenings arkiv
Egil Johanssons arkiv
Egil Johanssons arkiv
Hallströms Advokatbyrås arkiv
Hallströms Advokatbyrås arkiv
Gustaf Hallströms arkiv
Gustaf Hallströms arkiv
Astrid Hallströms arkiv
Astrid Hallströms arkiv
Femöresföreningens arkiv
Femöresföreningens arkiv
Föreningen lapska missionens vänner
Föreningen lapska missionens vänner
Eric Forsgrens arkiv
Eric Forsgrens arkiv
Per Anton Åbergs arkiv
Per Anton Åbergs arkiv
Umespexarnas arkiv
Umespexarnas arkiv
Tal- och sångpjeser uppförda i Stockholms samtliga teatrar och öfriga lokaler spelåren 1863 - 1913
Tal- och sångpjeser uppförda i Stockholms samtliga teatrar och öfriga lokaler spelåren 1863 - 1913
Stenberg, Pehr, komminister (1758 - 1824): Dagböcker
Stenberg, Pehr, komminister (1758 - 1824): Dagböcker
Journal och examensprotokollsbok 1865 - 1880 för Vindelns kommun
Journal och examensprotokollsbok 1865 - 1880 för Vindelns kommun
Jordrannsakningsprotokoll över undersökning om ödeshemman i Bygdeå, Lövångers, Skellefteå och Umeå tingslag 1737
Jordrannsakningsprotokoll över undersökning om ödeshemman i Bygdeå, Lövångers, Skellefteå och Umeå tingslag 1737
Keruupiiri 21, Länsipohja E - Ö. Tornedalsfinska ord upptecknade av Inkeri Tuovinen 1929 - 1937
Keruupiiri 21, Länsipohja E - Ö. Tornedalsfinska ord upptecknade av Inkeri Tuovinen 1929 - 1937
Provinsialläkares årsberättelser med bilagor avs Ytterlännäs provinsialläkardistrikt 1918, 1919
Provinsialläkares årsberättelser med bilagor avs Ytterlännäs provinsialläkardistrikt 1918, 1919
Lantmäteriverket, kartor Umeå socken
Lantmäteriverket, kartor Umeå socken
Nensén, Jonas A, kyrkoherde i Dorotea (1791 - 1881)
Nensén, Jonas A, kyrkoherde i Dorotea (1791 - 1881)
Brev från landskansliet i Västerbottens län (med bilagor) till stiftsamtmannen i Trondheim 1734, 1735, 1745, 1752, 1753 och 1783
Brev från landskansliet i Västerbottens län (med bilagor) till stiftsamtmannen i Trondheim 1734, 1735, 1745, 1752, 1753 och 1783
Kungl placater mm 1541 - 1649
Kungl placater mm 1541 - 1649
Karlsson, Svea, f Andersson (1877 - 1946), Barndomsminnen från Umeå på 1880-90-talen jämte några Degerforsminnen i början av 1900-talet
Karlsson, Svea, f Andersson (1877 - 1946), Barndomsminnen från Umeå på 1880-90-talen jämte några Degerforsminnen i början av 1900-talet
Grubb, Nils, prost (1681 - 1724): Självbiografi u å
Grubb, Nils, prost (1681 - 1724): Självbiografi u å
Karta öfver striderna vid byn Säfvar den 7 och hamnen Ratan den 8 augusti (1809)
Karta öfver striderna vid byn Säfvar den 7 och hamnen Ratan den 8 augusti (1809)
Visitationshandlingar, Karesuando församling, 1905
Visitationshandlingar, Karesuando församling, 1905
Visitationsakter mm rörande Gällivare lappskola (1757-1879)
Visitationsakter mm rörande Gällivare lappskola (1757-1879)
Visitationsakter mm rörande Jokkmokks lappskola (1750-1873)
Visitationsakter mm rörande Jokkmokks lappskola (1750-1873)
Bergström, Karl, landshövding (1858-1937): Brev från FD Paul Hellström
Bergström, Karl, landshövding (1858-1937): Brev från FD Paul Hellström
Sundevall, Carl Jacob, (1801-1875): Brev från Nils Johan Sundelin i Lycksele 1840-1850
Sundevall, Carl Jacob, (1801-1875): Brev från Nils Johan Sundelin i Lycksele 1840-1850
Brev från Johan Anders Linder till förste exp. secr. L A Ekman Stockholm ang manuskript till Lappmarksbeskrivningen
Brev från Johan Anders Linder till förste exp. secr. L A Ekman Stockholm ang manuskript till Lappmarksbeskrivningen
Furberg, August, komminister (1893-1987): Minnen
Furberg, August, komminister (1893-1987): Minnen
Prof Göran Wahlenberg (1780 - 1851), Uppsala
Prof Göran Wahlenberg (1780 - 1851), Uppsala
Astrid Odstedts arkiv, Kirunaminnen
Astrid Odstedts arkiv, Kirunaminnen
Södra Ångermanlands domsaga: Saköreslängder 1736-1770
Södra Ångermanlands domsaga: Saköreslängder 1736-1770
Skellefteå landsförsamlings kyrkoarkiv: Kyrkorådsprotokoll 1831-1895
Skellefteå landsförsamlings kyrkoarkiv: Kyrkorådsprotokoll 1831-1895
Topografiska kårens arkiv 1808-1811
Topografiska kårens arkiv 1808-1811
Eddan av Snorre Sturlasson
Eddan av Snorre Sturlasson
Kustbana genom Västerbottens län, utredning 1924
Kustbana genom Västerbottens län, utredning 1924
Krigshandlingar 1808-1809
Krigshandlingar 1808-1809
PM av Carl-Ivar Ståhle ang Johannes Bureus´ handskrifter i samlingen Fa på Kungliga biblioteket i Stockholm
PM av Carl-Ivar Ståhle ang Johannes Bureus´ handskrifter i samlingen Fa på Kungliga biblioteket i Stockholm
Sandåkerns Sportklubb: protokoll och tidningsklipp
Sandåkerns Sportklubb: protokoll och tidningsklipp
Handlingar rörande expeditionen till Arkangelsk 1701
Handlingar rörande expeditionen till Arkangelsk 1701
Results 1 to 100 of 720

The National Library of Sweden
Contact us
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.