Showing 42674 results

Archival description
Swedish
Print preview View:

206 results with digital objects Show results with digital objects

Brev/utkast/anteckningar
Brev/utkast/anteckningar
Handlingar från Ekström & Lindmark Annonsbyrå
Handlingar från Ekström & Lindmark Annonsbyrå
Gästbok
Gästbok
Fotografier
Fotografier
Brev
Brev
Brev till PAF
Brev till PAF
Manus/utkast
Manus/utkast
Komikern
Komikern
Diverse teckningar/målningar
Diverse teckningar/målningar
Handlingar rörande verksamheter i Sofia
Handlingar rörande verksamheter i Sofia
Fredsrörelse I
Fredsrörelse I
Personhistoria I – A-L
Personhistoria I – A-L
Släktkarta
Släktkarta
Staden mellan broarna, Riddarholmen
Staden mellan broarna, Riddarholmen
Brev, koncept, anteckningar, pressklipp
Brev, koncept, anteckningar, pressklipp
Brev
Brev
Fotografier
Fotografier
Biographica
Biographica
Tryck och pressklipp
Tryck och pressklipp
Inkomna skrivelser (övervägande affärsbrev)
Inkomna skrivelser (övervägande affärsbrev)
Äldre tid [t.o.m. 1600-talet]
Äldre tid [t.o.m. 1600-talet]
Tab. Allm 1. Korrespondens, utgående och inkommande, ordnad efter korrespondent alfabetiskt
Tab. Allm 1. Korrespondens, utgående och inkommande, ordnad efter korrespondent alfabetiskt
Släktföreningsfoton med mera
Släktföreningsfoton med mera
Brev
Brev
Originalteckningar/underlag för publikationer
Originalteckningar/underlag för publikationer
Politik/näringsliv- Svensk politik – Diverse
Politik/näringsliv- Svensk politik – Diverse
Svartvita skisser och illustrationer
Svartvita skisser och illustrationer
Titulerade block
Titulerade block
Diverse fotografier
Diverse fotografier
Diverse
Diverse
Brev till Manne Dahlstedt
Brev till Manne Dahlstedt
Kalendrar
Kalendrar
Medlemslistor
Medlemslistor
Handlingar rörande inval
Handlingar rörande inval
Årsredovisningar
Årsredovisningar
Protokoll
Protokoll
Dagbok
Dagbok
Almanackor åren 1842-1899
Almanackor åren 1842-1899
Handlingar rörande släkten von Feilitzen
Handlingar rörande släkten von Feilitzen
Brev, manuskript, handlingar rörande fjällfärder och bestigningar
Brev, manuskript, handlingar rörande fjällfärder och bestigningar
"Tjelvars eld", "Falk romanen"
"Tjelvars eld", "Falk romanen"
Brev till Margareta Suber
Brev till Margareta Suber
Diabilder, Leo Holmgren
Diabilder, Leo Holmgren
Inventariebok och Debiteringsjournal 1898-1926
Inventariebok och Debiteringsjournal 1898-1926
A. Nees & Co., Buntpapierfabrik, Aschaffenburg
A. Nees & Co., Buntpapierfabrik, Aschaffenburg
Brev, biographica, fotografier
Brev, biographica, fotografier
Biographica: bibliografi över Arthur Thesleff, "Några märkliga upplevelser i mitt liv", intyg och omdömen om Arthur Thesleff.
Biographica: bibliografi över Arthur Thesleff, "Några märkliga upplevelser i mitt liv", intyg och omdömen om Arthur Thesleff.
Del I
Del I
Brev till Sigfrid Siwertz, A - B
Brev till Sigfrid Siwertz, A - B
Dagböcker/Kalendrar 1938-1959
Dagböcker/Kalendrar 1938-1959
Brev
Brev
Böcker
Böcker
Dramatik A-K: Afterglow, Amour, Benja, Blodets röst, Hets, Himlen öppen..., Karl XII
Dramatik A-K: Afterglow, Amour, Benja, Blodets röst, Hets, Himlen öppen..., Karl XII
Manuskript, brev
Manuskript, brev
Pjäshäften: Fabian och flickan, Frånskild, Film 10/50
Pjäshäften: Fabian och flickan, Frånskild, Film 10/50
Roseanna
Roseanna
Svenska Bibliotekariesamfundets papper 1945-1949
Svenska Bibliotekariesamfundets papper 1945-1949
Fotografiporträtt m.m.
Fotografiporträtt m.m.
Brev till Eva Topelius
Brev till Eva Topelius
Diverse
Diverse
Brev till Erik Hellström
Brev till Erik Hellström
Brev m.m.
Brev m.m.
Brev; Anmeldungsbuch der Königl. Friedr.-Wilhelm-Universität zu Berlin; reseminnen (räkningar/kvitton, visitkort m.m.).
