Showing 130 results

Archival description
Alf Henriksons arkiv, tillägg
Print preview View:
Brev till Henrikson, Ba - Bk
Brev till Henrikson, Ba - Bk
Brev till Henrikson, P
Brev till Henrikson, P
Brev till Henrikson, T - U
Brev till Henrikson, T - U
Brev till Henrikson, förnamn
Brev till Henrikson, förnamn
Brev från Henrikson
Brev från Henrikson
Manuskript till böcker
Manuskript till böcker
Ab urbe condita
Ab urbe condita
Ab urbe condita
Ab urbe condita
Alla tider, utkast
Alla tider, utkast
Det västliga Hellas; korrektur
Det västliga Hellas; korrektur
Hexikon; korrektur
Hexikon; korrektur
Isländsk historia; manuskript, utkast
Isländsk historia; manuskript, utkast
Noaks ark
Noaks ark
Storkyrkan i Stockholm; korrektur
Storkyrkan i Stockholm; korrektur
Tusen år i Norden
Tusen år i Norden
Anteckningar, utkast
Anteckningar, utkast
Anteckningar, utkast
Anteckningar, utkast
Verser mesta dels från 1980-talet
Verser mesta dels från 1980-talet
Verser på förnamn
Verser på förnamn
Verser översatta till engelska
Verser översatta till engelska
Teaterpjäsen "Bara tusen korta år"
Teaterpjäsen "Bara tusen korta år"
Medlemsförteckningar till föreningar/sällskap.
Medlemsförteckningar till föreningar/sällskap.
Pressklipp
Pressklipp
Pressklipp, dagsverser
Pressklipp, dagsverser
Tryck
Tryck
Texter av andra
Texter av andra
Alf Henriksons arkiv, tillägg
Alf Henriksons arkiv, tillägg
Brev till Henrikson, F - G
Brev till Henrikson, F - G
Brev till Henrikson, H
Brev till Henrikson, H
Brev till Henrikson, M
Brev till Henrikson, M
Brev till Henrikson, St - Sö
Brev till Henrikson, St - Sö
Brev till Henrikson, oläslig namnteckning samt visitkort.
Brev till Henrikson, oläslig namnteckning samt visitkort.
Alla tider, underlag
Alla tider, underlag
Allt ifrån Roms grundläggande, utkast
Allt ifrån Roms grundläggande, utkast
Allt ifrån Roms grundläggande, manuskript
Allt ifrån Roms grundläggande, manuskript
Hexikon; utkast, korrektur
Hexikon; utkast, korrektur
Hävda teckningar
Hävda teckningar
Lyriken från PST
Lyriken från PST
Storkyrkan i Stockholm; utkast
Storkyrkan i Stockholm; utkast
Tusen år i Norden
Tusen år i Norden
Manuskript, kortare texter
Manuskript, kortare texter
Manuskript, kortare texter
Manuskript, kortare texter
Manuskript till verser
Manuskript till verser
Verser, främst dagsverser
Verser, främst dagsverser
Handlingar kring Henriksons medverkan i utställningar och evenemang.
Handlingar kring Henriksons medverkan i utställningar och evenemang.