Brev; Anmeldungsbuch der Königl. Friedr.-Wilhelm-Universität zu Berlin; reseminnen (räkningar/kvitton, visitkort m.m.).
Anteckningsböcker; resedagböcker; almanackor.
Anteckningsböcker; resedagböcker; almanackor.
Brev/visitkort; anteckningar; protokollsutdrag; förteckning över andra kammarens ledamöter; hotell- och restaurangräkningar/kvitton.
Brev/visitkort; anteckningar; protokollsutdrag; förteckning över andra kammarens ledamöter; hotell- och restaurangräkningar/kvitton.
Brev/kort.
Brev/kort.
Brev till Bertil Molde
Brev till Bertil Molde
Brev till Amelie Posse från Madeleine Bennet (Bjerre).
Brev till Amelie Posse från Madeleine Bennet (Bjerre).
Brev till Amelie Posse från Sophie Barth ("Louisson") och Susie Barth.
Brev till Amelie Posse från Sophie Barth ("Louisson") och Susie Barth.
Brev till Amelie Posse från: "Tiddy" (barnsköterska) rörande Sören Christer Bjerre, Jan Brázdas skola La Clairiére i Schweiz (1928-1934), Slávo Brázdas rektor i Zatec m.m. (1930-1931). Brev till Amelie Posse rörande Sören Christer Bjerre, bland annat om hans omyndighet och Amelie Posses förmyndarskap. Telegram till och från Amelie Posse rörande Sören Christer Bjerre i Lissabon.
Brev till Amelie Posse från: "Tiddy" (barnsköterska) rörande Sören Christer Bjerre, Jan Brázdas skola La Clairiére i Schweiz (1928-1934), Slávo Brázdas rektor i Zatec m.m. (1930-1931). Brev till Amelie Posse rörande Sören Christer Bjerre, bland annat om hans omyndighet och Amelie Posses förmyndarskap. Telegram till och från Amelie Posse rörande Sören Christer Bjerre i Lissabon.
Brev till Gunhild Posse (Bjerre) från Amelie Posse.
Brev till Gunhild Posse (Bjerre) från Amelie Posse.
Brev till Amelie Posse från Gunhild Posse (Bjerre).
Brev till Amelie Posse från Gunhild Posse (Bjerre).
Brev till Andreas Bjerre från Amelie Posse.
Brev till Andreas Bjerre från Amelie Posse.
Brev från Andreas Bjerre till Amelie Posse
Brev från Andreas Bjerre till Amelie Posse
Brev till Jan, Luci respektive Slávo Brázda från Amelie Posse
Brev till Jan, Luci respektive Slávo Brázda från Amelie Posse
Brev till Jan Brázda från Luci Brázda.
Brev till Jan Brázda från Luci Brázda.
Amelie Posses almanackor med dagboksanteckningar
Amelie Posses almanackor med dagboksanteckningar
Minnen från Maryhill: diverse från barn och tonår (autografblock, anteckningsböcker med teckningar, lösa anteckningar m.m.).
Minnen från Maryhill: diverse från barn och tonår (autografblock, anteckningsböcker med teckningar, lösa anteckningar m.m.).
Manuskript av Amelie Posse till "Minnenas park" (1954)
Manuskript av Amelie Posse till "Minnenas park" (1954)
Handlingar rörande Axel och Marguerite Wenner-Gren: brev till och från Amelie Posse och Axel respektive Marguerite Wenner-Gren, brev till Amelie Posse rörande Wennergrens och artiklar, manuskript till artiklarna om Marguerite Wenner-Gren, pressklipp (artiklarna i Vecko-Journalen), engelsk översättning av artiklarna, artiklar och urklipp om makarna Wenner-Gren, manuskript till tal av Amelie Posse vid Marguerite Wenner-Grens födelsedag 1952, dikter (troligen skrivna av Marguerite Wenner-Gren), 7 st fotografier (makarna Wennergren m.fl, Amelie och Arvid Posse, Häringe slott 1952), diverse.
Handlingar rörande Axel och Marguerite Wenner-Gren: brev till och från Amelie Posse och Axel respektive Marguerite Wenner-Gren, brev till Amelie Posse rörande Wennergrens och artiklar, manuskript till artiklarna om Marguerite Wenner-Gren, pressklipp (artiklarna i Vecko-Journalen), engelsk översättning av artiklarna, artiklar och urklipp om makarna Wenner-Gren, manuskript till tal av Amelie Posse vid Marguerite Wenner-Grens födelsedag 1952, dikter (troligen skrivna av Marguerite Wenner-Gren), 7 st fotografier (makarna Wennergren m.fl, Amelie och Arvid Posse, Häringe slott 1952), diverse.
Handlingar rörande "tjeckaffären" 1942 (brev, pressklipp m.m.). Tal hållet vid Tjeckoslovakiens nationaldag 28 oktober 1943 vid sammankomst med den tjeckoslovakiska kolonin i Malmö. Kallelse till de tjeckoslovakiska flyktingarnas sammankomst 1944. Diverse tjeckiska dokument från åren 1946-1948. Tjeckisk emigranttidskrift (London 1948), med minnesord om Benes. Tryck från Tjeckoslovakien 1948. Handlingar rörande Tomas Masaryk, 1930. Handlingar rörande Tomas Masaryks hundraårsdag, 1950 (pressklipp, brev, tryck). Handlingar rörande de tjeckoslovakiska exilförfattarna på kongress i Paris 1956, innehåller bland annat brev till Amelie Posse. Diverse tjeckiskt material, bland annat visumansökan.
Handlingar rörande "tjeckaffären" 1942 (brev, pressklipp m.m.). Tal hållet vid Tjeckoslovakiens nationaldag 28 oktober 1943 vid sammankomst med den tjeckoslovakiska kolonin i Malmö. Kallelse till de tjeckoslovakiska flyktingarnas sammankomst 1944. Diverse tjeckiska dokument från åren 1946-1948. Tjeckisk emigranttidskrift (London 1948), med minnesord om Benes. Tryck från Tjeckoslovakien 1948. Handlingar rörande Tomas Masaryk, 1930. Handlingar rörande Tomas Masaryks hundraårsdag, 1950 (pressklipp, brev, tryck). Handlingar rörande de tjeckoslovakiska exilförfattarna på kongress i Paris 1956, innehåller bland annat brev till Amelie Posse. Diverse tjeckiskt material, bland annat visumansökan.
Handlingar rörande Tisdagsklubben: pressklipp.
Handlingar rörande Tisdagsklubben: pressklipp.
Handlingar rörande förlag: brev från förläggare och översättare (ca 1932-1933), handlingar rörande Topic förlag i Prag, korrespondens med Natur och Kultur (litterär kvarlåtenskap, kontrakt, m.m.). Dessutom handlingar rörande PEN-klubbens 18:e kongress i Stockholm 1946.
Handlingar rörande förlag: brev från förläggare och översättare (ca 1932-1933), handlingar rörande Topic förlag i Prag, korrespondens med Natur och Kultur (litterär kvarlåtenskap, kontrakt, m.m.). Dessutom handlingar rörande PEN-klubbens 18:e kongress i Stockholm 1946.
PRESSKLIPP, AV AMELIE POSSE
PRESSKLIPP, AV AMELIE POSSE
Recensioner m.m. av "Vidare" samt den engelska översättningen "Further", och "I begynnelsen var ljuset".
Recensioner m.m. av "Vidare" samt den engelska översättningen "Further", och "I begynnelsen var ljuset".
Pressklipp rörande det politiska läget före och under andra världskriget.
Pressklipp rörande det politiska läget före och under andra världskriget.
Korrespondens: korrespondens med Inger Littberger 1990-tal, skriftväxling i samband med dramatiseringen av Herman Bangs "Trine" 1995-1997, brev till Isaksson 1963-1990
Korrespondens: korrespondens med Inger Littberger 1990-tal, skriftväxling i samband med dramatiseringen av Herman Bangs "Trine" 1995-1997, brev till Isaksson 1963-1990
Erik Hjalmar Linder: manuskript, främst radioprogram
Erik Hjalmar Linder: manuskript, främst radioprogram
Brev från Andreas Bjerre till Karl Schlyter m.m.
Brev från Andreas Bjerre till Karl Schlyter m.m.
Brev till/från Karl Schlyter: A. Bjerre, M. Bjerre, Amelie Posse, samt Louise Bennet m.m.
Brev till/från Karl Schlyter: A. Bjerre, M. Bjerre, Amelie Posse, samt Louise Bennet m.m.
Handlingar i anslutning till "Kronprinsens barnabok"
Handlingar i anslutning till "Kronprinsens barnabok"
1944-1949
1944-1949
Almanackor (bibliotekskalendern)
Almanackor (bibliotekskalendern)
Ett rikt gifte
Ett rikt gifte
Nordström, Karl
Nordström, Karl
Offentliga uppdrag: Karlstad 1893-1902; Göteborg 1908; Stockholm 1913- .
Offentliga uppdrag: Karlstad 1893-1902; Göteborg 1908; Stockholm 1913- .
60-årsdagen 1916. Telegram, visitkort.
60-årsdagen 1916. Telegram, visitkort.
Diverse bjudningskort, inbjudningar till bröllop och begravningar samt tackkort m. m.
Diverse bjudningskort, inbjudningar till bröllop och begravningar samt tackkort m. m.
Almanackor.
Almanackor.
Brev till Karl Rune Nordkvist.
Brev till Karl Rune Nordkvist.
Results 301 to 400 of 42674

The National Library of Sweden
Contact us
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.