Fotografier
Fotografier
Pressklipp
Pressklipp
Pressklipp: recensioner
Pressklipp: recensioner
Pressklipp: Dagens Nyheters jubileer
Pressklipp: Dagens Nyheters jubileer
Brev till Henrikson, Bl - Bö, C
Brev till Henrikson, Bl - Bö, C
Brev till Henrikson, Bra Böcker
Brev till Henrikson, Bra Böcker
Brev till Henrikson, Bra Böcker
Brev till Henrikson, Bra Böcker
Brev till Henrikson; D - E
Brev till Henrikson; D - E
Brev till Henrikson, I - J
Brev till Henrikson, I - J
Brev till Henrikson, La - Le
Brev till Henrikson, La - Le
Brev till Henrikson, Li - Lö
Brev till Henrikson, Li - Lö
Brev till Henrikson, R
Brev till Henrikson, R
Brev till Henrikson, Sa - Sr
Brev till Henrikson, Sa - Sr
Brev till Henrikson, V -Z
Brev till Henrikson, V -Z
Brev till Henrikson; gratulationer på 65- och 75- årsdagen
Brev till Henrikson; gratulationer på 65- och 75- årsdagen
Brev till Henrikson, gratulationer på 80 årsdagen
Brev till Henrikson, gratulationer på 80 årsdagen
Manuskript
Manuskript
Alla tider, korrektur
Alla tider, korrektur
Allt ifrån Roms grundläggande, utkast
Allt ifrån Roms grundläggande, utkast
Allt ifrån Roms grundläggande, manuskript
Allt ifrån Roms grundläggande, manuskript
Allt ifrån Roms grundläggande, korrektur
Allt ifrån Roms grundläggande, korrektur
Anacka, korrektur
Anacka, korrektur
Chinese Short Stories, Den enkla berättelsen om en kinesisk familj.
Chinese Short Stories, Den enkla berättelsen om en kinesisk familj.
Ett hus i Spanien; utkast, korrektur
Ett hus i Spanien; utkast, korrektur
Hos etruskerna; utkast, korrektur
Hos etruskerna; utkast, korrektur
Isländsk historia; korrektur
Isländsk historia; korrektur
Tusen år i Norden
Tusen år i Norden
Uppslagbok: A - Ö; underlag, korrektur
Uppslagbok: A - Ö; underlag, korrektur
Manuskript, kortare texter
Manuskript, kortare texter
Texter, utkast anteckningar
Texter, utkast anteckningar
Verser: otryckta i bokform daterat 1991, Dagens kines, Dagens poet
Verser: otryckta i bokform daterat 1991, Dagens kines, Dagens poet
Verser, främst dagsverser
Verser, främst dagsverser
Teaterpjäserna "Fru Bokeblad bilder" och "Fort Christina"
Teaterpjäserna "Fru Bokeblad bilder" och "Fort Christina"
Teaterpjäsen "Fru Bokeblads bilder"
Teaterpjäsen "Fru Bokeblads bilder"
Teaterpjäsen "fru Bokeblads bilder", korrektur
Teaterpjäsen "fru Bokeblads bilder", korrektur
Manuskript till teaterpjäser
Manuskript till teaterpjäser
Manuskript till teaterpjäser
Manuskript till teaterpjäser
Sångtexter
Sångtexter
Biographica
Biographica
Inbjudningar till evenemang, vernissage, utställningar m.m.
Inbjudningar till evenemang, vernissage, utställningar m.m.
Handlingar rörande Henriksons medlemskap i föreningar och sällskap.
Handlingar rörande Henriksons medlemskap i föreningar och sällskap.
Handlingar rörande Gastronomiska Akademien
Handlingar rörande Gastronomiska Akademien
Manuskript till föredrag samt olika ordlistor.
Manuskript till föredrag samt olika ordlistor.
Pressklipp
Pressklipp
Tryck, broschyrer, kataloger m.m.
Tryck, broschyrer, kataloger m.m.
Tryck, broschyrer, almanackor
Tryck, broschyrer, almanackor
Brev till Henrikson
Brev till Henrikson
Brev till Henrikson, A
Brev till Henrikson, A
Brev till Henrikson, Ka - Ki
Brev till Henrikson, Ka - Ki
Brev till Henrikson, Kj - Kö
Brev till Henrikson, Kj - Kö
Brev till Henrikson, N - O
Brev till Henrikson, N - O
Brev till Henrikson, Å - Ö
Brev till Henrikson, Å - Ö
Alla tider, utkast
Alla tider, utkast
Alla tider, korrektur
Alla tider, korrektur
Alla tider, korrektur
Alla tider, korrektur
Results 1 to 100 of 130

The National Library of Sweden
Contact us
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.